Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Возвесели́ся, непло́ды, неражда́ющая, воз­гласи́ и возопі́й, нечревоболѣ́в­шая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щiя му́жа.
 • Рече́ бо Госпо́дь: разшири́ мѣ́сто ку́щи тво­ея́ и покро́вовъ тво­и́хъ, водрузи́, не пощади́, продолжи́ у́жя твоя́ и ко́лiе твое́ укрѣпи́,
 • еще́ на де́сно и на лѣ́во простри́: и сѣ́мя твое́ язы́ки наслѣ́дитъ, и гра́ды опустѣ́в­шыя насели́ши.
 • Не бо́йся, я́ко посра́млена еси́, ниже́ устыди́ся, я́ко укоре́на еси́: поне́же срамоту́ вѣ́чную забу́деши и укори́зны вдов­ст­ва́ тво­его́ не помяне́ши ктому́.
 • Я́ко Госпо́дь творя́й тя́, Госпо́дь Савао́ѳъ и́мя ему́: и изба́вивый тя́, святы́й Бо́гъ Изра́илевъ, все́й земли́ прозове́т­ся.
 • Не я́ко жену́ оста́влену и малоду́шну при­­зва́ тя Госпо́дь, ниже́ я́ко жену́ изъ ю́ности воз­ненави́дѣну, рече́ Бо́гъ тво́й.
 • На вре́мя ма́ло оста́вихъ тя́, а съ ми́лостiю вели́кою поми́лую тя́:
 • во я́рости ма́лѣ от­врати́хъ лице́ мое́ от­ тебе́, но ми́лостiю вѣ́чною поми́лую тя́, рече́ изба́вивый тя́ Госпо́дь.
 • От воды́, я́же при­­ но́и, сiе́ ми́ е́сть, я́коже кля́хся ему́ во вре́мя о́но на зе́млю, не разгнѣ́ватися о тебѣ́ ктому́, ниже́ во преще́нiи тво­е́мъ
 • го́ры преста́вити, и хо́лми тво­и́ не предви́гнут­ся: та́ко ниже́, я́же от­ мене́ къ тебѣ́, ми́лость оскудѣ́етъ, ниже́ завѣ́тъ ми́ра тво­его́ преста́вит­ся: рече́ бо ми́лостивъ къ тебѣ́ Госпо́дь.
 • Смире́н­ная и коле́блемая не имѣ́ла еси́ утѣше́нiя: се́, а́зъ уготовля́ю тебѣ́ а́нѳраксъ ка́мень тво́й и на основа́нiе твое́ сапфи́ръ:
 • и положу́ забра́ла твоя́ Иа́списъ, и врата́ твоя́ ка́менiе криста́лла, и огражде́нiе твое́ ка́менiе избра́н­ное,
 • и вся́ сы́ны твоя́ науче́ны Бо́гомъ, и во мно́зѣ ми́рѣ ча́да твоя́.
 • И пра́вдою воз­гради́шися: удали́ся от­ непра́веднаго, и не убо­и́шися, и тре́петъ не при­­бли́жит­ся тебѣ́.
 • Се́, при­­ше́лцы прiи́дутъ къ тебѣ́ мно́ю и вселя́т­ся у тебе́ и къ тебѣ́ при­­бѣ́гнутъ.
 • Се́, а́зъ созда́хъ тя́, не я́коже кузне́цъ раздува́яй у́глiе и износя́ сосу́дъ на дѣ́ло: а́зъ же созда́хъ тя́ не на па́губу, е́же истли́ти.
 • Вся́къ сосу́дъ содѣ́ланъ на тя́ не благопоспѣшу́, и вся́къ гла́съ, и́же на тя́ воста́нетъ на прю́, одолѣ́еши и́мъ всѣ́мъ: пови́н­нiи же тво­и́ бу́дутъ въ не́мъ. Е́сть наслѣ́дiе служа́щымъ Го́сподеви, и вы́ бу́дете мнѣ́ пра́ведни, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь.
 • Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои;
 • ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города.
 • Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего.
 • Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; и Искупитель твой – Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он.
 • Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой.
 • На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя.
 • В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь.
 • Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя.
 • Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.
 • Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров;
 • и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои – из жемчужин, и всю ограду твою – из драгоценных камней.
 • И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
 • Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе.
 • Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падет.
 • Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, – и Я творю губителя для истребления.
 • Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, – ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь.