Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • И бы́сть во четверто­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ву­ю­щу езекі́и, взы́де сен­нахири́мъ ца́рь Ассирі́йскъ на гра́ды тве́рды иуде́йски и взя́ о́ныя.
 • И посла́ ца́рь Ассирі́йскъ рапса́ка от­ лахи́са во Иерусали́мъ ко царю́ езекі́и съ си́лою вели́кою, и ста́ у водова́жды купѣ́ли вы́шнiя на пути́ села́ кнафе́ова {бѣли́лнича}.
 • И изы́де къ нему́ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́евъ домостро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́хъ сы́нъ Аса́фовъ памятопи́сецъ.
 • И рече́ и́мъ рапса́къ: рцы́те езекі́и: сiя́ глаго́летъ ца́рь вели́кiй, ца́рь Ассирі́йскъ: на что́ упова́еши?
 • еда́ совѣ́томъ и словесы́ у́стными би́тва быва́етъ? и ны́нѣ на кого́ упова́еши, я́ко не покаря́ешися мнѣ́?
 • се́, упова́еши на же́злъ тро́стянъ сокруше́н­ный се́й, на Еги́петъ, на него́же а́ще опре́т­ся му́жъ, вни́детъ въ ру́ку его́ и прободе́тъ ю́: та́ко е́сть фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй, и вси́ упова́ющiи на него́:
 • а́ще же глаго́лете, на Го́спода Бо́га на́­шего упова́емъ: не се́й ли е́сть, его́же разори́ езекі́а высо́кая и тре́бища его́, и заповѣ́да Иу́дѣ и Иерусали́му: предъ олтаре́мъ си́мъ поклони́теся?
 • ны́нѣ со­едини́теся господи́ну мо­ему́ царю́ Ассирі́йску, и да́мъ ва́мъ двѣ́ ты́сящы ко́ней, а́ще мо́жете да́ти всѣда́ющыя на ни́хъ:
 • и ка́ко мо́жете от­врати́ти лице́ во­ево́ды еди́наго? раби́ су́ть, и́же упова́ютъ на Еги́птянъ, на ко́ней и вса́дниковъ:
 • и ны́нѣ еда́ безъ Го́спода прiидо́хомъ на страну́ сiю́, во­ева́ти на ню́? Госпо́дь рече́ ко мнѣ́: взы́ди на зе́млю сiю́ и погуби́ ю́.
 • И рече́ къ нему́ Елiаки́мъ и сомна́съ книго́чiй и Иоа́хъ: глаго́ли къ рабо́мъ тво­и́мъ Си́рски, разумѣ́емъ бо мы́, а не глаго́ли къ на́мъ Иуде́йски: и вску́ю глаго́леши во у́шы человѣ́комъ сѣдя́щымъ на стѣнѣ́?
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: еда́ ко господи́ну ва́­шему, или́ къ ва́мъ посла́ мя господи́нъ мо́й глаго́лати словеса́ сiя́? не къ человѣ́комъ ли сѣдя́щымъ на огра́дѣ, да ядя́тъ моты́ла и пiю́тъ мо́чь съ ва́ми вку́пѣ?
 • И ста́ рапса́къ, и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ Иуде́йски и рече́: слы́шите словеса́ царя́ вели́каго, царя́ Ассирі́йска:
 • сiя́ глаго́летъ ца́рь: да не прельща́етъ ва́съ езекі́а словесы́, не мо́жетъ изба́вити ва́съ:
 • и да не глаго́летъ ва́мъ езекі́а, я́ко изба́витъ вы́ Бо́гъ, и не преда́ст­ся гра́дъ се́й въ ру́цѣ царя́ Ассирі́йска:
 • не слу́шайте езекі́и: сiя́ глаго́летъ ца́рь Ассирі́йскiй: а́ще хо́щете благослове́ни бы́ти, изыди́те ко мнѣ́ и яди́те кі́йждо виногра́дъ сво́й и смо́кви, и пі́йте от­ пото́ка ва́­шего,
 • до́ндеже прiиду́ и по­иму́ вы́ въ зе́млю, я́же а́ки ва́ша земля́, земля́ пшени́цы и вина́ и хлѣ́бовъ и виногра́довъ:
 • да не прельща́етъ ва́съ езекі́а, глаго́ля: Бо́гъ ва́шъ изба́витъ вы́: еда́ изба́виша бо́зи язы́честiи, кі́йждо страну́ свою́ от­ руки́ царя́ Ассирі́йска?
 • гдѣ́ е́сть бо́гъ Ема́ѳовъ и Арфа́ѳовъ? и гдѣ́ бо́гъ гра́да Сепфари́ма? еда́ воз­мого́ша изба́вити самарі́ю от­ руки́ мо­ея́?
 • кто́ от­ бого́въ всѣ́хъ язы́ковъ си́хъ, и́же изба́ви зе́млю свою́ от­ руки́ мо­ея́, я́ко изба́витъ Бо́гъ Иерусали́ма от­ руки́ мо­ея́?
 • И умолко́ша, и никто́же от­вѣща́ ему́ словесе́, повелѣ́нiя ра́ди царе́ва, да никто́же от­вѣща́етъ.
 • И вни́де Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́евъ домостро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй си́лы, и Иоа́хъ сы́нъ Аса́фовъ памятопи́сецъ ко езекі́и въ расте́рзаныхъ ри́захъ и повѣ́даша ему́ словеса́ рапса́кова.
 • И было в четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их.
 • И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском; и он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля белильничьего.
 • И вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель.
 • И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?
 • Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила: итак на кого ты уповаешь, что отложился от меня?
 • Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее! Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него.
 • А если скажешь мне: «на Господа, Бога нашего мы уповаем», то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред сим только жертвенником поклоняйтесь»?
 • Итак вступи в союз с господином моим, царем Ассирийским; я дам тебе две тысячи коней; можешь ли достать себе всадников на них?
 • И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней?
 • Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее.
 • И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене.
 • И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами.
 • И встал Рабсак, и возгласил громким голосом по-иудейски, и сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!
 • Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас;
 • и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «спасет нас Господь; не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского».
 • Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя,
 • доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников.
 • Итак да не обольщает вас Езекия, говоря: «Господь спасет нас». Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?
 • Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей?
 • Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?
 • Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте ему.
 • И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах и пересказали ему слова Рабсака.
 • 希 西 家 王 十 四 年 , 亚 述 王 西 拿 基 立 , 上 来 攻 击 犹 大 的 一 切 坚 固 城 , 将 城 攻 取 。
 • 亚 述 王 从 拉 吉 差 遣 拉 伯 沙 基 , 率 领 大 军 , 往 耶 路 撒 冷 到 希 西 家 王 那 里 去 。 他 就 站 在 上 池 的 水 沟 旁 , 在 漂 布 地 的 大 路 上 。
 • 于 是 希 勒 家 的 儿 子 家 宰 以 利 亚 敬 , 并 书 记 舍 伯 那 , 和 亚 萨 的 儿 子 史 官 约 亚 , 出 来 见 拉 伯 沙 基 。
 • 拉 伯 沙 基 对 他 们 说 , 你 们 去 告 诉 希 西 家 说 , 亚 述 大 王 如 此 说 , 你 所 倚 靠 的 有 什 么 可 仗 赖 的 呢 。
 • 你 说 , 有 打 仗 的 计 谋 和 能 力 。 我 看 不 过 是 虚 话 , 你 到 底 倚 靠 谁 , 才 背 叛 我 呢 。
 • 看 哪 , 你 所 倚 靠 的 埃 及 , 是 那 压 伤 的 苇 仗 , 人 若 靠 这 仗 , 就 必 刺 透 他 的 手 。 埃 及 王 法 老 向 一 切 倚 靠 他 的 人 , 也 是 这 样 。
 • 你 若 对 我 说 , 我 们 倚 靠 耶 和 华 我 们 的 神 。 希 西 家 岂 不 是 将 神 的 邱 坛 , 和 祭 坛 废 去 , 且 对 犹 大 和 耶 路 撒 冷 的 人 说 , 你 们 当 在 这 坛 前 敬 拜 麽 。
 • 现 在 你 把 当 头 给 我 主 亚 述 王 , 我 给 你 二 千 匹 马 , 看 你 这 一 面 骑 马 的 人 彀 不 彀 。
 • 若 不 然 , 怎 能 打 败 我 主 臣 仆 中 最 小 的 军 长 呢 。 你 竟 倚 靠 埃 及 的 战 车 马 兵 麽 。
 • 现 在 我 上 来 攻 击 毁 灭 这 地 , 岂 没 有 耶 和 华 的 意 思 麽 。 耶 和 华 吩 咐 我 说 , 你 上 去 攻 击 毁 灭 这 地 吧 。
 • 以 利 亚 敬 , 舍 伯 那 , 约 亚 , 对 拉 伯 沙 基 说 , 求 你 用 亚 兰 言 语 和 仆 人 说 话 , 因 为 我 们 懂 得 , 不 要 用 犹 大 言 语 和 我 们 说 话 达 到 城 上 百 姓 的 耳 中 。
 • 拉 伯 沙 基 说 , 我 主 差 遣 我 来 , 岂 是 单 对 你 和 你 的 主 说 这 些 话 麽 , 不 也 是 对 这 些 坐 在 城 上 , 要 与 你 们 一 同 吃 自 己 粪 喝 自 己 尿 的 人 说 麽 。
 • 于 是 拉 伯 沙 基 站 着 , 用 犹 大 言 语 , 大 声 喊 着 说 , 你 们 当 听 亚 述 大 王 的 话 。
 • 王 如 此 说 , 你 们 不 要 被 希 西 家 欺 哄 了 , 因 他 不 能 拯 救 你 们 。
 • 也 不 要 听 希 西 家 使 你 们 倚 靠 耶 和 华 说 , 耶 和 华 必 要 拯 救 我 们 , 这 城 必 不 交 在 亚 述 王 的 手 中 。
 • 不 要 听 希 西 家 的 话 , 因 亚 述 王 如 此 说 , 你 们 要 与 我 和 好 , 出 来 投 降 我 , 各 人 就 可 以 吃 自 己 葡 萄 树 和 无 花 果 树 的 果 子 , 喝 自 己 井 里 的 水 。
 • 等 我 来 领 你 们 到 一 个 地 方 , 与 你 们 本 地 一 样 , 就 是 有 五 谷 和 新 酒 之 地 , 有 粮 食 和 葡 萄 园 之 地 。
 • 你 们 要 谨 防 , 恐 怕 希 西 家 劝 导 你 们 说 , 耶 和 华 必 要 拯 救 我 们 。 列 国 的 神 有 那 一 个 救 他 本 国 脱 离 亚 述 王 的 手 呢 。
 • 哈 马 和 亚 珥 拔 的 神 在 那 里 呢 , 西 法 瓦 音 的 神 在 那 里 呢 , 他 们 曾 救 撒 玛 利 亚 脱 离 我 的 手 麽 。
 • 这 些 国 的 神 , 有 谁 曾 救 自 己 的 国 脱 离 我 的 手 呢 , 难 到 耶 和 华 能 救 耶 路 撒 冷 脱 离 我 的 手 麽 。
 • 百 姓 静 默 不 言 , 并 不 回 答 一 句 , 因 为 王 曾 吩 咐 说 , 不 要 回 答 他 。
 • 当 下 希 勒 家 的 儿 子 家 宰 以 利 亚 敬 , 和 书 记 舍 伯 那 , 并 亚 萨 的 儿 子 史 官 约 亚 , 都 撕 裂 衣 服 , 来 到 希 西 家 那 里 , 将 拉 伯 沙 基 的 话 告 诉 了 他 。
 • La quatorzième année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara.
 • Et le roi d'Assyrie envoya de Lakis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Rabschaké avec une puissante armée. Rabschaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du foulon.
 • Alors Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui, avec Schebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste.
 • Rabschaké leur dit: Dites à Ézéchias: Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie: Quelle est cette confiance, sur laquelle tu t'appuies?
 • Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air: il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance, pour t'être révolté contre moi?
 • Voici, tu l'as placée dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus: tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui.
 • Peut-être me diras-tu: C'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem: Vous vous prosternerez devant cet autel?
 • Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter.
 • Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers.
 • D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit: Monte contre ce pays, et détruis-le.
 • Éliakim, Schebna et Joach dirent à Rabschaké: Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons; et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille.
 • Rabschaké répondit: Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous?
 • Puis Rabschaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque: Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie!
 • Ainsi parle le roi: Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer.
 • Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant: L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie.
 • N'écoutez point Ézéchias; car ainsi parle le roi d'Assyrie: Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne,
 • jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes.
 • Qu'Ézéchias ne vous séduise point, en disant: L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie?
 • Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main?
 • Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main?
 • Mais ils se turent, et ne lui répondirent pas un mot; car le roi avait donné cet ordre: Vous ne lui répondrez pas.
 • Et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Schebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabschaké.