Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Бы́сть же въ то́ вре́мя, разболѣ́ся езекі́а до сме́рти. И прiи́де къ нему́ Иса́iа проро́къ сы́нъ Амо́совъ и рече́ къ нему́: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: устро́й о до́мѣ тво­е́мъ, умира́еши бо ты́ и не бу́деши жи́въ.
 • И обрати́ езекі́а лице́ свое́ ко стѣнѣ́ и помоли́ся ко Го́сподеви глаго́ля:
 • помяни́, Госпо́дь, ка́ко ходи́хъ предъ тобо́ю со и́стиною и се́рдцемъ и́стин­нымъ, и уго́дная предъ тобо́ю сотвори́хъ. И пла́кася езекі́а пла́чемъ вели́кимъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иса́iи глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ езекі́и: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дѣхъ сле́зы твоя́, се́, при­­лага́ю къ лѣ́томъ тво­и́мъ лѣ́тъ пять­на́­де­сять,
 • и от­ руки́ царя́ Ассирі́йска изба́влю тя́ и гра́дъ се́й, и защищу́ о гра́дѣ се́мъ:
 • сiе́ же тебѣ́ зна́менiе от­ Го́спода, я́ко Бо́гъ сотвори́тъ глаго́лъ се́й, я́коже глаго́ла:
 • се́, а́зъ воз­вращу́ сѣ́нь степе́ней, и́миже сни́де со́лнце де́сять степе́ней до́му отца́ тво­его́, воз­вращу́ со́лнце де́сять степе́ней, и́миже сни́де сѣ́нь. И взы́де со́лнце де́сять степе́ней, и́миже сни́де сѣ́нь.
 • Моли́тва езекі́и царя́ Иуде́йска, егда́ болѣ́ и воста́ от­ неду́га сво­его́.
 • А́зъ реко́хъ въ высотѣ́ дні́й мо­и́хъ: пойду́ во врата́ а́дова, оста́влю лѣ́та про́чая.
 • Реко́хъ: ктому́ не узрю́ спасе́нiя Бо́жiя на земли́ живы́хъ, ктому́ не узрю́ спасе́нiя Изра́илева на земли́, ктому́ не узрю́ человѣ́ка со живу́щими:
 • оста́хъ от­ срод­ст­ва́ мо­его́, оста́вихъ про́чее живота́ мо­его́, изы́де и отъи́де от­ мене́ а́ки разруша́яй ку́щу поткну́вый: а́ки платно́ ду́хъ мо́й во мнѣ́ бы́сть, тка́телницѣ при­­ближа́ющейся от­рѣ́зати.
 • Въ то́й де́нь пре́данъ бы́хъ до зау́тра а́ки льву́, та́ко сокруши́ вся́ ко́сти моя́: от­ дне́ бо до но́щи пре́данъ бы́хъ.
 • Я́ко ла́стовица, та́ко возопiю́, и я́ко го́лубь, та́ко по­учу́ся: исчезо́стѣ бо о́чи мо­и́, е́же взира́ти на высоту́ небе́сную ко Го́споду, и́же изба́ви мя́ и отъ­я́ болѣ́знь души́ мо­ея́:
 • и то́й сотвори́ путево́д­ст­во во вся́ лѣ́та моя́.
 • Го́споди, о то́й бо воз­вѣсти́ся тебѣ́, и воз­дви́глъ еси́ дыха́нiе мое́, и утѣ́шився ожи́хъ.
 • Изба́вилъ бо еси́ ду́шу мою́, да не поги́бнетъ, и заве́рглъ еси́ за мя́ вся́ грѣхи́ моя́.
 • Не похва́лятъ бо тебе́, и́же во а́дѣ, ни уме́ршiи воз­благословя́тъ тя́, и не надѣ́ют­ся, и́же во а́дѣ, ми́лости тво­ея́.
 • Живі́и же воз­благословя́тъ тя́, я́коже и а́зъ: от­дне́сь бо дѣ́ти сотворю́, я́же воз­вѣстя́тъ пра́вду твою́,
 • Го́споди спасе́нiя мо­его́: и не преста́ну благословя́ тя съ пѣ́снiю вся́ дни́ живота́ мо­его́ пря́мо до́му Бо́жiю.
 • И рече́ Иса́iа ко езекі́и: воз­ми́ от­ смо́квiй и сотри́, и при­­ложи́ пла́стырь на я́зву и здра́въ бу́деши.
 • И рече́ езекі́а: сiе́ зна́менiе, я́ко взы́ду въ до́мъ Бо́жiй.
 • В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь.
 • Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря:
 • «о, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
 • И было слово Господне к Исаии, и сказано:
 • пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет,
 • и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей.
 • И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек.
 • Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило.
 • Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни:
 • «Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней; я лишен остатка лет моих.
 • Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых; не увижу больше человека между живущими в мире;
 • жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Я ждал до утра; подобно льву, Он сокрушал все кости мои; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно мне; спаси меня.
 • Что скажу я? Он сказал мне, Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей.
 • Господи! так живут, и во всем этом жизнь моего духа; Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь.
 • Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой.
 • Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою.
 • Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.
 • Господь спасет меня; и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем».
 • И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет.
 • А Езекия сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?
 • ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμαλακίσθη Εζεκιας ἕως θανάτου καὶ ἦλθεν προ­̀ς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προ­φήτης καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτόν τάδε λέγει κύριος τάξαι περὶ τοῦ οἴκου σου ἀπο­θνῄσκεις γὰρ σὺ καὶ οὐ ζήσῃ
 • καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ προ­̀ς τὸν τοῖχον καὶ προ­σηύξατο προ­̀ς κύριον
 • λέγων μνήσθητι κύριε ὡς ἐπορεύ­θην ἐνώπιόν σου μετὰ ἀληθείας ἐν καρδίᾳ ἀληθινῇ καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγά­λῳ
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­̀ς Ησαιαν λέγων
 • πορεύ­θητι καὶ εἰπὸν Εζεκια τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου ἤκουσα τῆς φωνῆς τῆς προ­σευχῆς σου καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου ἰδοὺ προ­στίθημι προ­̀ς τὸν χρόνον σου ἔτη δέκα πέν­τε
 • καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως ᾿Ασ­συρίων σώσω σε καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης ὑπερασπιῶ
 • τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον παρα­̀ κυρίου ὅτι ὁ θεὸς ποιήσει τὸ ῥῆμα τοῦτο
 • τὴν σκιὰν τῶν ἀναβαθμῶν οὓς κατέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμοὺς τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου ἀπο­στρέψω τὸν ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαθμούς καὶ ἀνέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμούς οὓς κατέβη ἡ σκιά
 • προ­σευχὴ Εζεκιου βασιλέως τῆς Ιουδαίας ἡνίκα ἐμαλακίσθη καὶ ἀνέστη ἐκ τῆς μαλακίας αὐτοῦ
 • ἐγὼ εἶπα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου ἐν πύλαις ᾅδου κατα­λείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπι­́λοιπα
 • εἶπα οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἐπι­̀ τῆς γῆς οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον
 • ἐκ τῆς συγγενείας μου κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ ἐμοῦ ὥσπερ ὁ κατα­λύων σκηνὴν πήξας τὸ πνεῦμά μου παρ᾿ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστὸς ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην
 • ἕως πρωὶ ὡς λέον­τι οὕτως τὰ ὀστᾶ μου συν­έτριψεν ἀπο­̀ γὰρ τῆς ἡμέρας ἕως τῆς νυκτὸς παρεδόθην
 • ὡς χελιδών οὕτως φωνήσω καὶ ὡς περιστερά οὕτως μελετήσω ἐξέλιπον γάρ μου οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ προ­̀ς τὸν κύριον ὃς ἐξείλατό με
 • καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς
 • κύριε περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν καὶ παρα­κληθεὶς ἔζησα
 • εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν ἵνα μὴ ἀπό­ληται καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου
 • οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσίν σε οὐδὲ οἱ ἀπο­θανόν­τες εὐλογήσουσίν σε οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου
 • οἱ ζῶν­τως εὐλογήσουσίν σε ὃν τρόπον κἀγώ ἀπο­̀ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω ἃ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην σου
 • κύριε τῆς σωτηρίας μου καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναν­τι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ
 • καὶ εἶπεν Ησαιας προ­̀ς Εζεκιαν λαβὲ παλάθην ἐκ σύκων καὶ τρῖψον καὶ κατα­́πλασαι καὶ ὑγιὴς ἔσῃ
 • καὶ εἶπεν Εζεκιας τοῦτο τὸ σημεῖον ὅτι ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ
 • Ошол кєндљрє Хиския абдан катуу ооруп калды. Ошондо ага Амостун уулу Ышайа пайгамбар келип: «Тењир мындай дейт: “Љз тукумуња мурас кагазын калтыр, анткени сен љлљсєњ, айыкпайсыњ”», – деди.
 • Хиския жєзєн дубалга буруп, Тењирге мындай деп сыйынды:
 • «Оо Тењир! Сенин алдыњда туура жєргљнємдє, Сага чын жєрљгємдљн берилип, Сага жаккан иштерди кылганымды эстей кљр». Анан Хиския катуу ыйлады.
 • Ошондо Ышайага Тењирден мындай сљз айтылды:
 • «Хискияга барып, мындай деп айт: Сенин атањ Дљљттєн Кудай-Тењири мындай дейт: “Мен сенин сыйынууњду уктум, кљз жашыњды кљрдєм, Мен сенин љмєрєњљ дагы он беш жыл кошом.
 • Сени жана бул шаарды Ашур падышасынын колунан сактайм, бул шаарды коргойм”.
 • Тењир Љзє айткан сљздє аткарарын ырасташ єчєн берген жышаан бул:
 • Ахаздын тепкичтери менен љтєп кеткен кєндєн кљлљкљсєн Мен он тепкич артка жылдырам». Ошондо кєн љзє љтєп кеткен он тепкичке артка жылды.
 • Жєйєт падышасы Хискиянын ооруп жаткандагы жана оорудан айыккандагы сыйынуусу:
 • «”Жарым љмєрєм љткљндљ љлгљндљр жаткан жайга баруум керек. Мен калган љмєрємдљн ажырап калдым”, – дегем.
 • Мен мындай деп айткан элем: “Эми мен Тењирди кљрбљйм, Тењирди тирєєлљрдєн жеринен кљрбљйм, мындан ары дєйнљ жєзєндљ жашагандарды кљрбљйм.
 • Менин турак жайым турган жеринен чечилип, койчунун алачыгындай болуп учуп кеткени жатат, токуучу жип кескендей, мен љз љмєрємдє кесєєгљ тийишмин. Ал мени тамырымдан кесет. Сен мага жибере турган љлємдє кєн да, тєн да кєттєм.
 • Мен тањ атканга чейин кєттєм. Ал арстанга окшоп, менин сљљктљрємдє талкалады. Сен мага жибере турган љлємдє кєн да, тєн да кєттєм.
 • Мен каркыра менен чабалекейдей болуп єн чыгарып жаттым, кљгєчкљндљй куса болуп жаттым. Кљздљрєм асманды муњая карап жатты: Тењир! Мен кыйналып турам, куткар мени!
 • Мен эмне деп айта алам? Ал мага айтканын аткарды. Жанымдын кыйналганына карабастан, бєт љмєрємдє тынч љткљрљм.
 • Тењир! Ушинтип жашап жатышат, ушунун бардыгында менин рухумдун жашоосу бар. Сен мени айыктырасыњ, мага љмєр бересињ.
 • Катуу кайгы мен єчєн жакшы болду. Сен менин жанымды љлєм орунан куткарып алдыњ, менин кєнљљлљрємдєн бардыгын Љзєњдєн артыња таштадыњ.
 • Анткени Сени љлгљндљр жаткан жай дањктабайт, Сени љлєм мактабайт, Сенин чындыгыња мєрзљгљ тєшкљндљр таянышпайт.
 • Азыр мен дањктап жаткандай, Сени тирєє адам, тирєє адам гана дањктайт. Атасы балдарына Сенин чындыгыњды кабарлайт.
 • Мени Тењир куткарат. Ошондо биз љмєрєбєз љткљнчљ, кєє аспаптардын коштоосунда Тењирдин єйєндљ ырдайбыз”».
 • Анан Ышайа: «Анжырдын кабыктарын алып келип, аларды жарага жабышсын. Ошондо ал айыгат», – деди.
 • Хиския болсо: «Тењирдин єйєнљ барарыма кандай жышаан болот?» – деди.