Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • И и́мут­ся се́дмь же́нъ за му́жа еди́наго, глаго́лющя: хлѣ́бъ на́шъ я́сти бу́демъ и въ ри́зы на́шя одѣва́тися, то́чiю и́мя твое́ да нарече́т­ся на на́съ, от­ими́ укори́зну на́шу.
 • Въ де́нь о́ный воз­сiя́етъ Бо́гъ въ совѣ́тѣ со сла́вою на земли́, е́же воз­нести́ и просла́вити оста́нокъ Изра́иля.
 • И бу́детъ оста́нокъ въ Сiо́нѣ и оста́нокъ во Иерусали́мѣ, святи нареку́т­ся вси́ напи́сан­нiи въ жи́знь во Иерусали́мѣ:
 • я́ко от­мы́етъ Госпо́дь скве́рну сыно́въ и дще́рей Сiо́нскихъ и кро́вь Иерусали́мску очи́ститъ от­ среды́ и́хъ ду́хомъ суда́ и ду́хомъ зно́я.
 • И прiи́детъ Госпо́дь, и бу́детъ все́ мѣ́сто горы́ Сiо́ни, и вся́ я́же о́крестъ ея́ осѣни́тъ о́блакъ во дни́, и я́ко ды́ма и свѣ́та о́гнен­на горя́ща въ нощи́, все́ю сла́вою покры́ет­ся:
 • и бу́детъ въ сѣ́нь от­ зно́я и въ покро́въ и въ сокрове́нiе от­ же́стости и дождя́.
 • И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: «свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, – сними с нас позор».
 • В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли – в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля.
 • Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме,
 • когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня.
 • И сотворит Господь над всяким местом горы́ Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров.
 • И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя.
 • καὶ ἐπι­λήμψον­ται ἑπτὰ γυναῖκες ἀνθρώπου ἑνὸς λέγουσαι τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεθα καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν περιβαλούμεθα πλη­̀ν τὸ ὄνομα τὸ σὸν κεκλήσθω ἐφ᾿ ἡμᾶς ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν
 • τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπι­λάμψει ὁ θεὸς ἐν βουλῇ μετὰ δόξης ἐπι­̀ τῆς γῆς τοῦ ὑψῶσαι καὶ δοξάσαι τὸ κατα­λειφθὲν τοῦ Ισραηλ
 • καὶ ἔσται τὸ ὑπολειφθὲν ἐν Σιων καὶ τὸ κατα­λειφθὲν ἐν Ιερουσαλημ ἅγιοι κληθήσον­ται πάν­τες οἱ γραφέν­τες εἰς ζωὴν ἐν Ιερουσαλημ
 • ὅτι ἐκπλυνεῖ κύριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων Σιων καὶ τὸ αἷμα ἐκκαθαριεῖ ἐκ μέσου αὐτῶν ἐν πνεύ­ματι κρίσεως καὶ πνεύ­ματι καύσεως
 • καὶ ἥξει καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους Σιων καὶ πάν­τα τὰ περικύκλῳ αὐτῆς σκιάσει νεφέλη ἡμέρας καὶ ὡς καπνοῦ καὶ ὡς φωτὸς πυρὸς καιο­μέ­νου νυκτός πάσῃ τῇ δόξῃ σκεπασθή­σε­ται
 • καὶ ἔσται εἰς σκιὰν ἀπο­̀ καύμα­τος καὶ ἐν σκέπῃ καὶ ἐν ἀπο­κρύφῳ ἀπο­̀ σκληρότητος καὶ ὑετοῦ
 • ВА дар он рӯз ҳафт зан ба як мард часпида, хоҳанд гуфт: «Нони худро хоҳем хӯрд, ва либоси худро хоҳем пӯшид, фақат номи ту бигзор бар мо хонда шавад, – нанги моро дур кун».
 • Дар он рӯз навдаи Парвардигор шукӯҳ ва ҷалол, ва меваи замин барои бақияи Исроил кибриё ва шавкат хоҳад буд.
 • Ва ҳар кӣ дар Сион боқӣ ва дар Ерусалим саломат монад, яъне ҳар кӣ дар Ерусалим дар дафтари ҳаёт навишта шавад, пок номида хоҳад шуд.
 • Вақте ки Парвардигор наҷосати духтарони Сионро бишӯяд, ва хуни Ерусалимро бо рӯҳи доварӣ ва бо рӯҳи сӯзон аз даруни он дур кунад,
 • Он гоҳ Парвардигор бар тамоми макони кӯҳи Сион ва бар ҷамъомадҳои он абр ва дудро дар рӯз ва дурахши оташи шӯълаварро дар шаб хоҳад офарид, ва бар тамоми ҷалол пардае хоҳад буд.
 • Ва соябоне дар рӯз барои соя аз гармо, ва барои малоз ва паноҳгоҳ аз бод ва борон хоҳад буд.