Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Возопі́й крѣ́постiю и не пощади́: я́ко трубу́ воз­вы́си гла́съ тво́й и воз­вѣсти́ лю́демъ мо­и́мъ грѣхи́ и́хъ и до́му Иа́ковлю беззако́нiя и́хъ.
 • Мене́ де́нь от­ дне́ и́щутъ и разумѣ́ти пути́ моя́ жела́ютъ, я́ко лю́дiе пра́вду сотвори́в­шiи и суда́ Бо́га сво­его́ не оста́вив­шiи: про́сятъ ны́нѣ у мене́ суда́ пра́ведна и при­­бли́житися ко Го́споду жела́ютъ, глаго́люще:
 • что́ я́ко пости́хомся, и не уви́дѣлъ еси́? смири́хомъ ду́шы на́шя, и не увѣ́дѣлъ еси́? Во дни́ бо поще́нiй ва́шихъ обрѣта́ете во́ли ва́шя, и вся́ подру́чныя ва́шя томите́:
 • а́ще въ судѣ́хъ и сва́рѣхъ постите́ся и бiе́те пястьми́ смире́н­наго, вску́ю мнѣ́ постите́ся я́коже дне́сь, е́же услы́шану бы́ти съ во́племъ гла́су ва́­шему?
 • Не сицева́го поста́ а́зъ избра́хъ, и дне́, е́же смири́ти человѣ́ку ду́шу свою́: ниже́ а́ще сляче́ши я́ко се́рпъ вы́ю твою́, и вре́тище и пе́пелъ посте́леши, ниже́ та́ко нарече́те по́стъ прiя́тенъ.
 • Не такова́го [бо] поста́ а́зъ избра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь: но разрѣша́й вся́къ со­у́зъ непра́вды, разруша́й обдолже́нiя наси́льныхъ писа́нiй, от­пусти́ сокруше́н­ныя во свобо́ду и вся́кое писа́нiе непра́ведное раздери́:
 • раздробля́й а́лчущымъ хлѣ́бъ тво́й и ни́щыя безкро́вныя введи́ въ до́мъ тво́й: а́ще ви́диши на́га, одѣ́й, и от­ сво́й­с­т­вен­ныхъ пле́мене тво­его́ не пре́зри.
 • Тогда́ разве́рзет­ся ра́но свѣ́тъ тво́й, и исцѣле́нiя твоя́ ско́ро воз­сiя́ютъ, и предъи́детъ предъ тобо́ю пра́вда твоя́, и сла́ва Бо́жiя объи́метъ тя́.
 • Тогда́ воз­зове́ши, и Бо́гъ услы́шитъ тя́, и еще́ глаго́лющу ти́, рече́тъ: се́, прiидо́хъ. А́ще отъ­и́меши от­ себе́ со­у́зъ и рукобiе́нiе и глаго́лъ ропта́нiя
 • и да́си а́лчущему хлѣ́бъ от­ души́ тво­ея́ и ду́шу смире́н­ную насы́тиши, тогда́ воз­сiя́етъ во тмѣ́ свѣ́тъ тво́й, и тма́ твоя́ бу́детъ я́ко полу́дне,
 • и бу́детъ Бо́гъ тво́й съ тобо́ю при́сно: и насы́тишися, я́коже жела́етъ душа́ твоя́, и ко́сти твоя́ утучнѣ́ютъ, и бу́дутъ я́ко вертогра́дъ напо­е́нъ, и я́ко исто́чникъ, ему́же не оскудѣ́ вода́: и ко́сти твоя́ прозя́бнутъ я́ко трава́, и разботѣ́ютъ, и наслѣ́дятъ ро́ды родо́въ.
 • И сози́ждут­ся пусты́ни твоя́ вѣ́чныя, и бу́дутъ основа́нiя твоя́ вѣ́чная родо́мъ родо́въ: и прозове́шися зда́тель огра́дъ, и стези́ твоя́ посредѣ́ упоко́иши.
 • А́ще от­врати́ши но́гу твою́ от­ суббо́тъ, е́же не твори́ти хотѣ́нiй тво­и́хъ въ де́нь святы́й, и прозове́ши суббо́ты сла́достны, свя́ты богови тво­ему́: не воз­дви́гнеши ноги́ сво­ея́ на дѣ́ло, ниже́ воз­глаго́леши словесе́ во гнѣ́вѣ изъ у́стъ тво­и́хъ,
 • и бу́деши упова́я на Го́спода, и воз­веде́тъ тя́ на благоты́ земны́я, и ухлѣ́битъ тя́ наслѣ́дiемъ Иа́кова отца́ тво­его́: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сiя́.
 • Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву – на грехи его.
 • Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу:
 • «Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» – Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других.
 • Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте.
 • Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?
 • Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
 • раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
 • Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
 • Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,
 • и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень;
 • и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают.
 • И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения.
 • Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, –
 • то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это.
 • ἀναβόησον ἐν ἰσχύι καὶ μὴ φείσῃ ὡς σάλπιγγα ὕψωσον τὴν φωνήν σου καὶ ἀνάγγειλον τῷ λαῷ μου τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν καὶ τῷ οἴκῳ Ιακωβ τὰς ἀνομίας αὐτῶν
 • ἐμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ζητοῦσιν καὶ γνῶναί μου τὰς ὁδοὺς ἐπι­θυμοῦσιν ὡς λαὸς δικαιοσύνην πεποιηκὼς καὶ κρίσιν θεοῦ αὐτοῦ μὴ ἐγκατα­λελοιπὼς αἰτοῦσίν με νῦν κρίσιν δικαίαν καὶ ἐγγίζειν θεῷ ἐπι­θυμοῦσιν
 • λέγον­τες τί ὅτι ἐνηστεύ­σαμεν καὶ οὐκ εἶδες ἐταπεινώσαμεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ οὐκ ἔγνως ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν εὑρίσκετε τὰ θελήματα ὑμῶν καὶ πάν­τας τοὺς ὑποχειρίους ὑμῶν ὑπονύσ­σετε
 • εἰ εἰς κρίσεις καὶ μάχας νηστεύ­ετε καὶ τύπτετε πυγμαῖς ταπεινόν ἵνα τί μοι νηστεύ­ετε ὡς σήμερον ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν
 • οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην καὶ ἡμέραν ταπεινοῦν ἄνθρωπον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ οὐδ᾿ ἂν κάμψῃς ὡς κρίκον τὸν τράχηλόν σου καὶ σάκκον καὶ σποδὸν ὑποστρώσῃ οὐδ᾿ οὕτως καλέσετε νηστείαν δεκτήν
 • οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην λέγει κύριος ἀλλὰ λῦε πάν­τα σύνδεσμον ἀδικίας δια­́λυε στραγγαλιὰς βιαίων συν­αλλαγμάτων ἀπό­στελλε τεθραυσ­μέ­νους ἐν ἀφέσει καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον δια­́σπα
 • δια­́θρυπτε πεινῶν­τι τὸν ἄρτον σου καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου ἐὰν ἴδῃς γυμνόν περίβαλε καὶ ἀπο­̀ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου οὐχ ὑπερόψῃ
 • τότε ῥαγή­σε­ται προ­́ιμον τὸ φῶς σου καὶ τὰ ἰάματά σου ταχὺ ἀνατελεῖ καὶ προ­πορεύ­­σε­ται ἔμπρο­σθέν σου ἡ δικαιοσύνη σου καὶ ἡ δόξα τοῦ θεοῦ περιστελεῖ σε
 • τότε βοήσῃ καὶ ὁ θεὸς εἰσακού­σε­ταί σου ἔτι λαλοῦν­τός σου ἐρεῖ ἰδοὺ πάρειμι ἐὰν ἀφέλῃς ἀπο­̀ σοῦ σύνδεσμον καὶ χειροτονίαν καὶ ῥῆμα γογγυσμοῦ
 • καὶ δῷς πεινῶν­τι τὸν ἄρτον ἐκ ψυχῆς σου καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐμπλή­σῃς τότε ἀνατελεῖ ἐν τῷ σκότει τὸ φῶς σου καὶ τὸ σκότος σου ὡς μεσημβρία
 • καὶ ἔσται ὁ θεός σου μετὰ σοῦ δια­̀ παν­τός καὶ ἐμπλη­σθήσῃ καθάπερ ἐπι­θυμεῖ ἡ ψυχή σου καὶ τὰ ὀστᾶ σου πιανθή­σε­ται καὶ ἔσῃ ὡς κῆπος μεθύων καὶ ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ καὶ τὰ ὀστᾶ σου ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ καὶ πιανθή­σε­ται καὶ κληρο­νο­μήσουσι γενεὰς γενεῶν
 • καὶ οἰκοδομηθήσον­ταί σου αἱ ἔρημοι αἰώνιοι καὶ ἔσται σου τὰ θεμέλια αἰώνια γενεῶν γενεαῖς καὶ κληθήσῃ οἰκοδόμος φραγμῶν καὶ τοὺς τρίβους τοὺς ἀνὰ μέσον παύσεις
 • ἐὰν ἀπο­στρέψῃς τὸν πόδα σου ἀπο­̀ τῶν σαββάτων τοῦ μὴ ποιεῖν τὰ θελήματά σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἁγίᾳ καὶ καλέσεις τὰ σάββατα τρυφερά ἅγια τῷ θεῷ σου οὐκ ἀρεῖς τὸν πόδα σου ἐπ᾿ ἔργῳ οὐδὲ λαλήσεις λόγον ἐν ὀργῇ ἐκ τοῦ στόματός σου
 • καὶ ἔσῃ πεποιθὼς ἐπι­̀ κύριον καὶ ἀναβιβάσει σε ἐπι­̀ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς καὶ ψωμιεῖ σε τὴν κληρο­νο­μίαν Ιακωβ τοῦ πατρός σου τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα
 • «Катуу кыйкыр, токтобо, єнєњдє сурнайдай бийик чыгар, Менин элиме љз мыйзамсыздыгын кљрсљт, Жакыпка љз кєнљљлљрєн кљрсљт.
 • Алар адилеттєє иш кылган, љз Кудайынын мыйзамдарын таштабаган эл сыяктанып, кєн сайын Мени издешет, Менин жолдорумду билгилери келет. Алар Менден адилеттєє сот тууралуу сурашат, Кудайга жакындагылары келет:
 • “Эмне єчєн биз орозо туттук? Сен болсо кљрбљйсєњ. Эмне єчєн биз жаныбызды кыйнадык? Сен болсо билбейсињ”. Силер орозо кармаган кєнє љз эркињерди аткарасыњар, башкалардан оор жумуштарды талап кыласыњар.
 • Силер талаш-тартыш, уруш-чатак єчєн, башкаларды кылмыштуу колуњар менен уруш єчєн орозо кармап жатасыњар. Ушул учурда силер єнєњљр асманга угулуш єчєн орозо кармап жаткан жоксуњар.
 • Мен тандап алган орозо ушундай беле? Мен тандап алган кєн ушундай беле? Ал кєнє адам љз жанын кыйнайт, башын камыштай шылкыйтат, љзєнєн алдына зумбал жана кєл тљшљйт. Ушуну Кудайга жаккан орозо деп, Кудайга жаккан кєн деп айта аласыњбы?
 • Мен тандап алган орозо мындай: калптын кишендерин бошот, эзєєнєн кишендерин чеч, эзилгендерди эркиндикке чыгар, ар кандай моюнтурукту алып сал.
 • Ачка киши менен наныњды бљлєш, тентип жєргљн жакырларды єйєњљ киргиз, жылањачты кљрсљњ, ага кийим кийгиз, каны бир жакыныњдан жашынба».
 • Ошондо сенин жарыгыњ тањ шооласындай тљгєлљт, айыгууњ тез арада келет, чындыгыњ алдыњда жєрљт, Тењирдин дањкы сени коштоп жєрљт.
 • Ошондо сен чакырасыњ, Тењир угат. Ыйлайсыњ, Ал: «Мен мына!» – дейт. Сен љз чљйрљњдљн эзєєнє жоготконуњда, сљљмљйєњдє кљтљргљнєњдє, жаман сєйлљгљндє койгонуњда,
 • ачкага наныњды бергенињде, кыйналгандардын жанын тойгузганыњда, сенин жарыгыњ карањгыда жаркырайт, карањгылыгыњ чак тєштљй болот.
 • Ошондо Тењир ар дайым сенин жол башчыњ болот, кургакчылыкта жаныњды тойгузат, сљљктљрєњдє чыњдайт. Ошондо сен сугарылган бактай, суусу эч качан соолубаган булактай болосуњ.
 • Кылымдар бою ээн жаткан чљлдљргљ сенин тукумдарыњ отурукташат, сен кљп муундардын негизин калыбына келтиресињ. Сени урандыларды калыбына келтирєєчє, жашоо єчєн жолдорду жањыртуучу деп аташат.
 • «Эгерде сен ишембиде, Менин ыйык кєнємдљ, љзєњдєн иштерињди аткаруудан бутуњду токтото турган болсоњ, ишембини кубанычтуу кєн деп, Тењирдин ыйык кєнє деп атай турган болсоњ, ыйык тута турган болсоњ, кєндљлєк иштерињди кылбай, ал кєндє урматтай турган болсоњ, љз каалоолоруњду аткарбай турган болсоњ, курулай сљздљрдє сєйлљбљй турган болсоњ,
 • анда сен Тењирден кубаныч аласыњ. Мен сени жердин бийик жерине чыгарам. Сага атањ Жакыптын мурасынан жедирем. Бул сљздє Тењирдин Љз оозу айтып жатат.