Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре вѣнцу́ горды́ни, наи́мницы Ефре́мовы, цвѣ́тъ от­пады́й от­ сла́вы, на версѣ́ горы́ ту́чныя пiя́нiи безъ вина́.
 • Се́, крѣпка́ и же́стока я́рость Госпо́дня, а́ки гра́дъ низпуща́емый не имы́й кро́ва, наси́льно низпуща́емый: я́коже воды́ мно́гое мно́же­с­т­во влеку́щее страну́, земли́ сотвори́тъ поко́й рука́ма,
 • и нога́ма попере́т­ся вѣне́цъ горды́ни, наи́мницы Ефре́мовы.
 • И бу́детъ цвѣ́тъ от­пады́й от­ наде́жды сла́вы на версѣ́ горы́ высо́кiя, а́ки ра́н­нiй пло́дъ смо́квинъ: ви́дѣвый его́, пре́жде взя́тiя въ ру́цѣ сво­и́, восхо́щетъ поглоти́ти его́.
 • Въ то́й де́нь бу́детъ Госпо́дь Савао́ѳъ вѣне́цъ наде́жди, сплете́ный сла́вою оста́в­шымся лю́демъ.
 • И оста́вят­ся ду́хомъ су́днымъ на су́дъ, и крѣ́пость воз­браня́ющихъ погубля́ти.
 • Сі́и бо вино́мъ су́ть прельще́ни: прельсти́шася Сике́ры ра́ди, жре́цъ и проро́къ изступи́ша ума́ от­ Сике́ры, поже́рты бы́ша вино́мъ, потрясо́шася от­ пiя́н­ства Сике́ры, прельсти́шася: сiе́ е́сть при­­видѣ́нiе.
 • Прокля́тiе поя́стъ се́й совѣ́тъ, се́й бо совѣ́тъ ра́ди лихо­и́м­ст­ва.
 • Кому́ воз­вѣсти́хомъ зла́я и кому́ повѣ́дахомъ вѣ́сть? и́же от­до­е́нiи [су́ть] от­ млека́, от­то́ржен­нiи от­ сосца́.
 • Печа́ли на печа́ль ожида́й, наде́жды къ наде́жди, еще́ ма́ло, еще́ ма́ло,
 • я́ко ху́достiю усте́нъ, язы́комъ ины́мъ воз­глаго́лютъ лю́демъ си́мъ, реку́ще и́мъ:
 • се́й поко́й а́лчному и сiе́ сокруше́нiе, и не восхотѣ́ша слы́шати.
 • И бу́детъ и́мъ сло́во Го́спода Бо́га, печа́ль къ печа́ли, наде́жда къ наде́жди, еще́ ма́ло, еще́ ма́ло, да и́дутъ и паду́т­ся вспя́ть и въ бѣду́ впаду́тъ, и сокруша́т­ся и плѣне́ни бу́дутъ.
 • Сего́ ра́ди услы́шите сло́во Госпо́дне, му́жiе озло́блен­нiи и кня́зи люді́й су́щихъ во Иерусали́мѣ.
 • Я́ко реко́сте: сотвори́хомъ завѣ́тъ со а́домъ и со сме́ртiю сложе́нiе: бу́ря носи́ма а́ще мимо­и́детъ, не прiи́детъ на на́съ: положи́хомъ лжу́ наде́жду на́шу и лже́ю покры́емся.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ полага́ю во основа́нiе Сiо́ну ка́мень многоцѣ́ненъ, избра́нъ, крае­уго́ленъ, че́стенъ, во основа́нiе ему́, и вѣ́руяй въ о́нь не постыди́т­ся:
 • и положу́ су́дъ въ наде́жду, ми́лость же моя́ на мѣ́рилѣхъ, и упова́в­шiи вотще́ на лжу́, я́ко не мине́тъ ва́съ бу́ря:
 • и не отъ­и́метъ от­ ва́съ завѣ́та сме́ртнаго, и наде́жда ва́ша, я́же ко а́ду, не пребу́детъ. Бу́ря иду́щая а́ще на́йдетъ, бу́дете е́й въ попра́нiе:
 • егда́ мимо­и́детъ, во́зметъ ва́съ: я́ко по вся́ко у́тро преходи́ти бу́детъ въ де́нь, и въ нощи́ бу́детъ наде́жда зла́. Научи́теся слы́шати, утѣсня́емiи:
 • не мо́жемъ ра́товати, са́ми же изнемога́емъ, е́же собра́тися на́мъ.
 • Я́коже гора́ на нечести́выхъ воста́нетъ Госпо́дь, и бу́детъ [я́коже] въ де́бри гавао́нстѣй, съ я́ростiю сотвори́тъ дѣла́ своя́, го́рести дѣ́ло: я́рость же его́ чу́ждо употреби́т­ся, и погубле́нiе его́ стра́н­но.
 • И вы́ не ра́дуйтеся, ниже́ да воз­мо́гутъ ва́ши у́зы: зане́ сконча́ны и сокраще́ны ве́щи слы́шахъ от­ Го́спода Савао́ѳа, я́же сотвори́тъ надъ все́ю земле́ю.
 • Внуши́те и слы́шите гла́съ мо́й, внемли́те и слы́шите словеса́ моя́.
 • Еда́ ве́сь де́нь бу́детъ оря́й ора́ти? или́ сѣ́мя угото́витъ пре́жде воз­дѣ́ланiя земли́?
 • Не егда́ ли умягчи́тъ {уравни́тъ} лице́ ея́, тогда́ всѣ́етъ ма́ло черну́хи и кими́на, пото́мъ же сѣ́етъ пшени́цу и ячме́нь и про́со въ предѣ́лѣхъ тво­и́хъ?
 • И научи́шися суду́ Бо́га тво­его́ и воз­ра́дуешися.
 • И́бо не съ же́стокостiю очища́ет­ся черну́ха, ниже́ ко́ло колесни́чное обы́детъ кими́на, но жезло́мъ истряса́ет­ся черну́ха, кими́нъ же со хлѣ́бомъ снѣ́ст­ся.
 • Не во вѣ́къ бо а́зъ разгнѣ́ваюся на вы́, ниже́ гла́съ гнѣ́ва мо­его́ попере́тъ ва́съ.
 • И сiя́ от­ Го́спода Савао́ѳа изыдо́ша чудеса́: совѣ́туйте, воз­неси́те тще́тное утѣше́нiе.
 • Горе венку гордости пьяных Ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином!
 • Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, с силою повергает его на землю.
 • Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлян.
 • И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшею прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее.
 • В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа Своего,
 • и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот.
 • Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются.
 • Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места. –
 • А говорят: «кого хочет он учить ве́дению? и кого вразумлять проповедью? отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери?
 • Ибо всё заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного».
 • За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу.
 • Им говорили: «вот – покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение». Но они не хотели слушать.
 • И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, – так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены.
 • Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме.
 • Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, – потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя».
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, – камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится.
 • И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства.
 • И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны.
 • Как скоро он пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас.
 • Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него.
 • Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное Свое действие.
 • Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли.
 • Приклоните ухо, и послушайте моего голоса; будьте внимательны, и выслушайте речь мою.
 • Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою?
 • Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним.
 • И такому порядку учит его Бог его; Он наставляет его.
 • Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину; но палкою выколачивают чернуху, и тмин – палкою.
 • Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его.
 • И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!
 •  ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín
  y de la flor caduca de la hermosura de su gloria,
  que está sobre la cabeza del valle fértil
  de los aturdidos del vino!
 • He aquí, Jehová tiene a uno que es fuerte y poderoso:
  como una tormenta de granizo,
  como un torbellino arrasador,
  como el ímpetu de recias aguas que inundan.
  Con fuerza derriba a tierra,
 • con los pies será pisoteada
  la corona de soberbia de los ebrios de Efraín.
 • Y la flor caduca de la hermosura de su gloria
  que está sobre la cabeza del valle fértil,
  será como la fruta temprana,
  la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira,
  se la traga
  tan luego como la tiene a la mano.

 • Aquel día, Jehová de los ejércitos
  será por corona de gloria
  y diadema de hermosura
  para el resto de su pueblo.
 • Será espíritu de justicia
  para el que se sienta a juzgar,
  y dará fuerzas
  a los que rechazan el asalto a la puerta.

 • Pero también estos erraron por el vino
  y por la sidra se entontecieron;
  el sacerdote y el profeta erraron por la sidra,
  fueron trastornados por el vino;
  se aturdieron con la sidra,
  erraron en la visión,
  titubearon en el juicio.
 • Porque toda mesa está llena
  de vómito y suciedad,
  hasta no quedar lugar limpio.
 • ¿A quién se habrá de instruir?
  o ¿a quién se hará entender la doctrina?
  ¿A los destetados?
  ¿A los recién destetados?
 • Porque mandamiento tras mandamiento,
  mandato sobre mandato,
  renglón tras renglón,
  línea tras línea,
  un poquito aquí, un poquito allá,
 • porque en lengua de tartamudos,
  en lenguaje extraño,
  hablará a este pueblo.
 • A ellos dijo: «Éste es el reposo;
  dad reposo al cansado.
  Éste es el alivio»,
  mas no quisieron escuchar.
 • La palabra, pues, de Jehová les será
  mandamiento tras mandamiento,
  mandato tras mandato,
  renglón tras renglón,
  línea tras línea,
  un poquito aquí, un poquito allá;
  hasta que vayan y caigan de espaldas,
  y sean quebrantados, atrapados y aprisionados.

 • Por tanto, señores burladores
  que gobernáis a este pueblo
  que está en Jerusalén,
  oíd la palabra de Jehová.
 • Vosotros habéis dicho:
  «Hemos hecho un pacto con la muerte;
  un convenio hicimos con el seol.
  Cuando pase el torrente del azote,
  no llegará a nosotros,
  porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira
  y en la falsedad nos esconderemos.»

 • Por eso, Jehová, el Señor, dice así:
  «He aquí que yo he puesto en Sión
  por fundamento una piedra,
  piedra probada,
  angular, preciosa,
  de cimiento estable.
  El que crea, no se apresure.
 • Ajustaré el juicio a cordel,
  y a nivel la justicia.»
  El granizo barrerá el refugio de la mentira
  y las aguas inundarán el escondrijo.
 • Y será anulado vuestro pacto con la muerte
  y vuestro convenio con el seol no será firme;
  cuando pase el torrente del azote,
  seréis por él pisoteados.
 • Luego que comience a pasar,
  él os arrebatará,
  porque de mañana en mañana pasará,
  de día y de noche;
  y será ciertamente un espanto el entender lo oído.
 • La cama será corta para poder estirarse
  y la manta estrecha para poder envolverse.

 • Jehová se levantará como en el monte Perazim,
  como en el valle de Gabaón se enojará;
  para hacer su obra, su extraña obra,
  y para hacer su trabajo, su extraño trabajo.
 • Ahora, pues, no os burléis,
  para que no se aprieten más vuestras ataduras;
  porque destrucción ya determinada
  sobre todo el país
  he oído del Señor,
  Jehová de los ejércitos.

 • Estad atentos y oíd mi voz;
  atended y oíd mi dicho:
 • El que ara para sembrar,
  ¿arará todo el día?
  ¿Sólo romperá y quebrará los terrones de la tierra?
 • Cuando ya ha preparado su superficie,
  ¿no esparce el eneldo, siembra el comino,
  pone el trigo en hileras,
  la cebada en el lugar señalado
  y la avena en su borde apropiado?
 • Porque su Dios lo instruye
  y le enseña lo recto:
 • que el eneldo no se trilla con trillo,
  ni sobre el comino se pasa rueda de carreta;
  sino que con un palo se sacude el eneldo,
  y el comino con una vara.
 • El grano se trilla;
  pero no lo trillará por siempre,
  ni lo aplasta con la rueda de su carreta,
  ni lo tritura con los dientes de su trillo.
 • ¡También esto salió de Jehová de los ejércitos,
  para hacer maravilloso el consejo
  y engrandecer su sabiduría!


 • 祸 哉 , 以 法 莲 的 酒 徒 , 住 在 肥 美 谷 的 山 上 , 他 们 心 里 高 傲 , 以 所 夸 的 为 冠 冕 , 犹 如 将 残 之 花 。
 • 看 哪 , 主 有 一 大 能 大 力 者 , 像 一 阵 冰 雹 , 像 毁 灭 的 暴 风 , 像 涨 溢 的 大 水 , 他 必 用 手 将 冠 冕 摔 落 于 地 。
 • 以 法 莲 高 傲 的 酒 徒 , 他 的 冠 冕 , 必 被 踏 在 脚 下 。
 • 那 荣 美 将 残 之 花 , 就 是 在 肥 美 谷 山 上 的 , 必 像 夏 令 以 前 初 熟 的 无 花 果 。 看 见 这 果 的 就 注 意 , 一 到 手 中 就 吞 吃 了 。
 • 到 那 日 , 万 军 之 耶 和 华 必 作 他 馀 剩 之 民 的 荣 冠 华 冕 。
 • 也 作 了 在 位 上 行 审 判 者 公 平 之 灵 , 并 城 门 口 打 退 仇 敌 者 的 力 量 。
 • 就 是 这 地 的 人 , 因 酒 摇 摇 晃 晃 , 因 浓 酒 东 倒 西 歪 。 祭 司 和 先 知 因 浓 酒 摇 摇 晃 晃 , 被 酒 所 困 , 因 浓 酒 东 倒 西 歪 。 他 们 错 解 默 示 , 谬 行 审 判 。
 • 因 为 各 席 上 满 了 呕 吐 的 污 秽 , 无 一 处 乾 净 。
 • 讥 诮 先 知 的 说 , 他 要 将 知 识 指 教 谁 呢 , 要 使 谁 明 白 传 言 呢 。 是 那 刚 断 奶 离 怀 的 麽 。
 • 他 竟 命 上 加 命 , 令 上 加 令 , 律 上 加 律 , 例 上 加 例 , 这 里 一 点 , 那 里 一 点 。
 • 先 知 说 , 不 然 , 主 要 藉 异 邦 人 的 嘴 唇 , 和 外 邦 人 的 舌 头 , 对 这 百 姓 说 话 。
 • 他 曾 对 他 们 说 , 你 们 要 使 疲 乏 人 得 安 息 。 这 样 才 得 安 息 , 才 得 舒 畅 。 他 们 却 不 肯 听 。
 • 所 以 耶 和 华 向 他 们 说 的 话 , 是 命 上 加 命 , 令 上 加 令 , 律 上 加 律 , 例 上 加 例 , 这 里 一 点 , 那 里 一 点 , 以 致 他 们 前 行 仰 面 跌 倒 , 而 且 跌 碎 , 并 陷 入 网 罗 , 被 缠 住 。
 • 所 以 你 们 这 些 亵 慢 的 人 , 就 是 辖 管 住 在 耶 路 撒 冷 这 百 姓 的 , 要 听 耶 和 华 的 话 。
 • 你 们 曾 说 , 我 们 与 死 亡 立 约 , 与 阴 间 结 盟 。 敌 军 ( 原 文 作 鞭 子 ) 如 水 涨 漫 经 过 的 时 候 , 必 不 临 到 我 们 。 因 我 们 以 谎 言 为 避 所 , 在 虚 假 以 下 藏 身 。
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 我 在 锡 安 放 一 块 石 头 , 作 为 根 基 , 是 试 验 过 的 石 头 , 是 稳 固 根 基 , 宝 贵 的 房 角 石 , 信 靠 的 人 必 不 着 急 。
 • 我 必 以 公 平 为 准 绳 , 以 公 义 为 线 铊 。 冰 雹 必 冲 去 谎 言 的 避 所 , 大 水 必 漫 过 藏 身 之 处 。
 • 你 们 与 死 亡 所 立 的 约 , 必 然 废 掉 , 与 阴 间 所 结 的 盟 , 必 立 不 住 。 敌 军 ( 原 文 作 鞭 子 ) 如 水 涨 漫 经 过 的 时 候 , 你 们 必 被 他 践 踏 。
 • 每 逢 经 过 必 将 你 们 掳 去 。 因 为 每 早 晨 他 必 经 过 , 白 昼 黑 夜 都 必 如 此 。 明 白 传 言 的 , 必 受 惊 恐 。
 • 原 来 床 榻 短 , 使 人 不 能 舒 身 。 被 窝 窄 , 使 人 不 能 遮 体 。
 • 耶 和 华 必 兴 起 , 像 在 毗 拉 心 山 , 他 必 发 怒 , 像 在 基 遍 谷 , 好 作 成 他 的 工 , 就 是 非 常 的 工 , 成 就 他 的 事 , 就 是 奇 异 的 事 。
 • 现 在 你 们 不 可 亵 慢 , 恐 怕 捆 你 们 的 绑 索 更 结 实 了 。 因 为 我 从 主 万 军 之 耶 和 华 那 里 听 见 已 经 决 定 , 在 全 地 上 施 行 灭 绝 的 事 。
 • 你 们 当 侧 耳 听 我 的 声 音 , 留 心 听 我 的 言 语 。
 • 那 耕 地 为 要 撒 种 的 , 岂 是 常 常 耕 地 呢 , 岂 是 常 常 开 垦 耙 地 呢 。
 • 他 拉 平 了 地 面 , 岂 不 就 撒 种 小 茴 香 , 播 种 大 茴 香 , 按 行 列 种 小 麦 , 在 定 处 种 大 麦 , 在 田 边 种 粗 麦 呢 。
 • 因 为 他 的 神 教 导 他 务 农 相 宜 , 并 且 指 教 他 。
 • 原 来 打 小 茴 香 , 不 用 尖 利 的 器 具 , 轧 大 茴 香 , 也 不 用 碌 碡 。 ( 原 文 作 车 轮 下 同 ) 但 用 杖 打 小 茴 香 , 用 棍 打 大 茴 香 。
 • 作 饼 的 粮 食 是 用 磨 磨 碎 , 因 他 不 必 常 打 。 虽 用 碌 碡 和 马 打 散 , 却 不 磨 他 。
 • 这 也 是 出 于 万 军 之 耶 和 华 。 他 的 谋 略 奇 妙 , 他 的 智 慧 广 大 。
 • Горе тобі, Самарії, короні пишноти Єфремлян п́яних, квітці зів́ялій краси його гордости, що лежить на верхів́ї долини врожайної, від вина поп́янілих!
 • Ось потужний та сильний у Господа, мов злива із градом, мов буря руїнна, мов повідь сильна, заливна, його кине на землю із силою!
 • Ногами потоптана буде корона пишноти Єфремлян п́яних,
 • і станеться квітка зів́яла краси його гордости, що на верхів́ї долини врожайної, немов передчасно дозріла та смоква, що її як побачить людина, ковтає її, як вона ще в долоні його!
 • Стане Господь Саваот того дня за прекрасну корону, і за пишний вінок для останку народу Його,
 • і духом права тому, хто сидить у суді, і хоробрістю тим, хто до брами повертає бій!
 • І ось ці від вина позбивались з дороги, і від п́янкого напою хитаються: священик і пророк позбивались з дороги напоєм п́янким, від вина збаламутились, від напою п́янкого хитаються, блудять вони у видіннях, у постановах своїх спотикаються…
 • Бо всі столи повні блювотою калу, аж місця нема!…
 • Кого буде навчати пізнання, і кому виясняти об́явлення буде?
  Відставлених від молока чи від перс повідлучуваних?
 • Бо на заповідь заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там.
 • Тому незрозумілими устами й іншою мовою буде казати народові цьому
 • Отой, Хто до них говорив: Це спочинок!
  Дайте змученому відпочити, і це відпочинок, та вони не хотіли послухати.
 • І станеться їм слово Господа: заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там, щоб пішли та попадали навзнак, і щоб були зламані й впали до пастки й зловилися!…
 • Тому то послухайте слова Господнього, ганьбителі, що пануєте над тим народом, що в Єрусалимі!
 • Бо кажете ви: Заповіта ми склали зо смертю і з шеолом зробили умову.
  Як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм, і в брехні ми сховались!
 • Тому Господь Бог сказав так: Оце поклав каменя Я на Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного.
  Хто вірує в нього, не буде той засоромлений!
 • І право за мірило Я покладу, а справедливість вагою;
  і притулок брехні град понищить, а сховище води заллють!
 • І заповіт ваш із смертю поламаний буде, а ваша умова з шеолом не втримається: як перейде нищівна кара, то вас вона стопче!
 • Коли тільки перейде вона, вона вас забере, бо щоранку вона переходити буде, удень та вночі, і станеться, тільки з тремтінням ви будете слухати звістку про це…
 • Бо буде постеля коротка, щоб на ній розтягнутись, а покривало вузьке, щоб накритися ним…
 • Бо повстане Господь, немов на горі Перацім;
  затремтить Він у гніві, немов у долині в Гів́оні, щоб Свій чин учинити, предивний Свій чин, щоб зробити роботу Свою, незвичайну роботу Свою!
 • Тож не насміхайтесь тепер, щоб не стали міцнішими ваші кайдани, бо призначене знищення чув я від Господа, Бога Саваота, про всю землю…
 • Візьміть це до ушей і почуйте мій голос, послухайте пильно й почуйте мій голос!
 • Чи кожного дня оре ратай на посів, ралить землю свою й боронує?
 • Чи ж, як рівною зробить поверхню її, він не сіє чорнуху й не кидає кмин, не розсіває пшеницю та просо й ячмінь на означенім місці, а жито в межах її?
 • І за правом напутив його, його Бог його вивчив цього:
 • Бож не бороною чорнуха молотиться, і коло возове не ходить по кмині, а палицею б́ють чорнуху та києм той кмин.
 • Розтирається збіжжя?
  Ні, бо його не назавжди молотиться конче, і підганяють коло возове та коні на нього, а не розтирають його.
 • І це вийшло від Господа Саваота, чудова порада Його, і велика премудрість Його!