Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Сiе́ пре́жде испі́й, ско́ро твори́, страно́ Завуло́ня и земле́ Нефѳали́мля, и про́чiи при­­ мо́ри живу́щiи, и объ ону́ страну́ Иорда́на, Галиле́а язы́ковъ.
 • Лю́дiе ходя́щiи во тмѣ́ ви́дѣша свѣ́тъ ве́лiй: живу́щiи во странѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, свѣ́тъ воз­сiя́етъ на вы́.
 • Мно́жайшiи лю́дiе, я́же изве́лъ еси́, въ весе́лiи тво­е́мъ: и воз­веселя́т­ся предъ тобо́ю, я́коже веселя́щiися въ жа́тву, и я́коже веселя́т­ся дѣля́щiи коры́сти.
 • Зане́ отъ­я́т­ся яре́мъ лежа́й на ни́хъ, и же́злъ, и́же на вы́и и́хъ: же́злъ бо истязу́ющихъ разсы́па Госпо́дь, я́коже въ де́нь, и́же на Мадiа́ма.
 • Я́ко вся́кую оде́жду со́бран­ну ле́стiю и ри́зу съ при­­мире́нiемъ от­даду́тъ, и восхотя́тъ, да бы́ша огне́мъ сожже́ны бы́ли.
 • Я́ко отроча́ роди́ся на́мъ, Сы́нъ, и даде́ся на́мъ, его́же нача́л­ст­во бы́сть на ра́мѣ его́: и нарица́ет­ся и́мя его́: вели́ка совѣ́та а́нгелъ, чу́денъ, совѣ́тникъ, Бо́гъ крѣ́пкiй, властели́нъ, кня́зь ми́ра, Оте́цъ бу́дущаго вѣ́ка: при­­веду́ бо ми́ръ на кня́зи, ми́ръ и здра́вiе ему́.
 • И ве́лiе нача́л­ст­во его́, и ми́ра его́ нѣ́сть предѣ́ла на престо́лѣ Дави́довѣ и на ца́р­ст­вѣ его́, испра́вити е́ и заступи́ти его́ въ судѣ́ и пра́вдѣ, от­ны́нѣ и до вѣ́ка: ре́вность Го́спода Савао́ѳа сотвори́тъ сiя́.
 • Сме́рть {Евр.: сло́во.} посла́ Госпо́дь на Иа́кова, и прiи́де на Изра́иля:
 • и уразумѣ́ютъ вси́ лю́дiе Ефре́мовы и живу́щiи въ самарі́и, въ досажде́нiи и высо́цѣмъ се́рдцы глаго́люще:
 • пли́нѳы падо́ша, но прiиди́те, изсѣче́мъ ка́менiе и посѣче́мъ черни́чiе и ке́дры, и сози́ждемъ себѣ́ сто́лпъ.
 • И разруши́тъ Бо́гъ востаю́щыя на го́ру Сiо́ню, и враги́ его́ разсы́плетъ:
 • сирі́ю от­ восто́къ со́лнца и е́ллины от­ за́пада со́лнца, пояда́ющыя Изра́иля всѣ́ми усты́. Во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • И лю́дiе не обрати́шася, до́ндеже я́звени бы́ша, и Го́спода не взыска́ша.
 • И отъ­я́тъ Госпо́дь от­ Изра́иля главу́ и о́шибъ, вели́ка и ма́ла, во еди́нъ де́нь:
 • ста́рца и чудя́щихся ли́цамъ, сiе́ нача́ло: и проро́ка уча́ща беззако́н­ная, се́й о́шибъ.
 • И бу́дутъ блажа́щiи люді́й си́хъ льстя́ше, и льстя́тъ, я́ко да поглотя́тъ я́.
 • Сего́ ра́ди о ю́ношахъ и́хъ не воз­весели́т­ся Госпо́дь, и сиро́тъ и́хъ и вдови́цъ и́хъ не поми́луетъ: я́ко вси́ беззако́н­нiи и лука́вiи, и вся́кая уста́ глаго́лютъ непра́вду. Во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • И разгори́т­ся я́ко о́гнь беззако́нiе, и я́ко тро́скотъ сухі́й пояде́нъ бу́детъ огне́мъ, и разгори́т­ся въ ча́щахъ дубра́вныхъ и поя́стъ, я́же о́крестъ холмо́въ вся́.
 • За я́рость гнѣ́ва Госпо́дня сгорѣ́ вся́ земля́, и бу́дутъ лю́дiе я́ко огне́мъ пожже́ни: человѣ́къ бра́та сво­его́ не поми́луетъ,
 • но уклони́т­ся на де́сно, я́ко вза́лчетъ, и снѣ́сть от­ шу́iихъ, и не насы́тит­ся человѣ́къ яды́й пло́ти мы́шцы сво­ея́:
 • снѣ́сть бо Манассі́й Ефре́мово, и Ефре́мъ Манассі́ино, я́ко вку́пѣ повою́ютъ Иу́ду. 21Во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость [его́], но еще́ рука́ его́ высока́.
 • Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую.
 • Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.
 • Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи.
 • Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама.
 • Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню.
 • Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. //В Славянской Библии этот стих читается так: «Ибо Младенец родился нам, Сын, и дан нам; владычество Его на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века; ибо приведу мир князьям, мир и здравие Его».
 • Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.
 • Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля,
 • чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят:
 • кирпичи пали – построим из тесаного камня; сикоморы вырублены – заменим их кедрами.
 • И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит:
 • Сириян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Но народ не обращается к Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает.
 • И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день:
 • старец и знатный, – это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.
 • И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут.
 • Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма.
 • Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек брата своего.
 • И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышцы своей:
 • Манассия – Ефрема, и Ефрем – Манассию, оба вместе – Иуду. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • 8:23καὶ οὐκ ἀπο­ρηθή­σε­ται ὁ ἐν στενοχωρίᾳ ὢν ἕως καιροῦ τοῦτο πρῶτον ποίει ταχὺ ποίει χώρα Ζαβουλων ἡ γῆ Νεφθαλιμ ὁδὸν θαλάσ­σης καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παρα­λίαν κατοικοῦν­τες καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν τὰ μέρη τῆς Ιουδαίας
 • 1ὁ λαὸς ὁ πορευό­με­νος ἐν σκότει ἴδετε φῶς μέγα οἱ κατοικοῦν­τες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς λάμψει ἐφ᾿ ὑμᾶς
 • 2τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ὃ κατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου καὶ εὐφρανθήσον­ται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ δια­ιρούμενοι σκῦλα
 • 3διότι ἀφῄρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ᾿ αὐτῶν κεί­με­νος καὶ ἡ ῥάβδος ἡ ἐπι­̀ τοῦ τραχήλου αὐτῶν τὴν γὰρ ῥάβδον τῶν ἀπαιτούν­των διεσκέδασεν κύριος ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπι­̀ Μαδια­μ
 • 4ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπι­συν­ηγμένην δόλῳ καὶ ἱμάτιον μετὰ κατα­λλαγῆς ἀπο­τείσουσιν καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι
 • 5ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπι­̀ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγά­λης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπι­̀ τοὺς ἄρχον­τας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ
 • 6μεγά­λη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπι­̀ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀν­τιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι ἀπο­̀ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ὁ ζῆλος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦτα
 • 7θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπι­̀ Ιακωβ καὶ ἦλθεν ἐπι­̀ Ισραηλ
 • 8καὶ γνώσον­ται πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Εφραιμ καὶ οἱ ἐγκαθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ ἐφ᾿ ὕβρει καὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγον­τες
 • 9πλίνθοι πεπτώκασιν ἀλλὰ δεῦτε λαξεύ­σωμεν λίθους καὶ ἐκκόψωμεν συκαμίνους καὶ κέδρους καὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργον
 • 10καὶ ῥάξει ὁ θεὸς τοὺς ἐπανιστανο­μέ­νους ἐπ᾿ ὄρος Σιων ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν δια­σκεδάσει
 • 11Συρίαν ἀφ᾿ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς ᾿Ἐλληνας ἀφ᾿ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίον­τας τὸν Ισραηλ ὅλῳ τῷ στόματι ἐπι­̀ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ᾿ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
 • 12καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἀπεστράφη ἕως ἐπλή­γη καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν
 • 13καὶ ἀφεῖλεν κύριος ἀπο­̀ Ισραηλ κεφαλὴν καὶ οὐράν μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ
 • 14πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ προ­́σωπα θαυμάζον­τας αὕτη ἡ ἀρχή καὶ προ­φήτην διδάσκον­τα ἄνομα οὗτος ἡ οὐρά
 • 15καὶ ἔσον­ται οἱ μακαρίζον­τες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶν­τες καὶ πλανῶσιν ὅπως κατα­πίωσιν αὐτούς
 • 16δια­̀ τοῦτο ἐπι­̀ τοὺς νεανίσκους αὐτῶν οὐκ εὐφρανθή­σε­ται ὁ θεὸς καὶ τοὺς ὀρφανοὺς αὐτῶν καὶ τὰς χήρας αὐτῶν οὐκ ἐλεήσει ὅτι πάν­τες ἄνομοι καὶ πονηροί καὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα ἐπι­̀ πᾶσιν τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ᾿ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
 • 17καὶ καυθή­σε­ται ὡς πῦρ ἡ ἀνομία καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βρωθή­σε­ται ὑπὸ πυρός καὶ καυθή­σε­ται ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ καὶ συγκατα­φάγεται τὰ κύκλῳ τῶν βουνῶν πάν­τα
 • 18δια­̀ θυμὸν ὀργῆς κυρίου συγκέκαυται ἡ γῆ ὅλη καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὑπὸ πυρὸς κατα­κεκαυμένος ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐλεήσει
 • 19ἀλλὰ ἐκκλινεῖ εἰς τὰ δεξιά ὅτι πεινάσει καὶ φάγεται ἐκ τῶν ἀριστερῶν καὶ οὐ μὴ ἐμπλη­σθῇ ἄνθρωπος ἔσθων τὰς σάρκας τοῦ βραχίονος αὐτοῦ
 • 20φάγεται γὰρ Μανασ­ση τοῦ Εφραιμ καὶ Εφραιμ τοῦ Μανασ­ση ὅτι ἅμα πολιορκήσουσιν τὸν Ιουδαν ἐπι­̀ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ᾿ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
 • ЗЕРО вай, ки ба танг меоварад, хастагӣ надорад; дар замони аввал таъсираш сабук буд: фақат замини Забулун ва замини Нафтолиро забт намуд; вале дар замони охир таъсираш бар роҳи дарё, он тарафи Ӯрдун, Ҷалили халқҳо, вазнин шудааст.
 • Қавме ки дар торикӣ мегаштанд, нури азиме диданд; бар онҳое ки дар кишвари сояи марг менишастанд, нуре дурахшид.
 • Ту халқро афзун гардондӣ, шодмонии онҳоро зиёд кардӣ: ба ҳузури Ту шодӣ карданд, мисли шодмонии мавсими дарав, мисли касоне ки дар вақти тақсим кардани ғанимат ба ваҷд меоянд,
 • Зеро ки Ту юғи вазнини онҳоро, ва ғӯлачӯберо, ки бар дӯши онҳо буд, яъне калтаки ситамгари онҳоро шикастӣ, чунон ки дар рӯзи Мидён воқеъ шуда буд.
 • Зеро ки тамоми пойафзоли пурсадои сарбозон ва тамоми либоси оғуштаи хун сӯхта, тӯъмаи оташ хоҳад шуд.
 • Зеро ки кӯдаке барои мо таваллуд ёфт, Писаре ба мо дода шуд, ва салтанат бар дӯши Ӯ хоҳад буд, ва номи Ӯ Аҷиб, Мушовир, Худои Ҷаббор, Падари ҷовид, Мири осоиштагӣ хонда хоҳад шуд.
 • Афзоиши салтанат ва осоиштагии Ӯ бар тахти Довуд ва бар мамлакати вай интиҳо нахоҳад дошт, то ки онро бо инсоф ва адолат, минбаъд ва то абадулобод барқарор ва мустаҳкам намояд; рашки Парвардигори лашкарҳо инро ба амал хоҳад овард.
 • Парвардигор каломе ба Яъқуб фиристод, ва он бар Исроил нузул кард.
 • Ва тамоми қавм хоҳанд донист, яъне Эфроим ва сокинони Сомария, ки бо ғурур ва такаббури дил мегӯянд:
 • «Хиштҳо афтодааст, вале мо бо сангҳои тарошида бино хоҳем кард; дарахтони тутанҷир бурида шудааст, вале мо арзҳоро ба ҷои онҳо ба кор хоҳем бурд».
 • Ва Парвардигор хасми ӯ – Расинро бар зидди ӯ мустаҳкам хоҳад кард, ва душманони ӯро хоҳад барангехт:
 • Арамиёнро аз шарқ, ва фалиштиёнро аз ғарб; ва онҳо Исроилро бо иштиҳои тамом хоҳанд хӯрд; бо ин ҳама, ғазаби Ӯ фурӯ нанишастааст, ва дасти Ӯ ҳанӯз дароз аст.
 • Вале ин қавм сӯи Занандаи худ барнагаштаанд, ва аз Парвардигори лашкарҳо дархост накардаанд.
 • Бинобар ин Парвардигор сар ва думро, нахл ва найро аз Исроил дар як рӯз хоҳад бурид:
 • Муршид ва шариф сар аст; вале набие ки муаллими дурӯғҳост, дум мебошад.
 • Ва пешвоёни ин қавм онҳоро дар иштибоҳ хоҳанд андохт, ва муридонашон дарҳам-барҳам хоҳанд шуд.
 • Бинобар ин Парвардигор аз ҷавонони онҳо шод нахоҳад шуд, ва бар ятимон ва бевазанони онҳо раҳм нахоҳад кард, зеро ки ҳамаашон риёкор ва бадкирдор мебошанд, ва ҳар даҳоне бо ҳақорат сухан меронад; бо ин ҳама, ғазаби Ӯ фурӯ нанишастааст, ва дасти Ӯ ҳанӯз дароз аст.
 • Зеро ки шарорат мисли оташ даргирифтааст, явшон ва хори шутурро мехӯрад, ва дар шохаҳои печ дар печи ҷангал месӯзад, ва сутунҳои баланди дуд печида мебарояд.
 • Аз ғазаби Парвардигори лашкарҳо замин сӯхта сиёҳ шудааст, ва қавм гӯё ки тӯъмаи оташ гардидаанд: касе ба бародари худ раҳм намекунад.
 • Аз тарафи рост бурида мегиранд, ва гурусна мемонанд, ва аз тарафи чап мехӯранд, ва сер намешаванд; ҳар кас гӯшти бозуи худро мехӯрад.
 • Менашше ба Эфроим, ва Эфроим ба Менашше, ва ҳар ду якҷоя ба Яҳудо ҳамла мекунанд; бо ин ҳама, ғазаби Ӯ фурӯ нанишастааст, ва дасти Ӯ ҳанӯз дароз аст.