Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре гра́ду Арiи́лу, на́ньже дави́дъ во­ева́. Собери́те жи́та от­ го́да до го́да, снѣ́сте бо вку́пѣ съ Моа́вомъ:
 • озло́блю бо Арiи́ла, и бу́детъ крѣ́пость его́ и бога́т­ст­во мнѣ́:
 • и обся́ду тя́ а́ки дави́дъ, и поста́влю о́крестъ тебе́ остро́гъ, и согражду́ столпы́.
 • И смиря́т­ся словеса́ твоя́ до земли́, и въ зе́млю вни́дутъ словеса́ твоя́: и бу́детъ гла́съ тво́й а́ки глася́щихъ от­ земли́, и ко земли́ изнемо́жетъ гла́съ тво́й.
 • И бу́детъ я́ко пе́рсть от­ колесе́ бога́т­ст­во нечести́выхъ, и а́ки пра́хъ летя́й мно́же­с­т­во утѣсня́ющихъ тя́, и бу́детъ а́ки черта́ внеза́пу от­ Го́спода Савао́ѳа.
 • Присѣще́нiе бо бу́детъ со гро́момъ и съ тру́сомъ и гла́сомъ вели́кимъ, бу́ря несо́ма и пла́мень о́гнен­ный пояда́яй.
 • И бу́детъ а́ки со́нiе ви́дяй во снѣ́ но́щiю, бога́т­ст­во всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы во­ева́ша на Арiи́ла, и вси́, и́же во­ева́ша на Иерусали́ма, и вси́ со́бран­нiи на́нь и озлобля́ющiи его́.
 • И бу́дутъ а́ки во снѣ́ яду́щiи и пiю́щiи, и воста́в­шымъ, то́щь и́хъ со́нъ: и я́коже во снѣ́ жа́ждай а́ки пiя́й, воспряну́въ же еще́ жа́ждетъ, душа́ же его́ вотще́ надѣ́яся: та́ко бу́детъ бога́т­ст­во всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы во­ева́ша на го́ру Сiо́ню.
 • Разслабѣ́йте и ужасни́теся, и упі́йтеся не Сике́ромъ, ни вино́мъ,
 • я́ко напо­и́ ва́съ Госпо́дь ду́хомъ умиле́нiя, и смежи́тъ о́чи и́хъ и проро́ковъ и́хъ и князе́й и́хъ, ви́дящихъ сокрове́н­ная.
 • И бу́дутъ ва́мъ вся́ сiя́ словеса́, а́ки словеса́ кни́ги запечатлѣ́н­ныя сея́, ю́же а́ще даду́тъ человѣ́ку вѣ́дущему писа́нiя, глаго́люще: прочти́ сiе́. И рече́тъ: не могу́ прочести́, запечатлѣ́н­на бо.
 • И да́ст­ся кни́га сiя́ въ ру́цѣ человѣ́ку не вѣ́дущему писа́нiя, и рече́т­ся ему́: прочти́ сiе́. И рече́тъ: не вѣ́мъ писа́нiя.
 • И рече́ Госпо́дь: при­­ближа́ют­ся мнѣ́ лю́дiе сі́и усты́ сво­и́ми и устна́ми сво­и́ми почита́ютъ мя́, се́рдце же и́хъ дале́че от­сто­и́тъ от­ мене́: всу́е же почита́ютъ мя́, уча́ще за́повѣдемъ человѣ́ческимъ и уче́ниемъ.
 • Сего́ ра́ди се́, а́зъ при­­ложу́, е́же пресели́ти лю́ди сiя́, и преста́влю я́, и погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ и ра́зумъ разу́мныхъ сокры́ю.
 • Го́ре творя́щымъ глубо́ко совѣ́тъ, а не Го́сподемъ: го́ре въ та́йнѣ совѣ́тъ творя́щымъ, и бу́дутъ во тмѣ́ дѣла́ и́хъ, и реку́тъ: кто́ ны ви́дѣ, и кто́ ны уразумѣ́етъ, я́же мы́ твори́мъ?
 • Не я́коже ли бре́нiе скуде́льника вмѣните́ся? Еда́ рече́тъ зда́нiе созда́в­шему е́: не ты́ мя́ созда́лъ еси́? или́ творе́нiе сотво́ршему: не разу́мно мя́ сотвори́лъ еси́?
 • Не еще́ ли ма́ло, и при­­ложи́т­ся Лива́нъ, а́ки гора́ херме́ль, и херме́ль въ дубра́ву вмѣни́т­ся?
 • И услы́шатъ въ де́нь о́ный глусі́и словеса́ кни́ги [сея́], и и́же во тмѣ́ и и́же во мглѣ́ о́чи слѣпы́хъ у́зрятъ.
 • И воз­ра́дуют­ся ни́щiи ра́ди Го́спода въ весе́лiи, и от­ча́яв­шiися человѣ́цы испо́лнят­ся весе́лiя.
 • Исчезе́ беззако́н­никъ, и поги́бе го́рдый, и потреби́шася вси́ беззако́н­ну­ю­щiи во зло́бѣ
 • и творя́щiи согрѣша́ти человѣ́ки во сло́вѣ: всѣ́мъ же облича́ющымъ во вратѣ́хъ претыка́нiе положа́тъ, поне́же соврати́ша въ непра́вдахъ пра́веднаго.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь на до́мъ Иа́ковль, его́же опредѣли́ от­ Авраа́ма: не ны́нѣ постыди́т­ся Иа́ковъ, ниже́ ны́нѣ лице́ свое́ измѣни́тъ Изра́иль:
 • но егда́ уви́дятъ ча́да и́хъ дѣла́ моя́, мене́ ра́ди освятя́тъ и́мя мое́ и освятя́тъ свята́го Иа́ковля, и Бо́га Изра́илева убоя́т­ся.
 • И уразумѣ́ютъ заблужда́ющiи ду́хомъ смы́слъ, и ро́пщущiи науча́т­ся послу́шати, и язы́цы нѣмот­ст­ву́ющiи науча́т­ся глаго́лати ми́ръ.
 • Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! приложи́те год к году; пусть заколают жертвы.
 • Но Я стесню Ариил, и будет плач и сетование; и он останется у Меня, как Ариил.
 • Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепления.
 • И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя.
 • Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева; и это совершится внезапно, в одно мгновение.
 • Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня.
 • И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его и стеснивших его.
 • И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет: то же будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона.
 • Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, – шатаются, но не от сикеры;
 • ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы.
 • И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «не могу, потому что она запечатана».
 • И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «я не умею читать».
 • И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих;
 • то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет.
 • Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «кто увидит нас? и кто узнает нас?»
 • Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»?
 • Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес?
 • И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.
 • И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля,
 • потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды,
 • которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого.
 • Посему так говорит о доме Иакова Господь, Который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет.
 • Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут чтить имя Мое и свято чтить Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым.
 • Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию.
 •  ¡Ay de Ariel, de Ariel,
  la ciudad donde acampó David!
  Añadid un año a otro,
  y que las fiestas sigan su curso.
 • Mas yo pondré a Ariel en aprietos,
  y habrá desconsuelo y tristeza.
  Será para mí un «ariel».
 • Porque acamparé contra ti,
  a tu alrededor;
  te sitiaré con máquinas de asedio
  y levantaré contra ti baluartes.
 • Entonces serás derribada
  y hablarás desde la tierra.
  Tu habla saldrá del polvo;
  tu voz, desde la tierra, será como la de un fantasma,
  y tu habla susurrará desde el polvo.
 • La muchedumbre de tus enemigos
  será como polvo menudo
  y la multitud de los fuertes
  como tamo que pasa.
  Acontecerá repentinamente,
  en un momento.
 • Por Jehová de los ejércitos serás visitada
  con truenos, con terremotos y con gran ruido,
  con torbellino y tempestad, y con llama de fuego consumidor.
 • Y será como un sueño de visión nocturna
  la multitud de todas las naciones
  que pelean contra Ariel,
  y todos los que pelean contra ella y su fortaleza,
  y los que la ponen en aprietos.
 • Les sucederá como al que tiene hambre y sueña:
  le parece que come,
  pero cuando despierta su estómago está vacío;
  o como al que tiene sed y sueña:
  le parece que bebe,
  pero cuando despierta se halla cansado y sediento.
  Así será la multitud de todas las naciones
  que pelean contra el monte Sión.

 • ¡Deteneos y maravillaos;
  ofuscaos y cegaos!
  ¡Embriagaos, pero no de vino;
  tambaleaos, pero no por sidra!
 • Porque Jehová derramó sobre vosotros
  un espíritu de sopor,
  cerró los ojos de vuestros profetas
  y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes.
 • Y os será toda visión
  como las palabras de un libro sellado,
  el cual, si lo dan al que sabe leer,
  y le dicen: «Lee ahora esto»,
  él dirá: «No puedo,
  porque está sellado.»
 • Y si se da el libro al que no sabe leer,
  diciéndole: «Lee ahora esto»,
  él dirá: «No sé leer.»

 • Dice, pues, el Señor:
  «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca
  y con sus labios me honra,
  pero su corazón está lejos de mí
  y su temor de mí
  no es más que un mandamiento de hombres
  que les ha sido enseñado;
 • por eso, he aquí que nuevamente
  excitaré yo la admiración de este pueblo
  con un prodigio grande y espantoso,
  porque perecerá la sabiduría de sus sabios
  y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.»

 • ¡Ay de los que se esconden de Jehová
  encubriendo sus planes,
  y sus obras las hacen en tinieblas,
  y dicen: «¿Quién nos ve, y quién nos conoce?»
 • Vuestra perversidad ciertamente
  será reputada como barro de alfarero.
  ¿Acaso la obra dirá de su hacedor:
  «No me hizo»?
  ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado:
  «No entiende»?

 • ¿No se convertirá, de aquí a muy poco tiempo,
  el Líbano en un campo fértil,
  y el campo fértil parecerá un bosque?
 • En aquel tiempo los sordos oirán
  las palabras del libro
  y los ojos de los ciegos verán
  en medio de la oscuridad y de las tinieblas.
 • Entonces los humildes
  volverán a alegrarse en Jehová,
  y aun los más pobres de los hombres
  se gozarán en el Santo de Israel.
 • El violento se habrá acabado
  y el escarnecedor será exterminado.
  Serán destruidos todos los que se desvelan
  por hacer iniquidad,
 • los que hacen pecar al hombre en palabra,
  los que arman trampa al que reprende en la puerta
  y pervierten la causa del justo con falsedad.
 • Por tanto, Jehová,
  que redimió a Abraham,
  dice así a la casa de Jacob:
  «No será ahora avergonzado Jacob
  ni su rostro palidecerá,
 • porque verá a sus hijos,
  que al considerar la obra de mis manos en medio de ellos,
  santificarán mi nombre.
  Santificarán al Santo de Jacob
  y temerán al Dios de Israel.
 • Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia
  y los murmuradores aprenderán la lección.»


 • Malheur à Ariel, à Ariel, Cité dont David fit sa demeure! Ajoutez année à année, Laissez les fêtes accomplir leur cycle.
 • Puis j'assiégerai Ariel; Il y aura des plaintes et des gémissements; Et la ville sera pour moi comme un Ariel.
 • Je t'investirai de toutes parts, Je te cernerai par des postes armés, J'élèverai contre toi des retranchements.
 • Tu seras abaissée, ta parole viendra de terre, Et les sons en seront étouffés par la poussière; Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours.
 • La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, Et cela tout à coup, en un instant.
 • C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, Avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, Avec l'ouragan et la tempête, Et avec la flamme d'un feu dévorant.
 • Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, De tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, Et qui la serreront de près.
 • Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, Puis s'éveille, l'estomac vide, Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, Puis s'éveille, épuisé et languissant; Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations Qui viendront attaquer la montagne de Sion.
 • Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les yeux et devenez aveugles! Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin; Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes.
 • Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants).
 • Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, Car il est cacheté;
 • Ou comme un livre que l'on donne A un homme qui ne sait pas lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne sais pas lire.
 • Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition humaine.
 • C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles; Et la sagesse de ses sages périra, Et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra.
 • Malheur à ceux qui cachent leurs desseins Pour les dérober à l'Éternel, Qui font leurs oeuvres dans les ténèbres, Et qui disent: Qui nous voit et qui nous connaît?
 • Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: Il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier: Il n'a point d'intelligence?
 • Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en verger, Et le verger sera considéré comme une forêt.
 • En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront.
 • Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse.
 • Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés,
 • Ceux qui condamnaient les autres en justice, Tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, Et violaient par la fraude les droits de l'innocent.
 • C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, Lui qui a racheté Abraham: Maintenant Jacob ne rougira plus, Maintenant son visage ne pâlira plus.
 • Car, lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'oeuvre de mes mains, Ils sanctifieront mon nom; Ils sanctifieront le Saint de Jacob, Et ils craindront le Dieu d'Israël;
 • Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, Et ceux qui murmuraient recevront instruction.