Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • И бы́сть во четверто­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ву­ю­щу езекі́и, взы́де сен­нахири́мъ ца́рь Ассирі́йскъ на гра́ды тве́рды иуде́йски и взя́ о́ныя.
 • И посла́ ца́рь Ассирі́йскъ рапса́ка от­ лахи́са во Иерусали́мъ ко царю́ езекі́и съ си́лою вели́кою, и ста́ у водова́жды купѣ́ли вы́шнiя на пути́ села́ кнафе́ова {бѣли́лнича}.
 • И изы́де къ нему́ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́евъ домостро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́хъ сы́нъ Аса́фовъ памятопи́сецъ.
 • И рече́ и́мъ рапса́къ: рцы́те езекі́и: сiя́ глаго́летъ ца́рь вели́кiй, ца́рь Ассирі́йскъ: на что́ упова́еши?
 • еда́ совѣ́томъ и словесы́ у́стными би́тва быва́етъ? и ны́нѣ на кого́ упова́еши, я́ко не покаря́ешися мнѣ́?
 • се́, упова́еши на же́злъ тро́стянъ сокруше́н­ный се́й, на Еги́петъ, на него́же а́ще опре́т­ся му́жъ, вни́детъ въ ру́ку его́ и прободе́тъ ю́: та́ко е́сть фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй, и вси́ упова́ющiи на него́:
 • а́ще же глаго́лете, на Го́спода Бо́га на́­шего упова́емъ: не се́й ли е́сть, его́же разори́ езекі́а высо́кая и тре́бища его́, и заповѣ́да Иу́дѣ и Иерусали́му: предъ олтаре́мъ си́мъ поклони́теся?
 • ны́нѣ со­едини́теся господи́ну мо­ему́ царю́ Ассирі́йску, и да́мъ ва́мъ двѣ́ ты́сящы ко́ней, а́ще мо́жете да́ти всѣда́ющыя на ни́хъ:
 • и ка́ко мо́жете от­врати́ти лице́ во­ево́ды еди́наго? раби́ су́ть, и́же упова́ютъ на Еги́птянъ, на ко́ней и вса́дниковъ:
 • и ны́нѣ еда́ безъ Го́спода прiидо́хомъ на страну́ сiю́, во­ева́ти на ню́? Госпо́дь рече́ ко мнѣ́: взы́ди на зе́млю сiю́ и погуби́ ю́.
 • И рече́ къ нему́ Елiаки́мъ и сомна́съ книго́чiй и Иоа́хъ: глаго́ли къ рабо́мъ тво­и́мъ Си́рски, разумѣ́емъ бо мы́, а не глаго́ли къ на́мъ Иуде́йски: и вску́ю глаго́леши во у́шы человѣ́комъ сѣдя́щымъ на стѣнѣ́?
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: еда́ ко господи́ну ва́­шему, или́ къ ва́мъ посла́ мя господи́нъ мо́й глаго́лати словеса́ сiя́? не къ человѣ́комъ ли сѣдя́щымъ на огра́дѣ, да ядя́тъ моты́ла и пiю́тъ мо́чь съ ва́ми вку́пѣ?
 • И ста́ рапса́къ, и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ Иуде́йски и рече́: слы́шите словеса́ царя́ вели́каго, царя́ Ассирі́йска:
 • сiя́ глаго́летъ ца́рь: да не прельща́етъ ва́съ езекі́а словесы́, не мо́жетъ изба́вити ва́съ:
 • и да не глаго́летъ ва́мъ езекі́а, я́ко изба́витъ вы́ Бо́гъ, и не преда́ст­ся гра́дъ се́й въ ру́цѣ царя́ Ассирі́йска:
 • не слу́шайте езекі́и: сiя́ глаго́летъ ца́рь Ассирі́йскiй: а́ще хо́щете благослове́ни бы́ти, изыди́те ко мнѣ́ и яди́те кі́йждо виногра́дъ сво́й и смо́кви, и пі́йте от­ пото́ка ва́­шего,
 • до́ндеже прiиду́ и по­иму́ вы́ въ зе́млю, я́же а́ки ва́ша земля́, земля́ пшени́цы и вина́ и хлѣ́бовъ и виногра́довъ:
 • да не прельща́етъ ва́съ езекі́а, глаго́ля: Бо́гъ ва́шъ изба́витъ вы́: еда́ изба́виша бо́зи язы́честiи, кі́йждо страну́ свою́ от­ руки́ царя́ Ассирі́йска?
 • гдѣ́ е́сть бо́гъ Ема́ѳовъ и Арфа́ѳовъ? и гдѣ́ бо́гъ гра́да Сепфари́ма? еда́ воз­мого́ша изба́вити самарі́ю от­ руки́ мо­ея́?
 • кто́ от­ бого́въ всѣ́хъ язы́ковъ си́хъ, и́же изба́ви зе́млю свою́ от­ руки́ мо­ея́, я́ко изба́витъ Бо́гъ Иерусали́ма от­ руки́ мо­ея́?
 • И умолко́ша, и никто́же от­вѣща́ ему́ словесе́, повелѣ́нiя ра́ди царе́ва, да никто́же от­вѣща́етъ.
 • И вни́де Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́евъ домостро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй си́лы, и Иоа́хъ сы́нъ Аса́фовъ памятопи́сецъ ко езекі́и въ расте́рзаныхъ ри́захъ и повѣ́даша ему́ словеса́ рапса́кова.
 • И было в четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их.
 • И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском; и он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля белильничьего.
 • И вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель.
 • И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?
 • Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила: итак на кого ты уповаешь, что отложился от меня?
 • Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее! Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него.
 • А если скажешь мне: «на Господа, Бога нашего мы уповаем», то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред сим только жертвенником поклоняйтесь»?
 • Итак вступи в союз с господином моим, царем Ассирийским; я дам тебе две тысячи коней; можешь ли достать себе всадников на них?
 • И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней?
 • Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее.
 • И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене.
 • И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами.
 • И встал Рабсак, и возгласил громким голосом по-иудейски, и сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!
 • Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас;
 • и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «спасет нас Господь; не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского».
 • Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя,
 • доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников.
 • Итак да не обольщает вас Езекия, говоря: «Господь спасет нас». Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?
 • Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей?
 • Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?
 • Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте ему.
 • И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах и пересказали ему слова Рабсака.
 • Et factum est in quarto deci mo anno regis Ezechiae, ascendit Sennacherib rex Assyriorum super omnes civitates Iudae munitas et cepit eas.
 • Et misit rex Assyriorum Rabsacen de Lachis in Ierusalem ad regem Ezechiam in manu gravi, et stetit in aquaeductu piscinae superioris in via agri fullonis.
 • Et egressus est ad eum Eliachim filius Helciae, qui erat super domum, et Sobna scriba et Ioah filius Asaph a commentariis.
 • Et dixit ad eos Rabsaces: «Dicite Ezechiae: Haec dicit rex magnus, rex Assyriorum: Quae est ista fiducia, qua confidis?
 • Dixisti: «Verbum labiorum est consilium et fortitudo ad bellum". Nunc super quem habes fiduciam, quia recessisti a me?
 • Ecce confidis super baculum arundineum confractum istum, super Aegyptum; cui si innixus fuerit homo, intrabit in manum eius et perforabit eam: sic pharao rex Aegypti omnibus, qui confidunt in eo.
 • Quod si responderis mihi: "In Domino Deo nostro confidimus"; nonne ipse est, cuius abstulit Ezechias excelsa et altaria et dixit Iudae et Ierusalem: "Coram altari isto adorabitis"?
 • Et nunc sponde domino meo regi Assyriorum, et dabo tibi duo milia equorum, si poteris ex te praebere ascensores eorum.
 • Et quomodo averteris faciem unius ex servis domini mei minoribus? Et tamen confidis in Aegypto, in quadriga et in equitibus;
 • et nunc, numquid sine Domino ascendi ad terram istam, ut disperderem eam? Dominus dixit ad me: "Ascende super terram istam et disperde eam"».
 • Et dixit Eliachim et Sobna et Ioah ad Rabsacen: "Loquere ad servos tuos Aramaice; intellegimus enim. Ne loquaris ad nos Iudaice in auribus populi, qui est super murum».
 • Et dixit Rabsaces: «Numquid ad dominum tuum et ad te misit me dominus meus, ut loquerer omnia verba ista? Et non potius ad viros, qui sedent in muro, ut comedant stercora sua et bibant urinam suam vobiscum?».
 • Et stetit Rabsaces et clamavit voce magna Iudaice et dixit: «Audite verba regis magni, regis Assyriorum:
 • Haec dicit rex: Non seducat vos Ezechias, quia non poterit eruere vos.
 • Et non vobis tribuat fiduciam Ezechias super Domino dicens: "Eruens liberabit nos Dominus; non dabitur civitas ista in manu regis Assyriorum".
 • Nolite audire Ezechiam. Haec enim dicit rex Assyriorum: Facite mecum benedictionem et egredimini ad me; et comedite unusquisque vineam suam et unusquisque ficum suam, et bibite unusquisque aquam de cisterna sua,
 • donec veniam et tollam vos ad terram, quae est ut terra vestra, terram frumenti et vini, terram panis et vinearum.
 • Ne illudat vos Ezechias dicens: "Dominus liberabit nos". Numquid liberaverunt dii gentium unusquisque terram suam de manu regis Assyriorum?
 • Ubi sunt dii Emath et Arphad? Ubi sunt dii Sepharvaim? Numquid liberaverunt Samariam de manu mea?
 • Quinam ex omnibus diis terrarum istarum eruerunt terram suam de manu mea? Numquid eruet Dominus Ierusalem de manu mea?».
 • Et siluerunt et non responderunt ei verbum; mandaverat enim rex dicens: «Ne respondeatis ei».
 • Et ingressus est Eliachim filius Helciae, qui erat super domum, et Sobna scriba et Ioah filius Asaph a commentariis ad Ezechiam scissis vestibus; et nuntiaverunt ei verba Rabsacis.
 • 希 西 家 王 十 四 年 , 亚 述 王 西 拿 基 立 , 上 来 攻 击 犹 大 的 一 切 坚 固 城 , 将 城 攻 取 。
 • 亚 述 王 从 拉 吉 差 遣 拉 伯 沙 基 , 率 领 大 军 , 往 耶 路 撒 冷 到 希 西 家 王 那 里 去 。 他 就 站 在 上 池 的 水 沟 旁 , 在 漂 布 地 的 大 路 上 。
 • 于 是 希 勒 家 的 儿 子 家 宰 以 利 亚 敬 , 并 书 记 舍 伯 那 , 和 亚 萨 的 儿 子 史 官 约 亚 , 出 来 见 拉 伯 沙 基 。
 • 拉 伯 沙 基 对 他 们 说 , 你 们 去 告 诉 希 西 家 说 , 亚 述 大 王 如 此 说 , 你 所 倚 靠 的 有 什 么 可 仗 赖 的 呢 。
 • 你 说 , 有 打 仗 的 计 谋 和 能 力 。 我 看 不 过 是 虚 话 , 你 到 底 倚 靠 谁 , 才 背 叛 我 呢 。
 • 看 哪 , 你 所 倚 靠 的 埃 及 , 是 那 压 伤 的 苇 仗 , 人 若 靠 这 仗 , 就 必 刺 透 他 的 手 。 埃 及 王 法 老 向 一 切 倚 靠 他 的 人 , 也 是 这 样 。
 • 你 若 对 我 说 , 我 们 倚 靠 耶 和 华 我 们 的 神 。 希 西 家 岂 不 是 将 神 的 邱 坛 , 和 祭 坛 废 去 , 且 对 犹 大 和 耶 路 撒 冷 的 人 说 , 你 们 当 在 这 坛 前 敬 拜 麽 。
 • 现 在 你 把 当 头 给 我 主 亚 述 王 , 我 给 你 二 千 匹 马 , 看 你 这 一 面 骑 马 的 人 彀 不 彀 。
 • 若 不 然 , 怎 能 打 败 我 主 臣 仆 中 最 小 的 军 长 呢 。 你 竟 倚 靠 埃 及 的 战 车 马 兵 麽 。
 • 现 在 我 上 来 攻 击 毁 灭 这 地 , 岂 没 有 耶 和 华 的 意 思 麽 。 耶 和 华 吩 咐 我 说 , 你 上 去 攻 击 毁 灭 这 地 吧 。
 • 以 利 亚 敬 , 舍 伯 那 , 约 亚 , 对 拉 伯 沙 基 说 , 求 你 用 亚 兰 言 语 和 仆 人 说 话 , 因 为 我 们 懂 得 , 不 要 用 犹 大 言 语 和 我 们 说 话 达 到 城 上 百 姓 的 耳 中 。
 • 拉 伯 沙 基 说 , 我 主 差 遣 我 来 , 岂 是 单 对 你 和 你 的 主 说 这 些 话 麽 , 不 也 是 对 这 些 坐 在 城 上 , 要 与 你 们 一 同 吃 自 己 粪 喝 自 己 尿 的 人 说 麽 。
 • 于 是 拉 伯 沙 基 站 着 , 用 犹 大 言 语 , 大 声 喊 着 说 , 你 们 当 听 亚 述 大 王 的 话 。
 • 王 如 此 说 , 你 们 不 要 被 希 西 家 欺 哄 了 , 因 他 不 能 拯 救 你 们 。
 • 也 不 要 听 希 西 家 使 你 们 倚 靠 耶 和 华 说 , 耶 和 华 必 要 拯 救 我 们 , 这 城 必 不 交 在 亚 述 王 的 手 中 。
 • 不 要 听 希 西 家 的 话 , 因 亚 述 王 如 此 说 , 你 们 要 与 我 和 好 , 出 来 投 降 我 , 各 人 就 可 以 吃 自 己 葡 萄 树 和 无 花 果 树 的 果 子 , 喝 自 己 井 里 的 水 。
 • 等 我 来 领 你 们 到 一 个 地 方 , 与 你 们 本 地 一 样 , 就 是 有 五 谷 和 新 酒 之 地 , 有 粮 食 和 葡 萄 园 之 地 。
 • 你 们 要 谨 防 , 恐 怕 希 西 家 劝 导 你 们 说 , 耶 和 华 必 要 拯 救 我 们 。 列 国 的 神 有 那 一 个 救 他 本 国 脱 离 亚 述 王 的 手 呢 。
 • 哈 马 和 亚 珥 拔 的 神 在 那 里 呢 , 西 法 瓦 音 的 神 在 那 里 呢 , 他 们 曾 救 撒 玛 利 亚 脱 离 我 的 手 麽 。
 • 这 些 国 的 神 , 有 谁 曾 救 自 己 的 国 脱 离 我 的 手 呢 , 难 到 耶 和 华 能 救 耶 路 撒 冷 脱 离 我 的 手 麽 。
 • 百 姓 静 默 不 言 , 并 不 回 答 一 句 , 因 为 王 曾 吩 咐 说 , 不 要 回 答 他 。
 • 当 下 希 勒 家 的 儿 子 家 宰 以 利 亚 敬 , 和 书 记 舍 伯 那 , 并 亚 萨 的 儿 子 史 官 约 亚 , 都 撕 裂 衣 服 , 来 到 希 西 家 那 里 , 将 拉 伯 沙 基 的 话 告 诉 了 他 。