Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Послу́шайте мене́, гоня́щiи пра́вду и взыска́ющiи Го́спода, воз­зри́те на тве́рдый ка́мень, его́же изсѣко́сте {Евр.: изъ него́же изсѣ́чени бы́сте.}, и въ юдо́ль пото́ка, ю́же ископа́сте {Евр.: изъ нея́же иско́пани бы́сте.}.
 • Воззри́те на Авраа́ма отца́ ва́­шего и на Са́рру породи́в­шую вы́: я́ко еди́нъ бѣ́, и при­­зва́хъ его́, и благослови́хъ его́, и воз­люби́хъ его́, и умно́жихъ его́.
 • И тебе́ ны́нѣ утѣ́шу, Сiо́не, и утѣ́шихъ вся́ пусты́ни его́, и поста́влю пусты́ню его́ я́ко ра́й, и я́же ко за́падомъ его́ а́ки ра́й Госпо́день: ра́дость и весе́лiе обря́щутъ въ не́мъ, исповѣ́данiе и гла́съ хвале́нiя.
 • Послу́шайте мене́, лю́дiе мо­и́, послу́шайте, и ца́рiе, ко мнѣ́ внуши́те: я́ко зако́нъ от­ мене́ изы́детъ, и су́дъ мо́й во свѣ́тъ язы́комъ.
 • Приближа́ет­ся ско́ро пра́вда моя́, и изы́детъ я́ко свѣ́тъ спасе́нiе мое́, и на мы́шцу мою́ язы́цы надѣ́ятися бу́дутъ: мене́ о́строви ожида́ти и на мы́шцу мою́ упова́ти бу́дутъ.
 • Воздви́гните на не́бо о́чи ва́ши и воз­зри́те на зе́млю до́лу, поне́же не́бо я́ко ды́мъ утверди́ся, и земля́ я́ко ри́за обетша́етъ, живу́щiи же на земли́ я́коже сiя́ изо́мрутъ, спасе́нiе же мое́ во вѣ́къ бу́детъ, и пра́вда моя́ не оскудѣ́етъ.
 • Послу́шайте мене́, вѣ́дящiи су́дъ, лю́дiе мо­и́, и́мже зако́нъ мо́й въ се́рдцы ва́­шемъ, не бо́йтеся укоре́нiя человѣ́ча и похуле́нiю и́хъ не покаря́йтеся.
 • Я́коже бо ри́за снѣде́на бу́детъ вре́менемъ, и я́ко сукно́ изъя́ст­ся мольми́, пра́вда же моя́ во вѣ́ки бу́детъ и спасе́нiе мое́ въ ро́ды родо́въ.
 • Воста́ни, воста́ни, Иерусали́ме, и облецы́ся во крѣ́пость мы́шцы тво­ея́, воста́ни я́ко въ нача́лѣ дне́, я́ко ро́дъ вѣ́ка: не ты́ ли еси́ побѣди́лъ го́рдаго и расто́ргнулъ змі́а?
 • Не ты́ и еси́ опустоша́яй мо́ре, во́ду бе́здны мно́гу? положи́вый глубины́ морскі́я пу́ть прохо́да изъя́тымъ и изба́вленымъ?
 • Го́сподемъ бо воз­вратя́т­ся и прiи́дутъ въ Сiо́нъ съ ра́достiю и со весе́лiемъ вѣ́чнымъ: на главѣ́ бо и́хъ весе́лiе и хвала́, и ра́дость прiи́метъ я́: от­бѣже́ болѣ́знь и печа́ль и воз­дыха́нiе.
 • А́зъ е́смь, а́зъ е́смь утѣша́яй тя́: разумѣ́й, кто́ сы́й убоя́л­ся еси́ человѣ́ка сме́ртна и сы́на человѣ́ча, и́же я́ко трава́ изсхо́ша,
 • и забы́лъ еси́ Бо́га созда́в­шаго тя́, сотво́ршаго не́бо и основа́в­шаго зе́млю: и боя́л­ся еси́ при́сно во вся́ дни́ лица́ я́рости стужа́ющаго тебѣ́: ка́ко бо восхотѣ́ взя́ти тя́, и ны́нѣ гдѣ́ я́рость стужа́ющаго тебѣ́?
 • Внегда́ бо спасти́ся тебѣ́, не ста́нетъ, ниже́ уме́длитъ:
 • я́ко а́зъ Бо́гъ тво́й, воз­муща́яй мо́ре и творя́й шу́мъ волна́мъ его́: Госпо́дь Савао́ѳъ и́мя мнѣ́.
 • Положу́ словеса́ моя́ во уста́ твоя́ и подъ сѣ́нiю руки́ мо­ея́ покры́ю тя́, е́юже поста́вихъ не́бо и основа́хъ зе́млю: и рече́тъ Сiо́ну: лю́дiе мо­и́ есте́ вы́.
 • Воста́ни, воста́ни, воскре́сни́, Иерусали́ме, испи́вый ча́шу я́рости от­ руки́ Госпо́дни: ча́шу бо паде́нiя, фiа́лъ я́рости испи́лъ и истощи́лъ еси́,
 • и не бы́сть утѣша́яй тебе́ от­ всѣ́хъ ча́дъ тво­и́хъ, я́же роди́лъ еси́, и не бы́сть подъе́млющаго руки́ тво­ея́, ниже́ от­ всѣ́хъ сыно́въ тво­и́хъ, и́хже воз­не́слъ еси́.
 • Два́ сiя́ проти́вна тебѣ́, кто́ сожалѣ́етъ тебѣ́? паде́нiе и сокруше́нiе, гла́дъ и ме́чь, кто́ утѣ́шитъ тя́?
 • Сы́нове тво­и́ обнища́в­шiи, сѣдя́ще на краи́ вся́каго исхо́да, я́ко све́кла недоваре́ная, испо́лнени я́рости Госпо́дни, разсла́блени Го́сподемъ Бо́гомъ.
 • Сего́ ра́ди слы́ши, смире́н­ный и упи́выйся не вино́мъ:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ судя́й лю́демъ сво­и́мъ: се́, взя́хъ от­ руки́ тво­ея́ ча́шу паде́нiя, фiа́лъ я́рости мо­ея́, и не при­­ложи́ши ксему́ пи́ти ея́:
 • и вложу́ ю́ въ ру́цѣ преоби́дѣв­шихъ тя́ и смири́в­шихъ тя́, и́же реко́ша души́ тво­е́й: преклони́ся, да мине́мъ: и положи́лъ еси́ ра́вно земли́ плещы́ твоя́ от­внѣ́ мимоходя́щымъ.
 • Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены.
 • Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его.
 • Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение.
 • Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов.
 • Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и надеяться на мышцу Мою.
 • Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет.
 • Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь.
 • Ибо, как одежду, съест их моль и, как во́лну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое – в роды родов.
 • Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?
 • Не ты ли иссушила море, во́ды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?
 • И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся.
 • Я, Я Сам – Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава,
 • и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю; и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя?
 • Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе.
 • Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут: Господь Саваоф – имя Его.
 • И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: «ты Мой народ».
 • Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил.
 • Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил.
 • Тебя постигли два бедствия, кто пожалеет о тебе? – опустошение и истребление, голод и меч: кем я утешу тебя?
 • Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего.
 • Итак выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина.
 • Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за Свой народ: вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их,
 • и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «пади ниц, чтобы нам пройти по тебе»; и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих.
 • Audite me, qui sequimini iustitiam, qui quaeritis Dominum; attendite ad petram, unde excisi estis, et ad cavernam laci, de qua praecisi estis.
 • Attendite ad Abraham patrem vestrum et ad Saram, quae peperit vos; quia unum vocavi eum et benedixi ei et multiplicavi eum.
 • Consolatur enim Dominus Sion, consolatur omnes ruinas eius; et ponit desertum eius quasi Eden et solitudinem eius quasi hortum Domini. Gaudium et laetitia invenietur in ea, gratiarum actio et vox laudis.
 • Attendite ad me, popule meus; et nationes, me audite, quia lex a me exiet, et iudicium meum in lucem populorum statuam.
 • Prope est iustitia mea, egressa est salus mea, et brachia mea populos iudicabunt; in me insulae sperabunt et ad brachium meum attendent.
 • Levate in caelum oculos vestros et inspicite in terram deorsum, quia caeli sicut fumus liquescent, et terra sicut vestimentum atteretur, et habitatores eius sicut haec interibunt. Salus autem mea in sempiternum erit, et iustitia mea non deficiet.
 • Audite me, qui scitis iustitiam, popule, in cuius corde est lex mea: nolite timere opprobrium hominum et blasphemias eorum ne metuatis.
 • Sicut enim vestimentum sic comedet eos vermis, et sicut lanam sic devorabit eos tinea; iustitia autem mea in sempiternum erit, et salus mea in generationes generationum.
 • Consurge, consurge, induere fortitudinem, brachium Domini; consurge sicut in diebus antiquis, in generationibus saeculorum. Numquid non tu percussisti Rahab, vulnerasti draconem?
 • Numquid non tu siccasti mare, aquam abyssi vehementis, qui posuisti profundum maris viam, ut transirent liberati?
 • Et redempti a Domino revertentur et venient in Sion laudantes; et laetitia sempiterna super capita eorum, gaudium et laetitiam obtinebunt; fugiet dolor et gemitus.
 • Ego, ego ipse consolator vester. Quis tu, ut timeas ab homine mortali et a filio hominis, qui quasi fenum ita arescet?
 • Et oblitus es Domini factoris tui, qui tetendit caelos et fundavit terram; et formidasti iugiter tota die a facie furoris eius, qui te tribulabat, cum parabat ad perdendum. Ubi nunc est furor tribulantis?
 • Cito captivus liberabitur et non morietur in fovea, nec deficiet panis eius.
 • Ego enim sum Dominus Deus tuus, qui conturbo mare, et intumescunt fluctus eius; Dominus exercituum nomen eius.
 • Posui verba mea in ore tuo et in umbra manus meae protexi te, cum extendebam caelos et fundabam terram et dicebam ad Sion: "Populus meus es tu».
 • Elevare, elevare, consurge, Ierusalem, quae bibisti de manu Domini calicem irae eius; poculum soporis bibisti, epotasti.
 • Non est qui sustentet eam ex omnibus filiis, quos genuit; et non est qui apprehendat manum eius ex omnibus filiis, quos enutrivit.
 • Duo sunt quae occurrerunt tibi; quis contristabitur super te? Vastitas et contritio et fames et gladius; quis consolabitur te?
 • Filii tui defecerunt, iacent in capite omnium viarum sicut oryx illaqueatus, pleni indignatione Domini, increpatione Dei tui.
 • Idcirco audi hoc, paupercula et ebria, sed non a vino.
 • Haec dicit dominator tuus, Dominus et Deus tuus, qui contendit pro populo suo: «Ecce tuli de manu tua calicem soporis, poculum indignationis meae; non adicies, ut bibas illum ultra.
 • Et ponam illum in manu eorum, qui te humiliaverunt et dixerunt tibi: "Incurvare, ut transeamus"; et ponebas ut terram dorsum tuum et quasi viam transeuntibus».
 •  «Oídme, los que seguís la justicia,
  los que buscáis a Jehová.
  Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados,
  al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
 • Mirad a Abraham, vuestro padre,
  y a Sara, que os dio a luz;
  porque cuando no era más que uno solo,
  lo llamé, lo bendije y lo multipliqué.
 • Ciertamente consolará Jehová a Sión;
  consolará todas sus ruinas.
  Cambiará su desierto en un edén
  y su tierra estéril en huerto de Jehová;
  se hallará en ella alegría y gozo,
  alabanzas y cánticos.

 • »Estad atentos a mí, pueblo mío,
  y oídme, nación mía;
  porque de mí saldrá la Ley,
  y mi justicia para luz de los pueblos.
 • Muy cerca está mi justicia,
  ya ha salido mi salvación
  y mis brazos juzgarán a los pueblos.
  En mí esperan los de la costa;
  en mi brazo ponen su esperanza.
 • Alzad a los cielos vuestros ojos
  y mirad abajo, a la tierra;
  porque los cielos se desvanecerán como el humo
  y la tierra se envejecerá como un vestido.
  De la misma manera perecerán sus moradores;
  pero mi salvación será para siempre,
  mi justicia no perecerá.
 • Oídme, los que conocéis justicia,
  pueblo en cuyo corazón está mi Ley.
  No temáis afrenta de hombres
  ni desmayéis por sus ultrajes.
 • Porque como a un vestido los comerá la polilla,
  como a la lana los comerá el gusano;
  pero mi justicia permanecerá perpetuamente
  y mi salvación por generación y generación.»

 • ¡Despiértate, despiértate,
  vístete de poder, brazo de Jehová!
  ¡Despiértate como en el tiempo antiguo,
  en los siglos pasados!
  ¿No eres tú el que despedazó a Rahab,
  el que hirió al dragón?
 • ¿No eres tú el que secó el mar,
  las aguas del gran abismo,
  el que transformó en camino las profundidades del mar
  para que pasaran los redimidos?
 • Ciertamente volverán los redimidos de Jehová;
  volverán a Sión cantando
  y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
  Tendrán gozo y alegría,
  y huirán el dolor y el gemido.

 • «Yo, yo soy vuestro consolador.
  ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales
  y de los hijos de los hombres, que son como el heno?
 • ¿Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor,
  que extendió los cielos y fundó la tierra?
  Todo el día, sin cesar, has temido
  el furor del que aflige,
  cuando se dispone a destruir.
  ¿Pero dónde está el furor del que aflige?
 • El preso agobiado será libertado pronto;
  no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan.

 • »Yo Jehová,
  que agito el mar y hago rugir sus olas,
  soy tu Dios,
  y mi nombre es Jehová de los ejércitos.
 • En tu boca he puesto mis palabras
  y con la sombra de mi mano te cubrí,
  extendiendo los cielos, echando los cimientos de la tierra
  y diciendo a Sión: “Pueblo mío eres tú.”»

 • ¡Despierta, despierta,
  levántate, Jerusalén,
  que bebiste de la mano de Jehová
  la copa de su ira!
  Porque la copa de aturdimiento
  bebiste hasta los posos.
 • De todos los hijos que dio a luz,
  no hay quien la guíe;
  ni quien la tome de la mano,
  de todos los hijos que crió.
 • Estas dos cosas te han acontecido:
  asolamiento y quebrantamiento,
  hambre y espada.
  ¿Quién se compadece de ti?
  ¿Quién te consolará?
 • Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos
  en las encrucijadas de todos los caminos,
  como un antílope en la red,
  llenos de la indignación de Jehová,
  de la ira del Dios tuyo.
 • Ahora, pues, oye esto, afligida,
  ebria, pero no de vino:
 • Así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios,
  el cual aboga por su pueblo:
  «He aquí he quitado de tu mano
  la copa de aturdimiento,
  los posos de la copa de mi ira.
  Nunca más la beberás.
 • Yo la pondré en manos de tus angustiadores,
  que dijeron a tu alma:
  “Inclínate, y pasaremos por encima de ti.”
  Y tú pusiste tu espalda como suelo,
  como camino, para que pasaran.»