Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии
 

 
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: небо престо́лъ мо́й, земля́ же подно́жiе ногу́ мое́ю: кі́й до́мъ сози́ждете ми́, и ко́е мѣ́сто поко́ища мо­его́?
 • Вся́ бо сiя́ сотвори́ рука́ моя́, и сiя́ су́ть вся́ моя́, глаго́летъ Госпо́дь. И на кого́ воз­зрю́, то́кмо на кро́ткаго и молчали́ваго и трепе́щущаго слове́съ мо­и́хъ?
 • Беззако́н­никъ же жря́й ми́ телца́, я́ко убива́яй пса́: и при­­нося́й семида́лъ, я́ко кро́вь свину́ю: дая́й Лива́нъ въ па́мять, а́ки ху́лникъ. И ті́и избра́ша пути́ своя́, и ме́рзости и́хъ, я́же душа́ и́хъ изво́ли.
 • И а́зъ изберу́ поруга́нiя и́хъ и грѣхи́ и́хъ воз­да́мъ и́мъ: я́ко зва́хъ и́хъ, и не послу́шаша мене́, глаго́лахъ, и преслу́шаша и сотвори́ша зло́е предо мно́ю, и я́же не хотѣ́хъ, избра́ша.
 • Услы́шите глаго́лъ Госпо́день, трепе́щущiи словесе́ его́: рцы́те, бра́тiя, ненави́дящымъ ва́съ и гнуша́ющымся, да и́мя Госпо́дне просла́вит­ся и яви́т­ся во весе́лiи и́хъ, и они́ посра́мят­ся.
 • Гла́съ во́пля от­ гра́да, гла́съ от­ хра́ма, гла́съ Го́спода воз­даю́щаго воз­дая́нiе сопроти́вящымся.
 • Пре́жде не́же чревоболѣ́ти е́й, роди́, пре́жде не́же прiити́ труду́ чревоболѣ́нiя, избѣже́ и породи́ му́жескъ по́лъ.
 • Кто́ слы́ша сицево́е, и кто́ ви́дѣ си́це? а́ще родила́ земля́ съ болѣ́знiю во еди́нъ де́нь? или́ и роди́ся язы́къ ве́сь ку́пно, я́ко поболѣ́ и роди́ Сiо́нъ дѣ́ти своя́?
 • А́зъ же да́хъ ча́янiе сiе́, и не помяну́лъ еси́ мене́, рече́ Госпо́дь. Не се́ ли, а́зъ родя́щую и непло́дную сотвори́хъ? рече́ Бо́гъ тво́й.
 • Весели́ся, Иерусали́ме, и торже­ст­ву́йте въ не́мъ, вси́ лю́бящiи его́ и живу́щiи въ не́мъ: ра́дуйтеся вку́пѣ съ ни́мъ ра́достiю, вси́ ели́цы пла́касте о не́мъ,
 • да ссе́те и насы́титеся от­ сосца́ утѣше́нiя его́, да сса́в­ше насладите́ся от­ вхо́да сла́вы его́.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ укланя́ю на ня́ а́ки рѣку́ ми́ра, и а́ки пото́къ наводня́емый сла́ву язы́ковъ: дѣ́ти и́хъ на ра́мена взя́ты бу́дутъ и на колѣ́ну утѣ́шат­ся.
 • Я́коже а́ще кого́ ма́ти утѣша́етъ, та́ко и а́зъ утѣ́шу вы́, и во Иерусали́мѣ утѣ́шитеся
 • и у́зрите, и воз­ра́дует­ся се́рдце ва́­ше, и ко́сти ва́шя я́ко трава́ прозя́бнутъ: и позна́ет­ся рука́ Госпо́дня боя́щымся его́, и запрети́тъ непокаря́ющымся.
 • Се́ бо, Госпо́дь я́ко о́гнь прiи́детъ, и я́ко бу́ря колесни́цы его́, воз­да́ти я́ростiю от­мще́нiе свое́ и преще́нiе во пла́мени о́гнен­нѣ:
 • огне́мъ бо Госпо́днимъ суди́тися бу́детъ вся́ земля́, и мече́мъ его́ вся́ка пло́ть: мно́зи я́звени бу́дутъ от­ Го́спода.
 • Очища́ющiися и освяща́ющiися во вертогра́дѣхъ и въ преддве́рiихъ яду́щiи мя́со свино́е и ме́рзости и мы́шы вку́пѣ поги́бнутъ, рече́ Госпо́дь.
 • И а́зъ дѣла́ и́хъ и помышле́нiе и́хъ вѣ́мъ, и гряду́ собра́ти вся́ наро́ды и язы́ки, и прiи́дутъ и у́зрятъ сла́ву мою́:
 • и оста́влю на ни́хъ зна́менiе, и послю́ от­ ни́хъ спасе́ныхъ во язы́ки, во Ѳарси́съ и въ Фу́дъ, и въ Лу́дъ и въ Мосо́хъ, и въ Ѳове́ль и во Елла́ду, и во о́стровы да́льнiя, и́же не слы́шаша и́мене мо­его́, ниже́ ви́дѣша сла́ву мою́: и воз­вѣстя́тъ сла́ву мою́ во язы́цѣхъ,
 • и при­­веду́тъ бра́тiю ва́шу от­ всѣ́хъ язы́къ да́ръ Го́сподеви, съ ко́ньми и колесни́цами и съ носи́лами мско́въ, подъ сѣ́ньми во святы́й гра́дъ Иерусали́мъ, рече́ Госпо́дь, а́ки бы при­­несли́ сы́нове Изра́илевы же́ртвы своя́ мнѣ́ со псалмы́ въ до́мъ Госпо́день:
 • и от­ тѣ́хъ по­иму́ себѣ́ жерцы́ и леви́ты, рече́ Госпо́дь.
 • Я́коже бо не́бо но́во и земля́ нова́, я́же а́зъ творю́, пребыва́ютъ предо мно́ю, глаго́летъ Госпо́дь, та́ко ста́нетъ сѣ́мя ва́­ше и и́мя ва́­ше:
 • и бу́детъ ме́сяцъ от­ ме́сяца, и суббо́та от­ суббо́ты, прiи́детъ вся́ка пло́ть поклони́тися предо мно́ю во Иерусали́мъ, рече́ Госпо́дь:
 • и изы́дутъ и у́зрятъ тру́пы человѣ́ковъ преступи́в­шихъ мнѣ́: че́рвь бо и́хъ не сконча́ет­ся, и о́гнь и́хъ не уга́снетъ, и бу́дутъ въ позо́ръ вся́цѣй пло́ти.

  Коне́цъ кни́зѣ проро́ка Иса́iи: и́мать въ себѣ́ гла́въ 66.
 • Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?
 • Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
 • [Беззаконник же,] заколающий вола – то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса; приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] – то же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, –
 • так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне.
 • Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: «пусть явит Себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они будут постыжены.
 • Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам Своим.
 • Еще не мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном.
 • Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?
 • Доведу ли Я до родов, и не дам родить? говорит Господь. Или, давая силу родить, заключу ли утробу? говорит Бог твой.
 • Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его! возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем,
 • чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его.
 • Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и богатство народов – как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать.
 • Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме.
 • И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается.
 • Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем.
 • Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом.
 • Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, – все погибнут, говорит Господь.
 • Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою.
 • И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою
 • и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде.
 • Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь.
 • Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.
 • Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь.
 • И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти.
 • οὕτως λέγει κύριος ὁ οὐρανός μοι θρόνος ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι ἢ ποῖος τόπος τῆς κατα­παύσεώς μου
 • πάν­τα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου καὶ ἔστιν ἐμὰ πάν­τα ταῦτα λέγει κύριος καὶ ἐπι­̀ τίνα ἐπι­βλέψω ἀλλ᾿ ἢ ἐπι­̀ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμον­τα τοὺς λόγους μου
 • ὁ δὲ ἄνομος ὁ θύων μοι μόσχον ὡς ὁ ἀπο­κτέννων κύνα ὁ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν ὡς αἷμα ὕειον ὁ διδοὺς λίβανον εἰς μνημόσυν­ον ὡς βλάσφημος καὶ οὗτοι ἐξελέξαν­το τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἃ ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἠθέλησεν
 • κἀγὼ ἐκλέξομαι τὰ ἐμπαίγματα αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας ἀν­ταποδώσω αὐτοῖς ὅτι ἐκάλεσα αὐτοὺς καὶ οὐχ ὑπήκουσάν μου ἐλάλησα καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναν­τίον μου καὶ ἃ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξαν­το
 • ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου οἱ τρέμον­τες τὸν λόγον αὐτοῦ εἴπατε ἀδελφοὶ ἡμῶν τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς καὶ βδελυσ­σο­μέ­νοις ἵνα τὸ ὄνομα κυρίου δοξασθῇ καὶ ὀφθῇ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ αὐτῶν κἀκεῖνοι αἰσχυνθήσον­ται
 • φωνὴ κραυγῆς ἐκ πόλεως φωνὴ ἐκ ναοῦ φωνὴ κυρίου ἀν­ταποδιδόν­τος ἀν­ταπόδοσιν τοῖς ἀν­τικει­μέ­νοις
 • πρὶν ἢ τὴν ὠδίνουσαν τεκεῖν πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων ἐξέφυγεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν
 • τίς ἤκουσεν τοι­οῦτο καὶ τίς ἑώρακεν οὕτως ἦ ὤδινεν γῆ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἢ καὶ ἐτέχθη ἔθνος εἰς ἅπαξ ὅτι ὤδινεν καὶ ἔτεκεν Σιων τὰ παιδία αὐτῆς
 • ἐγὼ δὲ ἔδωκα τὴν προ­σδοκίαν ταύτην καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου εἶπεν κύριος οὐκ ἰδοὺ ἐγὼ γεννῶσαν καὶ στεῖραν ἐποίησα εἶπεν ὁ θεός
 • εὐφράνθητι Ιερουσαλημ καὶ πανηγυρίσατε ἐν αὐτῇ πάν­τες οἱ ἀγαπῶν­τες αὐτήν χάρητε χαρᾷ πάν­τες ὅσοι πενθεῖτε ἐπ᾿ αὐτῆς
 • ἵνα θηλάσητε καὶ ἐμπλη­σθῆτε ἀπο­̀ μαστοῦ παρα­κλήσεως αὐτῆς ἵνα ἐκθηλάσαν­τες τρυφήσητε ἀπο­̀ εἰσόδου δόξης αὐτῆς
 • ὅτι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐκκλίνω εἰς αὐτοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης καὶ ὡς χειμάρρους ἐπι­κλύζων δόξαν ἐθνῶν τὰ παιδία αὐτῶν ἐπ᾿ ὤμων ἀρθήσον­ται καὶ ἐπι­̀ γονάτων παρα­κληθήσον­ται
 • ὡς εἴ τινα μήτηρ παρα­καλέσει οὕτως καὶ ἐγὼ παρα­καλέσω ὑμᾶς καὶ ἐν Ιερουσαλημ παρα­κληθήσεσθε
 • καὶ ὄψεσθε καὶ χαρή­σε­ται ὑμῶν ἡ καρδία καὶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ καὶ γνωσθή­σε­ται ἡ χεὶρ κυρίου τοῖς σεβο­μέ­νοις αὐτόν καὶ ἀπειλήσει τοῖς ἀπειθοῦσιν
 • ἰδοὺ γὰρ κύριος ὡς πῦρ ἥξει καὶ ὡς κατα­ιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀπο­δοῦναι ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν καὶ ἀπο­σκορακισμὸν ἐν φλογὶ πυρός
 • ἐν γὰρ τῷ πυρὶ κυρίου κριθή­σε­ται πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ πᾶσα σάρξ πολλοὶ τραυματίαι ἔσον­ται ὑπὸ κυρίου
 • οἱ ἁγνιζόμενοι καὶ καθαριζόμενοι εἰς τοὺς κήπους καὶ ἐν τοῖς προ­θύροις ἔσθον­τες κρέας ὕειον καὶ τὰ βδελύγματα καὶ τὸν νῦν ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ ἀναλωθήσον­ται εἶπεν κύριος
 • κἀγὼ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν ἐπι­́σταμαι ἔρχομαι συν­αγαγεῖν πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ τὰς γλώσ­σας καὶ ἥξουσιν καὶ ὄψον­ται τὴν δόξαν μου
 • καὶ κατα­λείψω ἐπ᾿ αὐτῶν σημεῖα καὶ ἐξαποστελῶ ἐξ αὐτῶν σεσῳσ­μέ­νους εἰς τὰ ἔθνη εἰς Θαρσις καὶ Φουδ καὶ Λουδ καὶ Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ εἰς τὴν ᾿Ελλάδα καὶ εἰς τὰς νήσους τὰς πόρρω οἳ οὐκ ἀκηκόασίν μου τὸ ὄνομα οὐδὲ ἑωράκασιν τὴν δόξαν μου καὶ ἀναγγελοῦσίν μου τὴν δόξαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν
 • καὶ ἄξουσιν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ πάν­των τῶν ἐθνῶν δῶρον κυρίῳ μεθ᾿ ἵππων καὶ ἁρμάτων ἐν λαμπήναις ἡμιόνων μετὰ σκιαδίων εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Ιερουσαλημ εἶπεν κύριος ὡς ἂν ἐνέγκαισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐμοὶ τὰς θυσίας αὐτῶν μετὰ ψαλμῶν εἰς τὸν οἶκον κυρίου
 • καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν λήμψομαι ἐμοὶ ἱερεῖς καὶ Λευίτας εἶπεν κύριος
 • ὃν τρόπον γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή ἃ ἐγὼ ποιῶ μένει ἐνώπιόν μου λέγει κύριος οὕτως στή­σε­ται τὸ σπέρμα ὑμῶν καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν
 • καὶ ἔσται μῆνα ἐκ μηνὸς καὶ σάββατον ἐκ σαββάτου ἥξει πᾶσα σὰρξ ἐνώπιόν μου προ­σκυνῆσαι ἐν Ιερουσαλημ εἶπεν κύριος
 • καὶ ἐξελεύ­σον­ται καὶ ὄψον­ται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παρα­βεβηκότων ἐν ἐμοί ὁ γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθή­σε­ται καὶ ἔσον­ται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί
 • Тењир мындай дейт: «Асман Менин тагым, жер болсо – буттарымды коё турган жер. Анан силер Мага кайсы жерге єй курасыњар? Менин эс ала турган жайым кайсы жерде болот?
 • Анткени мунун баарын Менин колум жасады, мунун баары болду, – дейт Тењир. Бирок мен мындай адамга: моюн сунган, руху менен кайгырган, Менин сљзємдєн алдында титиреп турган адамга кљз кырымды салам.
 • Љгєздє сойгон адам киши љлтєргљн адамга барабар. Козуну курмандыкка чалган адам итти муунткан адамга барабар. Нан курмандыгын алып келген адам чочконун канын алып келген адамга барабар. Жыпар жыттуу зат тєтљткљн адам бурканга сыйынган адамга барабар. Алар љз жолдорун тандап алышты, алардын жаны љздљрєнєн жийиркеничтєє нерселеринен ыракат алат.
 • Ошондуктан Мен алардын азгыруучу нерселерин пайдаланам, аларга коркунучтуу нерсени каптатам, анткени Мен чакырганда, эч ким жооп берген жок, Мен сєйлљгљндљ, алар укпай коюшкан. Тескерисинче, алар Менин кљз алдымда жамандык кылышты, Мага жакпаган нерсени тандап алышты».
 • Тењирдин сљзєнєн алдында титиреп тургандар, Анын сљзєнљ кулак салгыла: «Менин ысымым єчєн силерди жек кљргљн, силерди куугунтукка алган силердин бир туугандарыњар: “Тењир Љз дањкы менен Љзєн кљрсљтсєн, ошондо биз силердин кубанганыњарды кљрљбєз”, – дешет. Бирок алар уятка калышат».
 • Мына, шаардан ызы-чуу чыгып жатат, ийбадатканадан бир єн чыгып жатат. Ал єн – Љз душмандарынын жазасын берип жаткан Тењирдин єнє.
 • Толгоо тартпай туруп эле тљрљп койду, толгоосу келе электе эле уул тљрљдє.
 • Мындайды ким укту эле? Мындайды ким кљрдє эле? Бир кєндљ пайда болгон љлкљ барбы? Бир заматта жаралган эл барбы? Сион сыяктуу толгоосу тартып-тартпай эле уул тљрљгљн барбы?
 • «Ай-кєнєнљ жеткирип, тљрљтпљй коймок белем? – дейт Тењир. Же болбосо тљрљгљнгљ кєч берип туруп, курсакты бекитип коймок белем?» – дейт сенин Кудайыњ.
 • Иерусалим менен кошо кубангыла, аны сєйгљндљрдєн баары, ага сєйєнгєлљ! Ал жљнєндљ кайгыргандардын баары, аны менен кошо кубангыла!
 • Ошондо анын сооротуучу тљшєнљн тамактанып тоёсуњар, анын ашып-ташыган дањкынан тоё ичип ыракаттанасыњар.
 • Анткени Тењир мындай дейт: «Мына, Мен ага тынчтыкты дарыядай агызып жатам, силердин жыргалчылыгыњар єчєн элдердин байлыгын ташкындаган суудай агызып жатам. Силерди колдоруна кљтљрєп жєрєшљт, тизелерине алып эркелетишет.
 • Мен силерди энеси баласын соороткондой сооротом. Силер Иерусалимде соороносуњар.
 • Ошондо муну кљрєп, жєрљгєњљр кубанат, сљљгєњљр жаш љсємдєктљй гєлдљйт». Тењирдин колу Љзєнєн кулдарына ачылат, Љз душмандарына болсо каарданат.
 • Анткени Тењир Љзєнєн ачуусун каары менен, Љзєнєн каарын жалындаган от менен тљгєш єчєн, от ичинде келет, Анын арабалары куюндай болуп келет.
 • Анткени Тењир ар бир адамды Љзєнєн кылычы жана оту менен жазалайт, Тењир љлтєргљндљр кљп болот.
 • «Ал эми токойчолорго барып табыныш єчєн љздљрєн тазалап, ыйыктагандар, биринин артынан бири чочконун этин, жийиркеничтєє нерселерди жана чычкандарды жегендердин баары кырылат, – дейт Тењир.
 • Анткени Мен алардын иштерин жана ойлорун билем. Мен бардык элдерди, ар кандай тилде сєйлљгљн элдерди чогултуш єчєн келем. Алар келип, Менин дањкымды кљрєшљт.
 • Ошондо алардын єстєнљ белги коём, алардын ичинен куткарылгандарды элдерге жиберем: Таршышка, Пулга, Лутка, жаа тарткандарга, Тубалга, Жабанга, Мен тууралуу укпаган жана Менин дањкымды кљрбљгљн алыскы аралдагыларга жиберем. Алар Менин дањкымды бардык элдерге жарыя кылышат.
 • Ысрайыл уулдары Тењирдин єйєнљ таза идишке салып тартуу алып келген сыяктуу, бардык элдердин арасынан бєт бир туугандарыњарды алып, аттарга мингизип, арабаларга тєшєрєп, замбилдерге салып, качырларга жана кєлєк тљљлљргљ мингизип, Тењирге тартуу катарында Иерусалимдеги Менин ыйык тоомо алып келишет, – дейт Тењир.
 • Ошондой эле алардын арасынан ыйык кызмат кылуучу жана леби кылып алам, – дейт Тењир.
 • Анткени Мен жарата турган жањы асман жана жањы жер дайыма Менин алдымда тургандай эле, – дейт Тењир, – силердин тукумуњар да, ысымыњар да дайыма Менин алдымда турат.
 • Ошондо ай сайын, ишемби сайын ар бир адам Менин алдыма таазим кылууга келип турат, – дейт Тењир.
 • Сыртка чыгып, Менден баш тарткан адамдардын љлєктљрєн кљрєшљт, анткени алардын курту љлбљйт, алардын оту љчпљйт. Алар ар бир адам єчєн жийиркеничтєє болот».