Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре вѣнцу́ горды́ни, наи́мницы Ефре́мовы, цвѣ́тъ от­пады́й от­ сла́вы, на версѣ́ горы́ ту́чныя пiя́нiи безъ вина́.
 • Се́, крѣпка́ и же́стока я́рость Госпо́дня, а́ки гра́дъ низпуща́емый не имы́й кро́ва, наси́льно низпуща́емый: я́коже воды́ мно́гое мно́же­с­т­во влеку́щее страну́, земли́ сотвори́тъ поко́й рука́ма,
 • и нога́ма попере́т­ся вѣне́цъ горды́ни, наи́мницы Ефре́мовы.
 • И бу́детъ цвѣ́тъ от­пады́й от­ наде́жды сла́вы на версѣ́ горы́ высо́кiя, а́ки ра́н­нiй пло́дъ смо́квинъ: ви́дѣвый его́, пре́жде взя́тiя въ ру́цѣ сво­и́, восхо́щетъ поглоти́ти его́.
 • Въ то́й де́нь бу́детъ Госпо́дь Савао́ѳъ вѣне́цъ наде́жди, сплете́ный сла́вою оста́в­шымся лю́демъ.
 • И оста́вят­ся ду́хомъ су́днымъ на су́дъ, и крѣ́пость воз­браня́ющихъ погубля́ти.
 • Сі́и бо вино́мъ су́ть прельще́ни: прельсти́шася Сике́ры ра́ди, жре́цъ и проро́къ изступи́ша ума́ от­ Сике́ры, поже́рты бы́ша вино́мъ, потрясо́шася от­ пiя́н­ства Сике́ры, прельсти́шася: сiе́ е́сть при­­видѣ́нiе.
 • Прокля́тiе поя́стъ се́й совѣ́тъ, се́й бо совѣ́тъ ра́ди лихо­и́м­ст­ва.
 • Кому́ воз­вѣсти́хомъ зла́я и кому́ повѣ́дахомъ вѣ́сть? и́же от­до­е́нiи [су́ть] от­ млека́, от­то́ржен­нiи от­ сосца́.
 • Печа́ли на печа́ль ожида́й, наде́жды къ наде́жди, еще́ ма́ло, еще́ ма́ло,
 • я́ко ху́достiю усте́нъ, язы́комъ ины́мъ воз­глаго́лютъ лю́демъ си́мъ, реку́ще и́мъ:
 • се́й поко́й а́лчному и сiе́ сокруше́нiе, и не восхотѣ́ша слы́шати.
 • И бу́детъ и́мъ сло́во Го́спода Бо́га, печа́ль къ печа́ли, наде́жда къ наде́жди, еще́ ма́ло, еще́ ма́ло, да и́дутъ и паду́т­ся вспя́ть и въ бѣду́ впаду́тъ, и сокруша́т­ся и плѣне́ни бу́дутъ.
 • Сего́ ра́ди услы́шите сло́во Госпо́дне, му́жiе озло́блен­нiи и кня́зи люді́й су́щихъ во Иерусали́мѣ.
 • Я́ко реко́сте: сотвори́хомъ завѣ́тъ со а́домъ и со сме́ртiю сложе́нiе: бу́ря носи́ма а́ще мимо­и́детъ, не прiи́детъ на на́съ: положи́хомъ лжу́ наде́жду на́шу и лже́ю покры́емся.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ полага́ю во основа́нiе Сiо́ну ка́мень многоцѣ́ненъ, избра́нъ, крае­уго́ленъ, че́стенъ, во основа́нiе ему́, и вѣ́руяй въ о́нь не постыди́т­ся:
 • и положу́ су́дъ въ наде́жду, ми́лость же моя́ на мѣ́рилѣхъ, и упова́в­шiи вотще́ на лжу́, я́ко не мине́тъ ва́съ бу́ря:
 • и не отъ­и́метъ от­ ва́съ завѣ́та сме́ртнаго, и наде́жда ва́ша, я́же ко а́ду, не пребу́детъ. Бу́ря иду́щая а́ще на́йдетъ, бу́дете е́й въ попра́нiе:
 • егда́ мимо­и́детъ, во́зметъ ва́съ: я́ко по вся́ко у́тро преходи́ти бу́детъ въ де́нь, и въ нощи́ бу́детъ наде́жда зла́. Научи́теся слы́шати, утѣсня́емiи:
 • не мо́жемъ ра́товати, са́ми же изнемога́емъ, е́же собра́тися на́мъ.
 • Я́коже гора́ на нечести́выхъ воста́нетъ Госпо́дь, и бу́детъ [я́коже] въ де́бри гавао́нстѣй, съ я́ростiю сотвори́тъ дѣла́ своя́, го́рести дѣ́ло: я́рость же его́ чу́ждо употреби́т­ся, и погубле́нiе его́ стра́н­но.
 • И вы́ не ра́дуйтеся, ниже́ да воз­мо́гутъ ва́ши у́зы: зане́ сконча́ны и сокраще́ны ве́щи слы́шахъ от­ Го́спода Савао́ѳа, я́же сотвори́тъ надъ все́ю земле́ю.
 • Внуши́те и слы́шите гла́съ мо́й, внемли́те и слы́шите словеса́ моя́.
 • Еда́ ве́сь де́нь бу́детъ оря́й ора́ти? или́ сѣ́мя угото́витъ пре́жде воз­дѣ́ланiя земли́?
 • Не егда́ ли умягчи́тъ {уравни́тъ} лице́ ея́, тогда́ всѣ́етъ ма́ло черну́хи и кими́на, пото́мъ же сѣ́етъ пшени́цу и ячме́нь и про́со въ предѣ́лѣхъ тво­и́хъ?
 • И научи́шися суду́ Бо́га тво­его́ и воз­ра́дуешися.
 • И́бо не съ же́стокостiю очища́ет­ся черну́ха, ниже́ ко́ло колесни́чное обы́детъ кими́на, но жезло́мъ истряса́ет­ся черну́ха, кими́нъ же со хлѣ́бомъ снѣ́ст­ся.
 • Не во вѣ́къ бо а́зъ разгнѣ́ваюся на вы́, ниже́ гла́съ гнѣ́ва мо­его́ попере́тъ ва́съ.
 • И сiя́ от­ Го́спода Савао́ѳа изыдо́ша чудеса́: совѣ́туйте, воз­неси́те тще́тное утѣше́нiе.
 • Горе венку гордости пьяных Ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином!
 • Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, с силою повергает его на землю.
 • Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлян.
 • И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшею прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее.
 • В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа Своего,
 • и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот.
 • Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются.
 • Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места. –
 • А говорят: «кого хочет он учить ве́дению? и кого вразумлять проповедью? отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери?
 • Ибо всё заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного».
 • За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу.
 • Им говорили: «вот – покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение». Но они не хотели слушать.
 • И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, – так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены.
 • Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме.
 • Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, – потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя».
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, – камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится.
 • И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства.
 • И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны.
 • Как скоро он пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас.
 • Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него.
 • Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное Свое действие.
 • Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли.
 • Приклоните ухо, и послушайте моего голоса; будьте внимательны, и выслушайте речь мою.
 • Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою?
 • Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним.
 • И такому порядку учит его Бог его; Он наставляет его.
 • Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину; но палкою выколачивают чернуху, и тмин – палкою.
 • Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его.
 • И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!
 • οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ Εφραιμ τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τῆς δόξης ἐπι­̀ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος οἱ μεθύον­τες ἄνευ οἴνου
 • ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν ὁ θυμὸς κυρίου ὡς χάλαζα κατα­φερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην βίᾳ κατα­φερομένη ὡς ὕδα­τος πολὺ πλῆ­θος σῦρον χώραν τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν ταῖς χερσίν
 • καὶ τοῖς ποσὶν κατα­πατηθή­σε­ται ὁ στέφανος τῆς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ τοῦ Εφραιμ
 • καὶ ἔσται τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης ἐπ᾿ ἄκρου τοῦ ὄρους τοῦ ὑψηλοῦ ὡς προ­́δρομος σύκου ὁ ἰδὼν αὐτὸ πρὶν ἢ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαβεῖν θελήσει αὐτὸ κατα­πιεῖν
 • τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαωθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος ὁ πλακεὶς τῆς δόξης τῷ κατα­λειφθέν­τι μου λαῷ
 • κατα­λειφθήσον­ται ἐπι­̀ πνεύ­ματι κρίσεως ἐπι­̀ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελεῖν
 • οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλανη­μέ­νοι εἰσίν ἐπλανήθησαν δια­̀ τὸ σικερα ἱερεὺς καὶ προ­φήτης ἐξέστησαν δια­̀ τὸν οἶνον ἐσείσθησαν ἀπο­̀ τῆς μέθης τοῦ σικερα ἐπλανήθησαν τοῦτ᾿ ἔστι φάσμα
 • ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίας
 • τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὰ καὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν οἱ ἀπο­γεγαλακτισ­μέ­νοι ἀπο­̀ γάλακτος οἱ ἀπεσπασ­μέ­νοι ἀπο­̀ μαστοῦ
 • θλῖψιν ἐπι­̀ θλῖψιν προ­σδέχου ἐλπίδα ἐπ᾿ ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν
 • δια­̀ φαυλισμὸν χειλέων δια­̀ γλώσ­σης ἑτέρας ὅτι λαλήσουσιν τῷ λαῷ τούτῳ
 • λέγον­τες αὐτῷ τοῦτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶν­τι καὶ τοῦτο τὸ σύν­τριμμα καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν
 • καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον κυρίου τοῦ θεοῦ θλῖψις ἐπι­̀ θλῖψιν ἐλπὶς ἐπ᾿ ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν ἵνα πορευθῶσιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κινδυνεύ­σουσιν καὶ συν­τριβήσον­ται καὶ ἁλώσον­ται
 • δια­̀ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄνδρες τεθλιμ­μέ­νοι καὶ ἄρχον­τες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ
 • ὅτι εἴπατε ἐποιήσαμεν δια­θήκην μετὰ τοῦ ᾅδου καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συν­θήκας κατα­ιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθῃ οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐθήκαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν καὶ τῷ ψεύ­δει σκεπασθησόμεθα
 • δια­̀ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔν­τιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς καὶ ὁ πιστεύ­ων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ κατα­ισχυνθῇ
 • καὶ θήσω κρίσιν εἰς ἐλπίδα ἡ δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταθμούς καὶ οἱ πεποιθότες μάτην ψεύ­δει ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ὑμᾶς κατα­ιγίς
 • μὴ καὶ ἀφέλῃ ὑμῶν τὴν δια­θήκην τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν ἡ προ­̀ς τὸν ᾅδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ κατα­ιγὶς φερομένη ἐὰν ἐπέλθῃ ἔσεσθε αὐτῇ εἰς κατα­πάτημα
 • ὅταν παρέλθῃ λήμψ­σε­ται ὑμᾶς πρωὶ πρωὶ παρελεύ­­σε­ται ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά μάθετε ἀκούειν
 • στενοχωρούμενοι οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι αὐτοὶ δὲ ἀσθενοῦμεν τοῦ ἡμᾶς συν­αχθῆναι
 • ὥσπερ ὄρος ἀσεβῶν ἀναστή­σε­ται καὶ ἔσται ἐν τῇ φάραγγι Γαβαων μετὰ θυμοῦ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτοῦ πικρίας ἔργον ὁ δὲ θυμὸς αὐτοῦ ἀλλοτρίως χρή­σε­ται καὶ ἡ πικρία αὐτοῦ ἀλλοτρία
 • καὶ ὑμεῖς μὴ εὐφρανθείητε μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοί διότι συν­τετελεσμένα καὶ συν­τετμημένα πράγματα ἤκουσα παρα­̀ κυρίου σαβαωθ ἃ ποιήσει ἐπι­̀ πᾶσαν τὴν γῆν
 • ἐνωτίζεσθε καὶ ἀκούετε τῆς φωνῆς μου προ­σέχετε καὶ ἀκούετε τοὺς λόγους μου
 • μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν μέλλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν ἢ σπόρον προ­ετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γῆν
 • οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ αὐτῆς τὸ προ­́σωπον τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον καὶ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ ζέαν ἐν τοῖς ὁρίοις σου
 • καὶ παιδευθήσῃ κρίματι θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ
 • οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητος καθαίρεται τὸ μελάνθιον οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπι­̀ τὸ κύμινον ἀλλὰ ῥάβδῳ ἐκτινάσ­σεται τὸ μελάνθιον τὸ δὲ κύμινον
 • μετὰ ἄρτου βρωθή­σε­ται οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ἐγὼ ὑμῖν ὀργισθήσομαι οὐδὲ φωνὴ τῆς πικρίας μου κατα­πατήσει ὑμᾶς
 • καὶ ταῦτα παρα­̀ κυρίου σαβαωθ ἐξῆλθεν τὰ τέρατα βουλεύ­σασθε ὑψώσατε ματαίαν παρα­́κλησιν
 • Эпрайымдыктардын сыймыгы болгон таажыга, семиз љрљљндєн бийик жеринде жашаган шарапка жењилгендердин кооз жасалгаларынын соолуган гєлєнљ кайгы!
 • Мына, Тењирдин кєчтєєсє жана кубаттуусу мљндєрлєє нљшљрдљй, кыйратуучу бороондой, каптап кетєєчє суулардын кирип келген ташкынындай, аны кєч менен жерге кулатат.
 • Мас эпрайымдыктардын сыймыгы болгон таажысы тепсендиде калат.
 • Семиз љрљљндєн бийик жериндеги анын кооз жасалгаларынын соолуган гєлє мљљнљтєнљн эрте бышкан анжырдай болот. Аны бирљљ кљрљрє менен єзєп алып, жутуп салат.
 • Ошол кєнє Себайот Тењир Љз элинин калдыгына дањктын таажысы жана кооз гєлчамбар болот.
 • Сотто отурганга адилет руху болот, душмандын соккусун дарбазага чейин кайтарганга кєч болот.
 • Бирок булар да шарап ичип тењселип жатышат, кєчтєє ичимдик ичип, жолдон адашып жатышат. Ыйык кызмат кылуучу да, пайгамбар да кєчтєє ичимдик ичип мєдєрєлєп жатышат, шарапка алдырып, кєчтєє ичимдик ичип акылдан адашышты, кљргљн кљрєнєштљрє жљнєндљ жањылыш айтып жатышат, сотто чалынып жатышат.
 • Анткени бардык єстљлдљр жийиркеничтєє кусундуга толгон, таза жери жок.
 • Бирок алар: «Ал кимге билим єйрљткєсє бар? Кимге пайгамбарчылык менен акыл-насаат айткысы бар? Эмчек сєтєнљн ажыратылган, энесинин эмчегинен чыгарылган наристелергеби?
 • Анткени осуяттын єстєнљ осуят, осуяттын єстєнљ осуят, эреже єстєнљ эреже, эреже єстєнљ эреже, бул жерден бир аз, ал жерден бир аз», – деп жатышат.
 • Ошон єчєн бул элге тєшєнєксєз сљздљр менен жана бљтљн тилде сєйлљшљт.
 • Аларга: «Мына, тынчтык, чарчаганга тынчтык бергиле, мына, тынчтануу», – деп айтышкан. Бирок алар уккусу келген жок.
 • Ошентип, алар єчєн Тењирдин сљзє осуяттын єстєнљ осуят, осуяттын єстєнљ осуят, эреженин єстєнљ эреже, эреженин єстєнљ эреже, бул жерден бир аз, ал жерден бир аз болуп калды. Ошондуктан алар басып бара жатып чалкасынан кулап кыйрашат, торго тєшєп кармалышат.
 • Ошондуктан Иерусалимдеги акаратчылар, бул элдин башчылары, Тењирдин сљзєн уккула.
 • Силер: «Биз љлєм менен келишим тєздєк, љлгљндљр жаткан жай менен макулдаштык: бардыгын кыйратуучу камчы љтєп бара жатканда, бизге жетпейт, анткени биз жалганды љзєбєзгљ баш паана кылып алдык, алдамчылыкка жашынып алдык», – дегенињер єчєн,
 • Тењир мындай дейт: «Мына, Мен негиз кылып Сионго таш коём, ал таш – сыналган, бурчка коюлуучу, кымбат баалуу, бекем орнотулган таш: ага ишенген адам уятка калбайт.
 • Сотту љлчљгєч кылып коём, адилеттикти тараза кылып коём. Жалгандын баш паанасын мљндєр талкалайт, жашынган жайын суу басып калат».
 • Ошондо љлєм менен тєзгљн келишимињер бузулат, љлгљндљр жаткан жай менен тєзгљн келишимињер ишке ашпайт. Баарын кыйратуучу камчы љтєп бара жатканда, силер тебеленип каласыњар.
 • Ал љткљн сайын силерге жетет, ал ар бир тањда, кєн да, тєн да арањардан љтљт, ал тууралуу айтылган бир эле кабар силердин єрљйєњљрдє учурат.
 • Бутуњарды сунайын десењер, тљшљгєњљр љтљ кыска болот, оронуп жатайын десењер, жуурканыњар љтљ кичинекей болот.
 • Анткени Тењир Ператсим тоосуна чыккандай чыгып келет, Гибон љрљљнєндљ каардангандай каарданат, Љзєнєн ишин, тањ каларлык ишин жасайт, Љзєнєн аракетин, укмуштуу аракетин жєзљгљ ашырат.
 • Кишенињер катуу болуп калбаш єчєн акарат кылбагыла, анткени мен Себайот Кудай-Тењирден бєт жер жєзєн кырууну чечип койгонун уктум.
 • Кулагыњарды тєрєп, менин єнємдє уккула. Кунт коюп, менин сљздљрємљ кулак салгыла.
 • Жер айдоочу дайыма эле љз жерин айдап, бороз салып, мала тартабы?
 • Жок. Жердин єстєн тегиздегенден кийин, ал жапайы буурчак себет же зире чачат, буудайды катар-катар кылып, арпаны белгиленген жерге айдайт, анын жанына кайрак буудай себет.
 • Аны ушундай тартипке Кудай єйрљтєп жатат, ага Кудай акыл-насаат айтып жатат.
 • Анткени жапайы буурчакты тиштєє моло таш менен бастырбайт, зирени дљњгљлљк менен тебелетпейт, бирок жапайы буурчакты таяк менен кєбєйт, зирени да таяк менен кєбєйт.
 • Эгинди бастырат, бирок жанчпайт. Аны атка чегилген дљњгљлљктєє моло таш менен тебелетет, бирок аны майдалабайт.
 • Бул да Себайот Тењирден: Анын чечимдери укмуш, Анын акылмандыгы зор!