Скрыть
6:10
6:12
26:7
26:13
26:15
26:18
34:9
34:12
34:15
63:7
63:8
64:7
64:11
Церковнославянский (рус)
И бы́сть въ лѣ́то, въ не́же у́мре Озі́а ца́рь, ви́дѣхъ Го́спода сѣдя́ща на престо́лѣ высо́цѣ и превоз­несе́н­нѣ, и испо́лнь до́мъ сла́вы его́.
И серафи́ми стоя́ху о́крестъ его́, ше́сть кри́лъ еди́ному и ше́сть кри́лъ друго́му: и двѣма́ у́бо покрыва́ху ли́ца своя́, двѣма́ же покрыва́ху но́ги своя́ и двѣма́ лета́ху.
И взыва́ху дру́гъ ко дру́гу и глаго́лаху: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ: испо́лнь вся́ земля́ сла́вы его́.
И взя́ся наддве́рiе от­ гла́са, и́мже вопiя́ху, и до́мъ напо́лнися ды́ма.
И реко́хъ: о, окая́н­ный а́зъ, я́ко умили́хся, я́ко человѣ́къ сы́й и нечи́сты устнѣ́ имы́й, посредѣ́ люді́й нечи́стыя устнѣ́ иму́щихъ а́зъ живу́: и Царя́ Го́спода Савао́ѳа ви́дѣхъ очи́ма мо­и́ма.
И по́сланъ бы́сть ко мнѣ́ еди́нъ от­ серафи́мовъ, и въ руцѣ́ сво­е́й имя́ше у́гль горя́щь, его́же клеща́ми взя́тъ от­ олтаря́,
и при­­косну́ся устна́мъ мо­и́мъ и рече́: се́, при­­косну́ся сiе́ устна́мъ тво­и́мъ, и отъ­и́метъ беззако́нiя твоя́ и грѣхи́ твоя́ очи́ститъ.
И слы́шахъ гла́съ Го́спода глаго́люща: кого́ послю́, и кто́ по́йдетъ къ лю́демъ си́мъ? И реко́хъ: се́, а́зъ е́смь, посли́ мя́.
И рече́: иди́ и рцы́ лю́демъ си́мъ: слу́хомъ услы́шите, и не уразумѣ́ете: и ви́дяще у́зрите, и не уви́дите:
одебелѣ́ бо се́рдце люді́й си́хъ, и уши́ма сво­и́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи сво­и́ смежи́ша, да не когда́ у́зрятъ очи́ма и уши́ма услы́шатъ, и се́рдцемъ уразумѣ́ютъ и обратя́т­ся, и исцѣлю́ я́.
И реко́хъ: доко́лѣ, Го́споди? И рече́: до́ндеже опустѣ́ютъ гра́ди, от­ е́же ненаселе́нымъ бы́ти, и до́мы, от­ е́же не бы́ти человѣ́комъ, и земля́ оста́нет­ся пуста́.
И посе́мъ продолжи́тъ Бо́гъ человѣ́ки, и умно́жат­ся оста́вльшiися на земли́.
И еще́ на не́й е́сть десяти́на, и па́ки бу́детъ въ расхище́нiе я́коже тереви́нѳъ и я́ко же́лудь, егда́ испаде́тъ изъ плю́ски сво­ея́: сѣ́мя свято стоя́нiе его́.
Въ то́й де́нь воспою́тъ пѣ́снь сiю́ въ земли́ Иуде́йстѣй, глаго́люще: се́, гра́дъ крѣ́покъ, и спасе́нiе на́мъ положи́тъ стѣ́ну и огражде́нiе.
Отве́рзите врата́, да вни́дутъ лю́дiе храня́щiи пра́вду и храня́щiи и́стину,
прiе́млющiи и́стину и храня́щiи ми́ръ.
Я́ко на тя́ надѣ́янiемъ надѣ́яшася, Го́споди, во вѣ́къ, Бо́же вели́кiй, вѣ́чный,
и́же смири́въ низве́лъ еси́ живу́щыя въ высо́кихъ: гра́ды крѣ́пкiя разори́ши и обни́зиши я́ да́же до земли́.
И поперу́тъ я́ но́ги кро́ткихъ и смире́н­ныхъ.
Пу́ть благо­чести́выхъ пра́въ бы́сть, и при­­угото́ванъ пу́ть благо­чести́выхъ.
Пу́ть бо Госпо́день су́дъ: упова́хомъ на и́мя твое́ и па́мять, ея́же жела́етъ душа́ на́ша.
От но́щи у́тренюетъ ду́хъ мо́й къ тебѣ́, Бо́же, зане́ свѣ́тъ повелѣ́нiя твоя́ на земли́: пра́вдѣ научи́теся, живу́щiи на земли́.
Преста́ бо нечести́вый: вся́къ, и́же не научи́т­ся пра́вдѣ на земли́, и́стины не сотвори́тъ: да во́змет­ся нечести́вый, да не ви́дитъ сла́вы Госпо́дни.
Го́споди, высока́ твоя́ мы́шца, и не вѣ́дѣша, разумѣ́в­ше же постыдя́т­ся: ре́вность прiи́метъ лю́ди ненака́зан­ныя, и ны́нѣ о́гнь супоста́ты поя́стъ.
Го́споди Бо́же на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, вся́ бо воз­да́лъ еси́ на́мъ.
Го́споди Бо́же на́шъ, стяжи́ ны: Го́споди, ра́звѣ тебе́ ино́го не вѣ́мы: и́мя твое́ имену́емъ.
Ме́ртвiи же живота́ не и́мутъ ви́дѣти, ниже́ вра́чеве воскреся́тъ: сего́ ра́ди наве́лъ еси́ и погуби́лъ еси́, и взя́лъ еси́ вся́къ му́жескъ по́лъ и́хъ.
Приложи́ и́мъ зла́, Го́споди, при­­ложи́ зла́ сла́внымъ земли́.
Го́споди, въ ско́рби помяну́хомъ тя́, въ ско́рби ма́лѣ наказа́нiе твое́ на́мъ.
И я́ко боля́щая при­­ближа́ет­ся роди́ти и въ болѣ́зни сво­е́й воскрича́, та́ко бы́хомъ воз­лю́блен­ному тво­ему́.
Стра́ха ра́ди тво­его́, Го́споди, во чре́вѣ прiя́хомъ и поболѣ́хомъ, и роди́хомъ ду́хъ спасе́нiя тво­его́, его́же сотвори́хомъ на земли́: не паде́мся, но паду́т­ся вси́ живу́щiи на земли́.
Воскре́снутъ ме́ртвiи и воста́нутъ и́же во гробѣ́хъ, и воз­ра́дуют­ся и́же на земли́: роса́ бо, я́же от­ тебе́, исцѣле́нiе и́мъ е́сть, земля́ же нечести́выхъ паде́тъ.
Иди́те, лю́дiе мо­и́, вни́дите во хра́мину ва́шу, затвори́те две́ри своя́, укры́йтеся ма́ло ели́ко ели́ко, до́ндеже мимо­и́детъ гнѣ́въ Госпо́день.
Се́ бо, Госпо́дь от­ свята́го [мѣ́ста] наво́дитъ гнѣ́въ на живу́щыя на земли́: и от­кры́етъ земля́ кро́вь свою́ и не покры́етъ избiе́ныхъ.
Приступи́те, язы́цы, и услы́шите, кня́зи: да слы́шитъ земля́ и живу́щiи на не́й, вселе́н­ная и лю́дiе, и́же на не́й.
Зане́ я́рость Госпо́дня на вся́ язы́ки и гнѣ́въ на число́ и́хъ, е́же погуби́ти и́хъ и преда́ти я́ на закла́нiе.
И я́звенiи и́хъ пове́ргнут­ся и мертвецы́, и взы́детъ и́хъ смра́дъ, и намо́кнутъ го́ры кро́вiю и́хъ:
и иста́ютъ вся́ си́лы небе́сныя, и свiе́т­ся не́бо а́ки сви́токъ, и вся́ звѣ́зды спаду́тъ я́ко ли́­ст­вiе съ лозы́, и я́коже спа́даетъ ли́­ст­вiе смоко́вницы.
Упи́ся ме́чь мо́й на небеси́: се́, на Идуме́ю сни́детъ и на лю́ди па́губныя съ судо́мъ.
Ме́чь Госпо́день напо́лнися кро́ве, растолстѣ́ ту́комъ, от­ кро́ве козло́въ и а́гнцевъ и от­ ту́ка козло́въ и овно́въ: я́ко же́ртва Го́сподеви въ Восо́рѣ, и закла́нiе ве́лiе во Идуме́и.
И паду́тъ съ ни́ми си́льнiи, и овны́ и юнцы́, и упiе́т­ся земля́ от­ кро́ве и от­ ту́ка и́хъ насы́тит­ся:
де́нь бо суда́ Госпо́дня, и лѣ́то воз­дая́нiя суда́ Сiо́ня.
И обратя́т­ся де́бри его́ въ смолу́, и земля́ его́ въ жу́пелъ,
и бу́детъ земля́ его́ горя́щи я́ко смола́ дне́мъ и но́щiю, и не уга́снетъ въ вѣ́чное вре́мя, и взы́детъ ды́мъ ея́ высо́цѣ, въ ро́ды своя́ опустѣ́етъ.
И во вре́мя мно́го пти́цы и е́жеве, совы́ и вра́нове воз­гнѣздя́т­ся въ не́мъ: и воз­ложа́тъ на́нь у́же землемѣ́рно пусты́ни, и онокента́ври вселя́т­ся въ не́мъ.
Кня́зи его́ не бу́дутъ: ца́рiе бо и вельмо́жи его́ бу́дутъ въ па́губу.
И воз­ни́кнутъ во градѣ́хъ и́хъ терно́вая древеса́ и во тверды́нехъ его́, и бу́дутъ селе́нiя Си́риномъ сели́ща струѳiо́номъ:
и сря́щут­ся бѣ́си со онокента́вры и возопiю́тъ дру́гъ ко дру́гу, ту́ почі́ютъ онокента́ври, обрѣ́тше себѣ́ поко́ища:
та́мо воз­гнѣзди́т­ся е́жь, и сохрани́тъ земля́ дѣ́ти его́ со утвержде́нiемъ: та́мо еле́ни срѣто́шася и уви́дѣша ли́ца дру́гъ дру́га.
Число́мъ преидо́ша, и еди́нъ от­ ни́хъ не поги́бе, дру́гъ дру́га не взыска́, я́ко Госпо́дь заповѣ́да и́мъ, и Ду́хъ его́ собра́ я́.
И то́й ве́ржетъ и́мъ жре́бiя, и рука́ его́ раздѣли́ пасти́ся: въ вѣ́чное вре́мя наслѣ́дите, въ ро́ды родо́въ почі́ютъ въ не́мъ.
Кто́ се́й при­­ше́дый от­ Едо́ма, червле́ны ри́зы его́ от­ Восо́ра, се́й красе́нъ во у́твари, зѣло́ съ крѣ́постiю? А́зъ глаго́лю пра́вду и су́дъ спасе́нiя.
Почто́ червле́ны ри́зы твоя́ и оде́жды твоя́ я́ко от­ истопта́нiя точи́ла?
Испо́лненъ истопта́нiя, и от­ язы́къ нѣ́сть му́жа со мно́ю: и попра́хъ я́ я́ростiю мо­е́ю, и сотро́хъ я́ я́ко пе́рсть, и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю и вся́ ри́зы моя́ омочи́хъ:
де́нь бо воз­дая́нiя прiи́де на ни́хъ, и лѣ́то избавле́нiя при­­спѣ́:
и воз­зрѣ́хъ, и не бѣ́ помо́щника: и помы́слихъ, и никто́же заступи́: и изба́ви я́ мы́шца моя́, и я́рость моя́ наста́:
и попра́хъ я́ гнѣ́вомъ мо­и́мъ и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю.
Ми́лость Госпо́дню помяну́хъ, добродѣ́тели Госпо́дни во всѣ́хъ, и́миже на́мъ воз­дае́тъ: Госпо́дь, судiя́ бла́гъ до́му Изра́илеву, наво́дитъ на́мъ по ми́лости сво­е́й и по мно́же­ст­ву пра́вды сво­ея́.
И рече́: не лю́дiе ли мо­и́? ча́да, и не от­ве́ргнут­ся. И бы́сть и́мъ во спасе́нiе от­ вся́кiя ско́рби и́хъ.
Не хода́тай, ниже́ а́нгелъ, но са́мъ Госпо́дь спасе́ и́хъ, зане́ лю́битъ и́хъ и щади́тъ и́хъ: са́мъ изба́ви и́хъ и воспрiя́тъ и́хъ и воз­несе́ и́хъ во вся́ дни́ вѣ́ка.
Ті́и же не покори́шася и разгнѣ́ваша Ду́ха свята́го его́, и обрати́ся и́мъ на вражду́, и то́й во­ева́ на ня́.
И помяну́ дни́ вѣ́чныя: гдѣ́ воз­веды́й от­ земли́ {Въ нѣ́к.: от­ мо́ря.} па́стыря ове́цъ сво­и́хъ? гдѣ́ е́сть вложи́вый въ ни́хъ Ду́ха свята́го?
Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца сла́вы его́ раздѣли́ во́ду предъ лице́мъ его́ сотвори́ти ему́ и́мя вѣ́чно,
проведе́ и́хъ сквоз­ѣ́ бе́здну, я́коже коня́ сквоз­ѣ́ пусты́ню, и не утруди́шася,
и я́ко скоты́ по по́лю, и сни́де Ду́хъ от­ Го́спода и наста́ви и́хъ: та́ко прове́лъ еси́ лю́ди твоя́ сотвори́ти тебѣ́ самому́ и́мя сла́вно.
Обрати́ся, Го́споди, от­ небесе́ и ви́ждь от­ до́му свята́го тво­его́ и сла́вы тво­ея́: гдѣ́ е́сть ре́вность твоя́ и крѣ́пость твоя́? гдѣ́ е́сть мно́же­с­т­во ми́лости тво­ея́ и щедро́тъ тво­и́хъ, я́ко терпѣ́лъ еси́ на́мъ?
Ты́ бо еси́ Оте́цъ на́шъ, поне́же Авраа́мъ не увѣ́дѣ на́съ, и Изра́иль не позна́ на́съ, но ты́, Го́споди, Оте́цъ на́шъ, изба́ви ны́, испе́рва и́мя твое́ на на́съ е́сть.
Что́ уклони́лъ еси́ на́съ, Го́споди, от­ пути́ тво­его́? и ожесточи́лъ еси́ сердца́ на́ша, е́же не боя́тися тебе́? Обрати́ся ра́ди ра́бъ тво­и́хъ, ра́ди племе́нъ достоя́нiя тво­его́,
да [поне́] ма́ло наслѣ́димъ горы́ святы́я тво­ея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню твою́:
бы́хомъ я́ко испе́рва, егда́ не владѣ́лъ еси́ на́ми, ниже́ бѣ́ нарѣче́но и́мя твое́ на на́съ.
А́ще от­ве́рзеши небо, тре́петъ прiи́мутъ от­ тебе́ го́ры и раста́ютъ,
я́ко та́етъ во́скъ от­ лица́ огня́, и попали́тъ о́гнь супоста́ты, и явле́но бу́детъ и́мя твое́ въ сопроти́вныхъ тво­и́хъ: от­ лица́ тво­его́ язы́цы воз­мяту́т­ся:
егда́ сотвори́ши сла́вная, тре́петъ прiи́мутъ от­ тебе́ го́ры.
От вѣ́ка не слы́шахомъ, ниже́ о́чи на́ши ви́дѣша Бо́га, ра́звѣ тебе́, и дѣла́ твоя́, я́же сотвори́ши жду́щымъ ми́лости.
Ми́лость бо сря́щетъ творя́щихъ пра́вду, и пути́ твоя́ помяну́т­ся: се́, ты́ разгнѣ́вал­ся еси́, и мы́ согрѣши́хомъ.
Сего́ ра́ди заблуди́хомъ и бы́хомъ я́ко нечи́сти вси́ мы́, я́коже по́ртъ нечи́стыя вся́ пра́вда на́ша, и от­падо́хомъ я́ко ли́­ст­вiе беззако́нiй ра́ди на́шихъ: та́ко вѣ́тръ восхи́титъ на́съ.
И нѣ́сть при­­зыва́яй и́мя твое́ и помяну́вый удержа́ти тя́: я́ко от­врати́лъ еси́ лице́ твое́ от­ на́съ и пре́далъ ны́ еси́ беззако́нiй ра́ди на́шихъ.
И ны́нѣ, Го́споди, Оте́цъ на́шъ еси́ ты́, мы́ же бре́нiе, дѣла́ руку́ твое́ю вси́:
не прогнѣ́вайся на ны́ зѣло́ и не помяни́ во вре́мя беззако́нiй на́шихъ, и ны́нѣ при́зри, я́ко лю́дiе тво­и́ вси́ мы́.
Гра́дъ святи́лища тво­его́ бы́сть пу́стъ, Сiо́нъ я́коже пусты́ня бы́сть, Иерусали́мъ на прокля́тiе:
до́мъ святы́й на́шъ и сла́ва, ю́же благослови́ша отцы́ на́ши, бы́сть огне́мъ пожже́нъ, и вся́ сла́вная на́ша ку́пно падо́ша.
И от­ всѣ́хъ си́хъ терпѣ́лъ еси́, Го́споди, и молча́лъ, и смири́лъ еси́ ны́ зѣло́.
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.
Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!
И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями.
И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.
Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,
и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.
И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.
И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите.
Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет.
И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле.
И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена; но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее.
В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий у нас; спасение дал Он вместо стены и вала.
Отворите ворота; да войдет народ праведный, хранящий истину.
Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная:
Он ниспроверг живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его, поверг на землю, бросил его в прах.
Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих.
Путь праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника.
И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша.
Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде.
Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, – будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа.
Господи! рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее; увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой; огонь пожрет врагов Твоих.
Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас.
Господи Боже наш! другие владыки кроме Тебя господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим имя Твое.
Мертвые не оживут; рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них.
Ты умножил народ, Господи, умножил народ, – прославил Себя, распространил все пределы земли.
Господи! в бедствии он искал Тебя; изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его.
Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи.
Были беременны, мучились, – и рождали как бы ветер; спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали.
Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряни́те и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов.
Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев;
ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.
Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! да слышит земля и всё, что наполняет ее, вселенная и всё рождающееся в ней!
Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание.
И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их.
И истлеет все небесное воинство*; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы. //*Звезды.
Ибо упился меч Мой на небесах: вот, для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию.
Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов: ибо жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле Едома.
И буйволы падут с ними и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука.
Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион.
И превратятся реки его в смолу, и прах его – в серу, и будет земля его горящею смолою:
не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней;
и завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения.
Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто.
И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником – твердыни ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов.
И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой.
Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою; там и коршуны будут собираться один к другому.
Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не преминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста Его повелели, и сам дух Его соберет их.
И Сам Он бросил им жребий, и Его рука разделила им ее мерою; во веки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней.
Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать».
Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?
«Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое;
ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.
Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня:
и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их».
Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих.
Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он был для них Спасителем.
Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.
Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них.
Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святаго Духа Своего,
Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя,
Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались?
Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя.
Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое? – благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны.
Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».
Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего.
Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги наши попрали святилище Твое.
Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое.
О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от лица Твоего,
как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись бы народы.
Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и нисходил, – горы таяли от лица Твоего.
Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него.
Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего Тебя на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили; и как же мы будем спасены?
Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас.
И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших.
Но ныне, Господи, Ты – Отец наш; мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей.
Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой.
Города святыни Твоей сделались пустынею; пустынею стал Сион; Иерусалим опустошен.
Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены.
После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры?
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible