Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Воспою́ ны́нѣ воз­лю́блен­ному пѣ́снь воз­лю́блен­наго мо­его́ виногра́ду мо­ему́: виногра́дъ бы́сть воз­лю́блен­ному въ ро́зѣ, на мѣ́стѣ ту́чнѣ:
 • и огражде́нiемъ огради́хъ и окопа́хъ, и насади́хъ ло́зу избра́н­ну, и созда́хъ сто́лпъ посредѣ́ его́, и предточи́лiе ископа́хъ въ не́мъ, и жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здiе, и сотвори́ те́рнiе.
 • И ны́нѣ, живу́щiи во Иерусали́мѣ и человѣ́че Иу́динъ, суди́те между́ мно́ю и виногра́домъ мо­и́мъ.
 • Что́ сотворю́ еще́ виногра́ду мо­ему́, и не сотвори́хъ ему́? зане́же жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здiе, сотвори́ же те́рнiе.
 • Ны́нѣ у́бо воз­вѣщу́ ва́мъ, что́ а́зъ сотворю́ виногра́ду мо­ему́: от­иму́ огражде́нiе его́, и бу́детъ въ разграбле́нiе: и разорю́ стѣ́ну его́, и бу́детъ въ попра́нiе.
 • И оста́влю виногра́дъ мо́й, и ктому́ не обрѣ́жет­ся, ниже́ покопа́ет­ся, и взы́детъ на не́мъ, я́коже на ляди́нѣ, те́рнiе: и облако́мъ заповѣ́мъ, е́же не одожди́ти на него́ дождя́.
 • Виногра́дъ бо Го́спода Савао́ѳа, до́мъ Изра́илевъ е́сть, и человѣ́къ Иу́динъ но́вый са́дъ воз­лю́блен­ный: жда́хъ, да сотвори́тъ су́дъ, сотвори́ же беззако́нiе, и не пра́вду, но во́пль.
 • Го́ре совокупля́ющымъ до́мъ къ до́му и село́ къ селу́ при­­ближа́ющымъ, да бли́жнему от­и́мутъ что́: еда́ вселите́ся еди́ни на земли́?
 • Услы́шашася бо во ушесѣ́хъ Го́спода Савао́ѳа сiя́: а́ще бо бу́дутъ до́мове мно́зи, въ запустѣ́нiе бу́дутъ вели́цыи и до́брiи, и не бу́дутъ живу́щiи въ ни́хъ:
 • идѣ́же бо воз­орю́тъ де́сять супру́гъ воло́въ, сотвори́тъ корча́гъ еди́нъ, и сѣ́яй Артава́съ ше́сть сотвори́тъ мѣ́ры три́.
 • Го́ре востаю́щымъ зау́тра и Сике́ръ гоня́щымъ, жду́щымъ ве́чера: вино́ бо сожже́тъ я́:
 • со гу́сльми бо и пѣвни́цами, и тимпа́ны и свирѣ́льми вино́ пiю́тъ, на дѣла́ же Госпо́дня не взира́ютъ и дѣ́лъ руку́ его́ не помышля́ютъ.
 • У́бо плѣне́ни бы́ша лю́дiе мо­и́, за е́же не вѣ́дѣти и́мъ Го́спода, и мно́же­с­т­во бы́сть ме́ртвыхъ гла́да ра́ди и жа́жди водны́я.
 • И разшири́ а́дъ ду́шу свою́ и разве́рзе уста́ своя́, е́же не преста́ти: и сни́дутъ сла́внiи и вели́цыи и бога́тiи и губи́телiе и́хъ и веселя́йся въ не́мъ:
 • и смири́т­ся человѣ́къ, и обезче́стит­ся му́жъ, и о́чи высокогля́да­ю­щiи смиря́т­ся.
 • И воз­несе́т­ся Госпо́дь Савао́ѳъ въ судѣ́, и Бо́гъ святы́й просла́вит­ся въ пра́вдѣ:
 • и упасу́т­ся расхище́н­нiи я́ко юнцы́, и пусты́ни плѣне́н­ныхъ а́гнцы поядя́тъ.
 • Го́ре при­­влача́ющымъ грѣхи́ я́ко у́жемъ до́лгимъ, и я́ко и́га ю́нична реме́немъ беззако́нiя своя́,
 • глаго́лющымъ: ско́ро да при­­бли́жат­ся, я́же сотвори́тъ, да ви́димъ, и да прiи́детъ совѣ́тъ свята́го Изра́илева, да разумѣ́емъ.
 • Го́ре глаго́лющымъ лука́вое до́брое, и до́брое лука́вое, полага́ющымъ тму́ свѣ́тъ, и свѣ́тъ тму́, полага́ющымъ го́рькое сла́дкое, и сла́дкое го́рькое.
 • Го́ре, и́же му́дри въ себѣ́ сами́хъ и предъ собо́ю разу́мни.
 • Го́ре крѣ́пкимъ ва́шымъ, вино́ пiю́щымъ, и вельмо́жамъ ра­ст­воря́ющымъ Сике́ръ,
 • оправда́ющымъ нечести́ва даро́въ ра́ди, и е́же е́сть пра́ведное пра́веднаго взе́млющымъ от­ него́.
 • Сего́ ра́ди я́коже сгори́тъ тро́сть от­ у́глiя о́гнен­наго и сожже́т­ся от­ пла́мене разгорѣ́в­шагося, ко́рень и́хъ я́ко пе́рсть бу́детъ, и цвѣ́тъ и́хъ я́ко пра́хъ взы́детъ: не восхотѣ́ша бо зако́на Го́спода Савао́ѳа, но сло́во свята́го Изра́илева раздражи́ша.
 • И воз­ъяри́ся гнѣ́вомъ Госпо́дь Савао́ѳъ на лю́ди своя́, и наложи́ ру́ку свою́ на ни́хъ, и порази́ и́хъ: и раздражи́шася го́ры, и бы́ша тру́пи и́хъ я́ко гно́й посредѣ́ пути́. И во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • Воздви́гнетъ у́бо зна́менiе во язы́цѣхъ су́щихъ дале́че и позви́ждетъ и́мъ от­ коне́цъ земли́, и се́, ско́ро ле́гцѣ гряду́тъ:
 • не вза́лчутъ, ни утрудя́т­ся, ни воз­дре́млютъ, ни поспя́тъ, ни распоя́шутъ по́ясовъ сво­и́хъ от­ чре́слъ сво­и́хъ, ниже́ расто́ргнут­ся реме́ни сапого́въ и́хъ:
 • и́хже стрѣ́лы остры́ су́ть, и лу́цы и́хъ напряже́ни: копы́та ко́ней и́хъ я́ко тве́рдъ ка́мень вмѣни́шася, коле́са колесни́цъ и́хъ я́ко бу́ря.
 • Яря́т­ся я́ко льво́ве, и предста́ша я́ко льви́чища: и и́метъ, и возопiе́тъ я́ко звѣ́рь, и изве́ржетъ, и не бу́детъ отъ­е́млющаго и́хъ.
 • И возопiе́тъ и́хъ ра́ди въ то́й де́нь, я́ко шу́мъ мо́ря волну́ющася: и воз­зря́тъ на зе́млю, и се́, тма́ же́стока въ недо­умѣ́нiи и́хъ.
 • Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы,
 • и Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды.
 • И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим.
 • Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
 • Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем,
 • и оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, – и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя.
 • Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот – кровопролитие; ждал правды, и вот – вопль.
 • Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле.
 • В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые – без жителей;
 • десять участков в винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу.
 • Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином;
 • и цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют.
 • За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою.
 • За то преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою: и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их и всё, что веселит их.
 • И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут;
 • а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость Свою в правде.
 • И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых.
 • Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех – как бы ремнями колесничными;
 • которые говорят: «пусть Он поспешит и ускорит дело Свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святаго Израилева, чтобы мы узнали!»
 • Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!
 • Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!
 • Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток,
 • которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!
 • За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святаго Израилева.
 • За то возгорится гнев Господа на народ Его, и прострет Он руку Свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах. И при всем этом гнев Его не отвратится, и рука Его еще будет простерта.
 • И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, – и вот, он легко и скоро придет;
 • не будет у него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его;
 • стрелы его заострены, и все луки его натянуты; копыта коней его подобны кремню, и колеса его – как вихрь;
 • рев его – как рев львицы; он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу и унесет, и никто не отнимет.
 • И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; и взглянет он на землю, и вот – тьма, горе, и свет померк в облаках.
 • Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña.

  Tenía mi amado una viña
  en una ladera fértil.
 • La había cercado y despedregado
  y plantado de vides escogidas;
  había edificado en medio de ella una torre
  y había hecho también en ella un lagar;
  y esperaba que diera uvas buenas,
  pero dio uvas silvestres.
 • Ahora, pues, vecinos de Jerusalén
  y varones de Judá,
  juzgad entre mí y mi viña.
 • ¿Qué más se podía hacer a mi viña,
  que yo no haya hecho en ella?
  ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas,
  ha dado uvas silvestres?
 • Os mostraré, pues, ahora
  lo que haré yo a mi viña:
  Le quitaré su vallado
  y será consumida;
  derribaré su cerca y será pisoteada.
 • Haré que quede desierta;
  no será podada ni cavada,
  y crecerán el cardo y los espinos;
  y aun a las nubes mandaré
  que no derramen lluvia sobre ella.
 • Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos
  es la casa de Israel,
  y los hombres de Judá,
  planta deliciosa suya.
  Esperaba juicio,
  y hubo vileza;
  justicia,
  y hubo clamor.

 • ¡Ay de los que juntan casa a casa
  y añaden hacienda a hacienda
  hasta ocuparlo todo!
  ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?
 • De parte de Jehová de los ejércitos ha llegado a mis oídos
  que las muchas casas han de quedar asoladas,
  sin morador las grandes y hermosas.
 • Y diez yugadas de viña
  producirán un bato,
  y un homer de semilla
  producirá un efa.
 • ¡Ay de los que se levantan de mañana
  para correr tras el licor,
  y así siguen hasta la noche,
  hasta que el vino los enciende!
 • En sus banquetes hay arpas,
  vihuelas, tamboriles,
  flautas y vino,
  pero no miran la obra de Jehová,
  ni consideran la obra de sus manos.
 • Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo,
  porque no tiene conocimiento,
  sus nobles se mueren de hambre
  y la multitud está seca de sed.
 • Por eso ensanchó su interior el seol
  y sin medida extendió su boca;
  y allá descenderá
  la gloria de ellos y su multitud,
  su fausto y el que en él se regocijaba.
 • El hombre será humillado,
  el varón será abatido,
  y humillados serán los ojos de los altivos.
 • Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio;
  el Dios Santo será santificado con justicia.
 • Los corderos serán apacentados según su costumbre,
  y los extranjeros devorarán los campos desolados de los ricos.
 • ¡Ay de los que traen la iniquidad
  con cuerdas de vanidad
  y el pecado
  como con coyundas de carreta!,
 • los cuales dicen: «¡Venga ya,
  apresúrese su obra y veamos!
  ¡Acérquese y venga
  el consejo del Santo de Israel,
  para que lo sepamos!»
 • ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno
  y a lo bueno malo;
  que hacen de la luz tinieblas
  y de las tinieblas luz;
  que ponen lo amargo por dulce
  y lo dulce por amargo!
 • ¡Ay de los que son sabios ante sus propios ojos,
  de los que son prudentes delante de sí mismos!
 • ¡Ay de los que son valientes para beber vino
  y hombres fuertes para mezclar bebidas;
 • los que por soborno declaran justo al culpable,
  y al justo le quitan su derecho!
 • Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo
  y la llama devora la paja,
  así será su raíz como podredumbre
  y su flor se desvanecerá como polvo,
  porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos
  y abominaron la palabra del Santo de Israel.
 • Por esta causa se encendió
  el furor de Jehová contra su pueblo,
  y extendió contra él su mano y lo hirió;
  y se estremecieron los montes
  y sus cadáveres fueron arrojados
  en medio de las calles.
  Con todo esto no ha cesado su furor,
  sino que todavía su mano está extendida.
 • Alzará pendón a naciones lejanas
  y silbará al que está en el extremo de la tierra;
  y he aquí que vendrá pronto, a toda prisa.
 • No habrá entre ellos nadie cansado,
  ni quien tropiece;
  ninguno se dormirá ni dormitará;
  a ninguno se le desatará el cinturón de su cintura,
  ni se le romperá la correa de sus sandalias.
 • Sus saetas estarán afiladas
  y todos sus arcos entesados;
  los cascos de sus caballos serán como de pedernal,
  y las ruedas de sus carros, como un torbellino.
 • Su rugido será como de león;
  rugirá a manera de leoncillo,
  crujirá los dientes y arrebatará la presa;
  se la llevará con seguridad
  y nadie se la quitará.
 • Y bramará sobre él en aquel día
  como bramido del mar;
  entonces mirará hacia la tierra,
  y he aquí tinieblas de tribulación,
  y en sus cielos se oscurecerá la luz.


 • 我 要 为 我 所 亲 爱 的 唱 歌 , 是 我 所 爱 者 的 歌 , 论 他 葡 萄 园 的 事 。 我 所 亲 爱 的 有 葡 萄 园 , 在 肥 美 的 山 冈 上 。
 • 他 刨 挖 园 子 , 捡 去 石 头 , 栽 种 上 等 的 葡 萄 树 , 在 园 中 盖 了 一 座 楼 , 又 凿 出 压 酒 池 。 指 望 结 好 葡 萄 , 反 倒 结 了 野 葡 萄 。
 • 耶 路 撒 冷 的 居 民 , 和 犹 大 人 哪 , 请 你 们 现 今 在 我 与 我 的 葡 萄 园 中 断 定 是 非 。
 • 现 在 我 告 诉 你 们 , 我 要 向 我 葡 萄 园 甚 样 行 。
 • 我 必 撤 去 篱 笆 , 使 他 被 吞 灭 , 拆 毁 墙 垣 , 使 他 被 践 踏 。
 • 我 必 使 他 荒 废 , 不 再 修 理 , 不 再 锄 刨 。 荆 棘 蒺 ? ? 倒 要 生 长 。 我 也 必 命 云 不 降 雨 在 其 上 。
 • 万 军 之 耶 和 华 的 葡 萄 园 , 就 是 以 色 列 家 , 他 所 喜 爱 的 树 , 就 是 犹 大 人 。 他 指 望 的 是 公 平 , 谁 知 倒 有 暴 虐 ( 或 作 倾 流 人 血 ) 。 指 望 的 是 公 义 , 谁 知 倒 有 冤 声 。
 • 祸 哉 , 那 些 以 房 接 房 , 以 地 连 地 , 以 致 不 留 馀 地 的 , 只 顾 自 己 独 居 境 内 。
 • 我 耳 闻 万 军 之 耶 和 华 说 , 必 有 许 多 又 大 又 美 的 房 屋 , 成 为 荒 凉 , 无 人 居 住 。
 • 三 十 亩 葡 萄 园 只 出 一 吧 特 酒 , 一 贺 梅 珥 谷 种 只 结 一 伊 法 粮 食 。
 • 祸 哉 , 那 些 清 早 起 来 , 追 求 浓 酒 , 留 连 到 夜 深 , 甚 至 因 酒 发 烧 的 人 。
 • 他 们 在 筵 席 上 弹 琴 , 鼓 瑟 , 击 鼓 , 吹 笛 , 饮 酒 , 却 不 顾 念 耶 和 华 的 作 为 , 也 不 留 心 他 手 所 作 的 。
 • 所 以 我 的 百 姓 , 因 无 知 就 被 掳 去 。 他 们 的 尊 贵 人 甚 是 饥 饿 , 群 众 极 其 乾 渴 。
 • 故 此 , 阴 间 扩 张 其 欲 , 开 了 无 限 量 的 口 。 他 们 的 荣 耀 , 群 众 , 繁 华 , 并 快 乐 的 人 , 都 落 在 其 中 。
 • 卑 贱 人 被 压 服 , 尊 贵 人 降 为 卑 , 高 傲 的 人 也 降 为 卑 。
 • 惟 有 万 军 之 耶 和 华 , 因 公 平 而 崇 高 , 圣 者 神 , 因 公 义 显 为 圣 。
 • 那 时 羊 羔 必 来 吃 草 , 如 同 在 自 己 的 草 场 , 丰 肥 人 的 荒 场 被 游 行 的 人 吃 尽 。
 • 祸 哉 , 那 些 以 虚 假 之 细 绳 牵 罪 孽 的 人 , 他 们 又 像 以 套 绳 拉 罪 恶 。
 • 说 , 任 他 急 速 行 , 赶 快 成 就 他 的 作 为 , 使 我 们 看 看 。 任 以 色 列 圣 者 所 谋 划 的 临 近 成 就 , 使 我 们 知 道 。
 • 祸 哉 , 那 些 称 恶 为 善 , 称 善 为 恶 , 以 暗 为 光 , 以 光 为 暗 , 以 苦 为 甜 , 以 甜 为 苦 的 人 。
 • 祸 哉 , 那 些 自 以 为 有 智 慧 , 自 看 为 通 达 的 人 。
 • 祸 哉 , 那 些 勇 于 饮 酒 , 以 能 力 调 浓 酒 的 人 。
 • 他 们 因 受 贿 赂 , 就 称 恶 人 为 义 , 将 义 人 的 义 夺 去 。
 • 火 苗 怎 样 吞 灭 碎 楷 , 乾 草 怎 样 落 在 火 焰 之 中 , 照 样 , 他 们 的 根 必 像 朽 物 , 他 们 的 花 , 必 像 灰 尘 飞 腾 。 因 为 他 们 厌 弃 万 军 之 耶 和 华 的 训 诲 , 藐 视 以 色 列 圣 者 的 言 语 。
 • 所 以 耶 和 华 的 怒 气 向 他 的 百 姓 发 作 , 他 的 手 伸 出 攻 击 他 们 , 山 岭 就 震 动 , 他 们 的 尸 首 在 街 市 上 好 像 粪 土 。 虽 然 如 此 , 他 的 怒 气 还 未 转 消 , 他 的 手 仍 伸 不 缩 。
 • 他 必 竖 立 大 旗 , 招 远 方 的 国 民 , 发 丝 声 叫 他 们 从 地 极 而 来 。 看 哪 , 他 们 必 急 速 奔 来 。
 • 其 中 没 有 疲 倦 的 , 绊 跌 的 , 没 有 打 盹 的 , 睡 觉 的 。 腰 带 并 不 放 松 , 鞋 带 也 不 折 断 。
 • 他 们 的 箭 快 利 , 弓 也 上 了 弦 。 马 蹄 算 如 坚 石 , 车 轮 好 像 旋 风 。
 • 他 们 要 吼 叫 像 母 狮 子 , 咆 哮 像 少 壮 狮 子 。 他 们 要 咆 哮 抓 食 , 坦 然 叼 去 , 无 人 救 回 。
 • 那 日 他 们 要 向 以 色 列 人 吼 叫 , 向 海 浪 ? ? 訇 。 人 若 望 地 , 只 见 黑 暗 艰 难 。 光 明 在 云 中 变 为 昏 暗 。
 • Заспіваю ж я вам про Свойого Улюбленого пісню любовну про Його виноградника!
  На плодючому версі гори виноградника мав був Мій Приятель.
 • І обкопав Він його, й від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витесав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди!
 • Тепер же ти, єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть но між Мною й Моїм виноградником:
 • що ще можна вчинити було для Мого виноградника, але Я не зробив того в ньому?
  Чому Я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди?
 • А тепер завідомлю Я вас, що зроблю для Свого виноградника: живопліт його викину, і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде,
 • зроблю Я загубу йому, він не буде обтинаний ані підсапуваний, і виросте терня й будяччя на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього!
 • Бо виноградник Господа Саваота то Ізраїлів дім, а муж Юди коханий Його саджанець.
  Сподівавсь правосуддя, та ось кроволиття, сподівавсь справедливости Він, та ось зойк…
 • Горе тим, що долучують дома до дому, а поле до поля приточують, аж місця бракує для інших, так ніби самі сидите серед краю!
 • В мої уші сказав був Господь Саваот: Направду, багато домів попустошені будуть, великі та добрі, і не буде мешканця для них.
 • Бо десять загонів землі виноградника бата одного вродять, а насіння одного хомера породить ефу.
 • Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п́янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятись!
 • І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка й вино за їхню гулянку, а на діло Господнє не дивляться, не вбачають Його чину рук.
 • Тому піде народ Мій на вигнання непередбачено, і вельможі його голодуватимуть, а натовп його висохне з прагнення…
 • Тому то розширив шеол пожадливість свою і безмірно розкрив свою пащу, і зійде до нього його пишнота, і його натовп, і гуркіт його, й ті, що тішаться в ньому.
 • І людина понижиться, і упокориться муж, а очі високих поникнуть,
 • а Господь Саваот возвеличиться в суді, і Бог Святий виявить святість Свою в справедливості!
 • І пастися будуть овечки, немов би на луці своїй, а зоставлене з ситих чужі поїдять.
 • Горе тим, що вину притягають до себе шнурами марноти, а гріх як мотуззям від воза,
 • та кажуть: Хай квапиться Він, хай принаглить Свій чин, щоб ми бачили, а постанова Святого Ізраїлевого хай наблизиться і нехай прийде і пізнаємо ми!
 • Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке!
 • Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим!
 • Горе тим, що хоробрі винце попивати, і силачі на мішання п́янкого напою,
 • що несправедливого чинять в суді за хабар справедливим, а праведність праведного усувають від нього…
 • Тому, як огненний язик пожирає стерню, а від полум́я никне трава, отак спорохнявіє корінь у них, і рознесеться їхній цвіт, немов курява, бо від себе відкинули Закон Господа Саваота, і знехтували вони слово Святого Ізраїлевого!
 • Тому запалився гнів Господа на народ Його, і на нього Він витягнув руку Свою, та й уразив його: і захиталися гори, і сталось їхнього трупу, як сміття серед вулиць!…
  При цьому всьому не відвернувсь Його гнів, і витягнена ще рука Його!
 • І підійме прапора народу здалека, і засвище йому з кінця краю, і прийде він хутко та легко,
 • немає між ними утомленого та такого, який би спіткнувся!
  Не дримає ніхто і не спить, а пояс із стегон його не здіймається та не зривається шнур при взутті його.
 • Його стріли погострені, і всі луки його понатягувані.
  Копита у коней його немов кремінь вважаються, а колеса його немов вихор.
 • Його рик як левиці, і він заричить, немов ті левчуки, і він загарчить, і здобич ухопить, й її понесе, і ніхто не врятує!
 • І на нього ревітиме він того дня, як те море реве…
  І погляне на землю, а там густа темрява, і світло померкло у хмарах її…