Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Кто́ се́й при­­ше́дый от­ Едо́ма, червле́ны ри́зы его́ от­ Восо́ра, се́й красе́нъ во у́твари, зѣло́ съ крѣ́постiю? А́зъ глаго́лю пра́вду и су́дъ спасе́нiя.
 • Почто́ червле́ны ри́зы твоя́ и оде́жды твоя́ я́ко от­ истопта́нiя точи́ла?
 • Испо́лненъ истопта́нiя, и от­ язы́къ нѣ́сть му́жа со мно́ю: и попра́хъ я́ я́ростiю мо­е́ю, и сотро́хъ я́ я́ко пе́рсть, и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю и вся́ ри́зы моя́ омочи́хъ:
 • де́нь бо воз­дая́нiя прiи́де на ни́хъ, и лѣ́то избавле́нiя при­­спѣ́:
 • и воз­зрѣ́хъ, и не бѣ́ помо́щника: и помы́слихъ, и никто́же заступи́: и изба́ви я́ мы́шца моя́, и я́рость моя́ наста́:
 • и попра́хъ я́ гнѣ́вомъ мо­и́мъ и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю.
 • Ми́лость Госпо́дню помяну́хъ, добродѣ́тели Госпо́дни во всѣ́хъ, и́миже на́мъ воз­дае́тъ: Госпо́дь, судiя́ бла́гъ до́му Изра́илеву, наво́дитъ на́мъ по ми́лости сво­е́й и по мно́же­ст­ву пра́вды сво­ея́.
 • И рече́: не лю́дiе ли мо­и́? ча́да, и не от­ве́ргнут­ся. И бы́сть и́мъ во спасе́нiе от­ вся́кiя ско́рби и́хъ.
 • Не хода́тай, ниже́ а́нгелъ, но са́мъ Госпо́дь спасе́ и́хъ, зане́ лю́битъ и́хъ и щади́тъ и́хъ: са́мъ изба́ви и́хъ и воспрiя́тъ и́хъ и воз­несе́ и́хъ во вся́ дни́ вѣ́ка.
 • Ті́и же не покори́шася и разгнѣ́ваша Ду́ха свята́го его́, и обрати́ся и́мъ на вражду́, и то́й во­ева́ на ня́.
 • И помяну́ дни́ вѣ́чныя: гдѣ́ воз­веды́й от­ земли́ {Въ нѣ́к.: от­ мо́ря.} па́стыря ове́цъ сво­и́хъ? гдѣ́ е́сть вложи́вый въ ни́хъ Ду́ха свята́го?
 • Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца сла́вы его́ раздѣли́ во́ду предъ лице́мъ его́ сотвори́ти ему́ и́мя вѣ́чно,
 • проведе́ и́хъ сквоз­ѣ́ бе́здну, я́коже коня́ сквоз­ѣ́ пусты́ню, и не утруди́шася,
 • и я́ко скоты́ по по́лю, и сни́де Ду́хъ от­ Го́спода и наста́ви и́хъ: та́ко прове́лъ еси́ лю́ди твоя́ сотвори́ти тебѣ́ самому́ и́мя сла́вно.
 • Обрати́ся, Го́споди, от­ небесе́ и ви́ждь от­ до́му свята́го тво­его́ и сла́вы тво­ея́: гдѣ́ е́сть ре́вность твоя́ и крѣ́пость твоя́? гдѣ́ е́сть мно́же­с­т­во ми́лости тво­ея́ и щедро́тъ тво­и́хъ, я́ко терпѣ́лъ еси́ на́мъ?
 • Ты́ бо еси́ Оте́цъ на́шъ, поне́же Авраа́мъ не увѣ́дѣ на́съ, и Изра́иль не позна́ на́съ, но ты́, Го́споди, Оте́цъ на́шъ, изба́ви ны́, испе́рва и́мя твое́ на на́съ е́сть.
 • Что́ уклони́лъ еси́ на́съ, Го́споди, от­ пути́ тво­его́? и ожесточи́лъ еси́ сердца́ на́ша, е́же не боя́тися тебе́? Обрати́ся ра́ди ра́бъ тво­и́хъ, ра́ди племе́нъ достоя́нiя тво­его́,
 • да [поне́] ма́ло наслѣ́димъ горы́ святы́я тво­ея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню твою́:
 • бы́хомъ я́ко испе́рва, егда́ не владѣ́лъ еси́ на́ми, ниже́ бѣ́ нарѣче́но и́мя твое́ на на́съ.
 • Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать».
 • Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?
 • «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое;
 • ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.
 • Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня:
 • и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их».
 • Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих.
 • Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он был для них Спасителем.
 • Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.
 • Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них.
 • Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святаго Духа Своего,
 • Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя,
 • Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались?
 • Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя.
 • Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое? – благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны.
 • Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».
 • Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего.
 • Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги наши попрали святилище Твое.
 • Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое.
 • 这 从 以 东 的 波 斯 拉 来 , 穿 红 衣 服 , 装 扮 华 美 , 能 力 广 大 , 大 步 行 走 的 是 谁 呢 。 就 是 我 , 是 凭 公 义 说 话 , 以 大 能 施 行 拯 救 。
 • 你 的 装 扮 为 何 有 红 色 , 你 的 衣 服 为 何 像 踹 酒 榨 的 呢 。
 • 我 独 自 踹 酒 榨 。 众 民 中 无 一 人 与 我 同 在 。 我 发 怒 将 他 们 踹 下 , 发 烈 怒 将 他 们 践 踏 。 他 们 的 血 溅 在 我 衣 服 上 , 并 且 污 染 了 我 一 切 的 衣 裳 。
 • 因 为 报 仇 之 日 在 我 心 中 , 救 赎 我 民 之 年 已 经 来 到 。
 • 我 仰 望 , 见 无 人 帮 助 。 我 诧 异 , 没 有 人 扶 持 。 所 以 我 自 己 的 膀 臂 为 我 施 行 拯 救 。 我 的 烈 怒 将 我 扶 持 。
 • 我 发 怒 , 踹 下 众 民 , 发 烈 怒 , 使 他 们 沉 醉 , 又 将 他 们 的 血 倒 在 地 上 。
 • 我 要 照 耶 和 华 一 切 所 赐 给 我 们 的 , 题 起 他 的 慈 爱 , 和 美 德 , 并 他 向 以 色 列 家 所 施 的 大 恩 , 这 恩 是 照 他 的 怜 恤 和 丰 盛 的 慈 爱 赐 给 他 们 的 。
 • 他 说 , 他 们 诚 然 是 我 的 百 姓 , 不 行 虚 假 的 子 民 。 这 样 , 他 就 作 了 他 们 的 救 主 。
 • 他 们 在 一 切 苦 难 中 , 他 也 同 受 苦 难 。 并 且 他 面 前 的 使 者 拯 救 他 们 。 他 以 慈 爱 和 怜 悯 救 赎 他 们 。 在 古 时 的 日 子 , 常 保 抱 他 们 , 怀 搋 他 们 。
 • 他 们 竟 悖 逆 , 使 主 的 圣 灵 担 忧 。 他 就 转 作 他 们 的 仇 敌 , 亲 自 攻 击 他 们 。
 • 那 时 , 他 们 ( 原 文 作 他 ) 想 起 古 时 的 日 子 摩 西 和 他 百 姓 , 说 , 将 百 姓 和 牧 养 他 全 群 的 人 从 海 里 领 上 来 的 , 在 那 里 呢 。 将 他 的 圣 灵 降 在 他 们 中 间 的 , 在 那 里 呢 。
 • 使 他 荣 耀 的 膀 臂 在 摩 西 的 右 手 边 行 动 , 在 他 们 面 前 将 水 分 开 , 要 建 立 自 己 永 远 的 名 ,
 • 带 领 他 们 经 过 深 处 , 如 马 行 走 旷 野 , 使 他 们 不 至 绊 跌 的 , 在 那 里 呢 。
 • 耶 和 华 的 灵 使 他 们 得 安 息 , 彷 佛 牲 畜 下 到 山 谷 , 照 样 , 你 也 引 导 你 的 百 姓 , 要 建 立 自 己 荣 耀 的 名 。
 • 求 你 从 天 上 垂 顾 , 从 你 圣 洁 荣 耀 的 居 所 观 看 。 你 的 热 心 和 大 能 的 作 为 在 那 里 呢 。 你 爱 慕 的 心 肠 和 怜 悯 向 我 们 止 住 了 。
 • 亚 伯 拉 罕 虽 然 不 认 识 我 们 , 以 色 列 也 不 承 认 我 们 , 你 却 是 我 们 的 父 。 耶 和 华 阿 , 你 是 我 们 的 父 。 从 万 古 以 来 , 你 的 名 称 为 我 们 的 救 赎 主 。
 • 耶 和 华 阿 , 你 为 何 使 我 们 走 差 离 开 你 的 道 , 使 我 们 心 里 刚 硬 不 敬 畏 你 呢 。 求 你 为 你 仆 人 为 你 产 业 支 派 的 缘 故 转 回 来 。
 • 你 的 圣 民 不 过 暂 时 得 这 产 业 。 我 们 的 敌 人 已 经 践 踏 你 的 圣 所 。
 • 我 们 好 像 你 未 曾 治 理 的 人 , 又 像 未 曾 得 称 你 名 下 的 人 。