Скрыть
19:4
19:6
19:7
19:8
19:9
19:10
19:12
19:16
19:17
19:22
19:24
43:3
43:6
43:12
43:14
43:17
43:20
43:21
43:23
43:26
43:27
43:28
Церковнославянский (рус)
Се́, Госпо́дь сѣди́тъ на о́блацѣ ле́гцѣ и прiи́детъ во Еги́петъ, и потрясу́т­ся рукотворе́н­ная Еги́петская от­ лица́ его́, и сердца́ и́хъ разсла́бнутъ въ ни́хъ.
И воста́нутъ Еги́птяне на Еги́птяны, и вооружи́т­ся человѣ́къ на бра́та сво­его́, и вся́къ на бли́жняго сво­его́, воста́нетъ гра́дъ на гра́дъ и зако́нъ на зако́нъ.
И воз­мяте́т­ся ду́хъ Еги́птянъ въ ни́хъ, и совѣ́тъ и́хъ разсы́плю, и вопро́сятъ бого́въ сво­и́хъ и кумíровъ сво­и́хъ, и глася́щихъ от­ земли́ и чревоволше́бниковъ.
И преда́мъ Еги́петъ въ ру́цѣ человѣ́ковъ вла́стелей же́стокихъ, и ца́рiе же́стоцы облада́ти бу́дутъ и́ми: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ.
И испiю́тъ Еги́птяне во́ду, я́же при­­ мо́ри, а рѣка́ оскудѣ́етъ и и́зсхнетъ.
И оскудѣ́ютъ рѣ́ки и рове́н­ницы рѣ́чнiи: и и́зсхнетъ ве́сь со́нмъ водны́й, и во вся́цѣмъ лу́зѣ тро́стнѣмъ и си́тнѣмъ,
и зла́къ зеле́ный ве́сь и́же о́крестъ рѣки́, и все́ сѣ́емое при­ рѣцѣ́ по́схнетъ вѣ́тромъ растлѣ́н­но.
И воз­стеня́тъ ры́барiе, и воз­стеня́тъ вси́ ме́щущiи у́дицу въ рѣку́, и ме́щущiи не́воды и ме́щущiи сѣ́ти воз­рыда́ютъ.
И сту́дъ прiи́метъ дѣ́ла­ю­щихъ ле́нъ расче́саный и дѣ́ла­ю­щихъ виссо́нъ, и бу́дутъ дѣ́ла­ю­щiи я́ въ болѣ́зни,
и вси́ творя́щiи Сике́ру опеча́лят­ся и поболя́тъ душа́ми.
И юро́диви бу́дутъ кня́зи тане́совы: му́дрiи царе́вы совѣ́тницы, совѣ́тъ и́хъ обюро́дѣетъ. Ка́ко рече́те царю́: сы́нове смы́сленыхъ мы́, сы́нове царе́й дре́внихъ?
Гдѣ́ су́ть ны́нѣ му́дрiи тво­и́, и да воз­вѣстя́тъ тебѣ́ и реку́тъ: что́ совѣща́ Госпо́дь Савао́ѳъ на Еги́петъ?
Оскудѣ́ша кня́зи тане́совы, и воз­несо́шася кня́зи мемфи́тстiи, и прельстя́тъ Еги́пта по племено́мъ.
Госпо́дь бо ра­ст­вори́ и́мъ ду́хъ прельще́нiя, и прельсти́ша Еги́пта всѣ́ми дѣлесы́ сво­и́ми, я́коже прельща́ет­ся пiя́ный и ку́пно блю́ющь.
И не бу́детъ Еги́птяномъ дѣ́ла, е́же бы сотвори́ло главу́ и о́шибъ, и нача́ло и коне́цъ.
Въ то́й де́нь бу́дутъ Еги́птяне а́ки жены́ во стра́сѣ и тре́пете от­ лица́ руки́ Го́спода Савао́ѳа, ю́же то́й воз­ложи́тъ на ня́.
И бу́детъ страна́ Иуде́йска во стра́хъ Еги́птяномъ: вся́къ, и́же а́ще воспомяне́тъ ю́ и́мъ, убоя́т­ся совѣ́та ра́ди, его́же совѣща́ Госпо́дь Савао́ѳъ на́нь.
Въ то́й де́нь бу́детъ пя́ть градо́въ во Еги́птѣ, глаго́лющихъ язы́комъ ханаани́тскимъ и клену́щихся и́менемъ Го́спода Савао́ѳа: гра́дъ аседе́къ прозове́т­ся еди́нъ гра́дъ.
Въ то́й де́нь бу́детъ же́ртвен­никъ Го́сподеви въ земли́ Еги́петстѣй и сто́лпъ въ предѣ́лѣхъ его́ Го́сподеви.
И бу́детъ въ зна́менiе во вѣ́къ Го́сподеви въ земли́ Еги́петстѣй: я́ко возопiю́тъ ко Го́споду на оскорбля́ющыя и́хъ, и по́слетъ и́мъ Госпо́дь человѣ́ка, и́же спасе́тъ я́, судя́й спасе́тъ я́.
И позна́нъ бу́детъ Госпо́дь Еги́птяномъ: и увѣ́дятъ Еги́птяне Го́спода въ то́й де́нь и сотворя́тъ же́ртвы и да́ры, и обѣща́ютъ обѣ́ты Го́сподеви и воз­дадя́тъ.
И порази́тъ Госпо́дь Еги́птянъ я́звою вели́кою и исцѣли́тъ и́хъ цѣльбо́ю, и обратя́т­ся ко Го́сподеви, и услы́шитъ и́хъ и исцѣли́тъ и́хъ цѣльбо́ю.
Въ то́й де́нь бу́детъ пу́ть от­ Еги́пта ко Ассирі́аномъ, и вни́дутъ Ассирі́ане во Еги́петъ, и Еги́птяне по́йдутъ ко Ассирі́аномъ, и порабо́таютъ Еги́птяне Ассирі́аномъ.
Въ то́й де́нь бу́детъ Изра́иль тре́тiй во Еги́птянѣхъ и во Ассирі́анѣхъ, благослове́нъ на земли́,
ю́же благослови́ Госпо́дь Савао́ѳъ, глаго́ля: благослове́ни лю́дiе мо­и́, и́же во Еги́птѣ и и́же во Ассирі́ахъ, и наслѣ́дiе мое́ Изра́иль.
И ны́нѣ си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ сотвори́вый тя́, Иа́кове, и созда́вый тя́, Изра́илю: не бо́йся, я́ко изба́вихъ тя́, прозва́хъ тя́ и́менемъ тво­и́мъ: мо́й еси́ ты́.
И а́ще прехо́диши сквоз­ѣ́ во́ду, съ тобо́ю е́смь, и рѣ́ки не покры́ютъ тебе́: и а́ще сквоз­ѣ́ о́гнь про́йдеши, не сожже́шися, и пла́мень не опали́тъ тебе́,
я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, святы́й Изра́илевъ, спаса́яй тя́: сотвори́хъ премѣ́ну твою́ Еги́петъ и еѳiо́пiю, и со­и́ну за тя́.
Отне́лиже че́стенъ бы́лъ еси́ предо мно́ю, просла́вил­ся еси́, и а́зъ тя́ воз­люби́хъ, и да́мъ человѣ́ки за тебе́ и кня́зи за главу́ твою́.
Не бо́йся, я́ко съ тобо́ю е́смь: от­ восто́къ при­­веду́ сѣ́мя твое́ и от­ за́падъ соберу́ тя:
реку́ сѣ́веру: при­­веди́: и Ли́ву: не воз­браня́й, при­­веди́ сы́ны моя́ от­ земли́ да́льнiя и дще́ри моя́ от­ кра́евъ земны́хъ,
всѣ́хъ, ели́цы нарица́ют­ся и́менемъ мо­и́мъ: во сла́вѣ бо мо­е́й устро́ихъ его́ и созда́хъ его́ и сотвори́хъ и́.
И изведо́хъ лю́ди слѣ́пы, и о́чи су́ть та́кожде слѣ́пы, и глу́си у́шы иму́щiи.
Вси́ язы́цы собра́шася вку́пѣ, и соберу́т­ся кня́зи от­ ни́хъ. Кто́ воз­вѣсти́тъ сiя́? или́ я́же испе́рва кто́ воз­вѣсти́тъ ва́мъ? да при­­веду́тъ свидѣ́тели своя́ и оправдя́т­ся, и да услы́шатъ и да реку́тъ и́стину.
Бу́дите ми́ свидѣ́телiе, и а́зъ свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, и о́трокъ мо́й, его́же избра́хъ, да увѣ́сте и вѣ́руете ми́ и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ е́смь: пре́жде мене́ не бы́сть и́нъ Бо́гъ, и по мнѣ́ не бу́детъ.
А́зъ Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ мене́ спаса́яй.
А́зъ воз­вѣсти́хъ и спасо́хъ, укори́хъ, и не бѣ́ въ ва́съ чужді́й: вы́ мнѣ́ свидѣ́телiе, и а́зъ свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ,
еще́ от­ нача́ла, и нѣ́сть изъима́яй от­ руку́ мое́ю: сотворю́, и кто́ от­врати́тъ е́?
Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, избавля́яй ва́съ, святы́й Изра́илевъ: ва́съ ра́ди послю́ въ Вавило́нъ и воз­дви́гну вся́ бѣжа́щыя, и халде́е въ корабле́хъ свя́жут­ся.
А́зъ Госпо́дь Бо́гъ святы́й ва́шъ, показа́вый Изра́иля царя́ ва́­шего.
Си́це глаго́летъ Госпо́дь, дая́й пу́ть по мо́рю и по водѣ́ си́льнѣ стезю́:
изводя́й колесни́цы и ко́ни и наро́дъ си́ленъ: но успо́ша и не воста́нутъ, угасо́ша а́ки ле́нъ угаше́нъ.
Не помина́йте пе́рвыхъ, и ве́тхихъ не помышля́йте,
се́, а́зъ творю́ но́вая, я́же ны́нѣ воз­сiя́ютъ, и увѣ́сте я́: и сотворю́ въ пусты́ни пу́ть и въ безво́днѣй рѣ́ки.
Возблагословя́тъ мя́ звѣ́рiе се́лнiи, Си́рини и дще́ри стру́ѳовы: я́ко да́хъ въ пусты́ни во́ду и рѣ́ки въ безво́днѣй, напо­и́ти ро́дъ мо́й избра́н­ный,
лю́ди моя́, я́же снабдѣ́хъ, добродѣ́тели моя́ повѣ́дати.
Не ны́нѣ при­­зва́хъ тебе́, Иа́кове, ниже́ труди́тися сотвори́хъ тя́, Изра́илю.
Не при­­не́слъ еси́ мнѣ́ ове́цъ тво­и́хъ всесожже́нiя тво­его́, ни въ же́ртвахъ тво­и́хъ просла́вилъ мя́ еси́, не порабо́тихъ тя́ въ же́ртвахъ, ниже́ утружде́на сотвори́хъ тя́ въ Лива́нѣ:
не купи́лъ еси́ мнѣ́ на сребро́ ѳимiа́ма, ниже́ ту́ка тре́бъ тво­и́хъ воз­жела́хъ, но во грѣсѣ́хъ тво­и́хъ ста́лъ еси́ предо мно́ю и въ непра́вдахъ тво­и́хъ.
А́зъ е́смь, а́зъ е́смь заглажда́яй беззако́нiя твоя́ мене́ ра́ди и грѣхи́ твоя́, и не помяну́.
Ты́ же помяни́, и да су́димся: глаго́ли ты́ беззако́нiя твоя́ пре́жде, да оправди́шися.
Отцы́ ва́ши пе́рвiи согрѣши́ша, и кня́зи ва́ши беззако́н­новаша на мя́.
И оскверни́ша кня́зи свята́я моя́, и да́хъ погуби́ти Иа́кова и Изра́иля во укори́зну.
Пророчество о Египте. – Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце Египта растает в нем.
Я вооружу Египтян против Египтян; и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством.
И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям.
И предам Египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф.
И истощатся воды в море и река иссякнет и высохнет;
и оскудеют реки, и каналы Египетские обмелеют и высохнут; камыш и тростник завянут.
Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет.
И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние;
и будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен;
и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе.
Так! обезумели князья Цоанские; совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «я сын мудрецов, сын царей древних?»
Где они? где твои мудрецы? пусть они теперь скажут тебе; пусть узна́ют, что́ Господь Саваоф определил о Египте.
Обезумели князья Цоанские; обманулись князья Мемфисские, и совратил Египет с пути гла́вы племен его.
Господь послал в него дух опьянения; и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей.
И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость.
В тот день Египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую Он поднимет на них.
Земля Иудина сделается ужасом для Египта; кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое Он постановил о нем.
В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком Ханаанским и клясться Господом Саваофом; один назовется городом солнца.
В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу – у пределов ее.
И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их.
И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят.
И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их.
В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне – в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу.
В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли,
которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой – Египтяне, и дело рук Моих – Ассирияне, и наследие Мое – Израиль.
Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.
Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.
Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой; в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя.
Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою.
Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя.
Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли,
каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил.
Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши».
Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: «правда!»
А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет.
Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня.
Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог;
от начала дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?
Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев: ради вас Я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и Халдеев, величавшихся кораблями.
Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш.
Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю,
выведший колесницы и коней, войско и силу; все легли вместе, не встали; потухли как светильня, погасли.
Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете.
Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне.
Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой.
Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.
А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для Меня.
Ты не приносил Мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил Меня. Я не заставлял тебя служить Мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом.
Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал Меня; но ты грехами твоими затруднял Меня, беззакониями твоими отягощал Меня.
Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну:
припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться.
Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от Меня.
За то Я предстоятелей святилища лишил священства и Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов