Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Сiе́ пре́жде испі́й, ско́ро твори́, страно́ Завуло́ня и земле́ Нефѳали́мля, и про́чiи при­­ мо́ри живу́щiи, и объ ону́ страну́ Иорда́на, Галиле́а язы́ковъ.
 • Лю́дiе ходя́щiи во тмѣ́ ви́дѣша свѣ́тъ ве́лiй: живу́щiи во странѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, свѣ́тъ воз­сiя́етъ на вы́.
 • Мно́жайшiи лю́дiе, я́же изве́лъ еси́, въ весе́лiи тво­е́мъ: и воз­веселя́т­ся предъ тобо́ю, я́коже веселя́щiися въ жа́тву, и я́коже веселя́т­ся дѣля́щiи коры́сти.
 • Зане́ отъ­я́т­ся яре́мъ лежа́й на ни́хъ, и же́злъ, и́же на вы́и и́хъ: же́злъ бо истязу́ющихъ разсы́па Госпо́дь, я́коже въ де́нь, и́же на Мадiа́ма.
 • Я́ко вся́кую оде́жду со́бран­ну ле́стiю и ри́зу съ при­­мире́нiемъ от­даду́тъ, и восхотя́тъ, да бы́ша огне́мъ сожже́ны бы́ли.
 • Я́ко отроча́ роди́ся на́мъ, Сы́нъ, и даде́ся на́мъ, его́же нача́л­ст­во бы́сть на ра́мѣ его́: и нарица́ет­ся и́мя его́: вели́ка совѣ́та а́нгелъ, чу́денъ, совѣ́тникъ, Бо́гъ крѣ́пкiй, властели́нъ, кня́зь ми́ра, Оте́цъ бу́дущаго вѣ́ка: при­­веду́ бо ми́ръ на кня́зи, ми́ръ и здра́вiе ему́.
 • И ве́лiе нача́л­ст­во его́, и ми́ра его́ нѣ́сть предѣ́ла на престо́лѣ Дави́довѣ и на ца́р­ст­вѣ его́, испра́вити е́ и заступи́ти его́ въ судѣ́ и пра́вдѣ, от­ны́нѣ и до вѣ́ка: ре́вность Го́спода Савао́ѳа сотвори́тъ сiя́.
 • Сме́рть {Евр.: сло́во.} посла́ Госпо́дь на Иа́кова, и прiи́де на Изра́иля:
 • и уразумѣ́ютъ вси́ лю́дiе Ефре́мовы и живу́щiи въ самарі́и, въ досажде́нiи и высо́цѣмъ се́рдцы глаго́люще:
 • пли́нѳы падо́ша, но прiиди́те, изсѣче́мъ ка́менiе и посѣче́мъ черни́чiе и ке́дры, и сози́ждемъ себѣ́ сто́лпъ.
 • И разруши́тъ Бо́гъ востаю́щыя на го́ру Сiо́ню, и враги́ его́ разсы́плетъ:
 • сирі́ю от­ восто́къ со́лнца и е́ллины от­ за́пада со́лнца, пояда́ющыя Изра́иля всѣ́ми усты́. Во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • И лю́дiе не обрати́шася, до́ндеже я́звени бы́ша, и Го́спода не взыска́ша.
 • И отъ­я́тъ Госпо́дь от­ Изра́иля главу́ и о́шибъ, вели́ка и ма́ла, во еди́нъ де́нь:
 • ста́рца и чудя́щихся ли́цамъ, сiе́ нача́ло: и проро́ка уча́ща беззако́н­ная, се́й о́шибъ.
 • И бу́дутъ блажа́щiи люді́й си́хъ льстя́ше, и льстя́тъ, я́ко да поглотя́тъ я́.
 • Сего́ ра́ди о ю́ношахъ и́хъ не воз­весели́т­ся Госпо́дь, и сиро́тъ и́хъ и вдови́цъ и́хъ не поми́луетъ: я́ко вси́ беззако́н­нiи и лука́вiи, и вся́кая уста́ глаго́лютъ непра́вду. Во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • И разгори́т­ся я́ко о́гнь беззако́нiе, и я́ко тро́скотъ сухі́й пояде́нъ бу́детъ огне́мъ, и разгори́т­ся въ ча́щахъ дубра́вныхъ и поя́стъ, я́же о́крестъ холмо́въ вся́.
 • За я́рость гнѣ́ва Госпо́дня сгорѣ́ вся́ земля́, и бу́дутъ лю́дiе я́ко огне́мъ пожже́ни: человѣ́къ бра́та сво­его́ не поми́луетъ,
 • но уклони́т­ся на де́сно, я́ко вза́лчетъ, и снѣ́сть от­ шу́iихъ, и не насы́тит­ся человѣ́къ яды́й пло́ти мы́шцы сво­ея́:
 • снѣ́сть бо Манассі́й Ефре́мово, и Ефре́мъ Манассі́ино, я́ко вку́пѣ повою́ютъ Иу́ду. 21Во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся я́рость [его́], но еще́ рука́ его́ высока́.
 • Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую.
 • Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.
 • Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи.
 • Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама.
 • Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню.
 • Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. //В Славянской Библии этот стих читается так: «Ибо Младенец родился нам, Сын, и дан нам; владычество Его на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века; ибо приведу мир князьям, мир и здравие Его».
 • Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.
 • Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля,
 • чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят:
 • кирпичи пали – построим из тесаного камня; сикоморы вырублены – заменим их кедрами.
 • И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит:
 • Сириян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Но народ не обращается к Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает.
 • И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день:
 • старец и знатный, – это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.
 • И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут.
 • Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма.
 • Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек брата своего.
 • И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышцы своей:
 • Манассия – Ефрема, и Ефрем – Манассию, оба вместе – Иуду. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • 但 那 受 过 痛 苦 的 , 必 不 再 见 幽 暗 。 从 前 神 使 西 布 伦 地 , 和 拿 弗 他 地 被 藐 视 。 末 后 却 使 这 沿 海 的 路 , 约 旦 河 外 , 外 邦 人 的 加 利 利 地 , 得 着 荣 耀 。
 • 在 黑 暗 中 行 走 的 百 性 , 看 见 了 大 光 。 住 在 死 荫 之 地 的 人 , 有 光 照 耀 他 们 。
 • 你 使 这 国 民 繁 多 , 加 增 他 们 的 喜 乐 。 他 们 在 你 面 前 欢 喜 , 好 像 收 割 的 欢 喜 , 像 人 分 掳 物 那 样 的 快 乐 。
 • 因 为 他 们 所 负 的 重 轭 , 和 肩 头 上 的 仗 , 并 欺 压 他 们 人 的 棍 , 你 都 已 经 折 断 , 好 像 在 米 甸 的 日 子 一 样 。
 • 战 士 在 乱 杀 之 间 所 穿 戴 的 盔 甲 , 并 那 辊 在 血 中 的 衣 服 , 都 必 作 为 可 烧 的 , 当 作 火 柴 。
 • 因 为 有 一 婴 孩 为 我 们 而 生 , 有 一 子 赐 给 我 们 。 政 权 必 担 在 他 的 肩 头 上 。 他 名 称 为 奇 妙 , 策 士 , 全 能 的 神 , 永 在 的 父 , 和 平 的 君 。
 • 他 的 政 权 与 平 安 必 加 增 无 穷 。 他 必 在 大 卫 的 宝 座 上 , 治 理 他 的 国 , 以 公 平 公 义 使 国 坚 定 稳 固 , 从 今 直 到 永 远 。 万 君 之 耶 和 华 的 热 心 , 必 成 就 这 事 。
 • 主 使 一 言 人 于 雅 各 家 , 落 于 以 色 列 家 。
 • 这 众 百 姓 , 就 是 以 法 莲 和 撒 玛 利 亚 的 居 民 , 都 要 知 道 。 他 们 凭 骄 傲 自 大 的 心 说 ,
 • 砖 墙 塌 了 , 我 们 却 要 凿 石 头 建 筑 , 桑 树 砍 了 , 我 们 却 要 换 香 柏 树 。
 • 因 此 , 耶 和 华 要 高 举 利 汛 的 敌 人 , 来 攻 击 以 色 列 , 并 要 激 动 以 色 列 的 仇 敌 ,
 • 东 有 亚 兰 人 , 西 有 非 利 士 人 。 他 们 张 口 要 吞 吃 以 色 列 。 虽 然 如 此 , 耶 和 华 的 怒 气 还 未 转 消 , 他 的 手 仍 伸 不 缩 。
 • 这 百 姓 还 没 有 归 向 击 打 他 们 的 主 , 也 没 有 寻 求 万 军 之 耶 和 华 。
 • 因 此 , 耶 和 华 一 日 之 间 , 必 从 以 色 列 中 剪 除 头 与 尾 , 棕 枝 与 芦 苇 。
 • 长 老 和 尊 贵 人 , 就 是 头 。 以 谎 言 教 人 的 先 知 , 就 是 尾 。
 • 因 为 引 导 这 百 姓 的 , 使 他 们 走 错 了 路 。 被 引 导 的 , 都 必 败 亡 。
 • 所 以 主 必 不 喜 悦 他 们 的 少 年 人 , 也 不 怜 恤 他 们 的 孤 儿 寡 妇 。 因 为 各 人 是 亵 渎 的 , 是 行 恶 的 , 并 且 各 人 的 口 , 都 说 愚 妄 的 话 。 虽 然 如 此 , 耶 和 华 的 怒 气 还 未 转 消 , 他 的 手 仍 伸 不 缩 。
 • 邪 恶 像 火 焚 烧 , 烧 灭 荆 棘 和 蒺 藜 。 在 稠 密 的 树 林 中 着 起 来 , 就 成 为 烟 柱 , 旋 转 上 腾 。
 • 因 万 军 之 耶 和 华 的 烈 怒 , 地 都 烧 遍 。 百 姓 成 为 火 柴 , 无 人 怜 爱 弟 兄 。
 • 有 人 右 边 抢 夺 , 仍 受 饥 饿 。 左 边 吞 吃 , 仍 不 饱 足 。 各 人 吃 自 己 膀 臂 上 的 肉 。
 • 玛 拿 西 吞 吃 ( 或 作 攻 击 下 同 ) 以 法 莲 , 以 法 莲 吞 吃 玛 拿 西 。 又 一 同 攻 击 犹 大 。 虽 然 如 此 , 耶 和 华 的 怒 气 还 未 转 消 , 他 的 手 仍 伸 不 缩 。