Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре гра́ду Арiи́лу, на́ньже дави́дъ во­ева́. Собери́те жи́та от­ го́да до го́да, снѣ́сте бо вку́пѣ съ Моа́вомъ:
 • озло́блю бо Арiи́ла, и бу́детъ крѣ́пость его́ и бога́т­ст­во мнѣ́:
 • и обся́ду тя́ а́ки дави́дъ, и поста́влю о́крестъ тебе́ остро́гъ, и согражду́ столпы́.
 • И смиря́т­ся словеса́ твоя́ до земли́, и въ зе́млю вни́дутъ словеса́ твоя́: и бу́детъ гла́съ тво́й а́ки глася́щихъ от­ земли́, и ко земли́ изнемо́жетъ гла́съ тво́й.
 • И бу́детъ я́ко пе́рсть от­ колесе́ бога́т­ст­во нечести́выхъ, и а́ки пра́хъ летя́й мно́же­с­т­во утѣсня́ющихъ тя́, и бу́детъ а́ки черта́ внеза́пу от­ Го́спода Савао́ѳа.
 • Присѣще́нiе бо бу́детъ со гро́момъ и съ тру́сомъ и гла́сомъ вели́кимъ, бу́ря несо́ма и пла́мень о́гнен­ный пояда́яй.
 • И бу́детъ а́ки со́нiе ви́дяй во снѣ́ но́щiю, бога́т­ст­во всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы во­ева́ша на Арiи́ла, и вси́, и́же во­ева́ша на Иерусали́ма, и вси́ со́бран­нiи на́нь и озлобля́ющiи его́.
 • И бу́дутъ а́ки во снѣ́ яду́щiи и пiю́щiи, и воста́в­шымъ, то́щь и́хъ со́нъ: и я́коже во снѣ́ жа́ждай а́ки пiя́й, воспряну́въ же еще́ жа́ждетъ, душа́ же его́ вотще́ надѣ́яся: та́ко бу́детъ бога́т­ст­во всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы во­ева́ша на го́ру Сiо́ню.
 • Разслабѣ́йте и ужасни́теся, и упі́йтеся не Сике́ромъ, ни вино́мъ,
 • я́ко напо­и́ ва́съ Госпо́дь ду́хомъ умиле́нiя, и смежи́тъ о́чи и́хъ и проро́ковъ и́хъ и князе́й и́хъ, ви́дящихъ сокрове́н­ная.
 • И бу́дутъ ва́мъ вся́ сiя́ словеса́, а́ки словеса́ кни́ги запечатлѣ́н­ныя сея́, ю́же а́ще даду́тъ человѣ́ку вѣ́дущему писа́нiя, глаго́люще: прочти́ сiе́. И рече́тъ: не могу́ прочести́, запечатлѣ́н­на бо.
 • И да́ст­ся кни́га сiя́ въ ру́цѣ человѣ́ку не вѣ́дущему писа́нiя, и рече́т­ся ему́: прочти́ сiе́. И рече́тъ: не вѣ́мъ писа́нiя.
 • И рече́ Госпо́дь: при­­ближа́ют­ся мнѣ́ лю́дiе сі́и усты́ сво­и́ми и устна́ми сво­и́ми почита́ютъ мя́, се́рдце же и́хъ дале́че от­сто­и́тъ от­ мене́: всу́е же почита́ютъ мя́, уча́ще за́повѣдемъ человѣ́ческимъ и уче́ниемъ.
 • Сего́ ра́ди се́, а́зъ при­­ложу́, е́же пресели́ти лю́ди сiя́, и преста́влю я́, и погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ и ра́зумъ разу́мныхъ сокры́ю.
 • Го́ре творя́щымъ глубо́ко совѣ́тъ, а не Го́сподемъ: го́ре въ та́йнѣ совѣ́тъ творя́щымъ, и бу́дутъ во тмѣ́ дѣла́ и́хъ, и реку́тъ: кто́ ны ви́дѣ, и кто́ ны уразумѣ́етъ, я́же мы́ твори́мъ?
 • Не я́коже ли бре́нiе скуде́льника вмѣните́ся? Еда́ рече́тъ зда́нiе созда́в­шему е́: не ты́ мя́ созда́лъ еси́? или́ творе́нiе сотво́ршему: не разу́мно мя́ сотвори́лъ еси́?
 • Не еще́ ли ма́ло, и при­­ложи́т­ся Лива́нъ, а́ки гора́ херме́ль, и херме́ль въ дубра́ву вмѣни́т­ся?
 • И услы́шатъ въ де́нь о́ный глусі́и словеса́ кни́ги [сея́], и и́же во тмѣ́ и и́же во мглѣ́ о́чи слѣпы́хъ у́зрятъ.
 • И воз­ра́дуют­ся ни́щiи ра́ди Го́спода въ весе́лiи, и от­ча́яв­шiися человѣ́цы испо́лнят­ся весе́лiя.
 • Исчезе́ беззако́н­никъ, и поги́бе го́рдый, и потреби́шася вси́ беззако́н­ну­ю­щiи во зло́бѣ
 • и творя́щiи согрѣша́ти человѣ́ки во сло́вѣ: всѣ́мъ же облича́ющымъ во вратѣ́хъ претыка́нiе положа́тъ, поне́же соврати́ша въ непра́вдахъ пра́веднаго.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь на до́мъ Иа́ковль, его́же опредѣли́ от­ Авраа́ма: не ны́нѣ постыди́т­ся Иа́ковъ, ниже́ ны́нѣ лице́ свое́ измѣни́тъ Изра́иль:
 • но егда́ уви́дятъ ча́да и́хъ дѣла́ моя́, мене́ ра́ди освятя́тъ и́мя мое́ и освятя́тъ свята́го Иа́ковля, и Бо́га Изра́илева убоя́т­ся.
 • И уразумѣ́ютъ заблужда́ющiи ду́хомъ смы́слъ, и ро́пщущiи науча́т­ся послу́шати, и язы́цы нѣмот­ст­ву́ющiи науча́т­ся глаго́лати ми́ръ.
 • Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! приложи́те год к году; пусть заколают жертвы.
 • Но Я стесню Ариил, и будет плач и сетование; и он останется у Меня, как Ариил.
 • Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепления.
 • И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя.
 • Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева; и это совершится внезапно, в одно мгновение.
 • Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня.
 • И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его и стеснивших его.
 • И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет: то же будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона.
 • Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, – шатаются, но не от сикеры;
 • ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы.
 • И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «не могу, потому что она запечатана».
 • И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «я не умею читать».
 • И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих;
 • то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет.
 • Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «кто увидит нас? и кто узнает нас?»
 • Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»?
 • Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес?
 • И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.
 • И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля,
 • потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды,
 • которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого.
 • Посему так говорит о доме Иакова Господь, Который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет.
 • Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут чтить имя Мое и свято чтить Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым.
 • Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию.
 • οὐαὶ πόλις Αριηλ ἣν Δαυιδ ἐπολέμησεν συν­αγάγετε γενήματα ἐνιαυτὸν ἐπ᾿ ἐνιαυτόν φάγεσθε γὰρ σὺν Μωαβ
 • ἐκθλίψω γὰρ Αριηλ καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἰσχὺς καὶ τὸ πλοῦτος ἐμοί
 • καὶ κυκλώσω ὡς Δαυιδ ἐπι­̀ σὲ καὶ βαλῶ περὶ σὲ χάρακα καὶ θήσω περὶ σὲ πύργους
 • καὶ ταπεινωθήσον­ται οἱ λόγοι σου εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σου δύσον­ται καὶ ἔσται ὡς οἱ φωνοῦν­τες ἐκ τῆς γῆς ἡ φωνή σου καὶ προ­̀ς τὸ ἔδαφος ἡ φωνή σου ἀσθενήσει
 • καὶ ἔσται ὡς κονιορτὸς ἀπο­̀ τροχοῦ ὁ πλοῦτος τῶν ἀσεβῶν καὶ ὡς χνοῦς φερό­με­νος καὶ ἔσται ὡς στιγμὴ παρα­χρῆμα
 • παρα­̀ κυρίου σαβαωθ ἐπι­σκοπὴ γὰρ ἔσται μετὰ βρον­τῆς καὶ σεισμοῦ καὶ φωνῆς μεγά­λης κατα­ιγὶς φερομένη καὶ φλὸξ πυρὸς κατεσθίουσα
 • καὶ ἔσται ὡς ὁ ἐνυπνιαζό­με­νος ἐν ὕπνῳ ὁ πλοῦτος τῶν ἐθνῶν πάν­των ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπι­̀ Αριηλ καὶ πάν­τες οἱ στρατευσάμενοι ἐπι­̀ Ιερουσαλημ καὶ πάν­τες οἱ συν­ηγ­μέ­νοι ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ θλίβον­τες αὐτήν
 • καὶ ἔσον­ται ὡς οἱ ἐν ὕπνῳ πίνον­τες καὶ ἔσθον­τες καὶ ἐξαναστάν­των μάταιον αὐτῶν τὸ ἐνύπνιον καὶ ὃν τρόπον ἐνυπνιάζεται ὁ διψῶν ὡς πίνων καὶ ἐξαναστὰς ἔτι διψᾷ ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς κενὸν ἤλπισεν οὕτως ἔσται ὁ πλοῦτος πάν­των τῶν ἐθνῶν ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπι­̀ τὸ ὄρος Σιων
 • ἐκλύθητε καὶ ἔκστητε καὶ κραιπαλήσατε οὐκ ἀπο­̀ σικερα οὐδὲ ἀπο­̀ οἴνου
 • ὅτι πεπότικεν ὑμᾶς κύριος πνεύ­ματι κατα­νύξεως καὶ καμμύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ τῶν προ­φητῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχόν­των αὐτῶν οἱ ὁρῶν­τες τὰ κρυπτά
 • καὶ ἔσον­ται ὑμῖν πάν­τα τὰ ῥήματα ταῦτα ὡς οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου τοῦ ἐσφραγισ­μέ­νου τούτου ὃ ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπι­σταμένῳ γράμματα λέγον­τες ἀνάγνωθι ταῦτα καὶ ἐρεῖ οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι ἐσφράγισται γάρ
 • καὶ δοθή­σε­ται τὸ βιβλίον τοῦτο εἰς χεῖρας ἀνθρώπου μὴ ἐπι­στα­μέ­νου γράμματα καὶ ἐρεῖ αὐτῷ ἀνάγνωθι τοῦτο καὶ ἐρεῖ οὐκ ἐπι­́σταμαι γράμματα
 • καὶ εἶπεν κύριος ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσίν με ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ μάτην δὲ σέβον­ταί με διδάσκον­τες ἐν­τάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ προ­σθήσω τοῦ μεταθεῖναι τὸν λαὸν τοῦτον καὶ μεταθήσω αὐτοὺς καὶ ἀπο­λῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συν­ετῶν κρύψω
 • οὐαὶ οἱ βαθέως βουλὴν ποι­οῦν­τες καὶ οὐ δια­̀ κυρίου οὐαὶ οἱ ἐν κρυφῇ βουλὴν ποι­οῦν­τες καὶ ἔσται ἐν σκότει τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ ἐροῦσιν τίς ἡμᾶς ἑώρακεν καὶ τίς ἡμᾶς γνώ­σε­ται ἢ ἃ ἡμεῖς ποι­οῦμεν
 • οὐχ ὡς ὁ πηλὸς τοῦ κεραμέως λογισθήσεσθε μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαν­τι οὐ σύ με ἔπλασας ἢ τὸ ποίημα τῷ ποιήσαν­τι οὐ συν­ετῶς με ἐποίησας
 • οὐκέτι μικρὸν καὶ μετατεθή­σε­ται ὁ Λίβανος ὡς τὸ ὄρος τὸ Χερμελ καὶ τὸ ὄρος τὸ Χερμελ εἰς δρυμὸν λογισθή­σε­ται
 • καὶ ἀκούσον­ται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κωφοὶ λόγους βιβλίου καὶ οἱ ἐν τῷ σκότει καὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ ὀφθαλμοὶ τυφλῶν βλέψον­ται
 • καὶ ἀγαλλιάσον­ται πτωχοὶ δια­̀ κύριον ἐν εὐφροσύνῃ καὶ οἱ ἀπηλπισ­μέ­νοι τῶν ἀνθρώπων ἐμπλη­σθήσον­ται εὐφροσύνης
 • ἐξέλιπεν ἄνομος καὶ ἀπώλετο ὑπερήφανος καὶ ἐξωλεθρεύ­θησαν οἱ ἀνομοῦν­τες ἐπι­̀ κακίᾳ
 • καὶ οἱ ποι­οῦν­τες ἁμαρτεῖν ἀνθρώπους ἐν λόγῳ πάν­τας δὲ τοὺς ἐλέγχον­τας ἐν πύλαις προ­́σκομμα θήσουσιν καὶ ἐπλαγίασαν ἐν ἀδίκοις δίκαιον
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπι­̀ τὸν οἶκον Ιακωβ ὃν ἀφώρισεν ἐξ Αβρααμ οὐ νῦν αἰσχυνθή­σε­ται Ιακωβ οὐδὲ νῦν τὸ προ­́σωπον μεταβαλεῖ Ισραηλ
 • ἀλλ᾿ ὅταν ἴδωσιν τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ ἔργα μου δι᾿ ἐμὲ ἁγιάσουσιν τὸ ὄνομά μου καὶ ἁγιάσουσιν τὸν ἅγιον Ιακωβ καὶ τὸν θεὸν τοῦ Ισραηλ φοβηθήσον­ται
 • καὶ γνώσον­ται οἱ τῷ πνεύ­ματι πλανώμενοι σύνεσιν οἱ δὲ γογγύζον­τες μαθήσον­ται ὑπακούειν καὶ αἱ γλώσ­σαι αἱ ψελλίζουσαι μαθήσον­ται λαλεῖν εἰρήνην
 • Дљљт жашаган шаар Ариелге, Ариелге кайгы! Жылга жылды кошкула, курмандыктарды мууздай беришсин.
 • Бирок мен Ариелди кысымга алам, ошондо ый менен кайгы болот. Ал Менин Ариелим боюнча калат.
 • Мен сенин тегерегиње кошуундарым менен жайланышып, сени байкоочу кєзљтчєлљрєм менен кысымга алам, сага каршы чептерди тургузам.
 • Ошондо кемсинтилесињ, жерден сєйлљйсєњ, топурактын астынан єнєњ ачык угулбайт, єнєњ кєњкєлдљп сєйлљгљн кишинин єнєнљ окшоп калат, топурактын астынан єнєњ шыбырап чыгат.
 • Кљп душманыњ майда топурактай болот, катаал аскерлерињ туш-тушка учкан топондой болот. Бул кєтєлбљгљн жерден, бир кљз ирмемде болот.
 • Себайот Тењир сени чагылган менен, жер титирљљ менен, катуу єн менен, бороон менен, куюн менен, баарын жалмаган оттун жалыны менен жазалайт.
 • Ариелге каршы согушкан кљп элдер, ага каршы чыккандар, ага каршы тургузулган чептер, аны кысымга алгандар тєштљй, тєн ичинде кљргљн кљрєнєштљй болот.
 • Ачка киши тєшєндљ тамак жегендей болот, бирок ойгонсо, ачка. Суусаган киши тєшєндљ суу ичкендей болот, бирок ойгонсо, кыйналып жатат, суусап жатат. Сион тоосуна каршы согушкан сансыз эл так ошондой болот.
 • Тањ калгыла, айран-тањ калгыла. Алар башкаларды сокур кылып, љздљрє да сокур болуп калышты. Алар мас, бирок шараптан эмес. Тењселип жатышат, бирок кєчтєє ичимдиктен эмес.
 • Анткени Тењир силерге уктатуучу рухту жиберип, кљзєњљрдє жумдурду, ал эми пайгамбарларыњардын, жол башчыларыњардын жана кљрљгљчтљрєњљрдєн кљзєн жапты.
 • Бардык пайгамбарчылыктар силер єчєн мљљр басылган китептеги сљздљрдљй, ал китепти окуганды билген кишиге берип: «Муну оку», – дешет, ал: «Окуй албайм, анткени ага мљљр басылган», – деп жооп берет.
 • Анан ал китепти окуганды билбеген кишиге берип: «Муну оку», – дешет, ал: «Мен окуганды билбейм», – деп жооп берет.
 • Ошондо Тењир мындай деди: «Бул эл Мага оозу менен жакындайт, Мени тили менен урматтайт, бирок жєрљгє Менден алыс. Єйрљнєп алган адамдык эрежелерин алар Менден коркуу деп эсептешет.
 • Ошондуктан Мен бул элди кайрадан укмуштуу бир керемет менен тањ калтырам, ошондо анын даанышмандарынын даанышмандыгы жоголот, акылмандары акылынан ажырайт».
 • Тењирден љз оюн жашырыш єчєн, терењдикке бекингиси келгендерге кайгы! Алар љз иштерин карањгылыкта кылып: «Бизди ким кљрмљк эле? Бизди ким билмек эле?» – дешет.
 • Кандай акылсыздык! Карапачыны чопо деп эсептљљгљ болобу? Буюм љзєн жасаган адам жљнєндљ: «Мени ал жасаган эмес», – деп айтабы? Чыгарма љзєнєн сєрљтчєсє жљнєндљ: «Ал тєшєнбљйт», – деп айтабы?
 • Бир аздан кийин, абдан аз убакыттан кийин Лебанон бакка айланат, ал эми бак токой деп эсептелет.
 • Ошол кєнє дєлљйлљр китептин сљздљрєн угушат, карањгылык менен туманда сокурлардын кљздљрє кљрљт.
 • Азап чеккендер Тењир тууралуу абдан кубанышат, жакыр адамдар Ысрайылдын Ыйыгы тууралуу сєйєнєшљт.
 • Анткени мындан ары таарынтуучу болбойт, акаратчы жоголот, ошондой эле жалганды жактоочулардын бардыгы кырылышат.
 • Алар адамды сљздљрєнљн кармап, дарбазанын алдында адилеттикти талап кылгандарга тор жайышат, адилеттєєнє четке кагышат.
 • Ошондуктан Ыбрайымды кєнљљдљн куткарып алган Тењир Жакып тууралуу мындай дейт: «Ошондо Жакып уятка калбайт, ошондон кийин анын жєзє кубарбайт.
 • Анткени ал љзєнєн жеринде Менин колдорум жараткан балдарын кљргљндљ, Менин ысымымды ыйык тутушат, Жакыптын Ыйыгын ыйык тутушат, Ысрайыл Кудайынын алдында коркуп турушат.
 • Ошондо руху менен адашкандар акылмандыкты таанып билишет, баш ийбегендер баш ийгенди єйрљнєшљт».