Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Послание Иакова

 
 • [Зач. 50Б.] Иа́ковъ, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ ра́бъ, обѣма­на́­де­ся­те колѣ́нома, и́же въ разсѣ́янiи, ра́доватися.
 • Вся́ку ра́дость имѣ́йте, бра́тiе моя́, егда́ во искуше́нiя впа́даете разли́чна,
 • вѣ́дяще, я́ко искуше́нiе ва́­шея вѣ́ры содѣ́ловаетъ терпѣ́нiе:
 • терпѣ́нiе же дѣ́ло соверше́н­но да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́н­ни и всецѣ́ли, ни въ че́мже лише́ни.
 • А́ще же кто́ от­ ва́съ лише́нъ е́сть прему́дрости, да про́ситъ от­ даю́щаго Бо́га всѣ́мъ нелицепрiе́мнѣ и не поноша́ющаго, и да́ст­ся ему́.
 • Да про́ситъ же вѣ́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нiю морско́му, вѣ́тры воз­мета́ему и развѣва́ему.
 • Да не мни́тъ бо человѣ́къ о́нъ, я́ко прiи́метъ что́ от­ Бо́га.
 • Му́жъ дво­еду́шенъ неустро́­енъ во всѣ́хъ путе́хъ сво­и́хъ.
 • Да хва́лит­ся же бра́тъ смире́н­ный въ высотѣ́ сво­е́й,
 • бога́тый же во смире́нiи сво­е́мъ, зане́ я́коже цвѣ́тъ тра́вный мимо­и́детъ:
 • воз­сiя́ бо со́лнце со зно́­емъ, и изсуши́ траву́, и цвѣ́тъ ея́ от­паде́, и благолѣ́пiе лица́ ея́ поги́бе: си́це и бога́тый въ хожде́нiи сво­е́мъ увяда́етъ.
 • Блаже́нъ му́жъ, и́же претерпи́тъ искуше́нiе: зане́ иску́сенъ бы́въ, прiи́метъ вѣне́цъ жи́зни, его́же обѣща́ Бо́гъ лю́бящымъ его́.
 • Никто́же искуша́емь да глаго́летъ, я́ко от­ Бо́га искуша́емь е́смь: Бо́гъ бо нѣ́сть искуси́тель злы́мъ {искуша́емь злы́ми}, не искуша́етъ же то́й никого́же,
 • кі́йждо же искуша́ет­ся, от­ сво­ея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь:
 • та́же по́хоть заче́нши ражда́етъ грѣ́хъ, грѣ́хъ же содѣ́янъ ражда́етъ сме́рть.
 • Не льсти́теся, бра́тiе моя́ воз­лю́блен­ная:
 • вся́ко дая́нiе благо и вся́къ да́ръ соверше́нъ свы́ше е́сть, сходя́й от­ Отца́ свѣ́товъ, у него́же нѣ́сть премѣне́нiе, или́ преложе́нiя стѣ́нь.
 • Восхотѣ́въ бо породи́ на́съ сло́вомъ и́стины, во е́же бы́ти на́мъ нача́токъ нѣ́кiй созда́ниемъ его́.
 • [Зач. 51Б.] Тѣ́мже, бра́тiе моя́ воз­лю́блен­ная, да бу́детъ вся́къ человѣ́къ ско́ръ услы́шати [и] ко́сенъ глаго́лати, ко́сенъ во гнѣ́въ,
 • гнѣ́въ бо му́жа, пра́вды Бо́жiя не содѣ́ловаетъ.
 • Сего́ ра́ди от­ло́жше вся́ку скве́рну и избы́токъ зло́бы, въ кро́тости прiими́те всажде́н­ное сло́во, могу́щее спасти́ ду́шы ва́шя.
 • Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чiю слы́шатели, прельща́юще себе́ самѣ́хъ.
 • Зане́ а́ще кто́ е́сть слы́шатель сло́ва, а не творе́цъ, таковы́й уподо́бися му́жу смотря́ющу лице́ бытiя́ сво­его́ въ зерца́лѣ:
 • усмотри́ бо себе́ и отъи́де, и а́бiе забы́, како́въ бѣ́.
 • Прини́кiй же въ зако́нъ соверше́нъ свобо́ды, и пребы́въ, се́й не слы́шатель забы́тливъ бы́въ, но творе́цъ дѣ́ла, се́й блаже́нъ въ дѣ́ланiи сво­е́мъ бу́детъ.
 • А́ще кто́ мни́т­ся вѣ́ренъ бы́ти въ ва́съ, и не обуздова́етъ язы́ка сво­его́, но льсти́тъ се́рдце свое́, сего́ су́етна [е́сть] вѣ́ра.
 • Вѣ́ра бо чи́ста́ и нескве́рна предъ Бо́гомъ и Отце́мъ сiя́ е́сть, е́же посѣща́ти си́рыхъ и вдови́цъ въ ско́рбѣхъ и́хъ, [и] нескве́рна себе́ блюсти́ от­ мíра.
 • 作 神 和 主 耶 稣 基 督 仆 人 的 雅 各 , 请 散 住 十 二 个 支 派 之 人 的 安 。
 • 我 的 弟 兄 们 , 你 们 落 在 百 般 的 试 炼 中 , 都 要 以 为 大 喜 乐 。
 • 因 为 知 道 你 们 的 信 心 经 过 试 验 就 生 忍 耐 。
 • 但 忍 耐 也 当 成 功 , 使 你 们 成 全 完 备 , 毫 无 缺 欠 。
 • 你 们 中 间 若 有 缺 少 智 慧 的 , 应 当 求 那 厚 赐 与 众 人 , 也 不 斥 责 人 的 神 , 主 就 必 赐 给 他 。
 • 只 要 凭 着 信 心 求 , 一 点 不 疑 惑 。 因 为 那 疑 惑 的 人 , 就 像 海 中 的 波 浪 , 被 风 吹 动 翻 腾 。
 • 这 样 的 人 , 不 要 想 从 主 那 里 得 什 么 。
 • 心 怀 二 意 的 人 , 在 他 一 切 所 行 的 路 上 , 都 没 有 定 见 。
 • 卑 微 的 弟 兄 升 高 , 就 该 喜 乐 。
 • 富 足 的 降 卑 , 也 该 如 此 。 因 为 他 必 要 过 去 , 如 同 草 上 的 花 一 样 。
 • 太 阳 出 来 , 热 风 刮 起 , 草 就 枯 乾 , 花 也 凋 谢 , 美 容 就 消 没 了 。 那 富 足 的 人 , 在 他 所 行 的 事 上 , 也 要 这 样 衰 残 。
 • 忍 受 试 探 的 人 是 有 福 的 。 因 为 他 经 过 试 验 以 后 , 必 得 生 命 的 冠 冕 , 这 是 主 应 许 给 那 些 爱 他 之 人 的 。
 • 人 被 试 探 , 不 可 说 , 我 是 被 神 试 探 。 因 为 神 不 能 被 恶 试 探 , 他 也 不 试 探 人 。
 • 但 各 人 被 试 探 , 乃 是 被 自 己 的 私 欲 牵 引 诱 惑 的 。
 • 私 欲 既 怀 了 胎 , 就 生 出 罪 来 。 罪 既 长 成 , 就 生 出 死 来 。
 • 我 亲 爱 的 弟 兄 们 , 不 要 看 错 了 。
 • 各 样 美 善 的 恩 赐 , 和 各 样 全 备 的 赏 赐 , 都 是 从 上 头 来 的 。 从 众 光 之 父 那 里 降 下 来 的 。 在 他 并 没 有 改 变 , 也 没 有 转 动 的 影 儿 。
 • 他 按 自 己 的 旨 意 , 用 真 道 生 了 我 们 , 叫 我 们 在 他 所 造 的 万 物 中 , 好 像 初 熟 的 果 子 。
 • 我 亲 爱 的 弟 兄 们 , 这 是 你 们 所 知 道 的 。 但 你 们 各 人 要 快 快 的 听 , 慢 慢 的 说 , 慢 慢 的 动 怒 。
 • 因 为 人 的 怒 气 , 并 不 成 就 神 的 义 。
 • 所 以 你 们 要 脱 去 一 切 的 污 秽 , 和 盈 馀 的 邪 恶 , 存 温 柔 的 心 领 受 那 所 栽 种 的 道 , 就 是 能 救 你 们 灵 魂 的 道 。
 • 只 是 你 们 要 行 道 , 不 要 单 单 听 道 , 自 己 欺 哄 自 己 。
 • 因 为 听 道 而 不 行 道 的 , 就 像 人 对 着 镜 子 看 自 己 本 来 的 面 目 。
 • 看 见 , 走 后 , 随 即 忘 了 他 的 相 貌 如 何 。
 • 惟 有 那 详 细 察 看 那 全 备 使 人 自 由 之 律 法 的 , 并 且 时 常 如 此 , 这 人 既 不 是 听 了 就 忘 , 乃 是 实 在 行 出 来 , 就 在 他 所 行 的 事 上 必 然 得 福 。
 • 若 有 人 自 以 为 虔 诚 , 却 不 勒 住 他 的 舌 头 , 反 欺 哄 自 己 的 心 , 这 人 的 虔 诚 是 虚 的 。
 • 在 神 我 们 的 父 面 前 , 那 清 洁 没 有 玷 污 的 虔 诚 , 就 是 看 雇 在 患 难 中 的 孤 儿 寡 妇 , 并 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。

 • [Зач. 50Б.] Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, – радоваться.
 • С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
 • зная, что испытание вашей веры производит терпение;
 • терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
 • Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему.
 • Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
 • Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.
 • Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.
 • Да хвалится брат униженный высотою своею,
 • а богатый – унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве.
 • Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих.
 • Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.
 • В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,
 • но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
 • похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
 • Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
 • Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
 • Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
 • [Зач. 51Б.] Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,
 • ибо гнев человека не творит правды Божией.
 • Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
 • Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
 • Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:
 • он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.
 • Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.
 • Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие.
 • Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.