Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Послание Иакова
 

 
 • Прiиди́те ны́нѣ, бога́тiи, пла́читеся и рыда́йте о лю́тыхъ ско́рбехъ ва́шихъ гряду́щихъ на вы́.
 • Бога́т­ст­во ва́­ше изгни́, и ри́зы ва́шя мо́лiе поядо́ша.
 • Зла́то ва́­ше и сре́бро изоржа́вѣ, и ржа́ и́хъ въ послу́ше­с­т­во на ва́съ бу́детъ, и снѣ́сть пло́ти ва́шя а́ки о́гнь: его́же сниска́сте въ послѣ́днiя дни́.
 • Се́, мзда́ дѣ́лателей дѣ́лав­шихъ ни́вы ва́шя, удержа́ная от­ ва́съ, вопiе́тъ, и вопие́нiя жа́в­шихъ во у́шы Го́спода Савао́ѳа внидо́ша.
 • Возвесели́стеся на земли́, и наслади́стеся: упита́сте сердца́ ва́ша а́ки въ де́нь заколе́нiя.
 • Осуди́сте, уби́сте пра́веднаго: не проти́вит­ся ва́мъ.
 • Долготерпи́те у́бо, бра́тiе моя́, до при­­ше́­ст­вiя Госпо́дня. Се́ земледѣ́лецъ жде́тъ честна́го плода́ от­ земли́, долготерпя́ о не́мъ, до́ндеже прiи́метъ до́ждь ра́нъ и по́зденъ:
 • долготерпи́те у́бо и вы́, утверди́те сердца́ ва́ша, я́ко при­­ше́­ст­вiе Госпо́дне при­­бли́жися.
 • Не воз­дыха́йте дру́гъ на дру́га, бра́тiе, да не осужде́ни бу́дете: се́, судiя́ предъ две́рьми сто­и́тъ.
 • [Зач. 57А.] О́бразъ прiими́те, бра́тiе моя́, злострада́нiя и долготерпѣ́нiя проро́ки, и́же глаго́лаша и́менемъ Госпо́днимъ.
 • Се́, блажи́мъ терпя́щыя. Терпѣ́нiе и́овле слы́шасте, и кончи́ну Госпо́дню ви́дѣсте, я́ко многоми́лостивъ е́сть Госпо́дь и ще́дръ.
 • Пре́жде же всѣ́хъ, бра́тiе моя́, не клени́теся ни не́бомъ, ни земле́ю, ни ино́ю ко́­ею кля́твою: бу́ди же ва́мъ е́же е́й, е́й, и е́же ни́, ни́: да не въ лицемѣ́рiе впаде́те.
 • Злостра́ждетъ ли кто́ въ ва́съ? да моли́тву дѣ́етъ: благоду́ш­ст­вуетъ ли кто́? да по­е́тъ.
 • Боли́тъ ли кто́ въ ва́съ, да при­­зове́тъ пресви́теры церко́вныя, и да моли́тву сотворя́тъ надъ ни́мъ, пома́зав­ше его́ еле́емъ во и́мя Госпо́дне:
 • и моли́тва вѣ́ры спасе́тъ боля́щаго, и воз­дви́гнетъ его́ Госпо́дь: и а́ще грѣхи́ сотвори́лъ е́сть, от­пу́стят­ся ему́.
 • Исповѣ́дайте у́бо дру́гъ дру́гу согрѣше́нiя и моли́теся дру́гъ за дру́га, я́ко да исцѣлѣ́ете: мно́го бо мо́жетъ моли́тва пра́веднаго поспѣше­ст­ву́ема.
 • Илiа́ человѣ́къ бѣ́ подобостра́стенъ на́мъ, и моли́твою помоли́ся, да не бу́детъ до́ждь, и не одожди́ по земли́ лѣ́та три́ и ме́сяцъ ше́сть:
 • и па́ки помоли́ся, и не́бо до́ждь даде́, и земля́ прозябе́ пло́дъ сво́й.
 • Бра́тiе, а́ще кто́ въ ва́съ заблу́дитъ от­ пути́ и́стины, и обрати́тъ кто́ его́,
 • да вѣ́сть, я́ко обрати́вый грѣ́шника от­ заблужде́нiя пути́ его́ спасе́тъ ду́шу от­ сме́рти и покры́етъ мно́же­с­т­во грѣхо́въ.

  Коне́цъ Иа́ковлю собо́рному посла́нiю: и́мать въ себѣ́ гла́въ 5, зача́лъ же церко́вныхъ 8.
 • Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.
 • Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.
 • Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.
 • Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.
 • Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания.
 • Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам.
 • Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.
 • Долготерпи́те и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.
 • Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей.
 • [Зач. 57А.] В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним.
 • Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен.
 • Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению.
 • Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.
 • Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.
 • И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.
 • Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.
 • Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.
 • И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.
 • Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его,
 • пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.
 • ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι κλαύσατε ὀλολύζον­τες ἐπι­̀ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις
 • ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν
 • ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
 • ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάν­των τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ᾿ ὑμῶν κράζει καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάν­των εἰς τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν
 • ἐτρυφήσατε ἐπι­̀ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς
 • κατεδικάσατε ἐφονεύ­σατε τὸν δίκαιον οὐκ ἀν­τιτάσ­σεται ὑμῖν
 • μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοί ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς μακροθυμῶν ἐπ᾿ αὐτῷ ἕως λάβῃ προ­́ϊμον καὶ ὄψιμον
 • μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν
 • μὴ στενάζετε ἀδελφοί κατ᾿ ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε ἰδοὺ ὁ κριτὴς προ­̀ τῶν θυρῶν ἕστηκεν
 • ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοί τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προ­φήτας οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου
 • ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναν­τας τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ κύριος καὶ οἰκτίρμων
 • προ­̀ πάν­των δέ ἀδελφοί μου μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε
 • κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν προ­σευχέσθω εὐθυμεῖ τις ψαλλέτω
 • ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν προ­σκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προ­σευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαν­τες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
 • καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνον­τα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς ἀφεθή­σε­ται αὐτῷ
 • ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
 • Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοι­οπαθὴς ἡμῖν καὶ προ­σευχῇ προ­σηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπι­̀ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ
 • καὶ πάλιν προ­σηύξατο καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς
 • ἀδελφοί μου ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπο­̀ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπι­στρέψῃ τις αὐτόν
 • γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπι­στρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆ­θος ἁμαρτιῶν