Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Еда́ не мо́жетъ рука́ Госпо́дня спасти́? или́ отягчи́лъ е́сть слу́хъ сво́й, е́же не услы́шати?
 • Но грѣси́ ва́ши разлуча́ютъ между́ ва́ми и между́ Бо́гомъ, и грѣ́хъ ра́ди ва́шихъ от­врати́ лице́ свое́ от­ ва́съ, е́же не поми́ловати.
 • Ру́цѣ во ва́ши оскверне́нѣ кро́вiю, и пе́рсты ва́ши во грѣсѣ́хъ, устнѣ́ же ва́ши воз­глаго́лаша беззако́нiе, и язы́къ ва́шъ непра́вдѣ по­уча́ет­ся.
 • Никто́же глаго́летъ пра́вды, ниже́ е́сть су́дъ и́стиненъ: упова́ютъ на су́етная и глаго́лютъ тще́тная, я́ко зачина́ютъ тру́дъ и ражда́ютъ беззако́нiе.
 • Я́ица а́спидска разби́ша и поста́въ паучи́н­ный тку́тъ, и хотя́й от­ я́ицъ и́хъ я́сти, разби́въ за́портокъ [его́], обрѣ́те и въ не́мъ васили́ска.
 • Поста́въ и́хъ не бу́детъ на ри́зу, и не оде́ждут­ся от­ дѣ́лъ сво­и́хъ: дѣла́ бо и́хъ дѣла́ беззако́нiя.
 • Но́зѣ же и́хъ на зло́ теку́тъ, ско́ри пролiя́ти кро́вь, и мы́сли и́хъ мы́сли о убі́й­ст­вахъ: сокруше́нiе и бѣ́дность во путе́хъ и́хъ,
 • и пути́ ми́рнаго не позна́ша, и нѣ́сть суда́ во путе́хъ и́хъ: стези́ бо и́хъ развраще́ны, по ни́хже хо́дятъ, и не вѣ́дятъ ми́ра.
 • Того́ ра́ди от­ступи́ от­ ни́хъ су́дъ, и не пости́гнетъ и́хъ пра́вда: жду́щымъ и́мъ свѣ́та, бы́сть и́мъ тма́, жду́ще зари́ во мра́цѣ ходи́ша.
 • Ося́жутъ я́ко слѣпі́и стѣ́ну, я́ко су́ще безъ оче́съ осяза́ти бу́дутъ, и паду́т­ся въ полу́дни я́ко въ полу́нощи, я́ко умира́юще воз­стену́тъ
 • я́ко медвѣ́дь, и я́ко го́лубь вку́пѣ по́йдутъ. Жда́хомъ суда́, и нѣ́сть, спасе́нiе дале́че от­ступи́ от­ на́съ.
 • Мно́го бо беззако́нiе на́­ше предъ тобо́ю, и грѣси́ на́ши проти́ву ста́ша на́мъ: беззако́нiя бо на́ша въ на́съ, и непра́вды на́шя уразумѣ́хомъ:
 • нече́­ст­вовахомъ и солга́хомъ и от­ступи́хомъ от­ послѣ́дованiя Бо́га на́­шего: глаго́лахомъ непра́вду и не покори́хомся, во утро́бѣ зача́хомъ и по­учи́хомся от­ се́рдца на́­шего словесе́мъ непра́веднымъ:
 • и оста́вихомъ созади́ су́дъ, и пра́вда дале́че от­ступи́ от­ на́съ: я́ко изнемо́же во путе́хъ и́хъ и́стина, и пра́вымъ [путе́мъ] не воз­мого́ша прейти́:
 • и и́стина взя́ся, и преста́виша у́мъ сво́й е́же смы́слити. И ви́дѣ Госпо́дь и негодова́, я́ко не бя́ше суда́:
 • и ви́дѣ, и не бя́ше му́жа, и помы́сли, и не бя́ше избавля́ющаго: и мсти́ и́мъ мы́шцею сво­е́ю, и поми́лованiемъ утверди́.
 • И одѣ́яся пра́вдою я́ко щито́мъ, и воз­ложи́ шле́мъ спасе́нiя на главу́, и облече́ся въ ри́зу от­мще́нiя, и оде́ждею сво­е́ю:
 • я́ко воз­дава́яй воз­дая́нiе укори́зну супоста́томъ.
 • И убоя́т­ся, и́же от­ за́падъ, и́мене Госпо́дня, и и́же от­ восто́къ со́лнца, и́мене его́ сла́внаго: прiи́детъ бо я́ко рѣка́ наси́льная гнѣ́въ от­ Го́спода, прiи́детъ со я́ростiю.
 • И прiи́детъ Сiо́на ра́ди избавля́яй, и от­врати́тъ нече́стiе от­ Иа́кова.
 • И се́й и́мъ и́же от­ мене́ завѣ́тъ, рече́ Госпо́дь: Ду́хъ мо́й, и́же е́сть въ тебѣ́, и глаго́лы, я́же а́зъ да́хъ во уста́ твоя́, не оскудѣ́ютъ от­ у́стъ тво­и́хъ и от­ у́стъ сѣ́мене тво­его́: рече́ бо Госпо́дь от­ны́нѣ и во вѣ́къ.
 • Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.
 • Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать.
 • Ибо руки ваши осквернены кровью и персты ваши – беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду.
 • Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство;
 • высиживают змеиные яйца и ткут паутину; кто поест яиц их, – умрет, а если раздавит, – выползет ехидна.
 • Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением; дела их – дела неправедные, и насилие в руках их.
 • Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их – мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их.
 • Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира.
 • Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, – озарения, и ходим во мраке.
 • Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми – как мертвые.
 • Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет его, – спасения, но оно далеко от нас.
 • Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем.
 • Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова.
 • И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти.
 • И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда.
 • И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его.
 • И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом.
 • По мере возмездия, по этой мере Он воздаст противникам Своим – яростью, врагам Своим – местью, островам воздаст должное.
 • И убоятся имени Господа на западе и славы Его – на восходе солнца. Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его.
 • И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь.
 • И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века.
 • 耶 和 华 的 膀 臂 , 并 非 缩 短 不 能 拯 救 。 耳 朵 , 并 非 发 沉 不 能 听 见 。
 • 但 你 们 的 罪 孽 使 你 们 与 神 隔 绝 , 你 们 的 罪 恶 使 他 掩 面 不 听 你 们 。
 • 因 你 们 的 手 被 血 沾 染 , 你 们 的 指 头 被 罪 孽 沾 污 。 你 们 的 嘴 唇 说 谎 言 , 你 们 的 舌 头 出 恶 语 。
 • 无 一 人 按 公 义 告 状 , 无 一 人 凭 诚 实 辨 白 。 都 倚 靠 虚 妄 , 说 谎 言 。 所 怀 的 是 毒 害 , 所 生 的 是 罪 孽 。
 • 他 们 ? ? 毒 蛇 蛋 , 结 蜘 蛛 网 。 人 吃 这 蛋 必 死 。 这 蛋 被 踏 , 必 出 蝮 蛇 。
 • 所 结 的 网 , 不 能 成 为 衣 服 , 所 作 的 , 也 不 能 遮 盖 自 己 。 他 们 的 行 为 都 是 罪 孽 , 手 所 作 的 都 是 强 暴 。
 • 他 们 的 脚 奔 跑 行 恶 , 他 们 急 速 流 无 辜 人 的 血 。 意 念 都 是 罪 孽 。 所 经 过 的 路 都 荒 凉 毁 灭 。
 • 平 安 的 路 , 他 们 不 知 道 。 所 行 的 事 没 有 公 平 。 他 们 为 自 己 修 弯 曲 的 路 。 凡 行 此 路 的 , 都 不 知 道 平 安 。
 • 因 此 公 平 离 我 们 远 , 公 义 追 不 上 我 们 。 我 们 指 望 光 亮 , 却 是 黑 暗 。 指 望 光 明 , 却 行 幽 暗 。
 • 我 们 摸 索 墙 壁 , 好 像 瞎 子 。 我 们 摸 索 如 同 无 目 之 人 。 我 们 晌 午 绊 脚 , 如 在 黄 昏 一 样 。 我 们 在 肥 壮 人 中 , 像 死 人 一 般 。
 • 我 们 咆 哮 如 熊 , 哀 呜 如 鸽 。 指 望 公 平 , 却 是 没 有 。 指 望 救 恩 , 却 远 离 我 们 。
 • 我 们 的 过 犯 在 你 面 前 增 多 , 罪 恶 作 见 证 告 我 们 。 过 犯 与 我 们 同 在 。 至 于 我 们 的 罪 孽 , 我 们 都 知 道 。
 • 就 是 悖 逆 不 认 识 耶 和 华 , 转 去 不 跟 从 我 们 的 神 , 说 欺 压 和 叛 逆 的 话 , 心 怀 谎 言 , 随 即 说 出 。
 • 并 且 公 平 转 而 退 后 , 公 义 站 在 远 处 。 诚 实 在 街 上 仆 倒 , 正 直 也 不 得 进 入 。
 • 诚 实 少 见 。 离 恶 的 人 反 成 掠 物 。
 • 那 时 , 耶 和 华 看 见 没 有 公 平 , 甚 不 喜 悦 。 他 见 无 人 拯 救 , 无 人 代 求 , 甚 为 诧 异 。 就 用 自 己 的 膀 臂 施 行 拯 救 。 以 公 义 扶 持 自 己 。
 • 他 以 公 义 为 铠 甲 , ( 或 作 护 心 镜 ) 以 拯 救 为 头 盔 , 以 报 仇 为 衣 服 , 以 热 心 为 外 袍 。
 • 他 必 按 人 的 行 为 施 报 , 脑 怒 他 的 敌 人 , 报 复 他 的 仇 敌 , 向 众 海 岛 施 行 报 应 。
 • 如 此 , 人 从 日 落 之 处 , 必 敬 畏 耶 和 华 的 名 。 从 日 出 之 地 , 也 必 敬 畏 他 的 荣 耀 。 因 为 仇 敌 好 像 急 流 的 河 水 冲 来 , 是 耶 和 华 之 气 所 驱 逐 的 。
 • 必 有 一 位 救 赎 主 , 来 到 锡 安 雅 各 族 中 转 离 过 犯 的 人 那 里 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 至 于 我 与 他 们 所 立 的 约 , 乃 是 这 样 。 我 加 给 你 的 灵 , 传 给 你 的 话 , 必 不 离 你 的 口 , 也 不 离 你 后 裔 与 你 后 裔 之 后 裔 的 口 , 从 今 直 到 永 远 。 这 是 耶 和 华 说 的 。