Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Воспою́ ны́нѣ воз­лю́блен­ному пѣ́снь воз­лю́блен­наго мо­его́ виногра́ду мо­ему́: виногра́дъ бы́сть воз­лю́блен­ному въ ро́зѣ, на мѣ́стѣ ту́чнѣ:
 • и огражде́нiемъ огради́хъ и окопа́хъ, и насади́хъ ло́зу избра́н­ну, и созда́хъ сто́лпъ посредѣ́ его́, и предточи́лiе ископа́хъ въ не́мъ, и жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здiе, и сотвори́ те́рнiе.
 • И ны́нѣ, живу́щiи во Иерусали́мѣ и человѣ́че Иу́динъ, суди́те между́ мно́ю и виногра́домъ мо­и́мъ.
 • Что́ сотворю́ еще́ виногра́ду мо­ему́, и не сотвори́хъ ему́? зане́же жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здiе, сотвори́ же те́рнiе.
 • Ны́нѣ у́бо воз­вѣщу́ ва́мъ, что́ а́зъ сотворю́ виногра́ду мо­ему́: от­иму́ огражде́нiе его́, и бу́детъ въ разграбле́нiе: и разорю́ стѣ́ну его́, и бу́детъ въ попра́нiе.
 • И оста́влю виногра́дъ мо́й, и ктому́ не обрѣ́жет­ся, ниже́ покопа́ет­ся, и взы́детъ на не́мъ, я́коже на ляди́нѣ, те́рнiе: и облако́мъ заповѣ́мъ, е́же не одожди́ти на него́ дождя́.
 • Виногра́дъ бо Го́спода Савао́ѳа, до́мъ Изра́илевъ е́сть, и человѣ́къ Иу́динъ но́вый са́дъ воз­лю́блен­ный: жда́хъ, да сотвори́тъ су́дъ, сотвори́ же беззако́нiе, и не пра́вду, но во́пль.
 • Го́ре совокупля́ющымъ до́мъ къ до́му и село́ къ селу́ при­­ближа́ющымъ, да бли́жнему от­и́мутъ что́: еда́ вселите́ся еди́ни на земли́?
 • Услы́шашася бо во ушесѣ́хъ Го́спода Савао́ѳа сiя́: а́ще бо бу́дутъ до́мове мно́зи, въ запустѣ́нiе бу́дутъ вели́цыи и до́брiи, и не бу́дутъ живу́щiи въ ни́хъ:
 • идѣ́же бо воз­орю́тъ де́сять супру́гъ воло́въ, сотвори́тъ корча́гъ еди́нъ, и сѣ́яй Артава́съ ше́сть сотвори́тъ мѣ́ры три́.
 • Го́ре востаю́щымъ зау́тра и Сике́ръ гоня́щымъ, жду́щымъ ве́чера: вино́ бо сожже́тъ я́:
 • со гу́сльми бо и пѣвни́цами, и тимпа́ны и свирѣ́льми вино́ пiю́тъ, на дѣла́ же Госпо́дня не взира́ютъ и дѣ́лъ руку́ его́ не помышля́ютъ.
 • У́бо плѣне́ни бы́ша лю́дiе мо­и́, за е́же не вѣ́дѣти и́мъ Го́спода, и мно́же­с­т­во бы́сть ме́ртвыхъ гла́да ра́ди и жа́жди водны́я.
 • И разшири́ а́дъ ду́шу свою́ и разве́рзе уста́ своя́, е́же не преста́ти: и сни́дутъ сла́внiи и вели́цыи и бога́тiи и губи́телiе и́хъ и веселя́йся въ не́мъ:
 • и смири́т­ся человѣ́къ, и обезче́стит­ся му́жъ, и о́чи высокогля́да­ю­щiи смиря́т­ся.
 • И воз­несе́т­ся Госпо́дь Савао́ѳъ въ судѣ́, и Бо́гъ святы́й просла́вит­ся въ пра́вдѣ:
 • и упасу́т­ся расхище́н­нiи я́ко юнцы́, и пусты́ни плѣне́н­ныхъ а́гнцы поядя́тъ.
 • Го́ре при­­влача́ющымъ грѣхи́ я́ко у́жемъ до́лгимъ, и я́ко и́га ю́нична реме́немъ беззако́нiя своя́,
 • глаго́лющымъ: ско́ро да при­­бли́жат­ся, я́же сотвори́тъ, да ви́димъ, и да прiи́детъ совѣ́тъ свята́го Изра́илева, да разумѣ́емъ.
 • Го́ре глаго́лющымъ лука́вое до́брое, и до́брое лука́вое, полага́ющымъ тму́ свѣ́тъ, и свѣ́тъ тму́, полага́ющымъ го́рькое сла́дкое, и сла́дкое го́рькое.
 • Го́ре, и́же му́дри въ себѣ́ сами́хъ и предъ собо́ю разу́мни.
 • Го́ре крѣ́пкимъ ва́шымъ, вино́ пiю́щымъ, и вельмо́жамъ ра­ст­воря́ющымъ Сике́ръ,
 • оправда́ющымъ нечести́ва даро́въ ра́ди, и е́же е́сть пра́ведное пра́веднаго взе́млющымъ от­ него́.
 • Сего́ ра́ди я́коже сгори́тъ тро́сть от­ у́глiя о́гнен­наго и сожже́т­ся от­ пла́мене разгорѣ́в­шагося, ко́рень и́хъ я́ко пе́рсть бу́детъ, и цвѣ́тъ и́хъ я́ко пра́хъ взы́детъ: не восхотѣ́ша бо зако́на Го́спода Савао́ѳа, но сло́во свята́го Изра́илева раздражи́ша.
 • И воз­ъяри́ся гнѣ́вомъ Госпо́дь Савао́ѳъ на лю́ди своя́, и наложи́ ру́ку свою́ на ни́хъ, и порази́ и́хъ: и раздражи́шася го́ры, и бы́ша тру́пи и́хъ я́ко гно́й посредѣ́ пути́. И во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • Воздви́гнетъ у́бо зна́менiе во язы́цѣхъ су́щихъ дале́че и позви́ждетъ и́мъ от­ коне́цъ земли́, и се́, ско́ро ле́гцѣ гряду́тъ:
 • не вза́лчутъ, ни утрудя́т­ся, ни воз­дре́млютъ, ни поспя́тъ, ни распоя́шутъ по́ясовъ сво­и́хъ от­ чре́слъ сво­и́хъ, ниже́ расто́ргнут­ся реме́ни сапого́въ и́хъ:
 • и́хже стрѣ́лы остры́ су́ть, и лу́цы и́хъ напряже́ни: копы́та ко́ней и́хъ я́ко тве́рдъ ка́мень вмѣни́шася, коле́са колесни́цъ и́хъ я́ко бу́ря.
 • Яря́т­ся я́ко льво́ве, и предста́ша я́ко льви́чища: и и́метъ, и возопiе́тъ я́ко звѣ́рь, и изве́ржетъ, и не бу́детъ отъ­е́млющаго и́хъ.
 • И возопiе́тъ и́хъ ра́ди въ то́й де́нь, я́ко шу́мъ мо́ря волну́ющася: и воз­зря́тъ на зе́млю, и се́, тма́ же́стока въ недо­умѣ́нiи и́хъ.
 • Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы,
 • и Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды.
 • И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим.
 • Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
 • Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем,
 • и оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, – и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя.
 • Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот – кровопролитие; ждал правды, и вот – вопль.
 • Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле.
 • В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые – без жителей;
 • десять участков в винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу.
 • Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином;
 • и цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют.
 • За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою.
 • За то преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою: и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их и всё, что веселит их.
 • И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут;
 • а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость Свою в правде.
 • И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых.
 • Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех – как бы ремнями колесничными;
 • которые говорят: «пусть Он поспешит и ускорит дело Свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святаго Израилева, чтобы мы узнали!»
 • Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!
 • Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!
 • Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток,
 • которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!
 • За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святаго Израилева.
 • За то возгорится гнев Господа на народ Его, и прострет Он руку Свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах. И при всем этом гнев Его не отвратится, и рука Его еще будет простерта.
 • И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, – и вот, он легко и скоро придет;
 • не будет у него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его;
 • стрелы его заострены, и все луки его натянуты; копыта коней его подобны кремню, и колеса его – как вихрь;
 • рев его – как рев львицы; он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу и унесет, и никто не отнимет.
 • И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; и взглянет он на землю, и вот – тьма, горе, и свет померк в облаках.
 • Воспою ныне Возлюбленному песнь Возлюбленного Моего о винограднике Моем. У Возлюбленного был виноградник на вершине, на месте тучном.

 • И Я обнес его оградой, и окопал, и насадил отборные виноградные лозы; и построил башню среди его, и выкопал в нем предточилие, и ожидал, что он принесет грозды, а он принес терны.

 • И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, разсудите Меня с виноградником Моим.

 • Что еще следовало бы Мне сделать для виноградника Моего и чего Я не сделал для него? Ибо Я ждал, что он принесет грозды, а он принес терны.

 • Теперь Я возвещу вам, что́ Я сделаю с виноградником Моим: отниму ограду его, и будет он разграблен; разрушу стену его, и будет попираем.

 • И оставлю виноградник Мой, и не будут его ни обрезывать, ни вскапывать, и выростут в нем, как на безплодной земле, терны, и повелю облакам не проливать на него дождя.

 • Ибо виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды - новый возлюбленный сад. Я ждал от него правосудия, а он совершает беззаконие, и не правду, а вопль.

 • Горе прибавляющим дом к дому и присоединяющим поле к полю, с целью отнять у ближнего что-либо. Неужели вы одни будете жить на земле?

 • Ибо услышал Господь Саваоф сие: если будет много домов, то большие и красивые придут в запустение и не будет в них жителей.

 • Где вспашут десять пар волов, уродится одна мера, а сеющий шесть артавасов получит три меры.

 • Горе тем, которые вставши с раннего утра ищут сикеры до позднего вечера, ибо вино сожжет их.

 • Ибо они с гуслями и цитрами, с тимпанами и свирелями пьют вино, а на дела Господа не взирают, и о делах рук Его не помышляют.

 • Итак народ Мой пойдет в плен, потому что не познал он Господа, и много будет мертвых от голода и жажды воды.

 • И расширил ад душу свою и широко раскрыл уста свои, и сойдут (туда) славные и великие, и богатые и губители их, и веселящийся в нем.

 • И унизится человек, и обезчестится муж, и высокомерные глаза будут унижены.

 • И вознесется Господь Саваоф в суде, и Бог Святый прославится в правде.

 • И расхищенные будут пастись, как волы, и агнцы будут питаться в пустынях пленников.

 • Горе привлекающим (к себе) грехи, как бы длинною вервию, и беззакония свои как бы ремнем коровьего ярма.

 • Они говорят: пусть скорее приблизилось бы то, что Он намерен сделать, чтобы нам видеть, и пусть придет (в исполнение) совет Святого Израилева, чтобы нам уразуметь.

 • Горе тем, котоые называют лукавое добрым и доброе лукавым, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким.

 • Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред собою.

 • Горе сильным вашим, пьющим вино, и вельможам, растворяющим сикеру,

 • Оправдывающим нечестивого за дары и лишающим праведного по праву ему принадлежащого.

 • За то, как тростник зогорается от огненного угля и сгорает от поднявшогося пламени, так корень их будет как пыль, и цвет их поднимется как прах; потому что они отвергли закон Господа Саваофа, и презрели слово Святого Израилева.

 • И воспламенится гневомь Господь Саваоф на народ Свой и наложит руку Свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на дороге. И при всем этом не отвратится ярость Его, но рука Его еще высока.

 • Посему поднимет Он знамя народам дальним и издаст звук им с конца земли, - и вот скоро и легко придут они:

 • Не взалчут, не утомятся, не задремлют, не заснуть, не распояшут поясов своих с чресл своих, не разорвутся даже ремни у обуви их.

 • Стрелы их остры и луки их натянуты; копыта коней их подобны твердому камню, колеса колесниц их как вихрь.

 • Возъярятся как львы и подскочат как львята; схватят и заревут как звери; унесут и никто не отнимет у них.

 • И будет в тот день ради их вопль, как шум волнующогося моря; и посмотрят они на землю, и вот тьма непроглядная в нужде их.

 • ᾄσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾆσμα τοῦ ἀγαπητοῦ τῷ ἀμπελῶνί μου ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ ἐν κέρατι ἐν τόπῳ πίονι
 • καὶ φραγμὸν περιέθηκα καὶ ἐχαράκωσα καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον σωρηχ καὶ ᾠκοδόμησα πύργον ἐν μέσῳ αὐτοῦ καὶ προ­λήνιον ὤρυξα ἐν αὐτῷ καὶ ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας
 • καὶ νῦν ἄνθρωπος τοῦ Ιουδα καὶ οἱ ἐνοικοῦν­τες ἐν Ιερουσαλημ κρίνατε ἐν ἐμοὶ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀμπελῶνός μου
 • τί ποιήσω ἔτι τῷ ἀμπελῶνί μου καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτῷ διότι ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας
 • νῦν δὲ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ποιήσω τῷ ἀμπελῶνί μου ἀφελῶ τὸν φραγμὸν αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς δια­ρπαγήν καὶ καθελῶ τὸν τοῖχον αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς κατα­πάτημα
 • καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ οὐ μὴ τμηθῇ οὐδὲ μὴ σκαφῇ καὶ ἀναβή­σε­ται εἰς αὐτὸν ὡς εἰς χέρσον ἄκανθα καὶ ταῖς νεφέλαις ἐν­τελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν
 • ὁ γὰρ ἀμπελὼν κυρίου σαβαωθ οἶκος τοῦ Ισραηλ ἐστίν καὶ ἄνθρωπος τοῦ Ιουδα νεόφυτον ἠγαπημένον ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι κρίσιν ἐποίησεν δὲ ἀνομίαν καὶ οὐ δικαιοσύνην ἀλλὰ κραυγήν
 • οὐαὶ οἱ συν­άπτον­τες οἰκίαν προ­̀ς οἰκίαν καὶ ἀγρὸν προ­̀ς ἀγρὸν ἐγγίζον­τες ἵνα τοῦ πλη­σίον ἀφέλων­ταί τι μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • ἠκούσθη γὰρ εἰς τὰ ὦτα κυρίου σαβαωθ ταῦτα ἐὰν γὰρ γένων­ται οἰκίαι πολλαί εἰς ἔρημον ἔσον­ται μεγά­λαι καὶ καλαί καὶ οὐκ ἔσον­ται οἱ ἐνοικοῦν­τες ἐν αὐταῖς
 • οὗ γὰρ ἐργῶν­ται δέκα ζεύ­γη βοῶν ποιήσει κεράμιον ἕν καὶ ὁ σπείρων ἀρτάβας ἓξ ποιήσει μέτρα τρία
 • οὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι τὸ πρωὶ καὶ τὸ σικερα διώκον­τες οἱ μένον­τες τὸ ὀψέ ὁ γὰρ οἶνος αὐτοὺς συγκαύσει
 • μετὰ γὰρ κιθάρας καὶ ψαλτηρίου καὶ τυμπάνων καὶ αὐλῶν τὸν οἶνον πίνουσιν τὰ δὲ ἔργα κυρίου οὐκ ἐμβλέπουσιν καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ οὐ κατα­νοοῦσιν
 • τοίνυν αἰχμάλωτος ὁ λαός μου ἐγενήθη δια­̀ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ πλῆ­θος ἐγενήθη νεκρῶν δια­̀ λιμὸν καὶ δίψαν ὕδα­τος
 • καὶ ἐπλάτυνεν ὁ ᾅδης τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ διήνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ τοῦ μὴ δια­λιπεῖν καὶ κατα­βήσον­ται οἱ ἔνδοξοι καὶ οἱ μεγά­λοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ λοιμοὶ αὐτῆς
 • καὶ ταπεινωθή­σε­ται ἄνθρωπος καὶ ἀτιμασθή­σε­ται ἀνήρ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι ταπεινωθήσον­ται
 • καὶ ὑψωθή­σε­ται κύριος σαβαωθ ἐν κρίματι καὶ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος δοξασθή­σε­ται ἐν δικαιοσύνῃ
 • καὶ βοσκηθήσον­ται οἱ διηρπασ­μέ­νοι ὡς ταῦροι καὶ τὰς ἐρήμους τῶν ἀπειλημμένων ἄρνες φάγον­ται
 • οὐαὶ οἱ ἐπι­σπώμενοι τὰς ἁμαρτίας ὡς σχοινίῳ μακρῷ καὶ ὡς ζυγοῦ ἱμάν­τι δαμάλεως τὰς ἀνομίας
 • οἱ λέγον­τες τὸ τάχος ἐγγισάτω ἃ ποιήσει ἵνα ἴδωμεν καὶ ἐλθάτω ἡ βουλὴ τοῦ ἁγίου Ισραηλ ἵνα γνῶμεν
 • οὐαὶ οἱ λέγον­τες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν οἱ τιθέν­τες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος οἱ τιθέν­τες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν
 • οὐαὶ οἱ συν­ετοὶ ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπι­στήμονες
 • οὐαὶ οἱ ἰσχύον­τες ὑμῶν οἱ τὸν οἶνον πίνον­τες καὶ οἱ δυνάσται οἱ κεραννύν­τες τὸ σικερα
 • οἱ δικαιοῦν­τες τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων καὶ τὸ δίκαιον τοῦ δικαίου αἴρον­τες
 • δια­̀ τοῦτο ὃν τρόπον καυθή­σε­ται καλάμη ὑπὸ ἄνθρακος πυρὸς καὶ συγκαυθή­σε­ται ὑπὸ φλογὸς ἀνειμένης ἡ ῥίζα αὐτῶν ὡς χνοῦς ἔσται καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν ὡς κονιορτὸς ἀναβή­σε­ται οὐ γὰρ ἠθέλησαν τὸν νόμον κυρίου σαβαωθ ἀλλὰ τὸ λόγιον τοῦ ἁγίου Ισραηλ παρώξυν­αν
 • καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος σαβαωθ ἐπι­̀ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπέβαλεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτούς καὶ παρωξύνθη τὰ ὄρη καὶ ἐγενήθη τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν ὡς κοπρία ἐν μέσῳ ὁδοῦ καὶ ἐν πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ᾿ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
 • τοιγαροῦν ἀρεῖ σύσ­σημον ἐν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς μακρὰν καὶ συριεῖ αὐτοῖς ἀπ᾿ ἄκρου τῆς γῆς καὶ ἰδοὺ ταχὺ κούφως ἔρχον­ται
 • οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ κοπιάσουσιν οὐδὲ νυστάξουσιν οὐδὲ κοιμηθήσον­ται οὐδὲ λύσουσιν τὰς ζώνας αὐτῶν ἀπο­̀ τῆς ὀσφύος αὐτῶν οὐδὲ μὴ ῥαγῶσιν οἱ ἱμάν­τες τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν
 • ὧν τὰ βέλη ὀξεῖά ἐστιν καὶ τὰ τόξα αὐτῶν ἐν­τεταμένα οἱ πόδες τῶν ἵππων αὐτῶν ὡς στερεὰ πέτρα ἐλογίσθησαν οἱ τροχοὶ τῶν ἁρμάτων αὐτῶν ὡς κατα­ιγίς
 • ὁρμῶσιν ὡς λέον­τες καὶ παρέστηκαν ὡς σκύμνος λέον­τος καὶ ἐπι­λήμψ­σε­ται καὶ βοήσει ὡς θηρίου καὶ ἐκβαλεῖ καὶ οὐκ ἔσται ὁ ῥυό­με­νος αὐτούς
 • καὶ βοήσει δι᾿ αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς φωνὴ θαλάσ­σης κυμαινούσης καὶ ἐμβλέψον­ται εἰς τὴν γῆν καὶ ἰδοὺ σκότος σκληρὸν ἐν τῇ ἀπο­ρίᾳ αὐτῶν
 • Заспіваю ж я вам про Свойого Улюбленого пісню любовну про Його виноградника!
  На плодючому версі гори виноградника мав був Мій Приятель.
 • І обкопав Він його, й від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витесав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди!
 • Тепер же ти, єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть но між Мною й Моїм виноградником:
 • що ще можна вчинити було для Мого виноградника, але Я не зробив того в ньому?
  Чому Я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди?
 • А тепер завідомлю Я вас, що зроблю для Свого виноградника: живопліт його викину, і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде,
 • зроблю Я загубу йому, він не буде обтинаний ані підсапуваний, і виросте терня й будяччя на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього!
 • Бо виноградник Господа Саваота то Ізраїлів дім, а муж Юди коханий Його саджанець.
  Сподівавсь правосуддя, та ось кроволиття, сподівавсь справедливости Він, та ось зойк…
 • Горе тим, що долучують дома до дому, а поле до поля приточують, аж місця бракує для інших, так ніби самі сидите серед краю!
 • В мої уші сказав був Господь Саваот: Направду, багато домів попустошені будуть, великі та добрі, і не буде мешканця для них.
 • Бо десять загонів землі виноградника бата одного вродять, а насіння одного хомера породить ефу.
 • Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п́янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятись!
 • І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка й вино за їхню гулянку, а на діло Господнє не дивляться, не вбачають Його чину рук.
 • Тому піде народ Мій на вигнання непередбачено, і вельможі його голодуватимуть, а натовп його висохне з прагнення…
 • Тому то розширив шеол пожадливість свою і безмірно розкрив свою пащу, і зійде до нього його пишнота, і його натовп, і гуркіт його, й ті, що тішаться в ньому.
 • І людина понижиться, і упокориться муж, а очі високих поникнуть,
 • а Господь Саваот возвеличиться в суді, і Бог Святий виявить святість Свою в справедливості!
 • І пастися будуть овечки, немов би на луці своїй, а зоставлене з ситих чужі поїдять.
 • Горе тим, що вину притягають до себе шнурами марноти, а гріх як мотуззям від воза,
 • та кажуть: Хай квапиться Він, хай принаглить Свій чин, щоб ми бачили, а постанова Святого Ізраїлевого хай наблизиться і нехай прийде і пізнаємо ми!
 • Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке!
 • Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим!
 • Горе тим, що хоробрі винце попивати, і силачі на мішання п́янкого напою,
 • що несправедливого чинять в суді за хабар справедливим, а праведність праведного усувають від нього…
 • Тому, як огненний язик пожирає стерню, а від полум́я никне трава, отак спорохнявіє корінь у них, і рознесеться їхній цвіт, немов курява, бо від себе відкинули Закон Господа Саваота, і знехтували вони слово Святого Ізраїлевого!
 • Тому запалився гнів Господа на народ Його, і на нього Він витягнув руку Свою, та й уразив його: і захиталися гори, і сталось їхнього трупу, як сміття серед вулиць!…
  При цьому всьому не відвернувсь Його гнів, і витягнена ще рука Його!
 • І підійме прапора народу здалека, і засвище йому з кінця краю, і прийде він хутко та легко,
 • немає між ними утомленого та такого, який би спіткнувся!
  Не дримає ніхто і не спить, а пояс із стегон його не здіймається та не зривається шнур при взутті його.
 • Його стріли погострені, і всі луки його понатягувані.
  Копита у коней його немов кремінь вважаються, а колеса його немов вихор.
 • Його рик як левиці, і він заричить, немов ті левчуки, і він загарчить, і здобич ухопить, й її понесе, і ніхто не врятує!
 • І на нього ревітиме він того дня, як те море реве…
  І погляне на землю, а там густа темрява, і світло померкло у хмарах її…