Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре гра́ду Арiи́лу, на́ньже дави́дъ во­ева́. Собери́те жи́та от­ го́да до го́да, снѣ́сте бо вку́пѣ съ Моа́вомъ:
 • озло́блю бо Арiи́ла, и бу́детъ крѣ́пость его́ и бога́т­ст­во мнѣ́:
 • и обся́ду тя́ а́ки дави́дъ, и поста́влю о́крестъ тебе́ остро́гъ, и согражду́ столпы́.
 • И смиря́т­ся словеса́ твоя́ до земли́, и въ зе́млю вни́дутъ словеса́ твоя́: и бу́детъ гла́съ тво́й а́ки глася́щихъ от­ земли́, и ко земли́ изнемо́жетъ гла́съ тво́й.
 • И бу́детъ я́ко пе́рсть от­ колесе́ бога́т­ст­во нечести́выхъ, и а́ки пра́хъ летя́й мно́же­с­т­во утѣсня́ющихъ тя́, и бу́детъ а́ки черта́ внеза́пу от­ Го́спода Савао́ѳа.
 • Присѣще́нiе бо бу́детъ со гро́момъ и съ тру́сомъ и гла́сомъ вели́кимъ, бу́ря несо́ма и пла́мень о́гнен­ный пояда́яй.
 • И бу́детъ а́ки со́нiе ви́дяй во снѣ́ но́щiю, бога́т­ст­во всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы во­ева́ша на Арiи́ла, и вси́, и́же во­ева́ша на Иерусали́ма, и вси́ со́бран­нiи на́нь и озлобля́ющiи его́.
 • И бу́дутъ а́ки во снѣ́ яду́щiи и пiю́щiи, и воста́в­шымъ, то́щь и́хъ со́нъ: и я́коже во снѣ́ жа́ждай а́ки пiя́й, воспряну́въ же еще́ жа́ждетъ, душа́ же его́ вотще́ надѣ́яся: та́ко бу́детъ бога́т­ст­во всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы во­ева́ша на го́ру Сiо́ню.
 • Разслабѣ́йте и ужасни́теся, и упі́йтеся не Сике́ромъ, ни вино́мъ,
 • я́ко напо­и́ ва́съ Госпо́дь ду́хомъ умиле́нiя, и смежи́тъ о́чи и́хъ и проро́ковъ и́хъ и князе́й и́хъ, ви́дящихъ сокрове́н­ная.
 • И бу́дутъ ва́мъ вся́ сiя́ словеса́, а́ки словеса́ кни́ги запечатлѣ́н­ныя сея́, ю́же а́ще даду́тъ человѣ́ку вѣ́дущему писа́нiя, глаго́люще: прочти́ сiе́. И рече́тъ: не могу́ прочести́, запечатлѣ́н­на бо.
 • И да́ст­ся кни́га сiя́ въ ру́цѣ человѣ́ку не вѣ́дущему писа́нiя, и рече́т­ся ему́: прочти́ сiе́. И рече́тъ: не вѣ́мъ писа́нiя.
 • И рече́ Госпо́дь: при­­ближа́ют­ся мнѣ́ лю́дiе сі́и усты́ сво­и́ми и устна́ми сво­и́ми почита́ютъ мя́, се́рдце же и́хъ дале́че от­сто­и́тъ от­ мене́: всу́е же почита́ютъ мя́, уча́ще за́повѣдемъ человѣ́ческимъ и уче́ниемъ.
 • Сего́ ра́ди се́, а́зъ при­­ложу́, е́же пресели́ти лю́ди сiя́, и преста́влю я́, и погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ и ра́зумъ разу́мныхъ сокры́ю.
 • Го́ре творя́щымъ глубо́ко совѣ́тъ, а не Го́сподемъ: го́ре въ та́йнѣ совѣ́тъ творя́щымъ, и бу́дутъ во тмѣ́ дѣла́ и́хъ, и реку́тъ: кто́ ны ви́дѣ, и кто́ ны уразумѣ́етъ, я́же мы́ твори́мъ?
 • Не я́коже ли бре́нiе скуде́льника вмѣните́ся? Еда́ рече́тъ зда́нiе созда́в­шему е́: не ты́ мя́ созда́лъ еси́? или́ творе́нiе сотво́ршему: не разу́мно мя́ сотвори́лъ еси́?
 • Не еще́ ли ма́ло, и при­­ложи́т­ся Лива́нъ, а́ки гора́ херме́ль, и херме́ль въ дубра́ву вмѣни́т­ся?
 • И услы́шатъ въ де́нь о́ный глусі́и словеса́ кни́ги [сея́], и и́же во тмѣ́ и и́же во мглѣ́ о́чи слѣпы́хъ у́зрятъ.
 • И воз­ра́дуют­ся ни́щiи ра́ди Го́спода въ весе́лiи, и от­ча́яв­шiися человѣ́цы испо́лнят­ся весе́лiя.
 • Исчезе́ беззако́н­никъ, и поги́бе го́рдый, и потреби́шася вси́ беззако́н­ну­ю­щiи во зло́бѣ
 • и творя́щiи согрѣша́ти человѣ́ки во сло́вѣ: всѣ́мъ же облича́ющымъ во вратѣ́хъ претыка́нiе положа́тъ, поне́же соврати́ша въ непра́вдахъ пра́веднаго.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь на до́мъ Иа́ковль, его́же опредѣли́ от­ Авраа́ма: не ны́нѣ постыди́т­ся Иа́ковъ, ниже́ ны́нѣ лице́ свое́ измѣни́тъ Изра́иль:
 • но егда́ уви́дятъ ча́да и́хъ дѣла́ моя́, мене́ ра́ди освятя́тъ и́мя мое́ и освятя́тъ свята́го Иа́ковля, и Бо́га Изра́илева убоя́т­ся.
 • И уразумѣ́ютъ заблужда́ющiи ду́хомъ смы́слъ, и ро́пщущiи науча́т­ся послу́шати, и язы́цы нѣмот­ст­ву́ющiи науча́т­ся глаго́лати ми́ръ.
 • Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! приложи́те год к году; пусть заколают жертвы.
 • Но Я стесню Ариил, и будет плач и сетование; и он останется у Меня, как Ариил.
 • Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепления.
 • И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя.
 • Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева; и это совершится внезапно, в одно мгновение.
 • Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня.
 • И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его и стеснивших его.
 • И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет: то же будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона.
 • Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, – шатаются, но не от сикеры;
 • ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы.
 • И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «не могу, потому что она запечатана».
 • И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «я не умею читать».
 • И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих;
 • то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет.
 • Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «кто увидит нас? и кто узнает нас?»
 • Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»?
 • Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес?
 • И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.
 • И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля,
 • потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды,
 • которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого.
 • Посему так говорит о доме Иакова Господь, Который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет.
 • Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут чтить имя Мое и свято чтить Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым.
 • Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию.
 • 唉 , 亚 利 伊 勒 , 亚 利 伊 勒 , 大 卫 安 营 的 城 。 任 凭 你 年 上 加 年 , 节 期 照 常 周 流 。
 • 我 终 必 使 亚 利 伊 勒 困 难 。 他 必 悲 伤 哀 号 , 我 却 仍 以 他 为 亚 利 伊 勒 。
 • 我 必 四 围 安 营 攻 击 你 , 屯 兵 围 困 你 , 筑 垒 攻 击 你 。
 • 你 必 败 落 , 从 地 中 说 话 。 你 的 言 语 必 微 细 出 于 尘 埃 。 你 的 声 音 必 像 那 交 鬼 者 的 声 音 出 于 地 。 你 的 言 语 低 低 微 微 出 于 尘 埃 。
 • 你 仇 敌 的 群 众 , 却 要 像 细 尘 , 强 暴 人 的 群 众 , 也 要 像 飞 糠 。 这 事 必 顷 刻 之 间 忽 然 临 到 。
 • 万 军 之 耶 和 华 必 用 雷 轰 , 地 震 , 大 声 , 旋 风 , 暴 风 , 并 吞 灭 的 火 焰 , 向 他 讨 罪 。
 • 那 时 , 攻 击 亚 利 伊 勒 列 国 的 群 众 , 就 是 一 切 攻 击 亚 利 伊 勒 和 他 的 保 障 , 并 使 他 困 难 的 , 必 如 梦 景 , 如 夜 间 的 异 象 。
 • 又 必 像 饥 饿 的 人 , 梦 中 吃 饭 , 醒 了 仍 觉 腹 空 。 或 像 口 渴 的 人 , 梦 中 喝 水 , 醒 了 仍 觉 发 昏 , 心 里 想 喝 。 攻 击 锡 安 山 列 国 的 群 众 , 也 必 如 此 。
 • 你 们 等 候 惊 奇 吧 。 你 们 宴 乐 昏 迷 吧 。 他 们 醉 了 , 却 非 因 酒 。 他 们 东 倒 西 歪 , 却 非 因 浓 酒 。
 • 因 为 耶 和 华 将 沉 睡 的 灵 , 浇 灌 你 们 , 封 闭 你 们 的 眼 , 蒙 盖 你 们 的 头 。 你 们 的 眼 , 就 是 先 知 。 你 们 的 头 , 就 是 先 见 。
 • 所 有 的 默 示 你 们 看 如 封 住 的 书 卷 。 人 将 这 书 卷 交 给 识 字 的 , 说 , 请 念 吧 。 他 说 , 我 不 能 念 , 因 为 是 封 住 了 。
 • 又 将 这 书 卷 交 给 不 识 字 的 人 , 说 , 请 念 吧 。 他 说 , 我 不 识 字 。
 • 主 说 , 因 为 这 百 姓 亲 近 我 , 用 嘴 唇 尊 敬 我 , 心 却 远 离 我 。 他 们 敬 畏 我 , 不 过 是 领 受 人 的 吩 咐 。
 • 所 以 我 在 这 百 姓 中 要 行 奇 妙 的 事 , 就 是 奇 妙 又 奇 妙 的 事 。 他 们 智 慧 人 的 智 慧 , 必 然 消 灭 , 聪 明 人 的 聪 明 , 必 然 隐 藏 。
 • 祸 哉 , 那 些 向 耶 和 华 深 藏 谋 略 的 , 又 在 暗 中 行 事 , 说 , 谁 看 见 我 们 呢 。 谁 知 道 我 们 呢 。
 • 你 们 把 事 颠 倒 了 , 岂 可 看 窑 匠 如 泥 麽 。 被 制 作 的 物 , 岂 可 论 制 作 物 的 说 , 他 没 有 制 作 我 。 或 是 被 创 造 的 物 论 造 物 的 说 , 他 没 有 聪 明 。
 • 利 巴 嫩 变 为 肥 田 , 肥 田 看 如 树 林 , 不 是 只 有 一 点 点 时 候 麽 。
 • 那 时 , 聋 子 必 听 见 这 书 上 的 话 。 瞎 子 的 眼 , 必 从 迷 蒙 黑 暗 中 得 以 看 见 。
 • 谦 卑 人 , 必 因 耶 和 华 增 添 欢 喜 。 人 间 贫 穷 的 , 必 因 以 色 列 的 圣 者 快 乐 。
 • 因 为 强 暴 人 已 归 无 有 。 亵 慢 人 已 经 灭 绝 。 一 切 找 机 会 作 孽 的 , 都 被 剪 除 。
 • 他 们 在 争 讼 的 事 上 , 定 无 罪 的 为 有 罪 , 为 城 门 口 责 备 人 的 , 设 下 网 罗 , 用 虚 无 的 事 , 屈 枉 义 人 。
 • 所 以 救 赎 亚 伯 拉 罕 的 耶 和 华 , 论 雅 各 家 如 此 说 , 雅 各 必 不 再 羞 愧 , 面 容 也 不 至 变 色 。
 • 但 他 看 见 他 的 众 子 , 就 是 我 手 的 工 作 , 在 他 那 里 , 他 们 必 尊 我 的 名 为 圣 , 必 尊 雅 各 的 圣 者 为 圣 , 必 敬 畏 以 色 列 的 神 。
 • 心 中 迷 糊 的 , 必 得 明 白 , 发 怨 言 的 , 必 受 训 诲 。