Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Бы́сть же въ то́ вре́мя, разболѣ́ся езекі́а до сме́рти. И прiи́де къ нему́ Иса́iа проро́къ сы́нъ Амо́совъ и рече́ къ нему́: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: устро́й о до́мѣ тво­е́мъ, умира́еши бо ты́ и не бу́деши жи́въ.
 • И обрати́ езекі́а лице́ свое́ ко стѣнѣ́ и помоли́ся ко Го́сподеви глаго́ля:
 • помяни́, Госпо́дь, ка́ко ходи́хъ предъ тобо́ю со и́стиною и се́рдцемъ и́стин­нымъ, и уго́дная предъ тобо́ю сотвори́хъ. И пла́кася езекі́а пла́чемъ вели́кимъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иса́iи глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ езекі́и: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дѣхъ сле́зы твоя́, се́, при­­лага́ю къ лѣ́томъ тво­и́мъ лѣ́тъ пять­на́­де­сять,
 • и от­ руки́ царя́ Ассирі́йска изба́влю тя́ и гра́дъ се́й, и защищу́ о гра́дѣ се́мъ:
 • сiе́ же тебѣ́ зна́менiе от­ Го́спода, я́ко Бо́гъ сотвори́тъ глаго́лъ се́й, я́коже глаго́ла:
 • се́, а́зъ воз­вращу́ сѣ́нь степе́ней, и́миже сни́де со́лнце де́сять степе́ней до́му отца́ тво­его́, воз­вращу́ со́лнце де́сять степе́ней, и́миже сни́де сѣ́нь. И взы́де со́лнце де́сять степе́ней, и́миже сни́де сѣ́нь.
 • Моли́тва езекі́и царя́ Иуде́йска, егда́ болѣ́ и воста́ от­ неду́га сво­его́.
 • А́зъ реко́хъ въ высотѣ́ дні́й мо­и́хъ: пойду́ во врата́ а́дова, оста́влю лѣ́та про́чая.
 • Реко́хъ: ктому́ не узрю́ спасе́нiя Бо́жiя на земли́ живы́хъ, ктому́ не узрю́ спасе́нiя Изра́илева на земли́, ктому́ не узрю́ человѣ́ка со живу́щими:
 • оста́хъ от­ срод­ст­ва́ мо­его́, оста́вихъ про́чее живота́ мо­его́, изы́де и отъи́де от­ мене́ а́ки разруша́яй ку́щу поткну́вый: а́ки платно́ ду́хъ мо́й во мнѣ́ бы́сть, тка́телницѣ при­­ближа́ющейся от­рѣ́зати.
 • Въ то́й де́нь пре́данъ бы́хъ до зау́тра а́ки льву́, та́ко сокруши́ вся́ ко́сти моя́: от­ дне́ бо до но́щи пре́данъ бы́хъ.
 • Я́ко ла́стовица, та́ко возопiю́, и я́ко го́лубь, та́ко по­учу́ся: исчезо́стѣ бо о́чи мо­и́, е́же взира́ти на высоту́ небе́сную ко Го́споду, и́же изба́ви мя́ и отъ­я́ болѣ́знь души́ мо­ея́:
 • и то́й сотвори́ путево́д­ст­во во вся́ лѣ́та моя́.
 • Го́споди, о то́й бо воз­вѣсти́ся тебѣ́, и воз­дви́глъ еси́ дыха́нiе мое́, и утѣ́шився ожи́хъ.
 • Изба́вилъ бо еси́ ду́шу мою́, да не поги́бнетъ, и заве́рглъ еси́ за мя́ вся́ грѣхи́ моя́.
 • Не похва́лятъ бо тебе́, и́же во а́дѣ, ни уме́ршiи воз­благословя́тъ тя́, и не надѣ́ют­ся, и́же во а́дѣ, ми́лости тво­ея́.
 • Живі́и же воз­благословя́тъ тя́, я́коже и а́зъ: от­дне́сь бо дѣ́ти сотворю́, я́же воз­вѣстя́тъ пра́вду твою́,
 • Го́споди спасе́нiя мо­его́: и не преста́ну благословя́ тя съ пѣ́снiю вся́ дни́ живота́ мо­его́ пря́мо до́му Бо́жiю.
 • И рече́ Иса́iа ко езекі́и: воз­ми́ от­ смо́квiй и сотри́, и при­­ложи́ пла́стырь на я́зву и здра́въ бу́деши.
 • И рече́ езекі́а: сiе́ зна́менiе, я́ко взы́ду въ до́мъ Бо́жiй.
 • В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь.
 • Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря:
 • «о, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
 • И было слово Господне к Исаии, и сказано:
 • пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет,
 • и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей.
 • И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек.
 • Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило.
 • Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни:
 • «Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней; я лишен остатка лет моих.
 • Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых; не увижу больше человека между живущими в мире;
 • жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Я ждал до утра; подобно льву, Он сокрушал все кости мои; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно мне; спаси меня.
 • Что скажу я? Он сказал мне, Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей.
 • Господи! так живут, и во всем этом жизнь моего духа; Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь.
 • Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой.
 • Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою.
 • Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.
 • Господь спасет меня; и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем».
 • И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет.
 • А Езекия сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?
 • ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμαλακίσθη Εζεκιας ἕως θανάτου καὶ ἦλθεν προ­̀ς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προ­φήτης καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτόν τάδε λέγει κύριος τάξαι περὶ τοῦ οἴκου σου ἀπο­θνῄσκεις γὰρ σὺ καὶ οὐ ζήσῃ
 • καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ προ­̀ς τὸν τοῖχον καὶ προ­σηύξατο προ­̀ς κύριον
 • λέγων μνήσθητι κύριε ὡς ἐπορεύ­θην ἐνώπιόν σου μετὰ ἀληθείας ἐν καρδίᾳ ἀληθινῇ καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγά­λῳ
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­̀ς Ησαιαν λέγων
 • πορεύ­θητι καὶ εἰπὸν Εζεκια τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου ἤκουσα τῆς φωνῆς τῆς προ­σευχῆς σου καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου ἰδοὺ προ­στίθημι προ­̀ς τὸν χρόνον σου ἔτη δέκα πέν­τε
 • καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως ᾿Ασ­συρίων σώσω σε καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης ὑπερασπιῶ
 • τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον παρα­̀ κυρίου ὅτι ὁ θεὸς ποιήσει τὸ ῥῆμα τοῦτο
 • τὴν σκιὰν τῶν ἀναβαθμῶν οὓς κατέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμοὺς τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου ἀπο­στρέψω τὸν ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαθμούς καὶ ἀνέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμούς οὓς κατέβη ἡ σκιά
 • προ­σευχὴ Εζεκιου βασιλέως τῆς Ιουδαίας ἡνίκα ἐμαλακίσθη καὶ ἀνέστη ἐκ τῆς μαλακίας αὐτοῦ
 • ἐγὼ εἶπα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου ἐν πύλαις ᾅδου κατα­λείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπι­́λοιπα
 • εἶπα οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἐπι­̀ τῆς γῆς οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον
 • ἐκ τῆς συγγενείας μου κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ ἐμοῦ ὥσπερ ὁ κατα­λύων σκηνὴν πήξας τὸ πνεῦμά μου παρ᾿ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστὸς ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην
 • ἕως πρωὶ ὡς λέον­τι οὕτως τὰ ὀστᾶ μου συν­έτριψεν ἀπο­̀ γὰρ τῆς ἡμέρας ἕως τῆς νυκτὸς παρεδόθην
 • ὡς χελιδών οὕτως φωνήσω καὶ ὡς περιστερά οὕτως μελετήσω ἐξέλιπον γάρ μου οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ προ­̀ς τὸν κύριον ὃς ἐξείλατό με
 • καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς
 • κύριε περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν καὶ παρα­κληθεὶς ἔζησα
 • εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν ἵνα μὴ ἀπό­ληται καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου
 • οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσίν σε οὐδὲ οἱ ἀπο­θανόν­τες εὐλογήσουσίν σε οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου
 • οἱ ζῶν­τως εὐλογήσουσίν σε ὃν τρόπον κἀγώ ἀπο­̀ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω ἃ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην σου
 • κύριε τῆς σωτηρίας μου καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναν­τι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ
 • καὶ εἶπεν Ησαιας προ­̀ς Εζεκιαν λαβὲ παλάθην ἐκ σύκων καὶ τρῖψον καὶ κατα­́πλασαι καὶ ὑγιὴς ἔσῃ
 • καὶ εἶπεν Εζεκιας τοῦτο τὸ σημεῖον ὅτι ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ
 • ДАР он айём Ҳизқиё бемор шуда, наздик ба мурдан буд; ва набӣ, Ишаъё ибни Омӯс, назди ӯ омада, ба ӯ гуфт: «Парвардигор чунин мегӯяд: барои аҳли хонаи худ васият намо, зеро ки ту хоҳӣ мурд ва шифо нахоҳӣ ёфт».
 • Ва Ҳизқиё рӯи худро ба девор гардонида, сӯи Парвардигор дуо хонд,
 • Ва гуфт: «Лутфан, эй Парвардигор, ба ёд овар, ки чӣ гуна ман ба ҳузури Ту бо ростӣ ва аз самими қалб рафтор намудаам, ва он чи дар назари Ту мақбул буд, ба амал овардаам». Ва Ҳизқиё зор-зор гирист.
 • Ва каломи Парвардигор бар Ишаъё нузул карда, гуфт:
 • «Бирав ва ба Ҳизқиё бигӯй: Парвардигор, Худои падарат Довуд, чунин мегӯяд: дуои туро шунидам, ашкҳои туро дидам. Инак, Ман бар рӯзҳои ту понздаҳ сол илова менамоям.
 • Ва туро ва ин шаҳрро аз дасти подшоҳи Ашшур раҳо хоҳам намуд, ва ин шаҳрро ҳимоят хоҳам кард.
 • Ва аломат аз ҷониби Парвардигор дар бораи он ки Парвардигор каломеро, ки гуфтааст, ба амал хоҳад овард, барои ту чунин аст:
 • Инак, Ман сояи зинаҳоро, ки аз офтоб бар зинаҳои Оҳоз фуромадааст, даҳ зина қафо мегардонам». Ва офтоб аз зинаҳое ки фуромада буд, даҳ зина қафо гашт.
 • Таронаи Ҳизқиё, подшоҳи Яҳудо, вақте ки ӯ бемор шуд ва аз бемории худ шифо ёфт:
 • Ман гуфтам, ки дар миёнаи рӯзҳои худ ба дарвозаи дӯзах хоҳам рафт: ман аз бақияи солҳои худ маҳрум шудаам.
 • Ман гуфтам, ки Парвардигорро дигар нахоҳам дид, – Парвардигорро дар замини зиндаҳо; дар миёни сокинони дунё инсонро дигар нахоҳам дид;
 • Маскани ман барканда шудааст ва мисли хаймаи чӯпон аз ман дур рафтааст; мисли бофандае ман риштаи умри худро кӯтоҳ кардаам; Ӯ маро аз навард хоҳад бурид; аз рӯз то шаб Ту кори маро тамом хоҳӣ кард.
 • То субҳ ман сокит будам; мисли шер Ӯ ҳамаи устухонҳои маро хоҳад шикаст; аз рӯз то шаб Ту кори маро тамом хоҳӣ кард.
 • Мисли фароштурук, мисли лайлак ман садо мебаровардам, мисли кабӯтар нолиш мекардам; чашмонам сӯи афроз баланд мешуд: Парвардигоро! Гирифтори ситам ҳастам; маро халосӣ бидеҳ.
 • Чӣ метавонам бигӯям? Ӯ ба ман гуфт – ва Ӯ ба ҷо овард. Тамоми солҳои худро бо талхии ҷонам оҳиста-оҳиста ба сар хоҳам бурд.
 • Парвардигоро! Бо ин чизҳо зиндагӣ мекунанд, ва ҳаёти рӯҳи ман бо ҳамаи инҳост; ва Ту маро шифо бидеҳ ва ба ман ҳаёт бибахш.
 • Инак, талхӣ барои ман ба саломатӣ мубаддал шуд, ва Ту лутф намуда, ҷони маро аз чоҳи ҳалокат баровардӣ, чунки ҳамаи гуноҳҳои маро ба пушти Худ партофтӣ.
 • Зеро ки дӯзах Туро ҳамд намегӯяд, мамот Туро ситоиш намекунад, ба гӯр фурӯ рафтагон ростии Туро интизор надоранд.
 • Зинда, фақат зинда Туро ҳамд мегӯяд, чунон ки ман имрӯз мегӯям; падар ба писаронаш ростии Туро мефаҳмонад.
 • Парвардигор маро наҷот медиҳад, ва сурудҳоямро тамоми рӯзҳои ҳаёти худ дар хонаи Парвардигор хоҳам хонд.
 • Ва Ишаъё гуфт: «Бигзор кулӯлае аз анҷирқоқ биёранд, ва бар захм бимоланд, ва ӯ шифо хоҳад ёфт».
 • Ва Ҳизқиё гуфт: «Аломати он ки ба хонаи Парвардигор хоҳам рафт, чист?»