Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́споди, кто́ вѣ́рова слу́ху на́­шему, и мы́шца Госпо́дня кому́ от­кры́ся?
 • Возвѣсти́хомъ, я́ко отроча́ предъ ни́мъ я́ко ко́рень въ земли́ жа́ждущей, нѣ́сть ви́да ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дѣхомъ его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты:
 • но ви́дъ его́ безче́стенъ, ума́ленъ па́че всѣ́хъ сыно́въ человѣ́ческихъ: человѣ́къ въ я́звѣ сы́й и вѣ́дый терпѣ́ти болѣ́знь, я́ко от­врати́ся лице́ его́, безче́стно бы́сть, и не вмѣни́ся.
 • Се́й грѣхи́ на́шя но́ситъ и о на́съ болѣ́знуетъ, и мы́ вмѣни́хомъ его́ бы́ти въ трудѣ́ и въ я́звѣ от­ Бо́га и во озлобле́нiи.
 • То́й же я́звенъ бы́сть за грѣхи́ на́шя и му́ченъ бы́сть за беззако́нiя на́ша, наказа́нiе ми́ра на́­шего на не́мъ, я́звою его́ мы́ исцѣлѣ́хомъ.
 • Вси́ я́ко о́вцы заблуди́хомъ: человѣ́къ от­ пути́ сво­его́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ его́ грѣ́хъ ра́ди на́шихъ.
 • И то́й, зане́ озло́бленъ бы́сть, не от­верза́етъ у́стъ сво­и́хъ: я́ко овча́ на заколе́нiе веде́ся, и я́ко а́гнецъ предъ стригу́щимъ его́ безгла́сенъ, та́ко не от­верза́етъ у́стъ сво­и́хъ.
 • Во смире́нiи его́ су́дъ его́ взя́т­ся: ро́дъ же его́ кто́ исповѣ́сть? я́ко взе́млет­ся от­ земли́ живо́тъ его́, ра́ди беззако́нiй люді́й мо­и́хъ веде́ся на сме́рть.
 • И да́мъ лука́выя вмѣ́сто погребе́нiя его́ и бога́тыя вмѣ́сто сме́рти его́: я́ко беззако́нiя не сотвори́, ниже́ обрѣ́теся ле́сть во устѣ́хъ его́.
 • И Госпо́дь хо́щетъ очи́стити его́ от­ я́звы: а́ще да́ст­ся о грѣсѣ́, душа́ ва́ша у́зритъ сѣ́мя долгоживо́тное.
 • И хо́щетъ Госпо́дь руко́ю сво­е́ю отъ­я́ти болѣ́знь от­ души́ его́, яви́ти ему́ свѣ́тъ и созда́ти ра́зумомъ, оправда́ти пра́веднаго бла́го служа́ща мно́гимъ, и грѣхи́ и́хъ то́й понесе́тъ.
 • Сего́ ра́ди то́й наслѣ́дитъ мно́гихъ и крѣ́пкихъ раздѣли́тъ коры́сти, зане́ предана́ бы́сть на сме́рть душа́ его́, и со беззако́н­ными вмѣни́ся, и то́й грѣхи́ мно́гихъ воз­несе́ и за беззако́нiя и́хъ пре́данъ бы́сть.
 • [Господи!] кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
 • Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.
 • Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
 • Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
 • Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
 • Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
 • Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
 • От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.
 • Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
 • Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.
 • На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.
 • Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.
 • κύριε τίς ἐπι­́στευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη
 • ἀνηγγείλαμεν ἐναν­τίον αὐτοῦ ὡς παιδίον ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα καὶ εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος
 • ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον ἐκλεῖπον παρα­̀ πάν­τας ἀνθρώπους ἄνθρωπος ἐν πλη­γῇ ὢν καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι ἀπέστραπται τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη
 • οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πλη­γῇ καὶ ἐν κακώσει
 • αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη δια­̀ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται δια­̀ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ᾿ αὐτόν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν
 • πάν­τες ὡς προ­́βατα ἐπλανήθημεν ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν
 • καὶ αὐτὸς δια­̀ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα ὡς προ­́βατον ἐπι­̀ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναν­τίον τοῦ κείρον­τος αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ
 • ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγή­σε­ται ὅτι αἴρεται ἀπο­̀ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπο­̀ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον
 • καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀν­τὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους ἀν­τὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ
 • καὶ κύριος βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πλη­γῆς ἐὰν δῶτε περὶ ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψ­σε­ται σπέρμα μακρόβιον καὶ βούλεται κύριος ἀφελεῖν
 • ἀπο­̀ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συν­έσει δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύ­ον­τα πολλοῖς καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει
 • δια­̀ τοῦτο αὐτὸς κληρο­νο­μήσει πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα ἀνθ᾿ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν καὶ δια­̀ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη
 • ვინ დაიჯერა ჩვენგან სმენილი და უფლის მკლავი ვის გამოეცხადა?
 • ამოიზარდა როგორც მორჩი მის წინაშე და როგორც ფესვი ურწყული მიწიდან; არც ღირსება ჰქონია და არც მშვენება, რომ ზედ შეგვეხედა, არც იერი, რომ მივეზიდეთ.
 • საძულველი იყო, კაცთაგან ათვალწუნებული, გატანჯული და სნებამორეული, ერთი იმათგანი, ვისაც პირს არიდებენ. საძულველი იყო და არად ვაგდებდით.
 • ნამდვილად კი, მან იკისრა ჩვენი სნებები და იტვირთა ჩვენი სატანჯველი; ჩვენ კი გვეგონა, ღვთისგან იყო ნაცემ-ნაგვემი და დამცირებული.
 • მაგრამ ის ჩვენი ცოდვებისთვის იყო დაჭრილი, ჩვენი უკეთურობებისთვის დალეწილი; მასზე იყო სასჯელი ჩვენი სიმრთელისთვის და მისი წყლულებით ჩვენ განვიკურნეთ.
 • ყველანი ცხვრებივით დავეხეტებოდით, თითოეული ჩვენ-ჩვენ გზას ვადექით, უფალმა კი მას შეჰყარა ყოველი ჩვენგანის უკეთურება.
 • ევნო და ეწამა, მაგრამ არ დაუძრავს ბაგე; კრავივით დასაკლავად მიიყვანეს და, როგორც ცხვარი დუმს მპარსველთა წინაშე, მასაც არ დაუძრავს ბაგე.
 • საპყრობილედან და სამსჯავროდან იქნა წაყვანილი და ვინ იფიქრებდა მის მოდგმაზე, როცა ცოცხალთა მიწიდან მოიკვეთა; ჩემი ხალხის ცოდვებისთვის დაისაჯა.
 • მიეცა სამარხი ბოროტეულთა გვერდით და მდიდართან ერთად თავის სიკვდილში, რადგან სიავე არ ჩაუდენია და მის ბაგეში სიცრუე არ ყოფილა.
 • უფალმა ინება მისი ტანჯვა და სნება შეჰყარა. როცა გასწირავ მის სიცოცხლეს ცოდვის გამოსასყიდ მსხვერპლად, იხილავს იგი თავის ნაგრამს, გაუხანგრძლივდება დღეები, უფლის ნება მისი ხელით წარიმართება.
 • თავის სულისკვეთების ნაყოფს იხილავდა და დაამდებოდა; მისი სიბრძნით ბევრს გაამართლებს მართალი, ჩემი მორჩილთ, და სხვათა შეცოდებებს იტვირთავს.
 • ამიტომ მრავალში მივცემ მას წილს და ძლიერებთან ერთად გაინაწილებს ნადავლს, რადგან სასიკვდილოდ გაწირა თავი და ცოდვილთა შორის შეირაცხა; მრავალთა ცოდვები ჰქონდა გვირთად და ცოდვილებს ესარჩლებოდა.
 • Бизден уккан кабарга ким ишенди? Тењирдин кєчє кимге кљрсљтєлдє?
 • Анткени Ал Анын алдында кургак жерден љсєп чыккан жаш бутакка жана тамырга окшоп чыкты. Анда келишимдєє келбет да, улуулук да жок эле. Биз Аны кљрдєк, бирок Анын сырткы кљрєнєшєндљ бизди Љзєнљ тарта турган эч нерсе жок эле.
 • Ал жек кљрєндє болду, адамдардын алдында кемсинтилди. Ал – кайгы тарткан, оорунун эмне экенин билген адам, биз Андан жєзєбєздє ала качтык. Ал жек кљрєндє болду, биз Аны урматтаган жокпуз.
 • Бирок Ал биздин кеселдерибизди Љзєнљ алды, ооруларыбызды алып кетти, биз болсо Аны Кудай урду, жазалады жана кемсинтти деп ойлодук.
 • Бирок Ал биздин кєнљљлљрєбєз єчєн жарадар болду, биздин мыйзамсыздыктарыбыз єчєн кыйналды. Бизге тынчтык болуш єчєн, Ал жазага тартылды, биз Анын жарааты менен айыктык.
 • Биз баарыбыз койлордой болуп адашып жєрдєк, ар кимибиз љз жолубузга бурулуп кеттик, ошондо Тењир баарыбыздын кєнљљлљрєбєздє Анын мойнуна жєктљдє.
 • Аны катуу кыйнашты, бирок Ал кыйналганда, єн чыгарган жок. Ал союлуш єчєн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында єнсєз жаткан кой сыяктуу єн чыгарган жок.
 • Ал камактан жана соттон алынды, бирок Анын санжырасын ким айтып бере алат? Анткени Ал тирєєлљрдєн жеринен бљлєнєп алынды, Менин элимдин кылмыштары єчєн љлєм жазасына тартылды.
 • Ага кылмышкерлер менен бирге мєрзљ даярдашты, бирок Ал байдын мєрзљсєнљ коюлду, анткени Ал кєнљљ кылган эмес, Анын оозунан жалган сљз чыккан эмес.
 • Бирок Тењир Анын кыйналуусун туура кљрдє, ошондуктан Ал Аны азапка салды. Љз жанын айып єчєн чалынуучу курмандыкка чалгандан кийин, Ал узак жашаган укум-тукумун кљрљт, ошондо Тењирдин эрки Љзєнєн колу менен ийгиликтєє ишке ашат.
 • «Ал Љз жанынын эрдигине ыраазы болуу менен карайт. Љзєнєн таанып билєєсє аркылуу Менин адилет Кулум кљп адамдарды актайт, алардын кєнљљлљрєн Љз мойнуна кљтљрљт.
 • Ошондуктан Мен Ага улуулардын арасынан єлєш берем, Ал кєчтєєлљр менен олжо бљлєшљт. Анткени Ал Љз жанын љлємгљ кыйды, кылмышкер катары эсептелди, кљптљрдєн кєнљљсєн Љз мойнуна алды, кылмышкерлер єчєн арачы болду».