Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Свѣти́ся, свѣти́ся, Иерусали́ме, прiи́де бо тво́й свѣ́тъ, и сла́ва Госпо́дня на тебѣ́ воз­сiя́.
 • Се́, тма́ покры́етъ зе́млю, и мра́къ на язы́ки, на тебѣ́ же яви́т­ся Госпо́дь, и сла́ва его́ на тебѣ́ у́зрит­ся.
 • И по́йдутъ ца́рiе свѣ́томъ тво­и́мъ, и язы́цы свѣ́тлостiю тво­е́ю.
 • Возведи́ о́крестъ о́чи тво­и́ и ви́ждь собра́ная ча́да твоя́: се́, прiидо́ша вси́ сы́нове тво­и́ издале́ча, и дще́ри твоя́ на ра́мѣхъ во́змут­ся.
 • Тогда́ у́зриши и воз­ра́дуешися, и убо­и́шися и ужа́снешися се́рдцемъ, я́ко преложи́т­ся къ тебѣ́ бога́т­ст­во морско́е и язы́ковъ и люді́й:
 • и прiи́дутъ къ тебѣ́ стада́ велблю́дъ, и покры́ютъ тя́ велблю́ди Мадiа́мстiи и гефа́рстiи: вси́ от­ Савы́ прiи́дутъ, нося́ще зла́то, и Лива́нъ при­­несу́тъ и ка́мень че́стенъ, и спасе́нiе Госпо́дне благовоз­вѣстя́тъ:
 • и вся́ о́вцы Кида́рскiя соберу́т­ся тебѣ́, и овни́ Навео́ѳстiи прiи́дутъ къ тебѣ́, и воз­несу́т­ся прiя́тная на же́ртвен­никъ мо́й, и до́мъ моли́твы мо­ея́ просла́вит­ся.
 • Кі́и су́ть, и́же я́ко о́блацы летя́тъ, и я́ко го́лубiе со птенцы́ ко мнѣ́?
 • Мене́ о́строви жда́ша, и корабли́ Ѳарсі́йстiи во пе́рвыхъ, при­­вести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́ и зла́то и́хъ съ ни́ми, и́мене ра́ди Госпо́дня свята́го, и за е́же свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти.
 • И сози́ждутъ сы́нове иноро́днiи стѣ́ны твоя́, и ца́рiе и́хъ предстоя́ти бу́дутъ тебѣ́: за гнѣ́въ бо мо́й порази́хъ тя́ и за ми́лость мою́ воз­люби́хъ тя́.
 • И от­ве́рзут­ся врата́ твоя́ при́сно, де́нь и но́щь не затворя́т­ся, ввести́ къ тебѣ́ си́лу язы́къ и цари́ и́хъ ведо́мыя.
 • Язы́цы бо и ца́рiе, и́же не порабо́таютъ ти́, поги́бнутъ, и язы́цы запустѣ́нiемъ запустѣ́ютъ.
 • И сла́ва Лива́нова къ тебѣ́ прiи́детъ, кипари́сомъ и пе́вгомъ и ке́дромъ вку́пѣ, просла́вити мѣ́сто свято́е мое́, и мѣ́сто ногу́ мое́ю просла́влю.
 • И по́йдутъ къ тебѣ́ боя́щеся сы́нове смири́в­шихъ тя́ и раздражи́в­шихъ тя́, и покло́нят­ся слѣда́мъ ногу́ твое́ю вси́ прогнѣ́вав­шiи тя́, и нарече́шися гра́дъ Госпо́день, Сiо́нъ свята́го Изра́илева.
 • За сiе́, я́ко бы́лъ еси́ оста́вленъ и воз­ненави́дѣнъ и не бѣ́ помага́ющаго ти́, положу́ тя́ въ ра́дость вѣ́чную, весе́лiе родо́мъ родо́въ.
 • И изссе́ши млеко́ язы́ковъ и бога́т­ст­во царе́й снѣ́си, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ Госпо́дь спаса́яй тя́ и избавля́яй тя́ Бо́гъ Изра́илевъ.
 • И вмѣ́сто мѣ́ди при­­несу́ ти́ зла́то, и вмѣ́сто желѣ́за при­­несу́ ти́ сребро́, и вмѣ́сто древе́съ при­­несу́ ти́ мѣ́дь, и вмѣ́сто ка́менiя желѣ́зо: и вда́мъ кня́зи твоя́ въ ми́ръ и надзира́тели твоя́ въ пра́вду.
 • И не услы́шит­ся посе́мъ непра́вда въ земли́ тво­е́й, ни сокруше́нiе, ни бѣ́дность во предѣ́лѣхъ тво­и́хъ, но прозове́т­ся спасе́нiе забра́ла твоя́ и врата́ твоя́ хвала́.
 • И не бу́детъ тебѣ́ ктому́ со́лнце во свѣ́тъ дне́, ниже́ восхо́дъ луны́ просвѣти́тъ твою́ но́щь, но бу́детъ тебѣ́ Госпо́дь свѣ́тъ вѣ́чный и Бо́гъ сла́ва твоя́.
 • Не за́йдетъ бо со́лнце тебѣ́, и луна́ не оскудѣ́етъ тебѣ́: бу́детъ бо Госпо́дь тебѣ́ свѣ́тъ вѣ́чный, и испо́лнят­ся дні́е рыда́нiя тво­его́.
 • И лю́дiе тво­и́ вси́ пра́веднiи во вѣ́къ наслѣ́дятъ зе́млю, храня́ще са́дъ, дѣла́ руку́ его́ въ сла́ву.
 • Ма́лый бу́детъ въ ты́сящы, а малѣ́йшiй во язы́къ вели́къ: а́зъ Госпо́дь по вре́мени соберу́ и́хъ.
 • Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
 • Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою.
 • И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию.
 • Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
 • Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе.
 • Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа.
 • Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей.
 • Кто это летят, как облака, и как голуби – к голубятням своим?
 • Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя.
 • Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе.
 • И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их.
 • Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся.
 • Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих.
 • И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева.
 • Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез тебя, Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов.
 • Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
 • Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо; и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими – правду.
 • Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения – в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои – славою.
 • Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею.
 • Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего.
 • И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, – отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему.
 • От малого произойдет тысяча, и от самого слабого – сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.
 •  «¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
  y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti!
 • Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra
  y oscuridad las naciones;
  mas sobre ti amanecerá Jehová
  y sobre ti será vista su gloria.
 • Andarán las naciones a tu luz
  y los reyes al resplandor de tu amanecer.
 • Alza tus ojos alrededor y mira:
  todos estos se han juntado, vienen hacia ti.
  Tus hijos vendrán de lejos
  y a tus hijas las traerán en brazos.
 • Entonces lo verás y resplandecerás.
  Se maravillará y ensanchará tu corazón
  porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar
  y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti.
 • Multitud de camellos te cubrirá
  y dromedarios de Madián y de Efa.
  Vendrán todos los de Sabá
  trayendo oro e incienso,
  y publicarán las alabanzas de Jehová.
 • Todo el ganado de Cedar será reunido para ti;
  carneros de Nebaiot estarán a tu servicio.
  Serán una ofrenda agradable sobre mi altar,
  y daré esplendor a la casa de mi gloria.

 • »¿Quiénes son estos que vuelan como nubes
  y como palomas a sus ventanas?
 • Ciertamente, en mí esperarán los de las costas,
  y las naves de Tarsis desde el principio,
  para traer tus hijos de lejos,
  su plata y su oro con ellos,
  al nombre de Jehová tu Dios
  y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
 • Extranjeros edificarán tus muros
  y sus reyes estarán a tu servicio,
  porque en mi ira te castigué,
  mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
 • Tus puertas estarán de continuo abiertas:
  no se cerrarán de día ni de noche,
  para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones
  y conducidos hasta ti sus reyes,
 • porque la nación o el reino que no quiera servirte,
  perecerá; del todo será asolado.

 • »La gloria del Líbano vendrá a ti:
  cipreses, pinos y bojes juntamente,
  para embellecer el lugar de mi santuario;
  y yo glorificaré el lugar de mis pies.
 • Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron,
  y a las plantas de tus pies se encorvarán
  todos los que te despreciaban,
  y te llamarán “Ciudad de Jehová”,
  “Sión del Santo de Israel”.
 • En vez de estar abandonada y aborrecida,
  tanto que nadie transitaba por ti,
  haré que tengas renombre eterno,
  que seas el gozo de todas las generaciones.
 • Mamarás la leche de las naciones,
  el pecho de los reyes mamarás;
  y sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador,
  tu Redentor, el Fuerte de Jacob.

 • »En vez de bronce traeré oro,
  y plata en lugar de hierro;
  bronce en lugar de madera,
  y hierro en lugar de piedras.
  Te daré la paz por magistrado,
  y la justicia por gobernante.
 • Nunca más se hablará de violencia en tu tierra,
  ni de destrucción o quebrantamiento en tu territorio,
  sino que llamarás “Salvación” a tus muros,
  y a tus puertas “Alabanza”.

 • »El sol nunca más te servirá de luz para el día
  ni el resplandor de la luna te alumbrará,
  sino que Jehová te será por luz eterna
  y el Dios tuyo será tu esplendor.
 • No se pondrá jamás tu sol
  ni menguará tu luna,
  porque Jehová te será por luz eterna
  y los días de tu luto se habrán cumplido.

 • »Todo tu pueblo, todos ellos, serán justos.
  Para siempre heredarán la tierra;
  serán los renuevos de mi plantío,
  obra de mis manos, para glorificarme.
 • El pequeño llegará a ser un millar;
  del menor saldrá un pueblo poderoso.
  Yo Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto.


 • 兴 起 发 光 。 因 为 你 的 光 已 经 来 到 , 耶 和 华 的 荣 耀 发 现 照 耀 你 。
 • 看 哪 , 黑 暗 遮 盖 大 地 , 幽 暗 遮 盖 万 民 。 耶 和 华 却 要 显 现 照 耀 你 , 他 的 荣 耀 要 现 在 你 身 上 。
 • 万 国 要 来 就 你 的 光 , 君 王 要 来 就 你 发 现 的 光 辉 。
 • 你 举 目 向 四 方 观 看 。 众 人 都 聚 集 来 到 你 这 里 。 你 的 众 子 从 远 方 而 来 , 你 的 众 女 也 被 怀 抱 而 来 。
 • 那 时 你 看 见 就 有 光 荣 , 你 心 又 跳 动 , 又 宽 畅 。 因 为 大 海 丰 盛 的 货 物 , 必 转 来 归 你 , 列 国 的 财 宝 , 也 必 来 归 你 。
 • 成 群 的 骆 驼 , 并 米 甸 和 以 法 的 独 峰 驼 , 必 遮 满 你 。 示 巴 的 众 人 , 都 必 来 到 。 要 奉 上 黄 金 乳 香 , 又 要 传 说 耶 和 华 的 赞 美 。
 • 基 达 的 羊 群 , 都 必 聚 集 到 你 这 里 , 尼 拜 约 的 公 羊 , 要 供 你 使 用 。 在 我 坛 上 必 蒙 悦 纳 。 我 必 荣 耀 我 荣 耀 的 殿 。
 • 那 些 飞 来 如 云 , 又 如 鸽 子 向 窗 户 飞 回 的 , 是 谁 呢 。
 • 众 海 岛 必 等 候 我 , 首 先 是 他 施 的 船 只 , 将 你 的 众 子 , 连 他 们 的 金 银 , 从 远 方 一 同 带 来 , 都 为 耶 和 华 你 神 的 名 , 又 为 以 色 列 的 圣 者 , 因 为 他 已 经 荣 耀 了 你 。
 • 外 邦 人 必 建 筑 你 的 城 墙 , 他 们 的 王 必 服 事 你 。 我 曾 发 怒 击 打 你 , 现 今 却 施 恩 怜 恤 你 。
 • 你 的 城 门 必 时 常 开 放 , 昼 夜 不 关 , 使 人 把 列 国 的 财 物 带 来 归 你 , 并 将 他 们 的 君 王 牵 引 而 来 。
 • 那 一 邦 那 一 国 不 事 奉 你 , 就 必 灭 亡 , 也 必 全 然 荒 废 。
 • 利 巴 嫩 的 荣 耀 , 就 是 松 树 , 衫 树 , 黄 杨 树 , 都 必 一 同 归 你 , 为 要 修 饰 我 圣 所 之 地 。 我 也 要 使 我 脚 踏 之 处 的 荣 耀 。
 • 素 来 苦 待 你 的 , 他 的 子 孙 都 必 屈 身 来 就 你 。 藐 视 你 的 , 都 要 在 你 脚 下 跪 拜 。 他 们 要 称 你 为 耶 和 华 的 城 , 为 以 色 列 的 圣 者 的 锡 安 。
 • 你 虽 然 被 撇 弃 被 厌 恶 , 甚 至 无 人 经 过 , 我 却 使 你 变 为 永 远 的 荣 华 , 成 为 累 代 的 喜 乐 。
 • 你 也 必 吃 万 国 的 奶 , 又 吃 君 王 的 奶 。 你 便 知 道 我 耶 和 华 是 你 的 救 主 , 是 你 的 救 赎 主 , 雅 各 的 大 能 者 。
 • 我 要 拿 金 子 代 替 铜 , 拿 银 子 带 替 铁 , 拿 铜 代 替 木 头 , 拿 铁 带 替 石 头 。 并 要 以 和 平 为 的 官 长 , 以 公 义 为 你 的 监 督 。
 • 你 地 上 不 再 听 见 强 暴 的 事 , 境 内 不 再 听 见 荒 凉 毁 灭 的 事 。 你 必 称 你 的 墙 为 拯 救 , 称 你 的 门 为 赞 美 。
 • 日 头 不 再 作 你 白 昼 的 光 , 月 亮 也 不 再 发 光 照 耀 你 。 耶 和 华 却 要 作 你 永 远 的 光 , 你 的 神 要 为 你 的 荣 耀 。
 • 你 的 日 头 不 再 下 落 , 你 的 月 亮 也 不 退 缩 。 因 为 耶 和 华 必 作 你 永 远 的 光 , 你 悲 哀 的 日 子 也 完 毕 了 。
 • 你 的 居 民 都 成 为 义 人 , 永 远 得 地 为 业 , 是 我 种 的 栽 子 , 我 手 的 工 作 , 使 我 得 荣 耀 。
 • 至 小 的 族 要 加 增 千 倍 , 微 弱 的 国 必 成 为 强 盛 。 我 耶 和 华 要 按 定 期 速 成 这 事 。