Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ пома́зан­ному мо­ему́ ки́ру, его́же удержа́хъ за десни́цу, повину́ти предъ ни́мъ язы́ки, и крѣ́пость царе́й разрушу́, от­ве́рзу предъ ни́мъ врата́, и гра́ди не затворя́т­ся:
 • а́зъ предъ тобо́ю пойду́ и го́ры уравню́, врата́ мѣ́дяная сокрушу́ и вереи́ желѣ́зныя сломлю́,
 • и да́мъ ти́ сокро́вища те́мная сокрове́н­ная: неви́димая от­ве́рзу тебѣ́, да увѣ́си, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й прозыва́я и́мя твое́, Бо́гъ Изра́илевъ.
 • Ра́ди раба́ мо­его́ Иа́кова и Изра́иля избра́н­наго мо­его́, а́зъ прозову́ тя́ и́менемъ тво­и́мъ и прiиму́ тя:
 • ты́ же не позна́лъ еси́ мене́, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ мене́ еще́ Бо́га: укрѣпи́хъ тя́, и не позна́лъ еси́ мене́,
 • да бы́ша увѣ́дѣли, и́же от­ восто́къ со́лнечныхъ и и́же от­ за́падъ, я́ко нѣ́сть Бо́гъ ра́звѣ мене́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ, и нѣ́сть еще́.
 • А́зъ устро́ивый свѣ́тъ и сотвори́вый тму́, творя́й ми́ръ и зи́ждяй зла́я, а́зъ Госпо́дь Бо́гъ, творя́й сiя́ вся́.
 • Да воз­ра́дует­ся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́тъ пра́вду: да прозя́бнетъ земля́, и да прорасти́тъ ми́лость, и пра́вду да прозя́бнетъ вку́пѣ: а́зъ е́смь Госпо́дь созда́вый тя́.
 • Что́ лу́чшее устро́ихъ я́ко гли́ну скуде́льничу? еда́ оря́й ора́ти бу́детъ зе́млю ве́сь де́нь? еда́ рече́тъ бре́нiе скуде́льнику: что́ твори́ши, я́ко не дѣ́лаеши, ниже́ и́маши ру́къ, еда́ от­вѣща́етъ зда́нiе созда́в­шему е́?
 • еда́ глаго́летъ отцу́: что́ роди́ши? и ма́тери: что́ чревоболи́ши?
 • Я́ко та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, святы́й Изра́илевъ, сотвори́вый гряду́щая: вопроси́те мене́ о сынѣ́хъ мо­и́хъ и о дще́рехъ мо­и́хъ, и о дѣ́лѣхъ руку́ мое́ю заповѣ́дите мнѣ́.
 • А́зъ сотвори́хъ зе́млю и человѣ́ка на не́й, а́зъ руко́ю мо­е́ю утверди́хъ не́бо, а́зъ всѣ́мъ звѣзда́мъ заповѣ́дахъ.
 • А́зъ воз­ста́вихъ его́ со пра́вдою царя́, и вси́ путiе́ его́ пра́вы: се́й сози́ждетъ гра́дъ мо́й и плѣне́нiе люді́й мо­и́хъ воз­врати́тъ, не по мздѣ́, ни по даро́мъ, рече́ Госпо́дь Савао́ѳъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: утруди́ся Еги́петъ и ку́пли еѳiо́пскiя, и Саваи́мстiи му́жiе высо́цыи къ тебѣ́ пре́йдутъ и тебѣ́ бу́дутъ раби́, и вслѣ́дъ тебе́ по́йдутъ свя́зани у́зами ручны́ми, и пре́йдутъ къ тебѣ́ и покло́нят­ся тебѣ́, и въ тебѣ́ помо́лят­ся, я́ко въ тебѣ́ Бо́гъ е́сть, и реку́тъ: нѣ́сть Бо́га ра́звѣ тебе́:
 • ты́ бо еси́ Бо́гъ, и не вѣ́дѣхомъ, Бо́гъ Изра́илевъ Спа́съ.
 • Постыдя́т­ся и посра́мят­ся вси́ проти́вящiися ему́ и по́йдутъ въ студѣ́: обновля́йтеся ко мнѣ́, о́строви.
 • Изра́иль спаса́ет­ся от­ Го́спода спасе́нiемъ вѣ́чнымъ: не постыдя́т­ся, ни посра́мят­ся да́же до вѣ́ка ктому́.
 • Зане́ та́ко глаго́летъ Госпо́дь сотвори́вый не́бо, се́й Бо́гъ показа́вый зе́млю и сотвори́вый ю́, то́й раздѣли́ ю́, не вотще́ сотвори́ ю́, но на вселе́нiе созда́ ю́: а́зъ е́смь Госпо́дь, и нѣ́сть ктому́.
 • Не о́тай глаго́лахъ, ни въ те́мнѣ мѣ́стѣ земли́: не реко́хъ пле́мени Иа́ковлю: су́етнаго взыщи́те. А́зъ е́смь, а́зъ е́смь Госпо́дь глаго́ляй пра́вду и воз­вѣща́яй и́стину.
 • Собери́теся и прiиди́те, совѣща́йтеся вку́пѣ, спаса́емiи от­ язы́къ. Не разумѣ́ша воз­дви́жущiи дре́во изва́янiе свое́ и моля́щеся бого́мъ, и́же не спаса́ютъ.
 • А́ще воз­вѣстя́тъ, да при­­бли́жат­ся, да увѣ́дятъ вку́пѣ, кто́ слы́шана сотвори́ сiя́ испе́рва? Тогда́ воз­вѣсти́ся ва́мъ: а́зъ Бо́гъ, и нѣ́сть ино́го ра́звѣ мене́, пра́веденъ и спаси́тель, нѣ́сть кромѣ́ мене́.
 • Обрати́теся ко мнѣ́ и спасе́теся, и́же от­ кра́я земна́го: а́зъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ино́го.
 • Клену́ся мно́ю сами́мъ, а́ще не изы́детъ изо у́стъ мо­и́хъ пра́вда, словеса́ моя́ не воз­вратя́т­ся: я́ко мнѣ́ покло́нит­ся вся́ко колѣ́но, и исповѣ́ст­ся вся́къ язы́къ богови, глаго́ля:
 • пра́вда и сла́ва къ нему́ прiи́детъ: и посра́мят­ся вси́ от­луча́ющiися.
 • От Го́спода оправдя́т­ся, и о Бо́зѣ просла́вит­ся все́ сѣ́мя сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;
 • Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;
 • и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.
 • Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня.
 • Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,
 • дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.
 • Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
 • Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это.
 • Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» и твое дело скажет ли о тебе: «у него нет рук?»
 • Горе тому, кто говорит отцу: «зачем ты произвел меня на свет?», а матери: «зачем ты родила меня?»
 • Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
 • Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
 • Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
 • Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
 • Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
 • Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
 • Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
 • Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного.
 • Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: «напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
 • Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает.
 • Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.
 • Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
 • Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.
 • Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него.
 • Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.
 •  «Así dice Jehová a su ungido,
  a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha
  para sujetar naciones delante de él
  y desatar lomos de reyes;
  para abrir puertas delante de él,
  puertas que no se cerrarán:
 • Yo iré delante de ti
  y enderezaré los lugares torcidos;
  quebrantaré puertas de bronce
  y haré pedazos cerrojos de hierro.
 • Te daré los tesoros escondidos
  y los secretos muy guardados,
  para que sepas que yo soy Jehová,
  el Dios de Israel,
  que te pongo nombre.
 • Por amor de mi siervo Jacob,
  de Israel, mi escogido,
  te llamé por tu nombre;
  te puse un nombre insigne,
  aunque no me has conocido.
 • Yo soy Jehová y no hay ningún otro.
  No hay Dios fuera de mí.
  Yo te ceñiré,
  aunque tú no me has conocido,
 • para que se sepa
  desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
  que no hay más que yo.
  Yo soy Jehová, y no hay ningún otro.
 • Yo formo la luz y creo las tinieblas,
  hago la paz y creo la adversidad.
  Sólo yo, Jehová, soy el que hago todo esto.

 • »Rociad, cielos, desde arriba,
  y las nubes destilen la justicia;
  ábrase la tierra y prodúzcanse la salvación y la justicia;
  háganse brotar juntamente.
  Yo, Jehová, lo he creado.

 • »¡Ay del que, no siendo más que un tiesto
  como cualquier tiesto de la tierra,
  pleitea con su Hacedor!
  ¿Dirá el barro al que lo modela: “¿Qué haces?”,
  o: “Tu obra, ¿no tiene manos?”?
 • ¡Ay del que dice al padre:
  “¿Por qué engendraste?”,
  y a la mujer: “¿Por qué diste a luz?”!»

 • Así dice Jehová,
  el Santo de Israel, el que lo formó:
  «Preguntadme de las cosas por venir;
  mandadme acerca de mis hijos
  y acerca de la obra de mis manos.
 • Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano.
  Yo, mis manos, desplegaron los cielos
  y pongo en orden todo su ejército.
 • Yo lo desperté en justicia
  y enderezaré todos sus caminos;
  él edificará mi ciudad
  y soltará a mis cautivos;
  no por precio ni por dones»,
  dice Jehová de los ejércitos.

 • Así dice Jehová:
  «El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía
  y los sabeos, hombres de elevada estatura,
  se pasarán a ti y serán tuyos;
  irán en pos de ti, pasarán encadenados,
  te harán reverencia y te suplicarán diciendo:
  “Ciertamente en ti está Dios,
  y no hay otro fuera de Dios.
 • Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas,
  Dios de Israel, que salvas.”
 • Avergonzados y afrentados serán todos ellos;
  afrentados irán todos los que fabrican imágenes.
 • Israel será salvo en Jehová
  con salvación eterna;
  nunca jamás os avergonzaréis ni seréis afrentados.»

 • Porque así dice Jehová,
  que creó los cielos.
  Él es Dios,
  el que formó la tierra,
  el que la hizo y la compuso.
  No la creó en vano,
  sino para que fuera habitada la creó:
  «Yo soy Jehová y no hay otro.
 • No hablé en secreto,
  en un lugar oscuro de la tierra;
  no dije a la descendencia de Jacob:
  “En vano me buscáis.”
  Yo soy Jehová, que hablo justicia,
  que anuncio rectitud.

 • »¡Reuníos y venid!
  ¡Acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones!
  No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera,
  y los que ruegan a un dios que no salva.
 • Declarad, exponed pruebas
  y entrad todos en consulta.
  ¿Quién hizo oír esto desde el principio
  y lo tiene dicho desde entonces,
  sino yo, Jehová?
  Y no hay más Dios que yo,
  Dios justo y salvador.
  No hay otro fuera de mí.

 • »¡Mirad a mí y sed salvos,
  todos los términos de la tierra,
  porque yo soy Dios, y no hay otro!
 • Por mí mismo hice juramento,
  de mi boca salió palabra en justicia
  y no será revocada:
  “Que ante mí se doblará toda rodilla
  y jurará toda lengua.”
 • Y de mí se dirá: “Ciertamente en Jehová
  está la justicia y la fuerza.”
  A él vendrán,
  y todos los que contra él se enardecen
  serán avergonzados.
 • En Jehová será justificada y se gloriará
  toda la descendencia de Israel.»


 • 我 耶 和 华 所 的 膏 的 古 列 , 我 搀 扶 他 的 右 手 , 使 列 国 降 伏 在 他 面 前 , 我 也 要 放 松 列 王 的 腰 带 , 使 城 门 在 他 面 前 敞 开 , 不 得 关 闭 , 我 对 他 如 此 说 ,
 • 我 必 在 你 面 前 行 , 修 平 崎 岖 之 地 。 我 必 打 破 铜 门 , 砍 断 铁 闩 。
 • 我 要 将 暗 中 的 宝 物 , 和 隐 密 的 财 宝 赐 给 你 , 使 你 知 道 题 名 召 你 的 , 就 是 我 耶 和 华 以 色 列 的 神 。
 • 因 我 仆 人 雅 各 , 我 所 拣 选 以 色 列 的 缘 故 , 我 就 题 名 召 你 。 你 虽 不 认 识 我 , 我 也 加 给 你 名 号 。
 • 我 是 耶 和 华 , 在 我 以 外 并 没 有 别 神 , 除 了 我 以 外 再 没 有 神 。 你 虽 不 认 识 我 , 我 必 给 你 束 腰 ,
 • 从 日 出 之 地 到 日 落 之 处 , 使 人 都 知 道 除 了 我 以 外 , 没 有 别 神 , 我 是 耶 和 华 , 在 我 以 外 并 没 有 别 神 。
 • 我 造 光 , 又 造 暗 。 我 施 平 安 , 又 降 灾 祸 。 造 作 这 一 切 的 是 我 耶 和 华 。
 • 诸 天 哪 , 自 上 而 滴 。 穹 苍 降 下 公 义 , 地 面 开 裂 , 产 出 救 恩 , 使 公 义 一 同 发 生 , 这 都 是 我 耶 和 华 所 造 的 。
 • 祸 哉 , 那 与 造 他 的 主 争 论 的 , 他 不 过 是 地 上 瓦 片 中 的 一 块 瓦 片 。 泥 土 岂 可 对 抟 弄 他 的 说 , 你 作 什 么 呢 。 所 作 的 物 , 岂 可 说 , 你 没 有 手 呢 。
 • 祸 哉 , 那 对 父 亲 说 , 你 生 的 是 什 么 呢 。 或 对 母 亲 ( 原 文 作 妇 人 ) 说 , 你 产 的 是 什 么 呢 。
 • 耶 和 华 以 色 列 的 圣 者 , 就 是 造 就 以 色 列 的 , 如 此 说 , 将 来 的 事 你 们 可 以 问 我 。 至 于 我 的 众 子 , 并 我 手 的 工 作 , 你 们 可 以 求 我 命 定 。 ( 求 我 命 定 原 文 作 吩 咐 我 )
 • 我 造 地 , 又 造 人 在 地 上 , 我 亲 手 铺 张 诸 天 , 天 上 万 象 也 是 我 所 命 定 的 。
 • 我 凭 公 义 兴 起 古 列 , ( 古 列 原 文 作 他 ) 又 要 修 直 他 一 切 道 路 。 他 必 建 造 我 的 城 , 释 放 我 被 掳 的 民 , 不 是 为 工 价 , 也 不 是 为 赏 赐 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 埃 及 劳 碌 得 来 的 , 和 古 实 的 货 物 必 归 你 , 身 量 高 大 的 西 巴 人 , 必 投 降 你 , 也 要 属 你 , 他 们 必 带 着 锁 链 过 来 随 从 你 。 又 向 你 下 拜 祈 求 你 说 , 神 真 在 你 们 中 间 , 此 外 再 没 有 别 神 ; 再 没 有 别 神 。
 • 救 主 以 色 列 的 神 阿 , 你 实 在 是 自 隐 的 神 。
 • 凡 制 造 偶 像 的 , 都 必 抱 愧 蒙 羞 , 都 要 一 同 归 于 惭 愧 。
 • 惟 有 以 色 列 必 蒙 耶 和 华 的 拯 救 , 得 永 远 的 救 恩 。 你 们 必 不 蒙 羞 , 也 不 抱 愧 , 直 到 永 世 无 尽 。
 • 创 造 诸 天 的 耶 和 华 , 制 造 成 全 大 地 的 神 , 他 创 造 坚 定 大 地 , 并 非 使 地 荒 凉 , 是 要 给 人 居 住 。 他 如 此 说 , 我 是 耶 和 华 , 再 没 有 别 神 。
 • 我 没 有 在 隐 密 黑 暗 之 地 说 话 , 我 没 有 对 雅 各 的 后 裔 说 , 你 们 寻 求 我 是 徒 然 的 , 我 耶 和 华 所 讲 的 是 公 义 , 所 说 的 是 正 直 。
 • 你 们 从 列 国 逃 脱 的 人 , 要 一 同 聚 集 前 来 。 那 些 抬 着 雕 刻 木 偶 , 祷 告 不 能 救 人 之 神 的 , 毫 无 知 识 。
 • 你 们 要 述 说 陈 明 你 们 的 理 , 让 他 们 彼 此 商 议 。 谁 从 古 时 指 明 , 谁 从 上 古 述 说 , 不 是 我 耶 和 华 麽 , 除 了 我 以 外 , 再 没 有 神 。 我 是 公 义 的 神 , 又 是 救 主 , 除 了 我 以 外 , 再 没 有 别 神 。
 • 地 极 的 人 都 当 仰 望 我 , 就 必 得 救 。 因 为 我 是 神 , 再 没 有 别 神 。
 • 我 指 着 自 己 起 誓 , 我 口 所 出 的 话 是 凭 公 义 , 并 不 反 回 , 万 膝 必 向 我 跪 拜 , 万 口 必 凭 我 起 誓 。
 • 人 论 我 说 , 公 义 , 能 力 , 惟 独 在 乎 耶 和 华 。 人 都 必 归 向 他 , 凡 向 他 发 怒 的 , 必 至 蒙 羞 。
 • 以 色 列 的 后 裔 , 都 必 因 耶 和 华 得 称 为 义 , 并 要 夸 耀 。
 • Так говорить Господь до Свого помазанця Кіра: Я міцно тримаю тебе за правицю, щоб перед обличчям твоїм повалити народи, і з стегон царів розв́яжу пояси, щоб відчинити двері перед тобою, а брами не будуть замикані.
 • Я перед тобою піду й повирівнюю висунене, двері мідні зламаю і порозбиваю залізні засуви.
 • І дам тобі скарби, що в темряві, та багатства заховані, щоб пізнав ти, що Я то Господь, Який кличе тебе за йменням твоїм, Бог Ізраїлів,
 • ради раба Мого Якова й ради вибранця Мого Ізраїля, і кличу тебе твоїм іменням, тебе називаю, хоч ти не знаєш Мене.
 • Я Господь, і нема вже нікого, нема іншого Бога, крім Мене.
  Я тебе підперізую, хоч ти не знаєш Мене,
 • щоб дізналися зо сходу сонця й з заходу, що крім Мене немає нічого;
  Я Господь, і нема вже нікого,
 • Я, що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю творю, Я Господь, Який робить це все!
 • Спустіть росу згори, небеса, а із хмар хай спливе справедливість!
  Хай земля відкривається, і хай породить спасіння та правду, хай разом ростуть!
  Я, Господь, це вчинив!
 • Горе тому, хто з Творцем своїм свариться, черепок із земних черепків!
  Чи глина повість ганчареві своєму: Що робиш?
  а діло його: Ти без рук!
 • Горе тому, хто патякає батькові: Пощо ти плодиш?
  а жінці: Пощо ти родиш?
 • Так говорить Господь, Святий Ізраїлів, і Той, Хто його вформував: Питайте Мене про майбутнє, а долю синів Моїх й чин Моїх рук позоставте Мені!
 • Я землю вчинив і створив людину на ній, небеса Я руками Своїми простяг і про їхні зорі звелів.
 • Я збудив його в правді, і зрівняю йому всі дороги.
  Він місто Моє побудує і відпустить вигнанців Моїх не за викуп і не за дарунка, говорить Господь Саваот.
 • Так говорить Господь: Праця Єгипту й торгівля Етіопії та високі севаїтяни перейдуть до тебе та будуть твої.
  Підуть вони за тобою, у кайданах перейдуть, і будуть вклонятись тобі та благати тебе: Тільки в тебе є Бог, і нема більш, нема іншого Бога!
 • Справді Ти Бог таємничий, Бог Ізраїлів, Спаситель!
 • Всі вони засоромляться й зніяковіють, майстрі ідолів підуть у соромі разом,
 • Ізраїль же буде спасений від Господа вічним спасінням: не будете ви засоромлені ані знеславлені аж на вічні віки!
 • Бо так промовляє Господь, Творець неба.
  Він той Бог, що землю вформував та її вчинив, і міцно поставив її;
  не як порожнечу її створив, на проживання на ній Він її вформував.
  Я Господь, і нема більше іншого Бога!
 • Я не говорив в укритті, на темному місці землі.
  Я не говорив до насіння Якова: Шукаєте дармо Мене!
  Я Господь, говорю справедливість, звіщаю правдиве!
 • Зберіться й прийдіть, наблизьтеся разом, урятовані всі із поганів!
  Не знає нічого, хто дерево носить, боввана свого, та що молиться богові, який не поможе.
 • Розкажіть та наблизьте, і хай разом нарадяться: Хто розповів це віддавна, із давніх часів це звістив?
  Чи ж не Я, ваш Господь?
  Бож немає вже Бога, крім Мене, окрім Мене нема Бога праведного та Спасителя!
 • Зверніться до Мене й спасетесь, всі кінці землі, бо Я Бог, і нема більше іншого Бога!
 • Я Собою Самим присягав, справедливість із уст Моїх вийшла, те слово, яке не повернеться: усяке коліно вклонятися буде Мені, усякий язик присягне
 • й Мені скаже: Тільки в Господі правда та сила!
  Прийдуть до Нього та засоромляться всі, що на Нього запалюються.
 • Через Господа усправедливляться, і буде прославлене всяке насіння Ізраїля!