Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Свѣти́ся, свѣти́ся, Иерусали́ме, прiи́де бо тво́й свѣ́тъ, и сла́ва Госпо́дня на тебѣ́ воз­сiя́.
 • Се́, тма́ покры́етъ зе́млю, и мра́къ на язы́ки, на тебѣ́ же яви́т­ся Госпо́дь, и сла́ва его́ на тебѣ́ у́зрит­ся.
 • И по́йдутъ ца́рiе свѣ́томъ тво­и́мъ, и язы́цы свѣ́тлостiю тво­е́ю.
 • Возведи́ о́крестъ о́чи тво­и́ и ви́ждь собра́ная ча́да твоя́: се́, прiидо́ша вси́ сы́нове тво­и́ издале́ча, и дще́ри твоя́ на ра́мѣхъ во́змут­ся.
 • Тогда́ у́зриши и воз­ра́дуешися, и убо­и́шися и ужа́снешися се́рдцемъ, я́ко преложи́т­ся къ тебѣ́ бога́т­ст­во морско́е и язы́ковъ и люді́й:
 • и прiи́дутъ къ тебѣ́ стада́ велблю́дъ, и покры́ютъ тя́ велблю́ди Мадiа́мстiи и гефа́рстiи: вси́ от­ Савы́ прiи́дутъ, нося́ще зла́то, и Лива́нъ при­­несу́тъ и ка́мень че́стенъ, и спасе́нiе Госпо́дне благовоз­вѣстя́тъ:
 • и вся́ о́вцы Кида́рскiя соберу́т­ся тебѣ́, и овни́ Навео́ѳстiи прiи́дутъ къ тебѣ́, и воз­несу́т­ся прiя́тная на же́ртвен­никъ мо́й, и до́мъ моли́твы мо­ея́ просла́вит­ся.
 • Кі́и су́ть, и́же я́ко о́блацы летя́тъ, и я́ко го́лубiе со птенцы́ ко мнѣ́?
 • Мене́ о́строви жда́ша, и корабли́ Ѳарсі́йстiи во пе́рвыхъ, при­­вести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́ и зла́то и́хъ съ ни́ми, и́мене ра́ди Госпо́дня свята́го, и за е́же свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти.
 • И сози́ждутъ сы́нове иноро́днiи стѣ́ны твоя́, и ца́рiе и́хъ предстоя́ти бу́дутъ тебѣ́: за гнѣ́въ бо мо́й порази́хъ тя́ и за ми́лость мою́ воз­люби́хъ тя́.
 • И от­ве́рзут­ся врата́ твоя́ при́сно, де́нь и но́щь не затворя́т­ся, ввести́ къ тебѣ́ си́лу язы́къ и цари́ и́хъ ведо́мыя.
 • Язы́цы бо и ца́рiе, и́же не порабо́таютъ ти́, поги́бнутъ, и язы́цы запустѣ́нiемъ запустѣ́ютъ.
 • И сла́ва Лива́нова къ тебѣ́ прiи́детъ, кипари́сомъ и пе́вгомъ и ке́дромъ вку́пѣ, просла́вити мѣ́сто свято́е мое́, и мѣ́сто ногу́ мое́ю просла́влю.
 • И по́йдутъ къ тебѣ́ боя́щеся сы́нове смири́в­шихъ тя́ и раздражи́в­шихъ тя́, и покло́нят­ся слѣда́мъ ногу́ твое́ю вси́ прогнѣ́вав­шiи тя́, и нарече́шися гра́дъ Госпо́день, Сiо́нъ свята́го Изра́илева.
 • За сiе́, я́ко бы́лъ еси́ оста́вленъ и воз­ненави́дѣнъ и не бѣ́ помага́ющаго ти́, положу́ тя́ въ ра́дость вѣ́чную, весе́лiе родо́мъ родо́въ.
 • И изссе́ши млеко́ язы́ковъ и бога́т­ст­во царе́й снѣ́си, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ Госпо́дь спаса́яй тя́ и избавля́яй тя́ Бо́гъ Изра́илевъ.
 • И вмѣ́сто мѣ́ди при­­несу́ ти́ зла́то, и вмѣ́сто желѣ́за при­­несу́ ти́ сребро́, и вмѣ́сто древе́съ при­­несу́ ти́ мѣ́дь, и вмѣ́сто ка́менiя желѣ́зо: и вда́мъ кня́зи твоя́ въ ми́ръ и надзира́тели твоя́ въ пра́вду.
 • И не услы́шит­ся посе́мъ непра́вда въ земли́ тво­е́й, ни сокруше́нiе, ни бѣ́дность во предѣ́лѣхъ тво­и́хъ, но прозове́т­ся спасе́нiе забра́ла твоя́ и врата́ твоя́ хвала́.
 • И не бу́детъ тебѣ́ ктому́ со́лнце во свѣ́тъ дне́, ниже́ восхо́дъ луны́ просвѣти́тъ твою́ но́щь, но бу́детъ тебѣ́ Госпо́дь свѣ́тъ вѣ́чный и Бо́гъ сла́ва твоя́.
 • Не за́йдетъ бо со́лнце тебѣ́, и луна́ не оскудѣ́етъ тебѣ́: бу́детъ бо Госпо́дь тебѣ́ свѣ́тъ вѣ́чный, и испо́лнят­ся дні́е рыда́нiя тво­его́.
 • И лю́дiе тво­и́ вси́ пра́веднiи во вѣ́къ наслѣ́дятъ зе́млю, храня́ще са́дъ, дѣла́ руку́ его́ въ сла́ву.
 • Ма́лый бу́детъ въ ты́сящы, а малѣ́йшiй во язы́къ вели́къ: а́зъ Госпо́дь по вре́мени соберу́ и́хъ.
 • Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
 • Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою.
 • И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию.
 • Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
 • Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе.
 • Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа.
 • Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей.
 • Кто это летят, как облака, и как голуби – к голубятням своим?
 • Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя.
 • Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе.
 • И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их.
 • Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся.
 • Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих.
 • И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева.
 • Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез тебя, Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов.
 • Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
 • Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо; и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими – правду.
 • Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения – в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои – славою.
 • Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею.
 • Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего.
 • И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, – отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему.
 • От малого произойдет тысяча, и от самого слабого – сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.
 • φωτίζου φωτίζου Ιερουσαλημ ἥκει γάρ σου τὸ φῶς καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπι­̀ σὲ ἀνατέταλκεν
 • ἰδοὺ σκότος καὶ γνόφος καλύψει γῆν ἐπ᾿ ἔθνη ἐπι­̀ δὲ σὲ φανή­σε­ται κύριος καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπι­̀ σὲ ὀφθή­σε­ται
 • καὶ πορεύ­σον­ται βασιλεῖς τῷ φωτί σου καὶ ἔθνη τῇ λαμπρο­́τητί σου
 • ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ συν­ηγμένα τὰ τέκνα σου ἰδοὺ ἥκασιν πάν­τες οἱ υἱοί σου μακρόθεν καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ᾿ ὤμων ἀρθήσον­ται
 • τότε ὄψῃ καὶ φοβηθήσῃ καὶ ἐκστήσῃ τῇ καρδίᾳ ὅτι μεταβαλεῖ εἰς σὲ πλοῦτος θαλάσ­σης καὶ ἐθνῶν καὶ λαῶν καὶ ἥξουσίν σοι
 • ἀγέλαι καμήλων καὶ καλύψουσίν σε κάμηλοι Μαδια­μ καὶ Γαιφα πάν­τες ἐκ Σαβα ἥξουσιν φέρον­τες χρυσίον καὶ λίβανον οἴσουσιν καὶ τὸ σωτήριον κυρίου εὐαγγελιοῦν­ται
 • καὶ πάν­τα τὰ προ­́βατα Κηδαρ συν­αχθήσον­ταί σοι καὶ κριοὶ Ναβαιωθ ἥξουσίν σοι καὶ ἀνενεχθή­σε­ται δεκτὰ ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριόν μου καὶ ὁ οἶκος τῆς προ­σευχῆς μου δοξασθή­σε­ται
 • τίνες οἵδε ὡς νεφέλαι πέταν­ται καὶ ὡς περιστεραὶ σὺν νεοσ­σοῖς
 • ἐμὲ νῆσοι ὑπέμειναν καὶ πλοῖα Θαρσις ἐν πρώτοις ἀγαγεῖν τὰ τέκνα σου μακρόθεν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν μετ᾿ αὐτῶν δια­̀ τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον καὶ δια­̀ τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἔνδοξον εἶναι
 • καὶ οἰκοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ τείχη σου καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παρα­στήσον­ταί σοι δια­̀ γὰρ ὀργήν μου ἐπάταξά σε καὶ δια­̀ ἔλεον ἠγάπησά σε
 • καὶ ἀνοιχθήσον­ται αἱ πύλαι σου δια­̀ παν­τός ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐ κλεισθήσον­ται εἰσαγαγεῖν προ­̀ς σὲ δύναμιν ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἀγο­μέ­νους
 • τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς οἵτινες οὐ δουλεύ­σουσίν σοι ἀπο­λοῦν­ται καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσον­ται
 • καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου προ­̀ς σὲ ἥξει ἐν κυπαρίσ­σῳ καὶ πεύ­κῃ καὶ κέδρῳ ἅμα δοξάσαι τὸν τόπον τὸν ἅγιόν μου
 • καὶ πορεύ­σον­ται προ­̀ς σὲ δεδοικότες υἱοὶ ταπεινωσάν­των σε καὶ παροξυν­άν­των σε καὶ κληθήσῃ πόλις κυρίου Σιων ἁγίου Ισραηλ
 • δια­̀ τὸ γεγενῆσθαί σε ἐγκατα­λελειμμένην καὶ μεμισημένην καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν καὶ θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς
 • καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ σῴζων σε καὶ ἐξαιρούμενός σε θεὸς Ισραηλ
 • καὶ ἀν­τὶ χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον ἀν­τὶ δὲ σιδήρου οἴσω σοι ἀργύριον ἀν­τὶ δὲ ξύλων οἴσω σοι χαλκόν ἀν­τὶ δὲ λίθων σίδηρον καὶ δώσω τοὺς ἄρχον­τάς σου ἐν εἰρήνῃ καὶ τοὺς ἐπι­σκόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ
 • καὶ οὐκ ἀκουσθή­σε­ται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ γῇ σου οὐδὲ σύν­τριμμα οὐδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς ὁρίοις σου ἀλλὰ κληθή­σε­ται σωτήριον τὰ τείχη σου καὶ αἱ πύλαι σου γλύμμα
 • καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ ἥλιος εἰς φῶς ἡμέρας οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σοι τὴν νύκτα ἀλλ᾿ ἔσται σοι κύριος φῶς αἰώνιον καὶ ὁ θεὸς δόξα σου
 • οὐ γὰρ δύ­σε­ται ὁ ἥλιός σοι καὶ ἡ σελήνη σοι οὐκ ἐκλείψει ἔσται γὰρ κύριός σοι φῶς αἰώνιον καὶ ἀναπλη­ρωθήσον­ται αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους σου
 • καὶ ὁ λαός σου πᾶς δίκαιος καὶ δι᾿ αἰῶνος κληρο­νο­μήσουσιν τὴν γῆν φυλάσ­σων τὸ φύτευμα ἔργα χειρῶν αὐτοῦ εἰς δόξαν
 • ὁ ὀλιγοστὸς ἔσται εἰς χιλιάδας καὶ ὁ ἐλάχιστος εἰς ἔθνος μέγα ἐγὼ κύριος κατα­̀ καιρὸν συν­άξω αὐτούς
 • აღდექ, განათდი, რადგან მოაწია შენმა ნათელმა და უფლის დიდება გაბრწყინდა შენზე.
 • რადგან, აჰა, წყვდიადი დაფარავს ქვეყანას და ბნელი - ხალხებს, შენზე კი უფალი ინათებს და მისი დიდება გამოგეცხადება.
 • ხალხები მოვლენ შენს ნათელზე და შენი სხივის ელვარებაზე.
 • ირგვლივ მოატარე თვალი და იხილე: ყველანი შეკრებილან და შენსკენ მოდიან; შენი ვაჟები შორიდან მოვლენ და შენს ასულებს მხრებით მოიყვანენ.
 • მაშინ დაინახავ და გაბრწყინდები, აგიძგერდება და გაგეხსნება გული, რადგან შენკენ მოიქცევა ზღვის სიუხვე და ხალხთა დოვლათი შენთან მოვა.
 • უამრავი აქლემები დაგფარავენ, მიდიანის და ყეფას კოზაკები; ყველანი შებადან მოვლენ, ოქროსა და გუნდრუკს მოგიტანენ და უფლის სადიდებლებს გააცხადებენ.
 • კედარის მთელი ცხვარი შენთან შეგროვდება, ნებაიოთის ვერძები შენს სამსახურში იქნებიან, ნებით ავლენ ჩემს სამსხვერპლოზე და ჩემი დიდების სახლს განვადიდებ.
 • ვინ არის, ღრუბელივით რომ მოფრინავს და მტრედივით თავისი სამტრედისკენ?
 • რადგან მე მელიან ზღვისპირელნი, თარშიშის ხომალდები სათავეში დგანან, რომ შორიდან მომიყვანონ შენი ვაჟები მათ ვერცხლთან და ოქროსთან ერთად უფლის, შენი ღვთის სახელისთვის და ისრაელის წმიდისათვის, რადგან მან განგადიდა შენ.
 • ააშენებენ უცხოთა ძენი შენს კედლებს და მათი მეფენი დაგიწყებენ სამსახურს; თუმცა რისხვით გგვემე, მაგრამ სიყვარულით შეგიბრალებ.
 • მუდამ ღია იქნება შენი კარიბჭენი, არ ჩაიკეტება დღითა და ღამით, რათა მოგიტანონ ხალხთა დოვლათი და მათი მეფეები მოგიყვანონ.
 • რადგან ხალხი და სამეფო, რომელიც არ დაგემორჩილება, დაიღუპება და ეს ხალხები განადგურდებიან.
 • ლიბანის დიდება შენთან შოვა, ალვა, ნეკერჩხალი და ბზა - ერთიანად, ჩემი საწმიდარის ადგილის გასამშვენებლად, რომ ჩემი კვარცხლბეკი განვადიდო.
 • ქედმოხრილნი მოვლენ შენს წინაშე შენი მჩაგვრელების შვილები და შენს ფეხთა ტერფებთან დაემხობა ყველა შენი მოძულე; გიწოდებენ საუფლო ქალაქს, სიონს ისრაელის წმიდისა.
 • ნაცვლად იმისა, რომ იყო მიტოვებული და მოძულებული, ვისაც არავინ ეკარება, საუკუნო მშვენებად გაგხდი, სიხარულად თაობიდან თაობაში.
 • ხალხთა ღალით გამოიკვებები და მეფეთა დოვლათით გამოიზრდები, და გეცოდინება, რომ მე ვარ უფალი, შენი მხსნელი და გამომსყიდველი, იაკობის ძლიერი.
 • სპილენძის ნაცვლად ოქროს მოგიტან და რკინის ნაცვლად მოგიტან ვერცხლს, ხეების ნაცვლად - სპილენძს და ქვების ნაცვლად - რკინას. შენს განმგებელად მშვიდობას გავხდი და ზედამხედველად - სიმართლეს.
 • აღარ გაისმება ძალადობა შენს ქვეყანაში, ძარცვა და გლეჯა - შენს საზღვრებში; ხსნას უწოდებ შენს კედლებს და სადიდებეღას - შენს კარიბჭეებს.
 • დღისით მზე აღარ გექნება მნათობად და არც მთვარის ბრწყინვალება გაგინათებს: უფალი გეყოლება საუკუნო მნათობად და შენი ღმერთი - შენს დიდებად.
 • აღარ ჩაესვენება შენი მზე და შენი მთვარე აღარ დაცხრება, რადგან უფალი გეყოლება საუკუნო მნათობად და შენი გლოვის დღეები დასრულდება.
 • შენი ერი ერთიანად მართალი იქნება და საუკუნოდ დაიმკვიდრებს ქვეყანას ჩემი დარგული მორჩი, ჩემ ხელთა ქმნილება, რათა იდიდოს.
 • მცირე ათასად გადაიქცევა და უმრწემესი - ძლიერ ხალხად. მე, უფალი, თავის დროზე დავაჩქარებ ამას.
 • «Тур, жаркыра, Иерусалим, анткени сенин жарыгыњ келди, Тењирдин дањкы сенин єстєњдљн чыкты!
 • Анткени мына, жерди карањгылык, элдерди коюу карањгылык каптаганы жатат. Ал эми сенин єстєњдљн Тењир жаркырайт, Анын дањкы сенин єстєњљ келет.
 • Ошондо сенин жарыгыња элдер келишет, сенин єстєњдљн чыгып келе жаткан жаркыроого падышалар келишет.
 • Башыњды кљтљрєп, айланањды кара: алар бардыгы чогулуп, сага келе жатышат. Алыстан уулдарыњ келе жатат, кыздарыњды колдоруна салып кљтљрєп келе жатышат.
 • Ошондо кљрєп кубанасыњ, жєрљгєњ дєкєлдљп кењейет, анткени дењиздин байлыгы сага бурулат, элдердин энчиси сага љтљт.
 • Сенин жерињди кљп сандаган тљљлљр, Мидиан менен Эйпанын наарлары каптайт. Алардын баары Шебадан алтын менен ладан жєктљп келип, Тењирдин дањкын жар салышат.
 • Кейдардын бєт койлору сага чогулуп келет, Небайоттун кочкорлору сага кызмат кылат. Алар Менин курмандык чалынуучу жайыма Мага жаккан курмандык болуп чыгат, ошондо Мен Љзємдєн дањкымдын єйєн дањазалайм.
 • Булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? Љздљрєнєн кептерканасына кљгєчкљндљрдљй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер?
 • Чындыгында, Мени аралдар кєтєп жатат, сенин уулдарыњды алыстан алтын-кємєшє менен кошо Кудай-Тењирињдин ысымы єчєн жана Ысрайылдын Ыйыгы єчєн алып келиш єчєн, алардын алдында Таршыш кемелери кєтєп турат, анткени Ал сени дањктады.
 • Ошондо чет жерликтердин уулдары сенин дубалдарыњды курушат, алардын падышалары сага кызмат кылышат, анткени Мен сени каарданып жатканымда кыйраткам, бирок сага Љзємдєн ырайымым менен ырайым кылам.
 • Сенин дарбазањ дайыма ачык турат, элдердин байлыгы сага жеткирилип турушу єчєн, алардын падышалары сага алып келинип турушу єчєн, дарбазањ кєнє-тєнє жабылбайт.
 • Анткени сага кызмат кылгысы келбеген элдер менен падышачылыктар кырылат, андай элдер таптакыр кырылат.
 • Сага Лебанондун атак-дањкы келет, Менин ыйык жайымды жасалгалаш єчєн, кипарис, чынар, кедр дарактары келет. Ошондо Мен бутум турган жерди дањктайм.
 • Сени эзгендердин уулдары баштарын ийип алдыња келишет, сени жек кљргљндљрдєн баары бут алдыња жыгылышат. Сени Тењирдин шаары, Ысрайылдын Ыйыгынын Сиону деп аташат.
 • Сен ташталып, жек кљрєндє болгонсуњ, сен аркылуу эч ким љтпљй калган, бирок Мен сени тєбљлєккљ улуу кылам, кылымдан кылымга кубанычка бљлљйм.
 • Сен элдердин сєтєнљ тоёсуњ, падышалардын эмчегин эмесињ, ошондо сен Менин Тењир экенимди, сенин Куткаруучуњ жана Сактап Калуучуњ экенимди, Жакыптын Кєчтєєсє экенимди билесињ.
 • Мен сага жездин ордуна алтын, темирдин ордуна кємєш, жыгачтын ордуна жез, таштын ордуна темир жеткирип турам. Сенин башкаруучуњдун ордуна тынчтыкты, кєзљтчєњдєн ордуна чындыкты коём.
 • Мындан ары сенин жерињде зордук-зомбулук деген угулбайт, сенин аймагыњда кыйратуу, талап-тоноо деген угулбайт. Дубалдарыњды куткаруучум деп, дарбазањды атак-дањкым деп атайсыњ.
 • Мындан ары кєн сага љзєнєн кєндєзгє жарыгы менен кызмат кылбайт, айдын жарыгы жарык бербейт, бирок сенин тєбљлєктєє жарыгыњ Тењир болот, сенин дањкыњ Кудай болот.
 • Мындан ары кєнєњ батпайт, айыњ жашынбайт, анткени Тењир сен єчєн тєбљлєк жарык болот. Сенин кайгылуу кєндљрєњ бєтљт.
 • Сенин бєт элињ адил болот, Менин колумдан чыккан, Мен отургузган бутак Мени дањкташ єчєн, жерге тєбљлєккљ ээ болот.
 • Аздан мињ, эњ начардан кєчтєє эл чыгат. Мен, Тењир, муну љз убагы келгенде тездетем».