Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии
 

 
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: небо престо́лъ мо́й, земля́ же подно́жiе ногу́ мое́ю: кі́й до́мъ сози́ждете ми́, и ко́е мѣ́сто поко́ища мо­его́?
 • Вся́ бо сiя́ сотвори́ рука́ моя́, и сiя́ су́ть вся́ моя́, глаго́летъ Госпо́дь. И на кого́ воз­зрю́, то́кмо на кро́ткаго и молчали́ваго и трепе́щущаго слове́съ мо­и́хъ?
 • Беззако́н­никъ же жря́й ми́ телца́, я́ко убива́яй пса́: и при­­нося́й семида́лъ, я́ко кро́вь свину́ю: дая́й Лива́нъ въ па́мять, а́ки ху́лникъ. И ті́и избра́ша пути́ своя́, и ме́рзости и́хъ, я́же душа́ и́хъ изво́ли.
 • И а́зъ изберу́ поруга́нiя и́хъ и грѣхи́ и́хъ воз­да́мъ и́мъ: я́ко зва́хъ и́хъ, и не послу́шаша мене́, глаго́лахъ, и преслу́шаша и сотвори́ша зло́е предо мно́ю, и я́же не хотѣ́хъ, избра́ша.
 • Услы́шите глаго́лъ Госпо́день, трепе́щущiи словесе́ его́: рцы́те, бра́тiя, ненави́дящымъ ва́съ и гнуша́ющымся, да и́мя Госпо́дне просла́вит­ся и яви́т­ся во весе́лiи и́хъ, и они́ посра́мят­ся.
 • Гла́съ во́пля от­ гра́да, гла́съ от­ хра́ма, гла́съ Го́спода воз­даю́щаго воз­дая́нiе сопроти́вящымся.
 • Пре́жде не́же чревоболѣ́ти е́й, роди́, пре́жде не́же прiити́ труду́ чревоболѣ́нiя, избѣже́ и породи́ му́жескъ по́лъ.
 • Кто́ слы́ша сицево́е, и кто́ ви́дѣ си́це? а́ще родила́ земля́ съ болѣ́знiю во еди́нъ де́нь? или́ и роди́ся язы́къ ве́сь ку́пно, я́ко поболѣ́ и роди́ Сiо́нъ дѣ́ти своя́?
 • А́зъ же да́хъ ча́янiе сiе́, и не помяну́лъ еси́ мене́, рече́ Госпо́дь. Не се́ ли, а́зъ родя́щую и непло́дную сотвори́хъ? рече́ Бо́гъ тво́й.
 • Весели́ся, Иерусали́ме, и торже­ст­ву́йте въ не́мъ, вси́ лю́бящiи его́ и живу́щiи въ не́мъ: ра́дуйтеся вку́пѣ съ ни́мъ ра́достiю, вси́ ели́цы пла́касте о не́мъ,
 • да ссе́те и насы́титеся от­ сосца́ утѣше́нiя его́, да сса́в­ше насладите́ся от­ вхо́да сла́вы его́.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ укланя́ю на ня́ а́ки рѣку́ ми́ра, и а́ки пото́къ наводня́емый сла́ву язы́ковъ: дѣ́ти и́хъ на ра́мена взя́ты бу́дутъ и на колѣ́ну утѣ́шат­ся.
 • Я́коже а́ще кого́ ма́ти утѣша́етъ, та́ко и а́зъ утѣ́шу вы́, и во Иерусали́мѣ утѣ́шитеся
 • и у́зрите, и воз­ра́дует­ся се́рдце ва́­ше, и ко́сти ва́шя я́ко трава́ прозя́бнутъ: и позна́ет­ся рука́ Госпо́дня боя́щымся его́, и запрети́тъ непокаря́ющымся.
 • Се́ бо, Госпо́дь я́ко о́гнь прiи́детъ, и я́ко бу́ря колесни́цы его́, воз­да́ти я́ростiю от­мще́нiе свое́ и преще́нiе во пла́мени о́гнен­нѣ:
 • огне́мъ бо Госпо́днимъ суди́тися бу́детъ вся́ земля́, и мече́мъ его́ вся́ка пло́ть: мно́зи я́звени бу́дутъ от­ Го́спода.
 • Очища́ющiися и освяща́ющiися во вертогра́дѣхъ и въ преддве́рiихъ яду́щiи мя́со свино́е и ме́рзости и мы́шы вку́пѣ поги́бнутъ, рече́ Госпо́дь.
 • И а́зъ дѣла́ и́хъ и помышле́нiе и́хъ вѣ́мъ, и гряду́ собра́ти вся́ наро́ды и язы́ки, и прiи́дутъ и у́зрятъ сла́ву мою́:
 • и оста́влю на ни́хъ зна́менiе, и послю́ от­ ни́хъ спасе́ныхъ во язы́ки, во Ѳарси́съ и въ Фу́дъ, и въ Лу́дъ и въ Мосо́хъ, и въ Ѳове́ль и во Елла́ду, и во о́стровы да́льнiя, и́же не слы́шаша и́мене мо­его́, ниже́ ви́дѣша сла́ву мою́: и воз­вѣстя́тъ сла́ву мою́ во язы́цѣхъ,
 • и при­­веду́тъ бра́тiю ва́шу от­ всѣ́хъ язы́къ да́ръ Го́сподеви, съ ко́ньми и колесни́цами и съ носи́лами мско́въ, подъ сѣ́ньми во святы́й гра́дъ Иерусали́мъ, рече́ Госпо́дь, а́ки бы при­­несли́ сы́нове Изра́илевы же́ртвы своя́ мнѣ́ со псалмы́ въ до́мъ Госпо́день:
 • и от­ тѣ́хъ по­иму́ себѣ́ жерцы́ и леви́ты, рече́ Госпо́дь.
 • Я́коже бо не́бо но́во и земля́ нова́, я́же а́зъ творю́, пребыва́ютъ предо мно́ю, глаго́летъ Госпо́дь, та́ко ста́нетъ сѣ́мя ва́­ше и и́мя ва́­ше:
 • и бу́детъ ме́сяцъ от­ ме́сяца, и суббо́та от­ суббо́ты, прiи́детъ вся́ка пло́ть поклони́тися предо мно́ю во Иерусали́мъ, рече́ Госпо́дь:
 • и изы́дутъ и у́зрятъ тру́пы человѣ́ковъ преступи́в­шихъ мнѣ́: че́рвь бо и́хъ не сконча́ет­ся, и о́гнь и́хъ не уга́снетъ, и бу́дутъ въ позо́ръ вся́цѣй пло́ти.

  Коне́цъ кни́зѣ проро́ка Иса́iи: и́мать въ себѣ́ гла́въ 66.
 • Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?
 • Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
 • [Беззаконник же,] заколающий вола – то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса; приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] – то же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, –
 • так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне.
 • Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: «пусть явит Себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они будут постыжены.
 • Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам Своим.
 • Еще не мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном.
 • Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?
 • Доведу ли Я до родов, и не дам родить? говорит Господь. Или, давая силу родить, заключу ли утробу? говорит Бог твой.
 • Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его! возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем,
 • чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его.
 • Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и богатство народов – как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать.
 • Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме.
 • И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается.
 • Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем.
 • Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом.
 • Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, – все погибнут, говорит Господь.
 • Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою.
 • И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою
 • и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде.
 • Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь.
 • Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.
 • Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь.
 • И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти.
 • 耶 和 华 如 此 说 , 天 是 我 的 座 位 , 地 是 我 的 脚 凳 。 你 们 要 为 我 造 何 等 的 殿 宇 。 那 里 是 我 安 息 的 地 方 呢 。
 • 耶 和 华 说 , 这 一 切 都 是 我 手 所 造 的 , 所 以 就 都 有 了 。 但 我 所 看 顾 的 就 是 虚 心 痛 悔 因 我 话 而 战 兢 的 人 。 ( 虚 心 原 文 作 贫 穷 )
 • 假 冒 为 善 的 宰 牛 好 像 杀 人 。 献 羊 羔 好 像 打 折 狗 项 。 献 供 物 好 像 献 猪 血 。 烧 乳 香 好 像 称 颂 偶 像 。 这 等 人 拣 选 自 己 的 道 路 , 心 里 喜 悦 行 可 憎 恶 的 事 。
 • 我 也 必 拣 选 迷 惑 他 们 的 事 , 使 他 们 所 惧 怕 的 临 到 他 们 。 因 为 我 呼 唤 , 无 人 答 应 。 我 说 话 , 他 们 不 听 从 。 反 倒 行 我 眼 中 看 为 恶 的 , 拣 选 我 所 不 喜 悦 的 。
 • 你 们 因 耶 和 华 言 语 战 兢 的 人 , 当 听 他 的 话 。 你 们 的 弟 兄 , 就 是 恨 恶 你 们 , 因 我 名 赶 出 你 们 的 , 曾 说 , 愿 耶 和 华 得 荣 耀 , 使 我 们 得 见 你 们 的 喜 乐 。 但 蒙 羞 的 究 竟 是 他 们 。
 • 有 喧 哗 的 声 音 出 自 城 中 , 有 声 音 出 于 殿 中 , 是 耶 和 华 向 仇 敌 施 行 报 应 的 声 音 。
 • 锡 安 未 曾 劬 劳 , 就 生 产 。 未 觉 疼 痛 , 就 生 出 男 孩 。
 • 国 岂 能 一 日 而 生 。 民 岂 能 一 时 而 产 。 因 为 锡 安 一 劬 劳 , 便 生 下 儿 女 , 这 样 的 事 , 谁 曾 听 见 , 谁 曾 看 见 呢 。
 • 耶 和 华 说 , 我 既 使 他 临 产 , 岂 不 使 他 生 产 呢 。 你 的 神 说 , 我 既 使 他 生 产 , 岂 能 使 他 闭 胎 不 生 呢 。
 • 你 们 爱 慕 耶 路 撒 冷 的 , 都 要 与 他 一 同 欢 喜 快 乐 。 你 们 为 他 悲 哀 的 , 都 要 与 他 一 同 乐 上 加 乐 。
 • 使 你 们 在 他 安 慰 的 怀 中 吃 奶 得 饱 。 使 他 们 得 他 丰 盛 的 荣 耀 , 犹 如 挤 奶 , 满 心 喜 乐 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 我 要 使 平 安 延 及 他 , 好 像 江 河 , 使 列 国 的 荣 耀 延 及 他 , 如 同 涨 溢 的 河 , 你 们 要 从 中 享 受 。 ( 原 文 作 咂 ) 你 们 必 蒙 抱 在 肋 旁 , 摇 弄 在 膝 上 。
 • 母 亲 怎 样 安 慰 儿 子 , 我 就 照 样 安 慰 你 们 。 你 们 也 必 因 ( 或 作 在 ) 耶 路 撒 冷 得 安 慰 。
 • 你 们 看 见 , 就 心 中 快 乐 , 你 们 的 骨 头 必 得 滋 润 , 像 嫩 草 一 样 。 而 且 耶 和 华 的 手 向 他 仆 人 所 行 的 , 必 被 人 知 道 。 他 也 要 向 仇 敌 发 恼 恨 。
 • 看 哪 , 耶 和 华 必 在 火 中 降 临 , 他 的 车 辇 像 旋 风 , 以 烈 怒 施 行 报 应 , 以 火 焰 施 行 责 罚 。
 • 因 为 耶 和 华 在 一 切 有 血 气 的 人 身 上 , 必 以 火 与 刀 施 行 审 判 。 被 耶 和 华 所 杀 的 必 多 。
 • 那 些 分 别 为 圣 , 洁 净 自 己 的 , 进 入 园 内 跟 在 其 中 一 个 人 的 后 头 , 吃 猪 肉 和 仓 鼠 并 可 憎 之 物 , 他 们 必 一 同 灭 绝 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 知 道 他 们 的 行 为 和 他 们 的 意 念 。 时 候 将 到 , 我 必 将 万 民 万 族 ( 族 原 文 作 舌 ) 聚 来 。 看 见 我 的 荣 耀 。
 • 我 要 显 神 迹 ( 或 作 记 号 ) 在 他 们 中 间 , 逃 脱 的 我 要 差 到 列 国 去 , 就 是 到 他 施 , 普 勒 , 拉 弓 的 路 德 , 和 士 巴 , 雅 完 , 并 素 来 没 有 听 见 我 的 名 声 , 没 有 看 见 我 荣 耀 辽 远 的 海 岛 。 他 们 必 将 我 的 荣 耀 传 扬 在 列 国 中 。
 • 他 们 必 将 你 们 的 弟 兄 从 列 国 中 送 回 , 使 他 们 或 骑 马 , 或 坐 车 , 坐 轿 , 骑 骡 子 , 骑 独 峰 驼 , 到 我 的 圣 山 耶 路 撒 冷 , 作 为 供 物 献 给 耶 和 华 , 好 像 以 色 列 人 用 洁 净 的 器 皿 盛 供 物 奉 到 耶 和 华 的 殿 中 ; 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 我 也 必 从 他 们 中 间 取 人 为 祭 司 , 为 利 未 人 。
 • 耶 和 华 说 , 我 所 要 造 的 新 天 新 地 , 怎 样 在 我 面 前 长 存 , 你 们 的 后 裔 和 你 们 的 名 字 , 也 必 照 样 长 存 。
 • 每 逢 月 朔 , 安 息 日 , 凡 有 血 气 的 必 来 在 我 面 前 下 拜 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 他 们 必 出 去 观 看 那 些 违 背 我 人 的 尸 首 。 因 为 他 们 的 虫 是 不 死 的 , 他 们 的 火 是 不 灭 的 。 凡 有 血 气 的 , 都 必 憎 恶 他 们 。
 • Так говорить Господь: Небеса Мій престол, а земля то підніжок для ніг Моїх: який же то храм, що для Мене збудуєте ви, і яке ото місце Його відпочинку?
 • Таж усе це створила рука Моя, і так все це сталось, говорить Господь!
  І при тому дивлюсь Я на вбогого та на розбитого духом, і на тремтячого над Моїм словом.
 • Інакше хто ріже вола одночасно вбиває людину, приносить у жертву ягня переломлює шию собаці, дарунка приносить вживає свинячої крови, складає з кадила частину пригадувальну, одночасно божка благословить…
  Отак як дороги свої вони повибирали, і до гидот тих своїх уподобання чує душа їхня,
 • так виберу й Я їх на зведення, і предмета їхнього страху на них наведу, за те, що Я кликав і ніхто відповіді не давав, говорив Я й не чули вони, та чинили лихе в Моїх очах, і вибрали те, чого Я не жадав!…
 • Послухайте слова Господнього ті, що на слово Його тремтите: Кажуть ваші брати, що ненавидять вас, що вас ради Ймення Мого виганяють: Хай прославлений буде Господь, і ми вашу радість побачимо!
  Та будуть вони посоромлені!
 • Голос гомону з міста, голос із храму, це голос Господа, що заплату дає для Своїх ворогів!
 • Поки зазнала дрижання породу, вона породила, і поки прийшов її біль, то сина легенько вона привела…
 • Хто таке коли чув, і хто бачив таке?
  Чи зроджена буде земля в один день, чи народжений буде народ за одним разом?
  Бо як тільки зазнала Сіонська дочка породові дрижання, то синів своїх вже породила…
 • Чи Я допроваджу до породу, і не вчиню, щоб вона породила?
  говорить Господь.
  Чи Я, що чиню, щоб родила, і стримаю?
  каже твій Бог.
 • Радійте із Єрусалимом і тіштеся всі ним, хто його покохав!
  Втішайтесь ним радістю всі, що з-за нього в жалобі були!
 • Щоб ви ссали й наситилися з перс потіхи його, щоб ви ссали та розкошували із перс його слави!
 • Бо Господь каже так: Ось керую до нього Я мир, немов річку, і славу народів, немов той потік заливний: і ви будете ссати, і на руках вас носитимуть, і бавитимуть на колінах!
 • Як когось його ненька втішає, так вас Я потішу, і ви втішені будете Єрусалимом.
 • І побачите це, й серце ваше радітиме, й як трава молода, розцвітуть ваші кості!
  І в рабах Його пізнана буде Господня рука, і буде Він гніватися на Своїх ворогів.
 • Бо ось прийде Господь ув огні, а Його колесниці мов буря, щоб відплатити жаром гніву Свого, а погрози Свої полум́яним огнем!
 • Бо огнем та мечем Своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа…
 • А ті, хто освячується й очищає себе у поганських садках, один по одному, всередині, їдять м́ясо свиняче й гидоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь!…
 • І Я знаю їхні вчинки та їхні думки, і прийду, щоб зібрати всі народи й язики, і прийдуть вони й Мою славу побачать!
 • І знака на них покладу, і пошлю урятованих з них до народів, у Таршіш, Пул, і Лул, в Мешех і Кос, у Тувал та Яван, в острови предалекі, що звістки про Мене не чули й не бачили слави Моєї, і звістять мою славу вони між народами!
 • І вони приведуть усіх ваших братів із народів усіх у дарунок для Господа на конях та на колесницях, і на фурах та мулах, та на верблюдах, на гору святу Мою, до Єрусалиму, говорить Господь, як приносять синове Ізраїлеві дарунка в посудині чистій до дому Господнього.
 • І візьму Я із них за священиків та за Левитів, говорить Господь.
 • Бо як небо нове та нова та земля, що вчиню, стануть перед обличчям Моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім́я!
 • І станеться, кожного новомісяччя в часі його, і щосуботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям Моїм, говорить Господь.
 • І вийдуть вони та й побачать ті трупи людей, що відпали від Мене, бо їхня черва не помре й не погасне огонь їхній, і стануть вони за гидоту для кожного тіла!