Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Кто́ се́й при­­ше́дый от­ Едо́ма, червле́ны ри́зы его́ от­ Восо́ра, се́й красе́нъ во у́твари, зѣло́ съ крѣ́постiю? А́зъ глаго́лю пра́вду и су́дъ спасе́нiя.
 • Почто́ червле́ны ри́зы твоя́ и оде́жды твоя́ я́ко от­ истопта́нiя точи́ла?
 • Испо́лненъ истопта́нiя, и от­ язы́къ нѣ́сть му́жа со мно́ю: и попра́хъ я́ я́ростiю мо­е́ю, и сотро́хъ я́ я́ко пе́рсть, и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю и вся́ ри́зы моя́ омочи́хъ:
 • де́нь бо воз­дая́нiя прiи́де на ни́хъ, и лѣ́то избавле́нiя при­­спѣ́:
 • и воз­зрѣ́хъ, и не бѣ́ помо́щника: и помы́слихъ, и никто́же заступи́: и изба́ви я́ мы́шца моя́, и я́рость моя́ наста́:
 • и попра́хъ я́ гнѣ́вомъ мо­и́мъ и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю.
 • Ми́лость Госпо́дню помяну́хъ, добродѣ́тели Госпо́дни во всѣ́хъ, и́миже на́мъ воз­дае́тъ: Госпо́дь, судiя́ бла́гъ до́му Изра́илеву, наво́дитъ на́мъ по ми́лости сво­е́й и по мно́же­ст­ву пра́вды сво­ея́.
 • И рече́: не лю́дiе ли мо­и́? ча́да, и не от­ве́ргнут­ся. И бы́сть и́мъ во спасе́нiе от­ вся́кiя ско́рби и́хъ.
 • Не хода́тай, ниже́ а́нгелъ, но са́мъ Госпо́дь спасе́ и́хъ, зане́ лю́битъ и́хъ и щади́тъ и́хъ: са́мъ изба́ви и́хъ и воспрiя́тъ и́хъ и воз­несе́ и́хъ во вся́ дни́ вѣ́ка.
 • Ті́и же не покори́шася и разгнѣ́ваша Ду́ха свята́го его́, и обрати́ся и́мъ на вражду́, и то́й во­ева́ на ня́.
 • И помяну́ дни́ вѣ́чныя: гдѣ́ воз­веды́й от­ земли́ {Въ нѣ́к.: от­ мо́ря.} па́стыря ове́цъ сво­и́хъ? гдѣ́ е́сть вложи́вый въ ни́хъ Ду́ха свята́го?
 • Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца сла́вы его́ раздѣли́ во́ду предъ лице́мъ его́ сотвори́ти ему́ и́мя вѣ́чно,
 • проведе́ и́хъ сквоз­ѣ́ бе́здну, я́коже коня́ сквоз­ѣ́ пусты́ню, и не утруди́шася,
 • и я́ко скоты́ по по́лю, и сни́де Ду́хъ от­ Го́спода и наста́ви и́хъ: та́ко прове́лъ еси́ лю́ди твоя́ сотвори́ти тебѣ́ самому́ и́мя сла́вно.
 • Обрати́ся, Го́споди, от­ небесе́ и ви́ждь от­ до́му свята́го тво­его́ и сла́вы тво­ея́: гдѣ́ е́сть ре́вность твоя́ и крѣ́пость твоя́? гдѣ́ е́сть мно́же­с­т­во ми́лости тво­ея́ и щедро́тъ тво­и́хъ, я́ко терпѣ́лъ еси́ на́мъ?
 • Ты́ бо еси́ Оте́цъ на́шъ, поне́же Авраа́мъ не увѣ́дѣ на́съ, и Изра́иль не позна́ на́съ, но ты́, Го́споди, Оте́цъ на́шъ, изба́ви ны́, испе́рва и́мя твое́ на на́съ е́сть.
 • Что́ уклони́лъ еси́ на́съ, Го́споди, от­ пути́ тво­его́? и ожесточи́лъ еси́ сердца́ на́ша, е́же не боя́тися тебе́? Обрати́ся ра́ди ра́бъ тво­и́хъ, ра́ди племе́нъ достоя́нiя тво­его́,
 • да [поне́] ма́ло наслѣ́димъ горы́ святы́я тво­ея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню твою́:
 • бы́хомъ я́ко испе́рва, егда́ не владѣ́лъ еси́ на́ми, ниже́ бѣ́ нарѣче́но и́мя твое́ на на́съ.
 • Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать».
 • Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?
 • «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое;
 • ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.
 • Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня:
 • и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их».
 • Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих.
 • Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он был для них Спасителем.
 • Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.
 • Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них.
 • Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святаго Духа Своего,
 • Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя,
 • Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались?
 • Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя.
 • Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое? – благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны.
 • Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».
 • Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего.
 • Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги наши попрали святилище Твое.
 • Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое.
 • τίς οὗτος ὁ παρα­γινό­με­νος ἐξ Εδωμ ἐρύθημα ἱματίων ἐκ Βοσορ οὕτως ὡραῖος ἐν στολῇ βίᾳ μετὰ ἰσχύος ἐγὼ δια­λέγομαι δικαιοσύνην καὶ κρίσιν σωτηρίου
 • δια­̀ τί σου ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια καὶ τὰ ἐνδύματά σου ὡς ἀπο­̀ πατητοῦ ληνοῦ
 • πλή­ρης κατα­πεπατημένης καὶ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ᾿ ἐμοῦ καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ καὶ κατέθλασα αὐτοὺς ὡς γῆν καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν
 • ἡμέρα γὰρ ἀν­ταποδόσεως ἐπῆλθεν αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστιν
 • καὶ ἐπέβλεψα καὶ οὐδεὶς βοηθός καὶ προ­σενόησα καὶ οὐθεὶς ἀν­τελαμβάνετο καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ὁ βραχίων μου καὶ ὁ θυμός μου ἐπέστη
 • καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς τῇ ὀργῇ μου καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν
 • τὸν ἔλεον κυρίου ἐμνήσθην τὰς ἀρετὰς κυρίου ἐν πᾶσιν οἷς ὁ κύριος ἡμῖν ἀν­ταποδίδωσιν κύριος κριτὴς ἀγαθὸς τῷ οἴκῳ Ισραηλ ἐπάγει ἡμῖν κατα­̀ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ κατα­̀ τὸ πλῆ­θος τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν οὐχ ὁ λαός μου τέκνα οὐ μὴ ἀθετήσωσιν καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν
 • ἐκ πάσης θλίψεως οὐ πρέσβυς οὐδὲ ἄγγελος ἀλλ᾿ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν αὐτοὺς δια­̀ τὸ ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ φείδεσθαι αὐτῶν αὐτὸς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς καὶ ὕψωσεν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος
 • αὐτοὶ δὲ ἠπείθησαν καὶ παρώξυν­αν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ καὶ ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν καὶ αὐτὸς ἐπολέμησεν αὐτούς
 • καὶ ἐμνήσθη ἡμερῶν αἰωνίων ὁ ἀναβιβάσας ἐκ τῆς γῆς τὸν ποιμένα τῶν προ­βάτων ποῦ ἐστιν ὁ θεὶς ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
 • ὁ ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωυσῆν ὁ βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ ποιῆσαι αὐτῷ ὄνομα αἰώνιον
 • ἤγαγεν αὐτοὺς δια­̀ τῆς ἀβύσ­σου ὡς ἵππον δι᾿ ἐρήμου καὶ οὐκ ἐκοπίασαν
 • καὶ ὡς κτήνη δια­̀ πεδίου κατέβη πνεῦμα παρα­̀ κυρίου καὶ ὡδήγησεν αὐτούς οὕτως ἤγαγες τὸν λαόν σου ποιῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης
 • ἐπι­́στρεψον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ δόξης ποῦ ἐστιν ὁ ζῆλός σου καὶ ἡ ἰσχύς σου ποῦ ἐστιν τὸ πλῆ­θος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σου ὅτι ἀνέσχου ἡμῶν
 • σὺ γὰρ ἡμῶν εἶ πατήρ ὅτι Αβρααμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς καὶ Ισραηλ οὐκ ἐπέγνω ἡμᾶς ἀλλὰ σύ κύριε πατὴρ ἡμῶν ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπ᾿ ἀρχῆς τὸ ὄνομά σου ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐστιν
 • τί ἐπλάνησας ἡμᾶς κύριε ἀπο­̀ τῆς ὁδοῦ σου ἐσκλήρυνας ἡμῶν τὰς καρδίας τοῦ μὴ φοβεῖσθαί σε ἐπι­́στρεψον δια­̀ τοὺς δούλους σου δια­̀ τὰς φυλὰς τῆς κληρο­νο­μίας σου
 • ἵνα μικρὸν κληρο­νο­μήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου οἱ ὑπεναν­τίοι ἡμῶν κατεπάτησαν τὸ ἁγίασμά σου
 • ἐγενόμεθα ὡς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς ὅτε οὐκ ἦρξας ἡμῶν οὐδὲ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐφ᾿ ἡμᾶς