Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: прiими́ себѣ́ сви́токъ но́въ вели́къ и напиши́ въ не́мъ писа́ломъ человѣ́чимъ, е́же ско́ро плѣне́нiе сотвори́ти коры́стей, при­­спѣ́ бо:
 • и свидѣ́тели мнѣ́ сотвори́ вѣ́рны человѣ́ки, урі́ю иере́а и заха́рiю сы́на Варахі́ина.
 • И при­­ступи́хъ ко проро́чицѣ, и во чре́вѣ зача́тъ и роди́ сы́на. И рече́ Госпо́дь мнѣ́: нарцы́ и́мя ему́: ско́ро плѣни́, на́гло расхи́ти,
 • зане́ пре́жде не́же разумѣ́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прiи́метъ си́лу Дама́скову, и коры́сти самари́йскiя предъ царе́мъ Ассирі́йскимъ.
 • И при­­ложи́ Госпо́дь глаго́лати ко мнѣ́ еще́, глаго́ля:
 • поне́же не восхотѣ́ша лю́дiе сі́и воды́ Силоа́мли теку́щiя ти́сѣ, но восхотѣ́ша имѣ́ти рассо́на и сы́на ромелі́ева царя́ надъ ва́ми,
 • сего́ ра́ди се́, воз­во́дитъ Госпо́дь на вы́ во́ду рѣки́ си́льну и мно́гу, царя́ Ассирі́йска и сла́ву его́: и взы́детъ на вся́ку де́брь ва́шу, и обы́детъ вся́ку стѣ́ну ва́шу,
 • и отъ­и́метъ от­ Иуде́и человѣ́ка, и́же воз­мо́жетъ главу́ воз­дви́гнути, или́ могу́щаго что́ соверши́ти: и бу́детъ по́лкъ его́, во е́же напо́лнити ширину́ страны́ тво­ея́, съ на́ми Бо́гъ!
 • Разумѣ́йте, язы́цы, и покаря́йтеся, услы́шите да́же до послѣ́днихъ земли́: могу́щiи, покаря́йтеся: а́ще бо па́ки воз­мо́жете, па́ки побѣ́ждени бу́дете,
 • и и́же а́ще совѣ́тъ совѣща́ете, разори́тъ Госпо́дь, и сло́во, е́же а́ще воз­глаго́лете, не пребу́детъ въ ва́съ, я́ко съ на́ми Бо́гъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: крѣ́пкою руко́ю не покаря́ют­ся хожде́нiю пути́ люді́й си́хъ, глаго́люще:
 • да не когда́ реку́тъ: же́стоко: все́ бо, е́же а́ще реку́тъ лю́дiе сі́и, же́стоко е́сть: стра́ха же и́хъ не убо́йтеся, ниже́ воз­мяти́теся.
 • Го́спода си́лъ, того́ освяти́те, и то́й бу́детъ тебѣ́ въ стра́хъ.
 • И а́ще бу́деши упова́я на него́, бу́детъ тебѣ́ во освяще́нiе, а не я́коже о ка́мень претыка́нiя преткне́шися, ниже́ я́ко о ка́мень паде́нiя: до́мове же Иа́ковли въ пру́глѣ, и въ раздо́лiи сѣдя́щiи во Иерусали́мѣ.
 • Сего́ ра́ди изнемо́гутъ въ ни́хъ мно́зи, и паду́тъ, и сокруша́т­ся, и при­­бли́жат­ся, и я́ти бу́дутъ человѣ́цы въ тверды́ни су́ще.
 • Тогда́ явле́ни бу́дутъ печатлѣ́ющiи зако́нъ, е́же не учи́тися.
 • И рече́тъ: пожду́ Бо́га от­вра́щшаго лице́ свое́ от­ до́му Иа́ковля и упова́я бу́ду на́нь.
 • Се́, а́зъ и дѣ́ти, я́же ми́ даде́ Бо́гъ: и бу́дутъ зна́менiя и чудеса́ въ дому́ Изра́илевѣ от­ Го́спода Савао́ѳа, и́же обита́етъ на горѣ́ Сiо́нъ.
 • И а́ще реку́тъ къ ва́мъ: изыщи́те чревоволше́бниковъ и от­ земли́ воз­глаша́ющихъ, тщесло́ву­ю­щихъ, и́же от­ чре́ва глаша́ютъ, не язы́къ ли къ Бо́гу сво­ему́ взы́щетъ? что́ испыту́ютъ ме́ртвыя о живы́хъ?
 • Зако́нъ бо въ по́мощь даде́, да реку́тъ не я́коже сло́во сiе́, за́ньже не лѣ́ть да́ры дая́ти.
 • И прiи́детъ на вы́ же́стокъ гла́дъ, и бу́детъ, егда́ вза́лчете, ско́рбни бу́дете и зло́ рече́те кня́зю и оте́че­ст­ву:
 • и воз­зря́тъ на не́бо горѣ́, и на зе́млю ни́зу при́зрятъ, и се́, ску́дость тѣ́сна и тма́, ско́рбь и тѣснота́ и тма́, я́коже не ви́дѣти: и не оскудѣ́етъ въ тѣ́снотѣ сы́й да́же до вре́мене.
 • И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз*. //*Спешит грабеж, ускоряет добыча.
 • И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, –
 • и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз,
 • ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, – богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским.
 • И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще:
 • за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным,
 • наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя Ассирийского со всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих;
 • и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется – дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил!
 • Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!
 • Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!
 • Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал:
 • «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
 • Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!
 • И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима.
 • И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.
 • Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих».
 • Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него.
 • Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.
 • И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, – тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?
 • Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света.
 • И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего.
 • И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот – горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел.
 • Me dijo Jehová:

  —Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-salal-hasbaz.

 • Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías.
 • Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: «Ponle por nombre Maher-salal-hasbaz.
 • Porque antes que el niño sepa decir “padre mío” y “madre mía”, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria.»
 • Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo:

 • «Por cuanto desechó este pueblo
  las aguas de Siloé, que corren mansamente,
  y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías,
 • he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos
  aguas de ríos, impetuosas y abundantes:
  al rey de Asiria con todo su poder.
  Él rebasará todos sus ríos
  y desbordará sobre todas sus riberas;
 • y, pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo
  hasta llegar a la garganta.
  Luego, extendiendo sus alas,
  llenará la anchura de tu tierra, Emanuel.

 • »Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados.
  Oíd, todos los que sois de lejanas tierras:
  ceñíos, y seréis quebrantados;
  preparaos, y seréis quebrantados.
 • Haced planes, y serán anulados;
  proferid palabra, y no será firme,
  porque Dios está con nosotros.»

 • Porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo:
 • «No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.
 • A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo.
 • Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén.
 • Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados; se enredarán y serán apresados.

 • »Ata el testimonio,
  sella la instrucción entre mis discípulos.

 • »Esperaré, pues, a Jehová,
  el cual escondió su rostro de la casa de Jacob.
  En él confiaré.
 • He aquí que yo y los hijos
  que me dio Jehová
  somos por señales y presagios en Israel,
  de parte de Jehová de los ejércitos,
  que mora en el monte Sión.
 • Si os dicen:
  “Preguntad a los encantadores
  y a los adivinos,
  que susurran hablando”,
  responded:
  “¿No consultará el pueblo a su Dios?
  ¿Consultará a los muertos por los vivos?”
 • ¡A la ley y al testimonio!
  Si no dicen conforme a esto,
  es porque no les ha amanecido.

 • »Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos,
  y acontecerá que, a causa del hambre,
  se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios,
  levantando el rostro con altivez.
 • Y mirarán a la tierra,
  y he aquí tribulación y tinieblas,
  oscuridad y angustia;
  y quedarán sumidos en las tinieblas.»


 • 耶 和 华 对 我 说 , 你 取 一 个 大 牌 , 拿 人 所 用 的 笔 , ( 或 作 人 常 用 的 字 ) 写 上 玛 黑 珥 沙 拉 勒 哈 斯 吧 斯 。 ( 就 是 掳 掠 速 临 抢 夺 快 到 的 意 思 )
 • 我 要 用 诚 实 的 见 证 人 , 祭 司 乌 利 亚 , 和 耶 比 利 家 的 儿 子 撒 迦 利 亚 , 记 录 这 事 。
 • 我 以 赛 亚 与 妻 子 ( 原 文 作 女 先 知 ) 同 室 。 他 怀 孕 生 子 , 耶 和 华 就 对 我 说 , 给 他 起 名 叫 玛 黑 珥 沙 拉 勒 哈 斯 吧 斯 。
 • 因 为 在 这 小 孩 子 不 晓 得 叫 父 叫 母 之 先 , 大 马 色 的 财 宝 , 和 撒 玛 利 亚 的 掳 物 , 必 在 亚 述 王 面 前 搬 了 去 。
 • 耶 和 华 又 晓 谕 我 说 ,
 • 这 百 姓 既 厌 弃 西 罗 亚 缓 流 的 水 , 喜 悦 利 汛 和 利 玛 利 的 儿 子 。
 • 因 此 , 主 必 使 大 河 翻 腾 的 水 猛 然 冲 来 , 就 是 亚 述 王 , 和 他 所 有 的 威 势 。 必 漫 过 一 切 的 水 道 , 涨 过 两 岸 。
 • 必 冲 入 犹 大 。 涨 溢 泛 滥 , 直 到 颈 项 。 以 马 内 利 阿 , 他 展 开 翅 膀 , 遍 满 你 的 地 。
 • 列 国 的 人 民 哪 , 任 凭 你 们 喧 囔 , 终 必 破 坏 。 远 方 的 众 人 哪 , 当 侧 耳 而 听 。 任 凭 你 们 束 起 腰 来 , 终 必 破 坏 。 你 们 束 起 腰 来 , 终 必 破 坏 。
 • 任 凭 你 们 同 谋 , 终 归 无 有 。 任 凭 你 们 言 定 , 终 不 成 立 。 因 为 神 与 我 们 同 在 。
 • 耶 和 华 以 大 能 的 手 , 指 教 我 不 可 行 这 百 姓 所 行 的 道 , 对 我 这 样 说 ,
 • 这 百 姓 说 , 同 谋 背 叛 , 你 们 不 要 说 , 同 谋 背 叛 。 他 们 所 怕 的 , 你 们 不 要 怕 , 也 不 要 畏 惧 。
 • 但 要 尊 万 军 之 耶 和 华 为 圣 。 以 他 为 你 们 所 当 怕 的 , 所 当 畏 惧 的 。
 • 他 必 作 为 圣 所 。 却 向 以 色 列 两 家 作 绊 脚 的 石 头 , 跌 人 的 磐 石 。 向 耶 路 撒 冷 的 居 民 , 作 为 圈 套 和 网 罗 。
 • 许 多 人 必 在 其 上 绊 脚 跌 倒 , 而 且 跌 碎 , 并 陷 入 网 罗 , 被 缠 住 。
 • 你 要 卷 起 律 法 书 , 在 我 门 徒 中 间 封 住 训 悔 。
 • 我 要 等 候 那 掩 面 不 顾 雅 各 家 的 耶 和 华 , 我 也 要 仰 望 他 。
 • 看 哪 , 我 与 耶 和 华 所 给 我 的 儿 女 , 就 是 从 住 在 锡 安 山 万 君 之 耶 和 华 来 的 , 在 以 色 列 中 作 为 豫 兆 和 奇 迹 。
 • 有 人 对 你 们 说 , 当 求 问 那 些 交 鬼 的 , 和 行 巫 术 的 , 就 是 声 音 绵 蛮 , 言 语 微 细 的 。 你 们 便 回 答 说 , 百 姓 不 当 求 问 自 己 的 神 麽 。 岂 可 为 活 人 求 问 死 人 呢 。
 • 人 当 以 训 悔 和 法 度 为 标 准 。 他 们 所 说 的 , 若 不 与 此 相 符 , 必 不 得 见 晨 光 。
 • 他 们 必 经 过 这 地 , 受 艰 难 , 受 饥 饿 。 饥 饿 的 时 候 , 心 中 焦 躁 , 咒 骂 自 己 的 君 王 , 和 自 己 的 神 。
 • 仰 观 上 天 , 俯 察 下 地 , 不 料 , 尽 是 艰 难 , 黑 暗 , 和 幽 暗 的 痛 苦 。 他 们 必 被 赶 入 乌 黑 的 黑 暗 中 去 。
 • І промовив до мене Господь: Візьми собі велику таблицю, і напиши на ній людським письмом: Квапиться здобич, скорий грабіж.
 • І взяв я за свідків собі свідків вірних, священика Урію та Захарія, Єверехіїного сина.
 • І зблизився я до пророчиці, і вона зачала, і породила сина.
  Господь же до мене промовив: Назви ім́я йому: Квапиться здобич, скорий грабіж.
 • Бо поки юнак той умітиме кликати Батьку мій, та: Мамо моя, понесеться багатство Дамаску та здобич Самарії перед обличчя царя асирійського.
 • І Господь ще далі говорив до мене й казав:
 • За те, що народ цей знехтував воду Сілоамську, яка тихо пливе, і має радість з Реціном і з сином Ремаліїним,
 • то тому ось Господь піднесе на них воду ріки, сильну й велику, царя асирійського та всю славу його.
  І підійметься вона понад усі свої річища, і піде понад усі береги свої.
 • І перейде по Юді вона, заллє та затопить, аж до шиї досягне, і розтягне вона свої крила на всю широчінь твого краю, о Еммануїле!
 • Озлобляйтесь народи, й збентежені будете, почуй, уся земле далека!
  Озбройтесь, і збентежені будете, озбройтесь, і збентежені будете!
 • Радьте раду і буде вона поруйнована, слово кажіть і не збудеться, бо з нами Бог!
 • Бо так говорив був до мене Господь у силі Своєї руки надо мною, й остерігав мене, щоб не ходити дорогою цього народу, і казав:
 • Не кажіть змова на все, на що каже змова цей народ, і не бійтесь того, чого він боїться, і не лякайтеся!
 • Господа Саваота Його свято шануйте, і Його вам боятись, Його вам лякатись!
 • І буде Він за святиню, і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів Ізраїля, за сітку й за пастку для мешканця Єрусалиму.
 • І спіткнуться об них багатохто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені.
 • Зв́яжи свідоцтво, запечатай Закона між Моїми учнями.
 • І я буду чекати Господа, що ховає лице Своє від Якового дому, і буду надіятись на Нього.
 • Ось я та ті діти, що дав мені Господь, вони на знаки та на чуда в Ізраїлі від Господа Саваота, що пробуває на горі Сіон.
 • А коли вам скажуть: Запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповісте: Чи ж народ не звертається до свого Бога?
  За живих питатися мертвих?
 • До Закону й свідоцтва!
  Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої!
 • І буде блукати утискуваний та голодний.
  І станеться, коли він зголодніє, то запіниться, і прокляне царя свого та Бога свого, і погляне догори,
 • і подивиться він на землю, аж ось тут горе та темнота, темрява утиску, і він буде пхнутий у темність…
 • Бо не буде темноти для того, хто утискуваний.
  Перша пора злегковажила була край Завулонів та край Нефталимів, а остання прославить дорогу приморську, другий бік Йордану, округу поганів.