Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ пома́зан­ному мо­ему́ ки́ру, его́же удержа́хъ за десни́цу, повину́ти предъ ни́мъ язы́ки, и крѣ́пость царе́й разрушу́, от­ве́рзу предъ ни́мъ врата́, и гра́ди не затворя́т­ся:
 • а́зъ предъ тобо́ю пойду́ и го́ры уравню́, врата́ мѣ́дяная сокрушу́ и вереи́ желѣ́зныя сломлю́,
 • и да́мъ ти́ сокро́вища те́мная сокрове́н­ная: неви́димая от­ве́рзу тебѣ́, да увѣ́си, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й прозыва́я и́мя твое́, Бо́гъ Изра́илевъ.
 • Ра́ди раба́ мо­его́ Иа́кова и Изра́иля избра́н­наго мо­его́, а́зъ прозову́ тя́ и́менемъ тво­и́мъ и прiиму́ тя:
 • ты́ же не позна́лъ еси́ мене́, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ мене́ еще́ Бо́га: укрѣпи́хъ тя́, и не позна́лъ еси́ мене́,
 • да бы́ша увѣ́дѣли, и́же от­ восто́къ со́лнечныхъ и и́же от­ за́падъ, я́ко нѣ́сть Бо́гъ ра́звѣ мене́: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ, и нѣ́сть еще́.
 • А́зъ устро́ивый свѣ́тъ и сотвори́вый тму́, творя́й ми́ръ и зи́ждяй зла́я, а́зъ Госпо́дь Бо́гъ, творя́й сiя́ вся́.
 • Да воз­ра́дует­ся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́тъ пра́вду: да прозя́бнетъ земля́, и да прорасти́тъ ми́лость, и пра́вду да прозя́бнетъ вку́пѣ: а́зъ е́смь Госпо́дь созда́вый тя́.
 • Что́ лу́чшее устро́ихъ я́ко гли́ну скуде́льничу? еда́ оря́й ора́ти бу́детъ зе́млю ве́сь де́нь? еда́ рече́тъ бре́нiе скуде́льнику: что́ твори́ши, я́ко не дѣ́лаеши, ниже́ и́маши ру́къ, еда́ от­вѣща́етъ зда́нiе созда́в­шему е́?
 • еда́ глаго́летъ отцу́: что́ роди́ши? и ма́тери: что́ чревоболи́ши?
 • Я́ко та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, святы́й Изра́илевъ, сотвори́вый гряду́щая: вопроси́те мене́ о сынѣ́хъ мо­и́хъ и о дще́рехъ мо­и́хъ, и о дѣ́лѣхъ руку́ мое́ю заповѣ́дите мнѣ́.
 • А́зъ сотвори́хъ зе́млю и человѣ́ка на не́й, а́зъ руко́ю мо­е́ю утверди́хъ не́бо, а́зъ всѣ́мъ звѣзда́мъ заповѣ́дахъ.
 • А́зъ воз­ста́вихъ его́ со пра́вдою царя́, и вси́ путiе́ его́ пра́вы: се́й сози́ждетъ гра́дъ мо́й и плѣне́нiе люді́й мо­и́хъ воз­врати́тъ, не по мздѣ́, ни по даро́мъ, рече́ Госпо́дь Савао́ѳъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: утруди́ся Еги́петъ и ку́пли еѳiо́пскiя, и Саваи́мстiи му́жiе высо́цыи къ тебѣ́ пре́йдутъ и тебѣ́ бу́дутъ раби́, и вслѣ́дъ тебе́ по́йдутъ свя́зани у́зами ручны́ми, и пре́йдутъ къ тебѣ́ и покло́нят­ся тебѣ́, и въ тебѣ́ помо́лят­ся, я́ко въ тебѣ́ Бо́гъ е́сть, и реку́тъ: нѣ́сть Бо́га ра́звѣ тебе́:
 • ты́ бо еси́ Бо́гъ, и не вѣ́дѣхомъ, Бо́гъ Изра́илевъ Спа́съ.
 • Постыдя́т­ся и посра́мят­ся вси́ проти́вящiися ему́ и по́йдутъ въ студѣ́: обновля́йтеся ко мнѣ́, о́строви.
 • Изра́иль спаса́ет­ся от­ Го́спода спасе́нiемъ вѣ́чнымъ: не постыдя́т­ся, ни посра́мят­ся да́же до вѣ́ка ктому́.
 • Зане́ та́ко глаго́летъ Госпо́дь сотвори́вый не́бо, се́й Бо́гъ показа́вый зе́млю и сотвори́вый ю́, то́й раздѣли́ ю́, не вотще́ сотвори́ ю́, но на вселе́нiе созда́ ю́: а́зъ е́смь Госпо́дь, и нѣ́сть ктому́.
 • Не о́тай глаго́лахъ, ни въ те́мнѣ мѣ́стѣ земли́: не реко́хъ пле́мени Иа́ковлю: су́етнаго взыщи́те. А́зъ е́смь, а́зъ е́смь Госпо́дь глаго́ляй пра́вду и воз­вѣща́яй и́стину.
 • Собери́теся и прiиди́те, совѣща́йтеся вку́пѣ, спаса́емiи от­ язы́къ. Не разумѣ́ша воз­дви́жущiи дре́во изва́янiе свое́ и моля́щеся бого́мъ, и́же не спаса́ютъ.
 • А́ще воз­вѣстя́тъ, да при­­бли́жат­ся, да увѣ́дятъ вку́пѣ, кто́ слы́шана сотвори́ сiя́ испе́рва? Тогда́ воз­вѣсти́ся ва́мъ: а́зъ Бо́гъ, и нѣ́сть ино́го ра́звѣ мене́, пра́веденъ и спаси́тель, нѣ́сть кромѣ́ мене́.
 • Обрати́теся ко мнѣ́ и спасе́теся, и́же от­ кра́я земна́го: а́зъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ино́го.
 • Клену́ся мно́ю сами́мъ, а́ще не изы́детъ изо у́стъ мо­и́хъ пра́вда, словеса́ моя́ не воз­вратя́т­ся: я́ко мнѣ́ покло́нит­ся вся́ко колѣ́но, и исповѣ́ст­ся вся́къ язы́къ богови, глаго́ля:
 • пра́вда и сла́ва къ нему́ прiи́детъ: и посра́мят­ся вси́ от­луча́ющiися.
 • От Го́спода оправдя́т­ся, и о Бо́зѣ просла́вит­ся все́ сѣ́мя сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;
 • Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;
 • и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.
 • Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня.
 • Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,
 • дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.
 • Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
 • Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это.
 • Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» и твое дело скажет ли о тебе: «у него нет рук?»
 • Горе тому, кто говорит отцу: «зачем ты произвел меня на свет?», а матери: «зачем ты родила меня?»
 • Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
 • Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
 • Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
 • Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
 • Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
 • Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
 • Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
 • Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного.
 • Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: «напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
 • Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает.
 • Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.
 • Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
 • Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.
 • Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него.
 • Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.
 •  «Así dice Jehová a su ungido,
  a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha
  para sujetar naciones delante de él
  y desatar lomos de reyes;
  para abrir puertas delante de él,
  puertas que no se cerrarán:
 • Yo iré delante de ti
  y enderezaré los lugares torcidos;
  quebrantaré puertas de bronce
  y haré pedazos cerrojos de hierro.
 • Te daré los tesoros escondidos
  y los secretos muy guardados,
  para que sepas que yo soy Jehová,
  el Dios de Israel,
  que te pongo nombre.
 • Por amor de mi siervo Jacob,
  de Israel, mi escogido,
  te llamé por tu nombre;
  te puse un nombre insigne,
  aunque no me has conocido.
 • Yo soy Jehová y no hay ningún otro.
  No hay Dios fuera de mí.
  Yo te ceñiré,
  aunque tú no me has conocido,
 • para que se sepa
  desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
  que no hay más que yo.
  Yo soy Jehová, y no hay ningún otro.
 • Yo formo la luz y creo las tinieblas,
  hago la paz y creo la adversidad.
  Sólo yo, Jehová, soy el que hago todo esto.

 • »Rociad, cielos, desde arriba,
  y las nubes destilen la justicia;
  ábrase la tierra y prodúzcanse la salvación y la justicia;
  háganse brotar juntamente.
  Yo, Jehová, lo he creado.

 • »¡Ay del que, no siendo más que un tiesto
  como cualquier tiesto de la tierra,
  pleitea con su Hacedor!
  ¿Dirá el barro al que lo modela: “¿Qué haces?”,
  o: “Tu obra, ¿no tiene manos?”?
 • ¡Ay del que dice al padre:
  “¿Por qué engendraste?”,
  y a la mujer: “¿Por qué diste a luz?”!»

 • Así dice Jehová,
  el Santo de Israel, el que lo formó:
  «Preguntadme de las cosas por venir;
  mandadme acerca de mis hijos
  y acerca de la obra de mis manos.
 • Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano.
  Yo, mis manos, desplegaron los cielos
  y pongo en orden todo su ejército.
 • Yo lo desperté en justicia
  y enderezaré todos sus caminos;
  él edificará mi ciudad
  y soltará a mis cautivos;
  no por precio ni por dones»,
  dice Jehová de los ejércitos.

 • Así dice Jehová:
  «El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía
  y los sabeos, hombres de elevada estatura,
  se pasarán a ti y serán tuyos;
  irán en pos de ti, pasarán encadenados,
  te harán reverencia y te suplicarán diciendo:
  “Ciertamente en ti está Dios,
  y no hay otro fuera de Dios.
 • Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas,
  Dios de Israel, que salvas.”
 • Avergonzados y afrentados serán todos ellos;
  afrentados irán todos los que fabrican imágenes.
 • Israel será salvo en Jehová
  con salvación eterna;
  nunca jamás os avergonzaréis ni seréis afrentados.»

 • Porque así dice Jehová,
  que creó los cielos.
  Él es Dios,
  el que formó la tierra,
  el que la hizo y la compuso.
  No la creó en vano,
  sino para que fuera habitada la creó:
  «Yo soy Jehová y no hay otro.
 • No hablé en secreto,
  en un lugar oscuro de la tierra;
  no dije a la descendencia de Jacob:
  “En vano me buscáis.”
  Yo soy Jehová, que hablo justicia,
  que anuncio rectitud.

 • »¡Reuníos y venid!
  ¡Acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones!
  No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera,
  y los que ruegan a un dios que no salva.
 • Declarad, exponed pruebas
  y entrad todos en consulta.
  ¿Quién hizo oír esto desde el principio
  y lo tiene dicho desde entonces,
  sino yo, Jehová?
  Y no hay más Dios que yo,
  Dios justo y salvador.
  No hay otro fuera de mí.

 • »¡Mirad a mí y sed salvos,
  todos los términos de la tierra,
  porque yo soy Dios, y no hay otro!
 • Por mí mismo hice juramento,
  de mi boca salió palabra en justicia
  y no será revocada:
  “Que ante mí se doblará toda rodilla
  y jurará toda lengua.”
 • Y de mí se dirá: “Ciertamente en Jehová
  está la justicia y la fuerza.”
  A él vendrán,
  y todos los que contra él se enardecen
  serán avergonzados.
 • En Jehová será justificada y se gloriará
  toda la descendencia de Israel.»


 • Тењир Љзєнєн майланган Корешине мындай дейт: «Элдерди сага багынтып бериш єчєн, Мен сени оњ колуњдан кармап турам, сен єчєн эшиктер ачылып, дарбазалар жабылбаш єчєн, падышалардын белинен курларын чечип алам.
 • Мен сенин алдыњда барам, тоолорду тегиздейм, жез эшиктерди кыйратам, темир кулпуларды талкалайм.
 • Сен Менин Тењир экенимди, сени атыњдан чакырган Ысрайылдын Кудайы экенимди билишињ єчєн, Мен сага карањгы жерге сакталган казыналарды жана катылган байлыктарды берем.
 • Сен Мени билбесењ да, Љзємдєн кулум Жакып єчєн, Љзєм тандап алган Ысрайылым єчєн, сени атыњдан чакырдым, сага ысым бердим.
 • Мен Тењирмин, Менден башка Тењир жок, Менден башка Кудай жок. Сен Мени билбесењ да, Мен сенин белињди курчадым.
 • Кєн чыгыштан батышка чейинки элдер Менден башка Кудай жок экенин билиши єчєн ошенттим. Мен Тењирмин, Менден башка Тењир жок.
 • Мен жарыкты жасайм, карањгыны жаратам, тынчтык берем, мєшкєл тєшєрљм. Мен, Тењир, ушунун баарын жасап жатам.
 • Асман, жогорудан себеле, булуттар акыйкаттык тљксєн. Жер ачылып, куткаруу алып келсин, аны менен бирге акыйкат љнєп чыксын. Муну Мен, Тењир, жаратып жатам».
 • Оо Љзєнєн Жаратуучусу менен тирешкен сыныктын сыныгы! Карапачыга чопо: «Сен эмне кылып жатасыњ?» – деп айтмак беле? Сенин колуњ менен жасалган нерсе сен жљнєндљ: «Анын колу жок», – деп айтмак беле?
 • Атасына: «Сен мени эмне єчєн жарыкка чыгардыњ?» – деп айткан адамга, ал эми энесине: «Сен мени эмне єчєн тљрљдєњ?» – деп айткан адамга кайгы!
 • Ысрайылдын Ыйыгы жана Жаратуучусу, Тењир, мындай дейт: «Силер Менин уулдарымдын келечеги жљнєндљ сурап жатасыњар. Мага Љзємдєн колдорум жараткан иштерди єйрљткєњљр барбы?
 • Мен жерди жараттым жана анын єстєнљ адамды жараттым. Мен, Менин колдорум асманды жайды, анын бєт кошуундарына мыйзам берген Менмин.
 • Мен аны чындык менен тургуздум, анын бардык жолдорун тегиздейм. Ал Менин шаарымды курат, Менин туткундарымды бошотот, алар єчєн кун да, белек да албайт», – дейт Себайот Тењир.
 • Тењир мындай дейт: «Мисирликтердин эмгектери, эфиопиялыктардын соодасы жана бойлуу шебалыктар сен тарапка љтљт, алар сеники болот. Алар сенин артыњдан ээрчишет, кишендери менен келип, сенин алдыња жыгылышат. Сага: “Сенин гана Кудайыњ бар, андан башка Кудай жок”, – деп жалынышат».
 • Чындыгында эле, Сен Љзєн жашырган Кудайсыњ, Ысрайылдын Кудайысыњ, Куткаруучусусуњ!
 • Алардын баары уятка калып, маскара болушат, алар менен бирге буркан жасагандардын баары уят болушат.
 • Ысрайыл болсо Тењир аркылуу тєбљлєк куткарылуу менен куткарылат. Силер кылымдан кылымга уятка калбайсыњар, маскара болбойсуњар.
 • Анткени асманды жараткан, жерди жараткан, аны жасаган, аны орноткон, аны бекер эмес, жашоо єчєн жараткан Кудай-Тењир мындай дейт: «Мен Тењирмин, Менден башка Тењир жок.
 • Мен жашыруун айткан жокмун, Мен жердин карањгы жеринде сєйлљгљн жокмун. “Мени бекер эле издеп жєрљсєњљр”, – деп, Жакыптын тукумуна айткан эмесмин. Мен чындыкты айткан, акыйкаттыкты ачкан Тењирмин.
 • Элдердин ичинен аман калгандардын баары, чогулуп келгиле, жакын келгиле. Љзєнєн жыгач бурканын кљтљрєп алып, куткарбай турган кудайына сыйынып жєргљндљр – акылсыздар.
 • Љз ара кењешип жарыя кылгыла, айткыла. Муну байыркы замандан бери ким кабарлады? Муну ким алдын ала айтты? Тењирињер, Мен, айткан жок белем? Менден башка Кудай жок. Менден башка адилеттєє, куткара турган Кудай жок.
 • Бєт жер жєзє, Мага кайрылгыла, ошондо куткарыласыњар, анткени Мен Кудаймын, Менден башка Кудай жок!
 • Љзєм менен ант берем: Менин оозумдан чындык чыгат, Менин алдымда ар бир уруу баш иет, ар бир тил Мени менен ант берет деген љзгљрєлбљс сљз чыгат.
 • Мен тууралуу: “Чындык менен кєч бир гана Тењирде”, – деп айтышат». Тењирге каршы чыккандардын бардыгы Анын алдына келип уят болушат.
 • Ысрайылдын бардык тукуму Тењир аркылуу акталат жана дањазаланат.