Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: прiими́ себѣ́ сви́токъ но́въ вели́къ и напиши́ въ не́мъ писа́ломъ человѣ́чимъ, е́же ско́ро плѣне́нiе сотвори́ти коры́стей, при­­спѣ́ бо:
 • и свидѣ́тели мнѣ́ сотвори́ вѣ́рны человѣ́ки, урі́ю иере́а и заха́рiю сы́на Варахі́ина.
 • И при­­ступи́хъ ко проро́чицѣ, и во чре́вѣ зача́тъ и роди́ сы́на. И рече́ Госпо́дь мнѣ́: нарцы́ и́мя ему́: ско́ро плѣни́, на́гло расхи́ти,
 • зане́ пре́жде не́же разумѣ́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прiи́метъ си́лу Дама́скову, и коры́сти самари́йскiя предъ царе́мъ Ассирі́йскимъ.
 • И при­­ложи́ Госпо́дь глаго́лати ко мнѣ́ еще́, глаго́ля:
 • поне́же не восхотѣ́ша лю́дiе сі́и воды́ Силоа́мли теку́щiя ти́сѣ, но восхотѣ́ша имѣ́ти рассо́на и сы́на ромелі́ева царя́ надъ ва́ми,
 • сего́ ра́ди се́, воз­во́дитъ Госпо́дь на вы́ во́ду рѣки́ си́льну и мно́гу, царя́ Ассирі́йска и сла́ву его́: и взы́детъ на вся́ку де́брь ва́шу, и обы́детъ вся́ку стѣ́ну ва́шу,
 • и отъ­и́метъ от­ Иуде́и человѣ́ка, и́же воз­мо́жетъ главу́ воз­дви́гнути, или́ могу́щаго что́ соверши́ти: и бу́детъ по́лкъ его́, во е́же напо́лнити ширину́ страны́ тво­ея́, съ на́ми Бо́гъ!
 • Разумѣ́йте, язы́цы, и покаря́йтеся, услы́шите да́же до послѣ́днихъ земли́: могу́щiи, покаря́йтеся: а́ще бо па́ки воз­мо́жете, па́ки побѣ́ждени бу́дете,
 • и и́же а́ще совѣ́тъ совѣща́ете, разори́тъ Госпо́дь, и сло́во, е́же а́ще воз­глаго́лете, не пребу́детъ въ ва́съ, я́ко съ на́ми Бо́гъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: крѣ́пкою руко́ю не покаря́ют­ся хожде́нiю пути́ люді́й си́хъ, глаго́люще:
 • да не когда́ реку́тъ: же́стоко: все́ бо, е́же а́ще реку́тъ лю́дiе сі́и, же́стоко е́сть: стра́ха же и́хъ не убо́йтеся, ниже́ воз­мяти́теся.
 • Го́спода си́лъ, того́ освяти́те, и то́й бу́детъ тебѣ́ въ стра́хъ.
 • И а́ще бу́деши упова́я на него́, бу́детъ тебѣ́ во освяще́нiе, а не я́коже о ка́мень претыка́нiя преткне́шися, ниже́ я́ко о ка́мень паде́нiя: до́мове же Иа́ковли въ пру́глѣ, и въ раздо́лiи сѣдя́щiи во Иерусали́мѣ.
 • Сего́ ра́ди изнемо́гутъ въ ни́хъ мно́зи, и паду́тъ, и сокруша́т­ся, и при­­бли́жат­ся, и я́ти бу́дутъ человѣ́цы въ тверды́ни су́ще.
 • Тогда́ явле́ни бу́дутъ печатлѣ́ющiи зако́нъ, е́же не учи́тися.
 • И рече́тъ: пожду́ Бо́га от­вра́щшаго лице́ свое́ от­ до́му Иа́ковля и упова́я бу́ду на́нь.
 • Се́, а́зъ и дѣ́ти, я́же ми́ даде́ Бо́гъ: и бу́дутъ зна́менiя и чудеса́ въ дому́ Изра́илевѣ от­ Го́спода Савао́ѳа, и́же обита́етъ на горѣ́ Сiо́нъ.
 • И а́ще реку́тъ къ ва́мъ: изыщи́те чревоволше́бниковъ и от­ земли́ воз­глаша́ющихъ, тщесло́ву­ю­щихъ, и́же от­ чре́ва глаша́ютъ, не язы́къ ли къ Бо́гу сво­ему́ взы́щетъ? что́ испыту́ютъ ме́ртвыя о живы́хъ?
 • Зако́нъ бо въ по́мощь даде́, да реку́тъ не я́коже сло́во сiе́, за́ньже не лѣ́ть да́ры дая́ти.
 • И прiи́детъ на вы́ же́стокъ гла́дъ, и бу́детъ, егда́ вза́лчете, ско́рбни бу́дете и зло́ рече́те кня́зю и оте́че­ст­ву:
 • и воз­зря́тъ на не́бо горѣ́, и на зе́млю ни́зу при́зрятъ, и се́, ску́дость тѣ́сна и тма́, ско́рбь и тѣснота́ и тма́, я́коже не ви́дѣти: и не оскудѣ́етъ въ тѣ́снотѣ сы́й да́же до вре́мене.
 • И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз*. //*Спешит грабеж, ускоряет добыча.
 • И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, –
 • и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз,
 • ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, – богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским.
 • И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще:
 • за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным,
 • наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя Ассирийского со всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих;
 • и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется – дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил!
 • Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!
 • Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!
 • Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал:
 • «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
 • Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!
 • И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима.
 • И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.
 • Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих».
 • Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него.
 • Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.
 • И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, – тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?
 • Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света.
 • И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего.
 • И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот – горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел.
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με λαβὲ σεαυτῷ τόμον καινοῦ μεγά­λου καὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου τοῦ ὀξέως προ­νομὴν ποιῆσαι σκύλων πάρεστιν γάρ
 • καὶ μάρτυράς μοι ποίησον πιστοὺς ἀνθρώπους τὸν Ουριαν καὶ τὸν Ζαχαριαν υἱὸν Βαραχιου
 • καὶ προ­σῆλθον προ­̀ς τὴν προ­φῆτιν καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν καὶ εἶπεν κύριός μοι κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ ταχέως σκύλευσον ὀξέως προ­νόμευσον
 • διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον καλεῖν πατέρα ἢ μητέρα λήμψ­σε­ται δύναμιν Δαμασκοῦ καὶ τὰ σκῦλα Σαμαρείας ἔναν­τι βασιλέως ᾿Ασ­συρίων
 • καὶ προ­σέθετο κύριος λαλῆσαί μοι ἔτι
 • δια­̀ τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν τοῦτον τὸ ὕδωρ τοῦ Σιλωαμ τὸ πορευόμενον ἡσυχῇ ἀλλὰ βούλεσθαι ἔχειν τὸν Рαασ­σων καὶ τὸν υἱὸν Рομελιου βασιλέα ἐφ᾿ ὑμῶν
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἀνάγει κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν καὶ τὸ πολύ τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ασ­συρίων καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἀναβή­σε­ται ἐπι­̀ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν καὶ περιπατήσει ἐπι­̀ πᾶν τεῖχος ὑμῶν
 • καὶ ἀφελεῖ ἀπο­̀ τῆς Ιουδαίας ἄνθρωπον ὃς δυνή­σε­ται κεφαλὴν ἆραι ἢ δυνατὸν συν­τελέσασθαί τι καὶ ἔσται ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὥστε πλη­ρῶσαι τὸ πλάτος τῆς χώρας σου μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός
 • γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς ἰσχυκότες ἡττᾶσθε ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε πάλιν ἡττηθήσεσθε
 • καὶ ἣν ἂν βουλεύ­σησθε βουλήν δια­σκεδάσει κύριος καὶ λόγον ὃν ἐὰν λαλήσητε οὐ μὴ ἐμμείνῃ ὑμῖν ὅτι μεθ᾿ ἡμῶν κύριος ὁ θεός
 • οὕτως λέγει κύριος τῇ ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειθοῦσιν τῇ πορείᾳ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ τούτου λέγον­τες
 • μήποτε εἴπητε σκληρόν πᾶν γάρ ὃ ἐὰν εἴπῃ ὁ λαὸς οὗτος σκληρόν ἐστιν τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῆτε οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε
 • κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόβος
 • καὶ ἐὰν ἐπ᾿ αὐτῷ πεποιθὼς ᾖς ἔσται σοι εἰς ἁγίασμα καὶ οὐχ ὡς λίθου προ­σκόμματι συν­αν­τήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι ὁ δὲ οἶκος Ιακωβ ἐν παγίδι καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν Ιερουσαλημ
 • δια­̀ τοῦτο ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοὶ καὶ πεσοῦν­ται καὶ συν­τριβήσον­ται καὶ ἐγγιοῦσιν καὶ ἁλώσον­ται ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλείᾳ ὄν­τες
 • τότε φανεροὶ ἔσον­ται οἱ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον τοῦ μὴ μαθεῖν
 • καὶ ἐρεῖ μενῶ τὸν θεὸν τὸν ἀπο­στρέψαν­τα τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἀπο­̀ τοῦ οἴκου Ιακωβ καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ᾿ αὐτῷ
 • ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός καὶ ἔσται εἰς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ παρα­̀ κυρίου σαβαωθ ὃς κατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιων
 • καὶ ἐὰν εἴπωσιν προ­̀ς ὑμᾶς ζητήσατε τοὺς ἀπο­̀ τῆς γῆς φωνοῦν­τας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους τοὺς κενολογοῦν­τας οἳ ἐκ τῆς κοιλίας φωνοῦσιν οὐκ ἔθνος προ­̀ς θεὸν αὐτοῦ τί ἐκζητοῦσιν περὶ τῶν ζών­των τοὺς νεκρούς
 • νόμον γὰρ εἰς βοήθειαν ἔδωκεν ἵνα εἴπωσιν οὐχ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο περὶ οὗ οὐκ ἔστιν δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ
 • καὶ ἥξει ἐφ᾿ ὑμᾶς σκληρὰ λιμός καὶ ἔσται ὡς ἂν πεινάσητε λυπηθήσεσθε καὶ κακῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχον­τα καὶ τὰ παταχρα
 • καὶ ἀναβλέψον­ται εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω 22καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω ἐμβλέψον­ται καὶ ἰδοὺ θλῖψις καὶ στενοχωρία καὶ σκότος ἀπο­ρία στενὴ καὶ σκότος ὥστε μὴ βλέπειν
 • მითხრა უფალმა: აიღე დიდი დაფა და ზედ გარკვევით დაწერე: იჩქარე სათარეშოდ, ისწრაფე საძარცვად.
 • ავიყვანე სანდო მოწმეები - ურია მღვდელი და ზაქარია ბარაქიას ძე.
 • დავუახლოვდი ქადაგ ქალს, რომელმაც მუცლადიღო და შვა ვაჟი. მითხრა უფალმა: დაარქვი სახელად მაჰერ-შალალ ხაშ-ბაზ (იჩქარე სათარეშოდ, ისწრაფე საძარცვავად).
 • რადგან, ვიდრე ყმაწვილი ისწავლიდეს დაძახებას: მამი და დედი, დამასკოს დოვლათს და სამარიის ნადავლს აშურის მეფეს მიუტანენ.
 • კიდევ მელაპარაკა უფალი და ასე მითხრა:
 • რაკი შეიძულა ამ ხალხმა სილოამის მდორე წყალი და შეჰხარის რეცინს და რემალიას ძეს,
 • ამიტომაც მიაქცევს მათზე ჩემი მეუფე ძლიერ და უზღვავ წყალს (აშურის მეფეს და მთელ მის დიდებას). აპირთავდება მისი კალაპოტი და გადაიღვრება ნაპირებზე.
 • შეაღწევს იუდაში, დატბორავს და ანიაღვრდება, კისრამდე ასწვდება; ფრთებს გაშლის და აავსებს შენი ქვეყნის მთა-ბარს, ემანუელ!
 • დაეცით ყიჟინა, ხალხებო, და ძრწოდეთ! ყური უგდეთ, შორი ქვეყნისანო! იარაღი აისხით და ძრწოდეთ! იარაღი აისხით და ძრწოდეთ!
 • ქმენით თათბირი, გაცუდდება! თქვით სიტყვა, არ შესრულდება, რადგან ჩვენთან არის ღმერთი (ემანუელი)
 • რადგან ასე მითხრა უფალმა, როცა ხელი ჩამავლო და გამაფრთხილა, არ მევლო ამ ხალხის გზით.
 • ნუ დაარქმევთ შეთქმულებას ყველაფერს, რასაც ეს ხალხი შეთქმულებას არქმევს და მისი შემაშინებელი ნუ შეგაშინებთ, ნუ შეგზარავთ.
 • მხოლოდ ცაბაოთ უფალს ეკრძალეთ, ის არის თქვენი შემაშინებელი და თქვენი შემზარავი.
 • ის იქნება საწმიდარად და დაბრკოლების ლოდად და წაფორხილების კლდედ ისრაელის ორი სახლისთვის. ბადედ და მახედ იერუსალიმის მკვიდრისათვის.
 • ბევრი წაიფორხილებს მასზე, დაეცემიან და დაილეწებიან, გაებმებიან და გაიხლართებიან.
 • შეჰკარი ეს ანდერძი, დაბეჭდე რჯული ჩემს მოწაფეებში.
 • მე ველი უფალს, რომელიც პირს იფარავს იაკობის სახლისგან, და ვესავ მას.
 • აჰა, მე და ეს ბავშვები, უფალმა რომ მომცა ნიშებად და სასწაულებად ისრაელში ცაბაოთ უფლისგან, რომელიც სიონის მთაზეა დავანებული.
 • თუ გითხრეს: დაეკითხეთო მესულთანებს და ჯადოქრებს, რომ ჩურჩულებენ და სტვენენო, განა თავის ღმერთს არ ეკითხება ხალხი, განა მკვდრებს ეკითხება ცოცხალთა გამო?
 • მიმართეთ რჯულსა და ანდერძს! თუ არ ამბობენ ამ სიტყვის მიხედვით, ნათქვამს არა აქვს აზრი.
 • ჩაივლის იქ გატანჯული და მშიერი. როცა დაიმშევა, გაავდება, გმობას დაუწყებს თავის მეფეს და თავის ღმერთს და მაღლა აიხედავს.
 • მიწას დახედავს და, აჰა, დაინახავს გასაჭირს და სიბნელეს - წყვდიადს განუჭვრეტელს და უკუნეთში გაიტყორცნება.
 • მაგრამ აღარ იქნება წყვდიადი შეჭირვებულისთვის. როგორც წინა დროებამ დაამცირა ზებულონის ქვეყანა და ნაფთალის ქვეყანა, ასე უკანასკნელ დროს განადიდებს ზღვისპირეთს, წიაღიორდანეს და წარმართთა გალილეას.
 • Тењир мага: «Бир чоњ тєрмљк кагаз ал, ага адамдар жазган жазуу менен “Майер-Шалал-Хаш-Бас”деп жаз», – деп айтты.
 • Ошондо мен жаныма ишенимдєє кєбљлљрдє: ыйык кызмат кылуучу Урий менен Жеберехия уулу Захарияны алдым.
 • Анан пайгамбар аялга келдим, ал кош бойлуу болуп, уул тљрљдє. Тењир мага: «Баланын атын Майер-Шалал-Хаш-Бас деп кой деди.
 • Анткени бул бала “ата”, “апа” деп айта алганга чейин, Дамасктын байлыгы менен Самариянын олжолорун Ашур падышасынын алдына кљтљрєп барышат».
 • Тењир мага сєйлљгљнєн улантып, дагы мындай деди:
 • «Бул эл жай аккан Шилоахтын сууларын барктабай, Ретсинге жана Ремалиянын уулуна суктанганы єчєн,
 • Тењир бул элге буркан-шаркан тєшєп аккан чоњ дарыяны – Ашур падышасын бєт атак-дањкы менен каптатат. Ошондо ал љзєнєн нугунан кљтљрєлєп, жээктеринен ашып-ташыйт.
 • Анан ал бєт Жєйєт жерине кирип, аны каптап, жогору кљтљрєлєп, мойнуна чейин жетет. Алардын жайылган канаты Сенин жергењдин бир четинен экинчи четине чейин жетет, Эмануел!»
 • Жоолашкыла, элдер, бирок титирегиле, уккула, бєт алыскы жерлер! Куралдангыла, бирок титирегиле, куралдангыла, бирок титирегиле!
 • Согуш планын тєзљ бергиле, бирок аныњар бузулат, чечим чыгара бергиле, бирок аныњар жєзљгљ ашпайт, анткени Кудай биз менен!
 • Анткени Тењир Љзєнєн кєчтєє колун менин єстємљ коюп, бул элдин жолу менен жєрбљ деп эскертип, мындай деди:
 • «Бул эл чыккынчылык деп эсептегендин баарын эле чыккынчылык деп эсептей бербегиле. Бул эл корккон нерседен коркпогула да єрљйєњљрдє учурбагыла.
 • Себайот Тењирди, Аны, ыйык туткула, Ал силердин коркунучуњар, Ал силердин титирљљњљр!
 • Ал Ысрайылдын эки уруусу єчєн ыйык жай, мєдєрєлтљ турган таш, азгыруучу аска болот. Иерусалимде жашагандар єчєн сыйыртмак, жайылган тор болот.
 • Алардын кљбє мєдєрєлљт, жыгылат, талкаланат, жайылган торго чалынат жана колго тєшљт.
 • Кєбљлљндєрєєнє сакта, Менин шакирттеримдин кљзєнчљ мыйзамга мљљр бас».
 • Мен Жакыптын тукумунан Љз жєзєн жашырган Тењирге ишенем, Андан ємєт кылам.
 • Мына, мен жана Кудай берген менин балдарым: биз Сион тоосунда жашаган Себайот Тењирдин Ысрайылга берген аяны жана белгиси болобуз.
 • Силерге: «Љлгљндљрдє чакыргандарга, сыйкырчыларга, кєбєрљп-шыбырагандарга жана ичинен сєйлљгљндљргљ кайрылгыла», – дешкенде, силер: «Эл љз Кудайына кайрылууга тийиш эмеспи? Љлгљндљрдљн тирєєлљр жљнєндљ сурамак беле?» – деп жооп бергиле.
 • Мыйзам менен кєбљлљндєрєєгљ кайрылгыла. Эгерде алар бул сљздє айтпаса, анда аларда жарык жок.
 • Алар жер єстєндљ аёосуз эзилип, ач-жылањач тентишет жана ачкачылык учурунда ачууланышып, љз падышасы менен љз Кудайына акарат келтиришет.
 • Асманга кљз чаптырышат, жерди карашат: кайгы жана карањгылык, коюу карањгылык, алар карањгылыкка кулатылат. Бирок азыр коюу карањгылык каптаган жерде дайыма эле карањгылык боло бербейт.