Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Послу́шайте мене́, гоня́щiи пра́вду и взыска́ющiи Го́спода, воз­зри́те на тве́рдый ка́мень, его́же изсѣко́сте {Евр.: изъ него́же изсѣ́чени бы́сте.}, и въ юдо́ль пото́ка, ю́же ископа́сте {Евр.: изъ нея́же иско́пани бы́сте.}.
 • Воззри́те на Авраа́ма отца́ ва́­шего и на Са́рру породи́в­шую вы́: я́ко еди́нъ бѣ́, и при­­зва́хъ его́, и благослови́хъ его́, и воз­люби́хъ его́, и умно́жихъ его́.
 • И тебе́ ны́нѣ утѣ́шу, Сiо́не, и утѣ́шихъ вся́ пусты́ни его́, и поста́влю пусты́ню его́ я́ко ра́й, и я́же ко за́падомъ его́ а́ки ра́й Госпо́день: ра́дость и весе́лiе обря́щутъ въ не́мъ, исповѣ́данiе и гла́съ хвале́нiя.
 • Послу́шайте мене́, лю́дiе мо­и́, послу́шайте, и ца́рiе, ко мнѣ́ внуши́те: я́ко зако́нъ от­ мене́ изы́детъ, и су́дъ мо́й во свѣ́тъ язы́комъ.
 • Приближа́ет­ся ско́ро пра́вда моя́, и изы́детъ я́ко свѣ́тъ спасе́нiе мое́, и на мы́шцу мою́ язы́цы надѣ́ятися бу́дутъ: мене́ о́строви ожида́ти и на мы́шцу мою́ упова́ти бу́дутъ.
 • Воздви́гните на не́бо о́чи ва́ши и воз­зри́те на зе́млю до́лу, поне́же не́бо я́ко ды́мъ утверди́ся, и земля́ я́ко ри́за обетша́етъ, живу́щiи же на земли́ я́коже сiя́ изо́мрутъ, спасе́нiе же мое́ во вѣ́къ бу́детъ, и пра́вда моя́ не оскудѣ́етъ.
 • Послу́шайте мене́, вѣ́дящiи су́дъ, лю́дiе мо­и́, и́мже зако́нъ мо́й въ се́рдцы ва́­шемъ, не бо́йтеся укоре́нiя человѣ́ча и похуле́нiю и́хъ не покаря́йтеся.
 • Я́коже бо ри́за снѣде́на бу́детъ вре́менемъ, и я́ко сукно́ изъя́ст­ся мольми́, пра́вда же моя́ во вѣ́ки бу́детъ и спасе́нiе мое́ въ ро́ды родо́въ.
 • Воста́ни, воста́ни, Иерусали́ме, и облецы́ся во крѣ́пость мы́шцы тво­ея́, воста́ни я́ко въ нача́лѣ дне́, я́ко ро́дъ вѣ́ка: не ты́ ли еси́ побѣди́лъ го́рдаго и расто́ргнулъ змі́а?
 • Не ты́ и еси́ опустоша́яй мо́ре, во́ду бе́здны мно́гу? положи́вый глубины́ морскі́я пу́ть прохо́да изъя́тымъ и изба́вленымъ?
 • Го́сподемъ бо воз­вратя́т­ся и прiи́дутъ въ Сiо́нъ съ ра́достiю и со весе́лiемъ вѣ́чнымъ: на главѣ́ бо и́хъ весе́лiе и хвала́, и ра́дость прiи́метъ я́: от­бѣже́ болѣ́знь и печа́ль и воз­дыха́нiе.
 • А́зъ е́смь, а́зъ е́смь утѣша́яй тя́: разумѣ́й, кто́ сы́й убоя́л­ся еси́ человѣ́ка сме́ртна и сы́на человѣ́ча, и́же я́ко трава́ изсхо́ша,
 • и забы́лъ еси́ Бо́га созда́в­шаго тя́, сотво́ршаго не́бо и основа́в­шаго зе́млю: и боя́л­ся еси́ при́сно во вся́ дни́ лица́ я́рости стужа́ющаго тебѣ́: ка́ко бо восхотѣ́ взя́ти тя́, и ны́нѣ гдѣ́ я́рость стужа́ющаго тебѣ́?
 • Внегда́ бо спасти́ся тебѣ́, не ста́нетъ, ниже́ уме́длитъ:
 • я́ко а́зъ Бо́гъ тво́й, воз­муща́яй мо́ре и творя́й шу́мъ волна́мъ его́: Госпо́дь Савао́ѳъ и́мя мнѣ́.
 • Положу́ словеса́ моя́ во уста́ твоя́ и подъ сѣ́нiю руки́ мо­ея́ покры́ю тя́, е́юже поста́вихъ не́бо и основа́хъ зе́млю: и рече́тъ Сiо́ну: лю́дiе мо­и́ есте́ вы́.
 • Воста́ни, воста́ни, воскре́сни́, Иерусали́ме, испи́вый ча́шу я́рости от­ руки́ Госпо́дни: ча́шу бо паде́нiя, фiа́лъ я́рости испи́лъ и истощи́лъ еси́,
 • и не бы́сть утѣша́яй тебе́ от­ всѣ́хъ ча́дъ тво­и́хъ, я́же роди́лъ еси́, и не бы́сть подъе́млющаго руки́ тво­ея́, ниже́ от­ всѣ́хъ сыно́въ тво­и́хъ, и́хже воз­не́слъ еси́.
 • Два́ сiя́ проти́вна тебѣ́, кто́ сожалѣ́етъ тебѣ́? паде́нiе и сокруше́нiе, гла́дъ и ме́чь, кто́ утѣ́шитъ тя́?
 • Сы́нове тво­и́ обнища́в­шiи, сѣдя́ще на краи́ вся́каго исхо́да, я́ко све́кла недоваре́ная, испо́лнени я́рости Госпо́дни, разсла́блени Го́сподемъ Бо́гомъ.
 • Сего́ ра́ди слы́ши, смире́н­ный и упи́выйся не вино́мъ:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ судя́й лю́демъ сво­и́мъ: се́, взя́хъ от­ руки́ тво­ея́ ча́шу паде́нiя, фiа́лъ я́рости мо­ея́, и не при­­ложи́ши ксему́ пи́ти ея́:
 • и вложу́ ю́ въ ру́цѣ преоби́дѣв­шихъ тя́ и смири́в­шихъ тя́, и́же реко́ша души́ тво­е́й: преклони́ся, да мине́мъ: и положи́лъ еси́ ра́вно земли́ плещы́ твоя́ от­внѣ́ мимоходя́щымъ.
 • Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены.
 • Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его.
 • Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение.
 • Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов.
 • Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и надеяться на мышцу Мою.
 • Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет.
 • Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь.
 • Ибо, как одежду, съест их моль и, как во́лну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое – в роды родов.
 • Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?
 • Не ты ли иссушила море, во́ды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?
 • И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся.
 • Я, Я Сам – Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава,
 • и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю; и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя?
 • Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе.
 • Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут: Господь Саваоф – имя Его.
 • И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: «ты Мой народ».
 • Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил.
 • Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил.
 • Тебя постигли два бедствия, кто пожалеет о тебе? – опустошение и истребление, голод и меч: кем я утешу тебя?
 • Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего.
 • Итак выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина.
 • Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за Свой народ: вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их,
 • и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «пади ниц, чтобы нам пройти по тебе»; и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих.
 • 你 们 这 追 求 公 义 寻 求 耶 和 华 的 , 当 听 我 言 。 你 们 要 追 想 被 凿 而 出 的 磐 石 , 被 挖 而 出 的 严 穴 。
 • 要 追 想 你 们 的 祖 宗 亚 伯 拉 罕 , 和 生 养 你 们 的 撒 拉 。 因 为 亚 伯 拉 罕 独 自 一 人 的 时 候 , 我 选 召 他 , 赐 福 与 他 , 使 他 人 数 增 多 。
 • 耶 和 华 已 经 安 慰 锡 安 , 和 锡 安 一 切 的 荒 场 , 使 旷 野 像 伊 甸 , 使 沙 漠 像 耶 和 华 的 园 囿 。 在 其 中 必 有 欢 喜 , 快 乐 , 感 谢 和 歌 唱 的 声 音 。
 • 我 的 百 姓 阿 , 要 向 我 留 心 。 我 的 国 民 哪 , 要 向 我 侧 耳 。 因 为 训 诲 必 从 我 而 出 , 我 必 坚 定 我 的 公 理 为 万 民 之 光 。
 • 我 的 公 义 临 近 , 我 的 救 恩 发 出 , 我 的 膀 臂 要 审 判 万 民 。 海 岛 都 要 等 候 我 , 倚 赖 我 的 膀 臂 。
 • 你 们 要 向 天 举 目 , 观 看 下 地 。 因 为 天 必 像 烟 云 消 散 , 地 必 如 衣 服 渐 渐 旧 了 。 其 上 的 居 民 , 也 要 如 此 死 亡 。 ( 如 此 死 亡 或 作 像 蠓 虫 死 亡 ) 惟 有 我 的 救 恩 永 远 长 存 , 我 的 公 义 也 不 废 掉 。
 • 知 道 公 义 , 将 我 训 诲 存 在 心 中 的 民 , 要 听 我 言 不 要 怕 人 的 辱 骂 , 也 不 要 因 人 的 毁 谤 惊 惶 。
 • 因 为 蛀 虫 必 咬 他 们 , 好 像 咬 衣 服 , 虫 子 必 咬 他 们 , 如 同 咬 羊 绒 。 惟 有 我 的 公 义 永 远 长 存 , 我 的 救 恩 直 到 万 代 。
 • 耶 和 华 的 膀 臂 阿 , 兴 起 , 兴 起 , 以 能 力 为 衣 穿 上 , 像 古 时 的 年 日 , 上 古 的 世 代 兴 起 一 样 。 从 前 砍 碎 拉 哈 伯 , 刺 透 大 鱼 的 , 不 是 你 麽 。
 • 使 海 与 深 渊 的 水 乾 涸 , 使 海 的 深 处 变 为 赎 民 经 过 之 路 的 , 不 是 你 麽 。
 • 耶 和 华 救 赎 的 民 必 归 回 , 歌 唱 来 到 锡 安 。 永 乐 必 归 到 他 们 头 上 , 他 们 必 得 着 欢 喜 快 乐 , 忧 愁 叹 息 尽 都 逃 避 。
 • 惟 有 我 , 是 安 慰 你 们 的 。 你 是 谁 , 竟 怕 那 必 死 的 人 , 怕 那 要 变 如 草 的 世 人 。
 • 却 忘 记 铺 张 诸 天 , 立 定 地 基 , 创 造 你 的 耶 和 华 。 又 因 欺 压 者 图 谋 毁 灭 要 发 的 暴 怒 , 整 天 害 怕 。 其 实 那 欺 压 者 的 暴 怒 在 那 里 呢 。
 • 被 掳 去 的 快 得 释 放 , 必 不 死 而 下 坑 。 他 的 食 物 , 也 不 致 缺 乏 。
 • 我 是 耶 和 华 你 的 神 , 搅 动 大 海 , 使 海 中 的 波 浪 ? ? 訇 。 万 军 之 耶 和 华 是 我 的 名 。
 • 我 将 我 的 话 传 给 你 , 用 我 的 手 影 哨 蔽 你 , 为 要 栽 定 诸 天 , 立 定 地 基 。 又 对 锡 安 说 , 你 是 我 的 百 姓 。
 • 耶 路 撒 冷 阿 , 兴 起 , 兴 起 , 站 起 来 。 你 从 耶 和 华 手 中 喝 了 他 忿 怒 之 杯 , 喝 了 那 使 人 东 倒 西 歪 的 爵 , 以 至 喝 尽 。
 • 他 所 生 育 的 诸 子 中 没 有 一 个 引 导 他 的 。 他 所 养 大 的 诸 子 中 没 有 一 个 搀 扶 他 的 。
 • 荒 凉 , 毁 灭 , 饥 荒 , 刀 兵 , 这 几 样 临 到 你 , 谁 为 你 举 哀 。 我 如 何 能 安 慰 你 呢 。
 • 你 的 众 子 发 昏 , 在 各 市 口 上 躺 卧 , 好 像 黄 羊 在 网 罗 之 中 。 都 满 了 耶 和 华 的 忿 怒 , 你 神 的 斥 责 。
 • 因 此 , 你 这 困 苦 却 非 因 酒 而 醉 的 , 要 听 我 言 。
 • 你 的 主 耶 和 华 , 就 是 为 他 百 姓 辨 屈 的 神 , 如 此 说 , 看 哪 , 我 已 将 那 使 人 东 倒 西 歪 的 杯 , 就 是 我 忿 怒 的 爵 , 从 你 手 中 接 过 来 。 你 必 不 至 再 喝 。
 • 我 必 将 这 杯 , 递 在 苦 待 你 的 人 手 中 。 他 们 曾 对 你 说 , 你 屈 身 , 由 我 们 践 踏 过 去 吧 。 你 便 以 背 为 地 , 好 像 街 市 , 任 人 经 过 。