Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Послание Иакова
 

 
 • Прiиди́те ны́нѣ, бога́тiи, пла́читеся и рыда́йте о лю́тыхъ ско́рбехъ ва́шихъ гряду́щихъ на вы́.
 • Бога́т­ст­во ва́­ше изгни́, и ри́зы ва́шя мо́лiе поядо́ша.
 • Зла́то ва́­ше и сре́бро изоржа́вѣ, и ржа́ и́хъ въ послу́ше­с­т­во на ва́съ бу́детъ, и снѣ́сть пло́ти ва́шя а́ки о́гнь: его́же сниска́сте въ послѣ́днiя дни́.
 • Се́, мзда́ дѣ́лателей дѣ́лав­шихъ ни́вы ва́шя, удержа́ная от­ ва́съ, вопiе́тъ, и вопие́нiя жа́в­шихъ во у́шы Го́спода Савао́ѳа внидо́ша.
 • Возвесели́стеся на земли́, и наслади́стеся: упита́сте сердца́ ва́ша а́ки въ де́нь заколе́нiя.
 • Осуди́сте, уби́сте пра́веднаго: не проти́вит­ся ва́мъ.
 • Долготерпи́те у́бо, бра́тiе моя́, до при­­ше́­ст­вiя Госпо́дня. Се́ земледѣ́лецъ жде́тъ честна́го плода́ от­ земли́, долготерпя́ о не́мъ, до́ндеже прiи́метъ до́ждь ра́нъ и по́зденъ:
 • долготерпи́те у́бо и вы́, утверди́те сердца́ ва́ша, я́ко при­­ше́­ст­вiе Госпо́дне при­­бли́жися.
 • Не воз­дыха́йте дру́гъ на дру́га, бра́тiе, да не осужде́ни бу́дете: се́, судiя́ предъ две́рьми сто­и́тъ.
 • [Зач. 57А.] О́бразъ прiими́те, бра́тiе моя́, злострада́нiя и долготерпѣ́нiя проро́ки, и́же глаго́лаша и́менемъ Госпо́днимъ.
 • Се́, блажи́мъ терпя́щыя. Терпѣ́нiе и́овле слы́шасте, и кончи́ну Госпо́дню ви́дѣсте, я́ко многоми́лостивъ е́сть Госпо́дь и ще́дръ.
 • Пре́жде же всѣ́хъ, бра́тiе моя́, не клени́теся ни не́бомъ, ни земле́ю, ни ино́ю ко́­ею кля́твою: бу́ди же ва́мъ е́же е́й, е́й, и е́же ни́, ни́: да не въ лицемѣ́рiе впаде́те.
 • Злостра́ждетъ ли кто́ въ ва́съ? да моли́тву дѣ́етъ: благоду́ш­ст­вуетъ ли кто́? да по­е́тъ.
 • Боли́тъ ли кто́ въ ва́съ, да при­­зове́тъ пресви́теры церко́вныя, и да моли́тву сотворя́тъ надъ ни́мъ, пома́зав­ше его́ еле́емъ во и́мя Госпо́дне:
 • и моли́тва вѣ́ры спасе́тъ боля́щаго, и воз­дви́гнетъ его́ Госпо́дь: и а́ще грѣхи́ сотвори́лъ е́сть, от­пу́стят­ся ему́.
 • Исповѣ́дайте у́бо дру́гъ дру́гу согрѣше́нiя и моли́теся дру́гъ за дру́га, я́ко да исцѣлѣ́ете: мно́го бо мо́жетъ моли́тва пра́веднаго поспѣше­ст­ву́ема.
 • Илiа́ человѣ́къ бѣ́ подобостра́стенъ на́мъ, и моли́твою помоли́ся, да не бу́детъ до́ждь, и не одожди́ по земли́ лѣ́та три́ и ме́сяцъ ше́сть:
 • и па́ки помоли́ся, и не́бо до́ждь даде́, и земля́ прозябе́ пло́дъ сво́й.
 • Бра́тiе, а́ще кто́ въ ва́съ заблу́дитъ от­ пути́ и́стины, и обрати́тъ кто́ его́,
 • да вѣ́сть, я́ко обрати́вый грѣ́шника от­ заблужде́нiя пути́ его́ спасе́тъ ду́шу от­ сме́рти и покры́етъ мно́же­с­т­во грѣхо́въ.

  Коне́цъ Иа́ковлю собо́рному посла́нiю: и́мать въ себѣ́ гла́въ 5, зача́лъ же церко́вныхъ 8.
 • Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.
 • Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.
 • Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.
 • Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.
 • Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания.
 • Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам.
 • Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.
 • Долготерпи́те и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.
 • Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей.
 • [Зач. 57А.] В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним.
 • Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен.
 • Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению.
 • Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.
 • Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.
 • И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.
 • Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.
 • Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.
 • И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.
 • Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его,
 • пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.