Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Еда́ не мо́жетъ рука́ Госпо́дня спасти́? или́ отягчи́лъ е́сть слу́хъ сво́й, е́же не услы́шати?
 • Но грѣси́ ва́ши разлуча́ютъ между́ ва́ми и между́ Бо́гомъ, и грѣ́хъ ра́ди ва́шихъ от­врати́ лице́ свое́ от­ ва́съ, е́же не поми́ловати.
 • Ру́цѣ во ва́ши оскверне́нѣ кро́вiю, и пе́рсты ва́ши во грѣсѣ́хъ, устнѣ́ же ва́ши воз­глаго́лаша беззако́нiе, и язы́къ ва́шъ непра́вдѣ по­уча́ет­ся.
 • Никто́же глаго́летъ пра́вды, ниже́ е́сть су́дъ и́стиненъ: упова́ютъ на су́етная и глаго́лютъ тще́тная, я́ко зачина́ютъ тру́дъ и ражда́ютъ беззако́нiе.
 • Я́ица а́спидска разби́ша и поста́въ паучи́н­ный тку́тъ, и хотя́й от­ я́ицъ и́хъ я́сти, разби́въ за́портокъ [его́], обрѣ́те и въ не́мъ васили́ска.
 • Поста́въ и́хъ не бу́детъ на ри́зу, и не оде́ждут­ся от­ дѣ́лъ сво­и́хъ: дѣла́ бо и́хъ дѣла́ беззако́нiя.
 • Но́зѣ же и́хъ на зло́ теку́тъ, ско́ри пролiя́ти кро́вь, и мы́сли и́хъ мы́сли о убі́й­ст­вахъ: сокруше́нiе и бѣ́дность во путе́хъ и́хъ,
 • и пути́ ми́рнаго не позна́ша, и нѣ́сть суда́ во путе́хъ и́хъ: стези́ бо и́хъ развраще́ны, по ни́хже хо́дятъ, и не вѣ́дятъ ми́ра.
 • Того́ ра́ди от­ступи́ от­ ни́хъ су́дъ, и не пости́гнетъ и́хъ пра́вда: жду́щымъ и́мъ свѣ́та, бы́сть и́мъ тма́, жду́ще зари́ во мра́цѣ ходи́ша.
 • Ося́жутъ я́ко слѣпі́и стѣ́ну, я́ко су́ще безъ оче́съ осяза́ти бу́дутъ, и паду́т­ся въ полу́дни я́ко въ полу́нощи, я́ко умира́юще воз­стену́тъ
 • я́ко медвѣ́дь, и я́ко го́лубь вку́пѣ по́йдутъ. Жда́хомъ суда́, и нѣ́сть, спасе́нiе дале́че от­ступи́ от­ на́съ.
 • Мно́го бо беззако́нiе на́­ше предъ тобо́ю, и грѣси́ на́ши проти́ву ста́ша на́мъ: беззако́нiя бо на́ша въ на́съ, и непра́вды на́шя уразумѣ́хомъ:
 • нече́­ст­вовахомъ и солга́хомъ и от­ступи́хомъ от­ послѣ́дованiя Бо́га на́­шего: глаго́лахомъ непра́вду и не покори́хомся, во утро́бѣ зача́хомъ и по­учи́хомся от­ се́рдца на́­шего словесе́мъ непра́веднымъ:
 • и оста́вихомъ созади́ су́дъ, и пра́вда дале́че от­ступи́ от­ на́съ: я́ко изнемо́же во путе́хъ и́хъ и́стина, и пра́вымъ [путе́мъ] не воз­мого́ша прейти́:
 • и и́стина взя́ся, и преста́виша у́мъ сво́й е́же смы́слити. И ви́дѣ Госпо́дь и негодова́, я́ко не бя́ше суда́:
 • и ви́дѣ, и не бя́ше му́жа, и помы́сли, и не бя́ше избавля́ющаго: и мсти́ и́мъ мы́шцею сво­е́ю, и поми́лованiемъ утверди́.
 • И одѣ́яся пра́вдою я́ко щито́мъ, и воз­ложи́ шле́мъ спасе́нiя на главу́, и облече́ся въ ри́зу от­мще́нiя, и оде́ждею сво­е́ю:
 • я́ко воз­дава́яй воз­дая́нiе укори́зну супоста́томъ.
 • И убоя́т­ся, и́же от­ за́падъ, и́мене Госпо́дня, и и́же от­ восто́къ со́лнца, и́мене его́ сла́внаго: прiи́детъ бо я́ко рѣка́ наси́льная гнѣ́въ от­ Го́спода, прiи́детъ со я́ростiю.
 • И прiи́детъ Сiо́на ра́ди избавля́яй, и от­врати́тъ нече́стiе от­ Иа́кова.
 • И се́й и́мъ и́же от­ мене́ завѣ́тъ, рече́ Госпо́дь: Ду́хъ мо́й, и́же е́сть въ тебѣ́, и глаго́лы, я́же а́зъ да́хъ во уста́ твоя́, не оскудѣ́ютъ от­ у́стъ тво­и́хъ и от­ у́стъ сѣ́мене тво­его́: рече́ бо Госпо́дь от­ны́нѣ и во вѣ́къ.
 • Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.
 • Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать.
 • Ибо руки ваши осквернены кровью и персты ваши – беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду.
 • Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство;
 • высиживают змеиные яйца и ткут паутину; кто поест яиц их, – умрет, а если раздавит, – выползет ехидна.
 • Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением; дела их – дела неправедные, и насилие в руках их.
 • Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их – мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их.
 • Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира.
 • Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, – озарения, и ходим во мраке.
 • Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми – как мертвые.
 • Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет его, – спасения, но оно далеко от нас.
 • Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем.
 • Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова.
 • И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти.
 • И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда.
 • И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его.
 • И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом.
 • По мере возмездия, по этой мере Он воздаст противникам Своим – яростью, врагам Своим – местью, островам воздаст должное.
 • И убоятся имени Господа на западе и славы Его – на восходе солнца. Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его.
 • И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь.
 • И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века.
 • Ecce non est abbreviata manus Domini, ut salvare nequeat, neque aggravata est auris eius, ut non exaudiat;
 • sed iniquitates vestrae diviserunt inter vos et Deum vestrum, et peccata vestra absconderunt faciem eius a vobis, ne exaudiret.
 • Manus enim vestrae pollutae sunt sanguine, et digiti vestri iniquitate; labia vestra locuta sunt mendacium, et lingua vestra iniquitatem fatur.
 • Non est qui invocet iustitiam, neque est qui iudicet vere; confidunt in nihilo et loquuntur vanitates: conceperunt laborem et pepererunt iniquitatem.
 • Ova aspidum rumpunt et telas araneae texunt; qui comederit de ovis eorum, morietur, et, quod fractum est, erumpet in regulum.
 • Telae eorum non erunt in vestimentum, neque operientur operibus suis; opera eorum opera iniquitatis, et facinora violentiae in manibus eorum.
 • Pedes eorum ad malum currunt et festinant, ut effundant sanguinem innocentem; cogitationes eorum cogitationes iniquitatis, vastitas et contritio in viis eorum.
 • Viam pacis nescierunt, et non est iudicium in gressibus eorum; semitae eorum incurvatae sunt eis: omnis, qui calcat in eis, ignorat pacem.
 • Propter hoc elongatum est iudicium a nobis, et non apprehendit nos iustitia; exspectamus lucem, et ecce tenebrae, splendorem, et in caligine ambulamus.
 • Palpamus sicut caeci parietem et quasi absque oculis attrectamus; impegimus meridie quasi in crepusculo, inter sanos quasi mortui.
 • Rugimus quasi ursi omnes et quasi columbae gementes gemimus; exspectamus iudicium, et non est, salutem, et elongata est a nobis.
 • Multiplicatae sunt enim iniquitates nostrae coram te, et peccata nostra respondent nobis; quia scelera nostra nobiscum, et iniquitates nostras cognovimus:
 • peccare et mentiri contra Dominum et recedere a Deo nostro, loqui violentiam et transgressionem, concipere et murmurare de corde verba mendacii.
 • Et conversum est retrorsum iudicium, et iustitia longe stat, quia corruit in platea veritas, et aequitas non potuit ingredi.
 • Et facta est veritas in oblivionem, et, qui recedit a malo, spoliatur. Et vidit Dominus, et malum apparuit in oculis eius, quia non est iudicium.
 • Et vidit quia non est vir, et aporiatus est, quia non est qui occurrat; et salvavit sibi brachium suum, et iustitia eius ipsa confirmavit eum.
 • Indutus est iustitia ut lorica, et galea salutis in capite eius; indutus est vestimentis ultionis et operuit se zelo quasi pallio.
 • Secundum opera sic retribuet: iram hostibus suis, retributionem inimicis suis, insulis vicem reddet.
 • Et timebunt, qui ab occidente, nomen Domini, et, qui ab ortu solis, gloriam eius, cum venerit quasi fluvius violentus, quem spiritus Domini cogit.
 • Et veniet pro Sion redemptor et eis, qui redeunt ab iniquitate in Iacob, dixit Dominus.
 • Hoc foedus meum cum eis, dixit Dominus: «Spiritus meus, qui est super te, et verba mea, quae posui in ore tuo, non recedent de ore tuo et de ore seminis tui et de ore seminis seminis tui, dixit Dominus, amodo et usque in sempiternum».
 • 耶 和 华 的 膀 臂 , 并 非 缩 短 不 能 拯 救 。 耳 朵 , 并 非 发 沉 不 能 听 见 。
 • 但 你 们 的 罪 孽 使 你 们 与 神 隔 绝 , 你 们 的 罪 恶 使 他 掩 面 不 听 你 们 。
 • 因 你 们 的 手 被 血 沾 染 , 你 们 的 指 头 被 罪 孽 沾 污 。 你 们 的 嘴 唇 说 谎 言 , 你 们 的 舌 头 出 恶 语 。
 • 无 一 人 按 公 义 告 状 , 无 一 人 凭 诚 实 辨 白 。 都 倚 靠 虚 妄 , 说 谎 言 。 所 怀 的 是 毒 害 , 所 生 的 是 罪 孽 。
 • 他 们 ? ? 毒 蛇 蛋 , 结 蜘 蛛 网 。 人 吃 这 蛋 必 死 。 这 蛋 被 踏 , 必 出 蝮 蛇 。
 • 所 结 的 网 , 不 能 成 为 衣 服 , 所 作 的 , 也 不 能 遮 盖 自 己 。 他 们 的 行 为 都 是 罪 孽 , 手 所 作 的 都 是 强 暴 。
 • 他 们 的 脚 奔 跑 行 恶 , 他 们 急 速 流 无 辜 人 的 血 。 意 念 都 是 罪 孽 。 所 经 过 的 路 都 荒 凉 毁 灭 。
 • 平 安 的 路 , 他 们 不 知 道 。 所 行 的 事 没 有 公 平 。 他 们 为 自 己 修 弯 曲 的 路 。 凡 行 此 路 的 , 都 不 知 道 平 安 。
 • 因 此 公 平 离 我 们 远 , 公 义 追 不 上 我 们 。 我 们 指 望 光 亮 , 却 是 黑 暗 。 指 望 光 明 , 却 行 幽 暗 。
 • 我 们 摸 索 墙 壁 , 好 像 瞎 子 。 我 们 摸 索 如 同 无 目 之 人 。 我 们 晌 午 绊 脚 , 如 在 黄 昏 一 样 。 我 们 在 肥 壮 人 中 , 像 死 人 一 般 。
 • 我 们 咆 哮 如 熊 , 哀 呜 如 鸽 。 指 望 公 平 , 却 是 没 有 。 指 望 救 恩 , 却 远 离 我 们 。
 • 我 们 的 过 犯 在 你 面 前 增 多 , 罪 恶 作 见 证 告 我 们 。 过 犯 与 我 们 同 在 。 至 于 我 们 的 罪 孽 , 我 们 都 知 道 。
 • 就 是 悖 逆 不 认 识 耶 和 华 , 转 去 不 跟 从 我 们 的 神 , 说 欺 压 和 叛 逆 的 话 , 心 怀 谎 言 , 随 即 说 出 。
 • 并 且 公 平 转 而 退 后 , 公 义 站 在 远 处 。 诚 实 在 街 上 仆 倒 , 正 直 也 不 得 进 入 。
 • 诚 实 少 见 。 离 恶 的 人 反 成 掠 物 。
 • 那 时 , 耶 和 华 看 见 没 有 公 平 , 甚 不 喜 悦 。 他 见 无 人 拯 救 , 无 人 代 求 , 甚 为 诧 异 。 就 用 自 己 的 膀 臂 施 行 拯 救 。 以 公 义 扶 持 自 己 。
 • 他 以 公 义 为 铠 甲 , ( 或 作 护 心 镜 ) 以 拯 救 为 头 盔 , 以 报 仇 为 衣 服 , 以 热 心 为 外 袍 。
 • 他 必 按 人 的 行 为 施 报 , 脑 怒 他 的 敌 人 , 报 复 他 的 仇 敌 , 向 众 海 岛 施 行 报 应 。
 • 如 此 , 人 从 日 落 之 处 , 必 敬 畏 耶 和 华 的 名 。 从 日 出 之 地 , 也 必 敬 畏 他 的 荣 耀 。 因 为 仇 敌 好 像 急 流 的 河 水 冲 来 , 是 耶 和 华 之 气 所 驱 逐 的 。
 • 必 有 一 位 救 赎 主 , 来 到 锡 安 雅 各 族 中 转 离 过 犯 的 人 那 里 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 至 于 我 与 他 们 所 立 的 约 , 乃 是 这 样 。 我 加 给 你 的 灵 , 传 给 你 的 话 , 必 不 离 你 的 口 , 也 不 离 你 后 裔 与 你 后 裔 之 后 裔 的 口 , 从 今 直 到 永 远 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • Ото ж бо, Господня рука не скоротшала, щоб не помагати, і Його вухо не стало тяжким, щоб не чути,
 • бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув,
 • бо ваші долоні заплямлені кров́ю, ваші ж пальці беззаконням, уста ваші говорять неправду, язик ваш белькоче лихе!
 • Немає нікого, хто б кликав на суд, і нікого нема, хто судився б поправді, кожен надію кладе не марноту й говорить неправду, вагітніє бідою й породжує злочин!
 • Висиджують яйця гадючі та тчуть павутиння: хто з́їсть з їхніх яєць, помирає, а з розбитого гадина вийде…
 • Нитки їхні не стануть одежею, і виробами своїми вони не покриються: їхні діла діла кривди, і в їхніх руках чин насильства…
 • Їхні ноги біжать на лихе, і спішать проливати невинну кров, їхні думки думки кривдні, руїна й погибіль на їхніх дорогах!
 • Дороги спокою не знають, і правосуддя немає на їхніх стежках, вони покрутили собі свої стежки, і кожен, хто нею ступає, не знає спокою.
 • Тому віддалилося право від нас, і не сягає до нас справедливість!
  чекаємо світла, та ось темнота, чекаємо сяйва та й у темнощах ходимо!
 • Ми мацаємо, мов невидющі, за стіну, навпомацки ходимо, мов ті безокі;
  спотикаємося ми опівдні, немов би смерком, між здоровими ми, як померлі!…
 • Усі ми ревемо, як ведмеді, і мов голуби ті постійно воркочемо, чекаємо права й немає, спасіння й від нас віддалилось воно…
 • Бо помножились наші переступи перед Тобою, і свідкують на нас гріхи наші, бо з нами переступи наші, а наші провини ми знаємо їх!
 • Ми зраджували й говорили неправду на Господа, і повідступали від нашого Бога, казали про утиск та відступ, вагітніли й видумували з свого серця слова неправдиві…
 • І правосуддя назад відступилося, а справедливість здалека стоїть, бо на майдані спіткнулася істина, правда ж не може прийти,
 • і істина зникла, а той, хто від злого відходить, грабований…
  І це бачить Господь, і лихе в Його очах, що права нема!
 • І Він бачив, що немає нікого, і дивувавсь, що немає заступника…
  Та рамено Його Йому допомогло, і Його справедливість підперла Його,
 • і Він зодягнув справедливість, як панцер, а шолома спасіння на Свою голову, і зодягнув шати помсти, як одяг, і покрився горливістю, мов би плащем!
 • Надолужить Він гнівом Своїм ворогам згідно з учинками їхніми, Своїм супротивним заплатою, островам надолужить заплату.
 • І будуть боятися Ймення Господнього з заходу, а слави Його зо схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене,
 • і прийде Викупитель Сіонові й тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь.
 • А Я ось із ними умова Моя, говорить Господь: Мій Дух, який на тобі, та слова Мої, що поклав Я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст, і з уст нащадків твоїх, і з уст нащадків потомства твого, говорить Господь, відтепер й аж навіки!