Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: прiими́ себѣ́ сви́токъ но́въ вели́къ и напиши́ въ не́мъ писа́ломъ человѣ́чимъ, е́же ско́ро плѣне́нiе сотвори́ти коры́стей, при­­спѣ́ бо:
 • и свидѣ́тели мнѣ́ сотвори́ вѣ́рны человѣ́ки, урі́ю иере́а и заха́рiю сы́на Варахі́ина.
 • И при­­ступи́хъ ко проро́чицѣ, и во чре́вѣ зача́тъ и роди́ сы́на. И рече́ Госпо́дь мнѣ́: нарцы́ и́мя ему́: ско́ро плѣни́, на́гло расхи́ти,
 • зане́ пре́жде не́же разумѣ́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прiи́метъ си́лу Дама́скову, и коры́сти самари́йскiя предъ царе́мъ Ассирі́йскимъ.
 • И при­­ложи́ Госпо́дь глаго́лати ко мнѣ́ еще́, глаго́ля:
 • поне́же не восхотѣ́ша лю́дiе сі́и воды́ Силоа́мли теку́щiя ти́сѣ, но восхотѣ́ша имѣ́ти рассо́на и сы́на ромелі́ева царя́ надъ ва́ми,
 • сего́ ра́ди се́, воз­во́дитъ Госпо́дь на вы́ во́ду рѣки́ си́льну и мно́гу, царя́ Ассирі́йска и сла́ву его́: и взы́детъ на вся́ку де́брь ва́шу, и обы́детъ вся́ку стѣ́ну ва́шу,
 • и отъ­и́метъ от­ Иуде́и человѣ́ка, и́же воз­мо́жетъ главу́ воз­дви́гнути, или́ могу́щаго что́ соверши́ти: и бу́детъ по́лкъ его́, во е́же напо́лнити ширину́ страны́ тво­ея́, съ на́ми Бо́гъ!
 • Разумѣ́йте, язы́цы, и покаря́йтеся, услы́шите да́же до послѣ́днихъ земли́: могу́щiи, покаря́йтеся: а́ще бо па́ки воз­мо́жете, па́ки побѣ́ждени бу́дете,
 • и и́же а́ще совѣ́тъ совѣща́ете, разори́тъ Госпо́дь, и сло́во, е́же а́ще воз­глаго́лете, не пребу́детъ въ ва́съ, я́ко съ на́ми Бо́гъ.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: крѣ́пкою руко́ю не покаря́ют­ся хожде́нiю пути́ люді́й си́хъ, глаго́люще:
 • да не когда́ реку́тъ: же́стоко: все́ бо, е́же а́ще реку́тъ лю́дiе сі́и, же́стоко е́сть: стра́ха же и́хъ не убо́йтеся, ниже́ воз­мяти́теся.
 • Го́спода си́лъ, того́ освяти́те, и то́й бу́детъ тебѣ́ въ стра́хъ.
 • И а́ще бу́деши упова́я на него́, бу́детъ тебѣ́ во освяще́нiе, а не я́коже о ка́мень претыка́нiя преткне́шися, ниже́ я́ко о ка́мень паде́нiя: до́мове же Иа́ковли въ пру́глѣ, и въ раздо́лiи сѣдя́щiи во Иерусали́мѣ.
 • Сего́ ра́ди изнемо́гутъ въ ни́хъ мно́зи, и паду́тъ, и сокруша́т­ся, и при­­бли́жат­ся, и я́ти бу́дутъ человѣ́цы въ тверды́ни су́ще.
 • Тогда́ явле́ни бу́дутъ печатлѣ́ющiи зако́нъ, е́же не учи́тися.
 • И рече́тъ: пожду́ Бо́га от­вра́щшаго лице́ свое́ от­ до́му Иа́ковля и упова́я бу́ду на́нь.
 • Се́, а́зъ и дѣ́ти, я́же ми́ даде́ Бо́гъ: и бу́дутъ зна́менiя и чудеса́ въ дому́ Изра́илевѣ от­ Го́спода Савао́ѳа, и́же обита́етъ на горѣ́ Сiо́нъ.
 • И а́ще реку́тъ къ ва́мъ: изыщи́те чревоволше́бниковъ и от­ земли́ воз­глаша́ющихъ, тщесло́ву­ю­щихъ, и́же от­ чре́ва глаша́ютъ, не язы́къ ли къ Бо́гу сво­ему́ взы́щетъ? что́ испыту́ютъ ме́ртвыя о живы́хъ?
 • Зако́нъ бо въ по́мощь даде́, да реку́тъ не я́коже сло́во сiе́, за́ньже не лѣ́ть да́ры дая́ти.
 • И прiи́детъ на вы́ же́стокъ гла́дъ, и бу́детъ, егда́ вза́лчете, ско́рбни бу́дете и зло́ рече́те кня́зю и оте́че­ст­ву:
 • и воз­зря́тъ на не́бо горѣ́, и на зе́млю ни́зу при́зрятъ, и се́, ску́дость тѣ́сна и тма́, ско́рбь и тѣснота́ и тма́, я́коже не ви́дѣти: и не оскудѣ́етъ въ тѣ́снотѣ сы́й да́же до вре́мене.
 • И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз*. //*Спешит грабеж, ускоряет добыча.
 • И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, –
 • и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз,
 • ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, – богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским.
 • И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще:
 • за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным,
 • наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя Ассирийского со всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих;
 • и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется – дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил!
 • Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!
 • Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!
 • Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал:
 • «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
 • Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!
 • И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима.
 • И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.
 • Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих».
 • Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него.
 • Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.
 • И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, – тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?
 • Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света.
 • И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего.
 • И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот – горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел.
 • وقال لي الرب خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم انسان لمهير شلال حاش بز.

 • وأن أشهد لنفسي شاهدين امينين اوريا الكاهن وزكريا بن يبرخيا.

 • فاقتربت الى النبية فحبلت وولدت ابنا. فقال لي الرب ادعو اسمه مهير شلال حاش بز.

 • لانه قبل ان يعرف الصبي ان يدعو يا ابي ويا امي تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك اشور

 • ثم عاد الرب يكلمني ايضا قائلا

 • لان هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت وسر برصين وابن رمليا

 • لذلك هوذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك اشور وكل مجده فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه

 • ويندفق الى يهوذا. يفيض ويعبر. يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل

 • هيجوا ايها الشعوب وانكسروا واصغي يا جميع اقاصي الارض. احتزموا وانكسروا. احتزموا وانكسروا.

 • تشاوروا مشورة فتبطل. تكلموا كلمة فلا تقوم. لان الله معنا.

 • فانه هكذا قال لي الرب بشدة اليد وانذرني ان لا اسلك في طريق هذا الشعب قائلا

 • لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا.

 • قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم.

 • ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي اسرائيل وفخا وشركا لسكان اورشليم.

 • فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون.

 • صرّ الشهادة اختم الشريعة بتلاميذي

 • فاصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره.

 • هانذا والاولاد الذين اعطانيهم الرب آيات وعجائب في اسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون

 • واذا قالوا لكم اطلبوا الى اصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين. ألا يسال شعب الهه. أيسأل الموتى لاجل الاحياء.

 • الى الشريعة والى الشهادة. ان لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر.

 • فيعبرون فيها مضايقين وجائعين ويكون حينما يجوعون انهم يحنقون ويسبّون ملكهم والههم ويلتفتون الى فوق.

 • وينظرون الى الارض واذا شدة وظلمة قتام الضيق والى الظلام هم مطرودون

 • ВА Парвардигор ба ман гуфт: «Варақи калоне барои худ бигир, ва бар он бо хати маъмул бинавис: ́Маҳер шолол, ҳош баз́». 1 Ба гирифтани ғанимат мекӯшад, ба тороҷ кардан мешитобад
 • Ва ман барои худ шоҳидони амин – Уриёи коҳин ва Закарё ибни Баракёро гирифтам,
 • Ва ба набия наздикӣ кардам, ва ӯ ҳомила шуда, писаре зоид; ва Парвардигор ба ман гуфт: «Номи ӯро чунин бихон: Маҳер-шолол-ҳош-баз;
 • Зеро, пеш аз он ки кӯдак тавонад ́Падарам́ ва ́Модарам́ бигӯяд, сарвати Димишқ ва ғанимати Сомарияро пеши подшоҳи Ашшур хоҳанд бурд».
 • Ва Парвардигор суханашро ба ман давом дода, боз гуфт:
 • «Азбаски ин қавм аз обҳои Шилӯаҳ, ки оҳиста-оҳиста ҷорӣ мешавад, нафрат карда, аз Расин ва писари Рамалёҳу ба ваҷд меоянд,
 • Бинобар ин, инак Парвардигор обҳои наҳри пурталотум ва бузургро – подшоҳи Ашшур ва тамоми ҳашамати ӯро – бар онҳо хоҳад овард; ва он аз ҳамаи шохобҳояш боло хоҳад баромад, ва аз ҳамаи канорҳояш берун хоҳад рафт;
 • Ва туғёнаш ба Яҳудо гузашта, онро зер хоҳад кард, ва саршор гардида, то ба гардан хоҳад расид; ва болҳои он тамоми арзу тӯли замини туро, эй Имонуил, фаро хоҳад гирифт».
 • Талотум хоҳед кард, эй қавмон, вале шикаст хоҳед хӯрд! Ва гӯш андозед, эй ҳамаи кишварҳои дурдаст: камари худро хоҳед баст, вале шикаст хоҳед хӯрд! Камари худро хоҳед баст, вале шикаст хоҳед хӯрд!
 • Қасд хоҳед кард, вале он ботил хоҳад шуд! Сухан хоҳед ронд, вале он ба амал нахоҳад омад, зеро ки Худо бо мост!
 • Зеро Парвардигор ба ман чунин гуфт, дар сурате ки дасти қавми Ӯ бар ман буд, ва ба ман талқин намуд, ки бо роҳи ин қавм наравам; ва гуфт:
 • «Ҳар он чиро, ки ин қавм суиқасд ҳисоб мекунанд, шумо суиқасд ҳисоб накунед; ва аз он чи онҳо метарсанд, натарсед, ва биме надошта бошед.
 • Парвардигори лашкарҳоро, – танҳо Ӯро, – тақдис намоед, ва Ӯ тарси шумо бошад, ва Ӯ бими шумо бошад.
 • Ва Ӯ макони пок барои шумо хоҳад буд, ва санги пешпо ва сахраи монеа – барои ҳар ду хонадони Исроил, ва тузоқу қуллоб – барои сокинони Ерусалим.
 • Ва бисёре аз онҳо пешпо хоҳанд хӯрд, ва фурӯ хоҳанд ғалтид, ва ба шикаст дучор хоҳанд гардид, ва дар тузоқ хоҳанд афтод, ва гирифтори қуллоб хоҳанд шуд.
 • Шаҳодатро мисли лӯлае бипечон, ва шариатро дар миёни шогирдони Ман мӯҳр намо».
 • Ва ман ба Парвардигоре ки рӯи Худро аз хонадони Яъқуб пинҳон кардааст, интизорӣ кашида, умедвори Ӯ хоҳам шуд.
 • Инак ман ва фарзандоне ки Парвардигор ба ман додааст, аз ҷониби Парвардигори лашкарҳо, ки дар Сион сокин аст, барои Исроил аломот ва ишорот ҳастем.
 • Ва чун ба шумо гӯянд: «Аз ҷодугарон ва азоимхононе ки суфу куф ва ириму ҷирим мекунанд, дархост намоед», – бигӯед: «Ҳар қавм, охир, аз Худои худ дархост менамоянд, на ин ки ба воситаи мурдаҳо дар бораи зиндаҳо!».
 • Ба шариат ва шаҳодат рӯ оваред! Ба яқин сухане мисли ин хоҳанд гуфт, ки он ҳеҷ маъное надорад.
 • Ва қавм бо машаққат ва гуруснагӣ бар замин хоҳанд гашт; ва чун гурусна монанд, хашмгин шуда, подшоҳи худ ва Худои худро лаънат хоҳанд кард; ва ба боло рӯй хоҳанд овард,
 • Ва бар замин хоҳанд нигарист, ва инак тангӣ ва тирагист, зулмоти нокомист, ва дар торикӣ андохта хоҳанд шуд.