Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Бы́сть же въ то́ вре́мя, разболѣ́ся езекі́а до сме́рти. И прiи́де къ нему́ Иса́iа проро́къ сы́нъ Амо́совъ и рече́ къ нему́: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: устро́й о до́мѣ тво­е́мъ, умира́еши бо ты́ и не бу́деши жи́въ.
 • И обрати́ езекі́а лице́ свое́ ко стѣнѣ́ и помоли́ся ко Го́сподеви глаго́ля:
 • помяни́, Госпо́дь, ка́ко ходи́хъ предъ тобо́ю со и́стиною и се́рдцемъ и́стин­нымъ, и уго́дная предъ тобо́ю сотвори́хъ. И пла́кася езекі́а пла́чемъ вели́кимъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иса́iи глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ езекі́и: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дѣхъ сле́зы твоя́, се́, при­­лага́ю къ лѣ́томъ тво­и́мъ лѣ́тъ пять­на́­де­сять,
 • и от­ руки́ царя́ Ассирі́йска изба́влю тя́ и гра́дъ се́й, и защищу́ о гра́дѣ се́мъ:
 • сiе́ же тебѣ́ зна́менiе от­ Го́спода, я́ко Бо́гъ сотвори́тъ глаго́лъ се́й, я́коже глаго́ла:
 • се́, а́зъ воз­вращу́ сѣ́нь степе́ней, и́миже сни́де со́лнце де́сять степе́ней до́му отца́ тво­его́, воз­вращу́ со́лнце де́сять степе́ней, и́миже сни́де сѣ́нь. И взы́де со́лнце де́сять степе́ней, и́миже сни́де сѣ́нь.
 • Моли́тва езекі́и царя́ Иуде́йска, егда́ болѣ́ и воста́ от­ неду́га сво­его́.
 • А́зъ реко́хъ въ высотѣ́ дні́й мо­и́хъ: пойду́ во врата́ а́дова, оста́влю лѣ́та про́чая.
 • Реко́хъ: ктому́ не узрю́ спасе́нiя Бо́жiя на земли́ живы́хъ, ктому́ не узрю́ спасе́нiя Изра́илева на земли́, ктому́ не узрю́ человѣ́ка со живу́щими:
 • оста́хъ от­ срод­ст­ва́ мо­его́, оста́вихъ про́чее живота́ мо­его́, изы́де и отъи́де от­ мене́ а́ки разруша́яй ку́щу поткну́вый: а́ки платно́ ду́хъ мо́й во мнѣ́ бы́сть, тка́телницѣ при­­ближа́ющейся от­рѣ́зати.
 • Въ то́й де́нь пре́данъ бы́хъ до зау́тра а́ки льву́, та́ко сокруши́ вся́ ко́сти моя́: от­ дне́ бо до но́щи пре́данъ бы́хъ.
 • Я́ко ла́стовица, та́ко возопiю́, и я́ко го́лубь, та́ко по­учу́ся: исчезо́стѣ бо о́чи мо­и́, е́же взира́ти на высоту́ небе́сную ко Го́споду, и́же изба́ви мя́ и отъ­я́ болѣ́знь души́ мо­ея́:
 • и то́й сотвори́ путево́д­ст­во во вся́ лѣ́та моя́.
 • Го́споди, о то́й бо воз­вѣсти́ся тебѣ́, и воз­дви́глъ еси́ дыха́нiе мое́, и утѣ́шився ожи́хъ.
 • Изба́вилъ бо еси́ ду́шу мою́, да не поги́бнетъ, и заве́рглъ еси́ за мя́ вся́ грѣхи́ моя́.
 • Не похва́лятъ бо тебе́, и́же во а́дѣ, ни уме́ршiи воз­благословя́тъ тя́, и не надѣ́ют­ся, и́же во а́дѣ, ми́лости тво­ея́.
 • Живі́и же воз­благословя́тъ тя́, я́коже и а́зъ: от­дне́сь бо дѣ́ти сотворю́, я́же воз­вѣстя́тъ пра́вду твою́,
 • Го́споди спасе́нiя мо­его́: и не преста́ну благословя́ тя съ пѣ́снiю вся́ дни́ живота́ мо­его́ пря́мо до́му Бо́жiю.
 • И рече́ Иса́iа ко езекі́и: воз­ми́ от­ смо́квiй и сотри́, и при­­ложи́ пла́стырь на я́зву и здра́въ бу́деши.
 • И рече́ езекі́а: сiе́ зна́менiе, я́ко взы́ду въ до́мъ Бо́жiй.
 • В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь.
 • Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря:
 • «о, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
 • И было слово Господне к Исаии, и сказано:
 • пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет,
 • и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей.
 • И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек.
 • Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило.
 • Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни:
 • «Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней; я лишен остатка лет моих.
 • Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых; не увижу больше человека между живущими в мире;
 • жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Я ждал до утра; подобно льву, Он сокрушал все кости мои; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно мне; спаси меня.
 • Что скажу я? Он сказал мне, Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей.
 • Господи! так живут, и во всем этом жизнь моего духа; Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь.
 • Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой.
 • Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою.
 • Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.
 • Господь спасет меня; и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем».
 • И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет.
 • А Езекия сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?
 • En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías hijo de Amoz, vino a él y le dijo: «Esto dice Jehová: “Ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás.”»
 • Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová,
 • y dijo: «Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos.» Y lloró Ezequías con gran llanto.
 • Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo:
 • «Ve y dile a Ezequías: “Jehová, Dios de tu padre David, dice así: ‘He oído tu oración y he visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años.
 • Te libraré, a ti y a esta ciudad, de manos del rey de Asiria; y a esta ciudad ampararé.
 • Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho:
 • He aquí, yo haré regresar la sombra diez grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz.’”» Y volvió el sol diez grados atrás, sobre los cuales ya había descendido.
 • Escrito de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad:

 • «Yo dije: “En la mitad de mis días
  me iré a las puertas del seol;
  privado soy del resto de mis años.”
 • Y dije: “No veré a Jah,
  a Jah en la tierra de los vivientes;
  ya no veré más a los hombres
  entre los moradores del mundo.
 • Mi morada ha sido movida y traspasada de mí,
  como una tienda de pastor.
  Como un tejedor yo devanaba mi vida;
  pero él la va a cortar del telar.
  ¡Tú me consumirás entre el día y la noche!”
 • Yo clamo hasta la mañana;
  él, como un león, muele todos mis huesos:
  de la noche a la mañana terminarás conmigo.
 • Como la grulla y como la golondrina me estoy quejando;
  gimo como la paloma
  y alzo hacia lo alto mis ojos.
  Jehová, violencia padezco, ¡fortaléceme!
 • ¿Qué diré?
  El que me lo dijo, él mismo lo hará.
  Andaré humillado todos mis años,
  a causa de la amargura de mi alma.
 • Señor, por estas cosas los hombres viven
  y en todas ellas está la vida de mi espíritu;
  pues tú me restablecerás y harás que viva.
 • He aquí gran amargura
  me sobrevino en la paz,
  pero a ti te agradó librar mi vida
  del hoyo de corrupción,
  porque echaste tras tus espaldas
  todos mis pecados.
 • Pues el seol no te exaltará
  ni te alabará la Muerte;
  ni los que descienden al sepulcro
  esperarán en tu verdad.
 • El que vive, el que vive, éste te dará alabanza,
  como yo hoy.
  El padre hará notoria
  tu verdad a los hijos.
 • ¡Jehová me salva!
  Por eso tocaremos nuestros instrumentos
  y cantaremos en la casa de Jehová
  todos los días de nuestra vida.»

 • Y había dicho Isaías:

  —Tomen una masa de higos y pónganla en la llaga, y sanará.

 • Había asimismo dicho Ezequías:

  —¿Qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? • 那 时 希 西 家 病 得 要 死 , 亚 摩 斯 的 儿 子 先 知 以 赛 亚 去 见 他 , 对 他 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 你 当 留 遗 命 与 你 的 家 , 因 为 你 必 死 不 能 活 了 。
 • 希 西 家 就 转 脸 朝 墙 , 祷 告 耶 和 华 说 ,
 • 耶 和 华 阿 , 求 你 记 念 我 在 你 面 前 怎 样 存 完 全 的 心 , 按 诚 实 行 事 , 又 作 你 眼 中 所 看 为 善 的 。 希 西 家 就 痛 哭 了 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 以 赛 亚 说 ,
 • 你 去 告 诉 希 西 家 说 , 耶 和 华 你 祖 大 卫 的 神 如 此 说 , 我 听 见 了 你 的 祷 告 , 看 见 了 你 的 眼 泪 , 我 必 加 增 你 十 五 年 的 寿 数 。
 • 并 且 我 要 救 你 和 这 城 脱 离 亚 述 王 的 手 , 也 要 保 护 这 城 。
 • 我 耶 和 华 必 成 就 我 所 说 的 , 我 先 给 你 一 个 兆 头 。
 • 就 是 叫 亚 哈 斯 的 日 晷 , 向 前 进 的 日 影 往 后 退 十 度 。 于 是 前 进 的 日 影 , 果 然 在 日 晷 上 往 后 退 了 十 度 。
 • 犹 大 王 希 西 家 患 病 , 已 经 痊 愈 , 就 作 诗 说 ,
 • 我 说 , 正 在 我 中 年 ( 或 作 晌 午 ) 之 日 , 必 进 入 阴 间 的 门 。 我 馀 剩 的 年 岁 不 得 享 受 。
 • 我 说 , 我 必 不 得 见 耶 和 华 , 就 是 在 活 人 之 地 不 见 耶 和 华 。 我 与 世 上 的 居 民 不 再 见 面 。
 • 我 的 住 处 被 迁 去 离 开 我 , 好 像 牧 人 的 帐 棚 一 样 。 我 将 性 命 卷 起 , 像 织 布 的 卷 布 一 样 。 耶 和 华 必 将 我 从 机 头 剪 断 , 从 早 到 晚 , 他 要 使 我 完 结 。
 • 我 使 自 己 安 静 直 到 天 亮 。 他 像 狮 子 折 断 我 一 切 的 骨 头 , 从 早 到 晚 , 他 要 使 我 完 结 。
 • 我 像 燕 子 呢 喃 。 像 白 鹤 呜 叫 。 又 像 鸽 子 哀 呜 。 我 因 仰 观 , 眼 睛 困 倦 。 耶 和 华 阿 , 我 受 欺 压 。 求 你 为 我 作 保 。
 • 我 可 说 什 么 呢 , 他 应 许 我 的 , 也 给 我 成 就 了 。 我 因 心 里 的 苦 楚 , 在 一 生 的 年 日 , 必 悄 悄 而 行 。
 • 主 阿 , 人 得 存 活 , 乃 在 乎 此 。 我 灵 存 活 , 也 全 在 此 。 所 以 求 你 使 我 痊 愈 , 仍 然 存 活 。
 • 看 哪 , 我 受 大 苦 , 本 为 使 我 得 平 安 , 你 因 爱 我 的 灵 魂 , ( 或 作 生 命 ) 便 救 我 脱 离 败 坏 的 坑 。 因 为 你 将 我 一 切 的 罪 , 扔 在 你 的 背 后 。
 • 原 来 阴 间 不 能 称 谢 你 , 死 亡 不 能 颂 扬 你 , 下 坑 的 人 不 能 盼 望 你 的 诚 实 。
 • 只 有 活 人 , 活 人 必 称 谢 你 , 像 我 今 日 称 谢 你 一 样 。 为 父 的 , 必 使 儿 女 知 道 你 的 诚 实 。
 • 耶 和 华 肯 救 我 , 所 以 我 们 要 一 生 一 世 , 在 耶 和 华 殿 中 用 丝 弦 的 乐 器 , 唱 我 的 诗 歌 。
 • 以 赛 亚 说 , 当 取 一 块 无 花 果 饼 来 , 贴 在 疮 上 , 王 必 痊 愈 。
 • 希 西 家 问 说 , 我 能 上 耶 和 华 的 殿 , 有 什 么 兆 头 呢 。
 • Тими днями смертельно захворів був Єзекія.
  І прийшов до нього Ісая, Амосів син, пророк, і сказав до нього: Так сказав Господь: Заряди своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити…
 • І відвернув Єзекія обличчя своє до стіни, і помолився до Господа,
 • та й сказав: О, Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх!
  І заплакав Єзекія ревним плачем!
 • І було Господнє слово до Ісаї, говорячи:
 • Іди й скажеш до Єзекії: Так сказав Господь, Бог батька твого Давида: Почув Я молитву твою, побачив Я сльозу твою!
  Ось Я додаю до днів твоїх п́ятнадцять літ,
 • і з руки асирійського царя врятую тебе та це місто, й обороню це місто.
 • І оце тобі знак від Господа, що Господь зробить ту річ, про яку говорив:
 • ось я вертаю тінь ступеня, що від сонця зійшла на ступені Ахазові, назад на десять ступенів.
  І вернулося сонце на десять ступенів тими ступенями, якими зійшло було.
 • Ось писання Єзекії, Юдиного царя, коли він був захворів та видужав з своєї хвороби:
 • Я сказав був: Опівдні днів своїх відійду до шеолових брам, решти років своїх я не матиму…
 • Я сказав: Не побачу я Господа, Господа в краї живих, уже між мешканцями царства померлих не побачу людини…
 • Домівка моя вже розібрана, і від мене відібрана, немов той пастуший намет;
  я життя своє звинув, мов ткач, від основи мене Він відірве, покінчить мене з дня до ночі…
 • Я кричав аж до ранку…
  Він, як лев, поторощить всі кості мої, з дня до ночі покінчить зо мною…
 • Пищу я, мов ластівка чи журавель, воркочу, мов той голуб;
  заниділи очі мої, визираючи до високости…
  Господи, причавлений я, поручися за мене!
 • Що маю сказати?
  А що Він сказав був мені, те й вчинив.
  Тихо змандрую всі літа свої через гіркість моєї душі!
 • Господи, на них, на словах Твоїх, житимуть люди, і в усьому цьому життя моєї душі, уздоров же мене й оживи Ти мене!
 • Ось терпіння це вийшло мені на добро, Ти стримав від гробу гниття мою душу, бо Ти кинув за спину Свою всі гріхи мої,
 • бо не буде ж шеол прославляти Тебе, смерть не буде Тебе вихваляти…
  Не мають надії на правду Твою ті, хто сходить до гробу.
 • Живий, тільки живий Тебе славити буде, як я ось сьогодні, батько синам розголосить про правду Твою!
 • Господь на спасіння мені, і ми будем співати пісноспіви свої у домі Господнім по всі дні мого життя!
 • А Ісая сказав: Нехай візьмуть грудку фіґ, і нехай розітруть на тому гнояку, і видужає!
 • А Єзекія промовив: Який знак, що я ввійду до Господнього дому?