Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Се́, Влады́ка Госпо́дь Савао́ѳъ отъ­и́метъ от­ Иерусали́ма и от­ Иуде́и крѣ́пкаго и крѣ́пкую, крѣ́пость хлѣ́ба и крѣ́пость воды́,
 • исполи́на и крѣ́пкаго, и человѣ́ка ра́тника и судiю́, и проро́ка и смотрели́ваго, и ста́рца
 • и пятьдесятонача́лника, и ди́внаго совѣ́тника и прему́драго архите́ктона и разу́мнаго послу́шателя.
 • И поста́влю ю́ношы кня́зи и́хъ, и руга́телiе госпо́д­ст­вовати бу́дутъ и́ми.
 • И напа́дати и́мутъ лю́дiе, человѣ́къ на человѣ́ка, и человѣ́къ на бли́жняго сво­его́: при­­рази́т­ся отроча́ къ ста́рцу, и безче́стный къ честно́му.
 • Я́ко и́мет­ся человѣ́къ бра́та сво­его́, или́ дома́шняго отца́ сво­его́, глаго́ля: ри́зу и́маши, началово́ждь на́мъ бу́ди, и бра́шно мое́ подъ тобо́ю да бу́детъ.
 • И от­вѣща́въ въ де́нь о́ный рече́тъ: не бу́ду тво́й началово́ждь, нѣ́сть бо въ дому́ мо­е́мъ ни хлѣ́ба, ни ри́зы: не бу́ду началово́ждь лю́демъ си́мъ.
 • Я́ко оста́вленъ бы́сть Иерусали́мъ, и Иуде́а паде́, и язы́къ и́хъ со беззако́нiемъ, не покаря́ющься Го́сподеви.
 • Сего́ ра́ди ны́нѣ смири́ся сла́ва и́хъ, и сту́дъ лица́ и́хъ проти́ву ста́ и́мъ: грѣ́хъ же сво́й я́ко Cодо́мскiй воз­вѣсти́ша и яви́ша. Го́ре души́ и́хъ, зане́ умы́слиша совѣ́тъ лука́вый на себе́ сами́хъ,
 • ре́кше: свя́жемъ пра́веднаго, я́ко непотре́бенъ на́мъ е́сть. У́бо плоды́ дѣ́лъ сво­и́хъ снѣдя́тъ.
 • Го́ре беззако́н­ному: лука́вая бо при­­ключа́т­ся ему́ по дѣло́мъ руку́ его́.
 • Лю́дiе мо­и́, при­­ста́вницы ва́ши пожина́ютъ ва́съ, и истяза́ющiи облада́ютъ ва́ми: лю́дiе мо­и́, блажа́щiи ва́съ льстя́тъ вы́ и стези́ но́гъ ва́шихъ воз­муща́ютъ.
 • Но ны́нѣ устро́ит­ся Госпо́дь на су́дъ и поста́витъ на су́дъ лю́ди своя́:
 • са́мъ Госпо́дь на су́дъ прiи́детъ со старѣ́йшины люді́й и со кня́зи и́хъ. Вы́ же почто́ запали́сте виногра́дъ мо́й, и разграбле́нiе убо́гаго въ домѣ́хъ ва́шихъ?
 • почто́ вы́ оби́дите люді́й мо­и́хъ и лице́ убо́гихъ посрамля́ете? глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: поне́же воз­несо́шася дще́ри Сiо́ни и ходи́ша высо́кою вы́ею и помиза́нiемъ оче́съ и ступа́нiемъ но́гъ, ку́пно ри́зы влеку́шыя [по до́лу] и нога́ма ку́пно игра́ющыя:
 • и смири́тъ Госпо́дь нача́лныя дще́ри Сiо́ни, и Госпо́дь от­кры́етъ срамоту́ и́хъ.
 • Въ де́нь о́нъ, и отъ­и́метъ Госпо́дь сла́ву ри́зъ и́хъ и красоты́ и́хъ, и вплете́нiя злата́я [на главѣ́] и тре́сны ри́зныя, и лу́ницы гри́вен­ныя
 • и срачи́цы то́нкiя, и красоту́ лица́ и́хъ и состро­е́нiе красы́ сла́вныя, и о́бручи и пе́рстни, и мони́ста и запя́стiя и худо́жныя усеря́зи,
 • и багряни́цы и пребагря́ная, и у́тварь хра́мную
 • и свѣ́тлая лако́нская, и виссо́ны и синеты́, и червлени́цы
 • и виссо́нъ со зла́томъ и синето́ю преты́каны, и тончи́цы преи́маны зла́томъ:
 • и бу́детъ вмѣ́сто вони́ до́брыя смра́дъ, и вмѣ́сто по́яса у́жемъ препоя́шешися, и вмѣ́сто украше́нiя злата́го, е́же на главѣ́, плѣ́шь имѣ́ти бу́деши дѣ́лъ тво­и́хъ ра́ди, и вмѣ́сто ри́зы багря́ныя препоя́шешися вре́тищемъ:
 • и сы́нъ тво́й добрѣ́йшiй, его́же лю́биши, мече́мъ паде́тъ, и крѣ́пцыи ва́ши мече́мъ паду́тъ и смиря́т­ся:
 • и воспла́чут­ся храни́лища у́тварей ва́шихъ, и оста́нешися еди́на и о зе́млю уда́рена бу́деши.
 • ἰδοὺ δὴ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ ἀφελεῖ ἀπο­̀ τῆς Ιουδαίας καὶ ἀπο­̀ Ιερουσαλημ ἰσχύον­τα καὶ ἰσχύουσαν ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδα­τος
 • γίγαν­τα καὶ ἰσχύον­τα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προ­φήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον
 • καὶ πεν­τηκόν­ταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συν­ετὸν ἀκροατήν
 • καὶ ἐπι­στήσω νεανίσκους ἄρχον­τας αὐτῶν καὶ ἐμπαῖκται κυριεύ­σουσιν αὐτῶν
 • καὶ συμπεσεῖται ὁ λαός ἄνθρωπος προ­̀ς ἄνθρωπον καὶ ἄνθρωπος προ­̀ς τὸν πλη­σίον αὐτοῦ προ­σκόψει τὸ παιδίον προ­̀ς τὸν πρεσβύτην ὁ ἄτιμος προ­̀ς τὸν ἔν­τιμον
 • ὅτι ἐπι­λήμψ­σε­ται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων ἱμάτιον ἔχεις ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγός οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ἄρτος οὐδὲ ἱμάτιον οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου
 • ὅτι ἀνεῖται Ιερουσαλημ καὶ ἡ Ιουδαία συμπέπτωκεν καὶ αἱ γλῶσ­σαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίας τὰ προ­̀ς κύριον ἀπειθοῦν­τες διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν
 • καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προ­σώπου αὐτῶν ἀν­τέστη αὐτοῖς τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδομων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν διότι βεβούλευν­ται βουλὴν πονηρὰν καθ᾿ ἑαυτῶν
 • εἰπόν­τες δήσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν τοίνυν τὰ γενήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγον­ται
 • οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ πονηρὰ κατα­̀ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβή­σε­ται αὐτῷ
 • λαός μου οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶν­ται ὑμᾶς καὶ οἱ ἀπαιτοῦν­τες κυριεύ­ουσιν ὑμῶν λαός μου οἱ μακαρίζον­τες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσ­σουσιν
 • ἀλλὰ νῦν κατα­στή­σε­ται εἰς κρίσιν κύριος καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ
 • αὐτὸς κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀρχόν­των αὐτοῦ ὑμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν
 • τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ προ­́σωπον τῶν πτωχῶν κατα­ισχύνετε
 • τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾿ ὧν ὑψώθησαν αἱ θυγατέρες Σιων καὶ ἐπορεύ­θησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ ἐν νεύ­μασιν ὀφθαλμῶν καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτῶνας καὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παίζουσαι
 • καὶ ταπεινώσει ὁ θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας Σιων καὶ κύριος ἀπο­καλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν
 • ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀφελεῖ κύριος τὴν δόξαν τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν καὶ τοὺς κόσμους αὐτῶν καὶ τὰ ἐμπλόκια καὶ τοὺς κοσύμβους καὶ τοὺς μηνίσκους
  19καὶ τὸ κάθεμα καὶ τὸν κόσμον τοῦ προ­σώπου αὐτῶν
 • 20καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ κόσμου τῆς δόξης καὶ τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλια καὶ τὸ ἐμπλόκιον καὶ τὰ περιδέξια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια
 • 21καὶ τὰ περιπόρφυρα καὶ τὰ μεσοπόρφυρα
 • 22καὶ τὰ ἐπι­βλήματα τὰ κατα­̀ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ δια­φανῆ λακωνικὰ
 • 23καὶ τὰ βύσ­σινα καὶ τὰ ὑακίνθινα καὶ τὰ κόκκινα καὶ τὴν βύσ­σον σὺν χρυσίῳ καὶ ὑακίνθῳ συγκαθυφασμένα καὶ θέριστρα κατα­́κλιτα
 • 24καὶ ἔσται ἀν­τὶ ὀσμῆς ἡδείας κονιορτός καὶ ἀν­τὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ καὶ ἀν­τὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεις δια­̀ τὰ ἔργα σου καὶ ἀν­τὶ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσοπορφύρου περιζώσῃ σάκκον
 • 25καὶ ὁ υἱός σου ὁ κάλλιστος ὃν ἀγαπᾷς μαχαίρᾳ πεσεῖται καὶ οἱ ἰσχύον­τες ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦν­ται
 • 26καὶ ταπεινωθήσον­ται καὶ πενθήσουσιν αἱ θῆκαι τοῦ κόσμου ὑμῶν καὶ κατα­λειφθήσῃ μόνη καὶ εἰς τὴν γῆν ἐδαφισθήσῃ
 • כִּי הִנֵּה הָאָדוֹן יְהוָה צְבָאוֹת, מֵסִיר מִירוּשָׁלִַם וּמִיהוּדָה, מַשְׁעֵן וּמַשְׁעֵנָה; כֹּל מִשְׁעַן־לֶחֶם, וְכֹל מִשְׁעַן־מָיִם׃
 • גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה; שׁוֹפֵט וְנָבִיא וְקֹסֵם וְזָקֵן׃
 • שַׂר־חֲמִשִּׁים וּנְשׂוּא פָנִים; וְיוֹעֵץ וַחֲכַם חֲרָשִׁים וּנְבוֹן לָחַשׁ׃
 • וְנָתַתִּי נְעָרִים שָׂרֵיהֶם; וְתַעֲלוּלִים יִמְשְׁלוּ־בָם׃
 • וְנִגַּשׂ הָעָם, אִישׁ בְּאִישׁ וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ; יִרְהֲבוּ, הַנַּעַר בַּזָּקֵן, וְהַנִּקְלֶה בַּנִּכְבָּד׃
 • כִּי־יִתְפֹּשׂ אִישׁ בְּאָחִיו בֵּית אָבִיו, שִׂמְלָה לְכָה, קָצִין תִּהְיֶה־לָּנוּ; וְהַמַּכְשֵׁלָה הַזֹּאת תַּחַת יָדֶךָ׃
 • יִשָּׂא בַיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר לֹא־אֶהְיֶה חֹבֵשׁ, וּבְבֵיתִי אֵין לֶחֶם וְאֵין שִׂמְלָה; לֹא תְשִׂימֻנִי קְצִין עָם׃
 • כִּי כָשְׁלָה יְרוּשָׁלִַם, וִיהוּדָה נָפָל; כִּי־לְשׁוֹנָם וּמַעַלְלֵיהֶם אֶל־יְהוָה, לַמְרוֹת עֵנֵי כְבוֹדוֹ׃
 • הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם, וְחַטָּאתָם כִּסְדֹם הִגִּידוּ לֹא כִחֵדוּ; אוֹי לְנַפְשָׁם, כִּי־גָמְלוּ לָהֶם רָעָה׃
 • אִמְרוּ צַדִּיק כִּי־טוֹב; כִּי־פְרִי מַעַלְלֵיהֶם יֹאכֵלוּ׃
 • אוֹי לְרָשָׁע רָע; כִּי־גְמוּל יָדָיו יֵעָשֶׂה לּוֹ׃
 • עַמִּי נֹגְשָׂיו מְעוֹלֵל, וְנָשִׁים מָשְׁלוּ בוֹ; עַמִּי מְאַשְּׁרֶיךָ מַתְעִים, וְדֶרֶךְ אֹרְחֹתֶיךָ בִּלֵּעוּ׃ ס
 • נִצָּב לָרִיב יְהוָה; וְעֹמֵד לָדִין עַמִּים׃
 • יְהוָה בְּמִשְׁפָּט יָבוֹא, עִם־זִקְנֵי עַמּוֹ וְשָׂרָיו; וְאַתֶּם בִּעַרְתֶּם הַכֶּרֶם, גְּזֵלַת הֶעָנִי בְּבָתֵּיכֶם׃
 • מַלָּכֶם (מַּה־לָּכֶם) תְּדַכְּאוּ עַמִּי, וּפְנֵי עֲנִיִּים תִּטְחָנוּ; נְאֻם־אֲדֹנָי יְהוִה צְבָאוֹת׃ ס
 • וַיֹּאמֶר יְהוָה, יַעַן כִּי גָבְהוּ בְּנוֹת צִיּוֹן, וַתֵּלַכְנָה נְטוּוֹת (נְטוּיוֹת) גָּרוֹן, וּמְשַׂקְּרוֹת עֵינָיִם; הָלוֹךְ וְטָפֹף תֵּלַכְנָה, וּבְרַגְלֵיהֶם תְּעַכַּסְנָה׃
 • וְשִׂפַּח אֲדֹנָי, קָדְקֹד בְּנוֹת צִיּוֹן; וַיהוָה פָּתְהֵן יְעָרֶה׃ ס
 • בַּיּוֹם הַהוּא יָסִיר אֲדֹנָי, אֵת תִּפְאֶרֶת הָעֲכָסִים וְהַשְּׁבִיסִים וְהַשַּׂהֲרֹנִים׃
 • הַנְּטִיפוֹת וְהַשֵּׁירוֹת וְהָרְעָלוֹת׃ <בר/> 20הַפְּאֵרִים וְהַצְּעָדוֹת וְהַקִּשֻּׁרִים, וּבָתֵּי הַנֶּפֶשׁ וְהַלְּחָשִׁים׃
 • 21הַטַּבָּעוֹת וְנִזְמֵי הָאָף׃
 • 22הַמַּחֲלָצוֹת וְהַמַּעֲטָפוֹת, וְהַמִּטְפָּחוֹת וְהָחֲרִיטִים׃
 • 23וְהַגִּלְיֹנִים וְהַסְּדִינִים, וְהַצְּנִיפוֹת וְהָרְדִידִים׃
 • 24וְהָיָה תַחַת בֹּשֶׂם מַק יִהְיֶה, וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה וְתַחַת מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה, וְתַחַת פְּתִיגִיל מַחֲגֹרֶת שָׂק; כִּי־תַחַת יֹפִי׃
 • 25מְתַיִךְ בַּחֶרֶב יִפֹּלוּ; וּגְבוּרָתֵךְ בַּמִּלְחָמָה׃
 • 26וְאָנוּ וְאָבְלוּ פְּתָחֶיהָ; וְנִקָּתָה לָאָרֶץ תֵּשֵׁב׃
 • Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою,
 • храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца,
 • пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в слове.
 • И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними.
 • И в народе один будет угнетаем другим, и каждый – ближним своим; юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею.
 • Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею.
 • А он с клятвою скажет: не могу исцелить ран общества; и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды; не делайте меня вождем народа.
 • Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их – против Господа, оскорбительны для очей славы Его.
 • Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло.
 • Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих;
 • а беззаконнику – горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его.
 • Притеснители народа Моего – дети, и женщины господствуют над ним. Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили.
 • Восстал Господь на суд – и стоит, чтобы судить народы.
 • Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного – в ваших домах;
 • что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? говорит Господь, Господь Саваоф.
 • И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах, –
 • оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их;
 • в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки,
 • серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные,
 • перстни и кольца в носу,
 • верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки,
 • светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала.
 • И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – узкое вретище, вместо красоты – клеймо.
 • Мужи твои падут от меча, и храбрые твои – на войне.
 • И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная.