Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во Бо́жiе, е́же бы́сть ко иеремі́и сы́ну хелкі́еву от­ свяще́н­никъ, и́же обита́­ше во Анаѳо́ѳѣ, въ земли́ Венiами́новѣ,
 • я́коже бы́сть сло́во Госпо́дне къ нему́, во дни́ Иосі́и сы́на Амо́са царя́ Иу́дина, въ третiе­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва его́,
 • и бы́сть во дни́ Иоаки́ма сы́на Иосі́и царя́ Иу́дина, да́же до перваго­на́­де­сять лѣ́та седекі́и сы́на Иосі́и царя́ Иу́дина, да́же до плѣне́нiя Иерусали́мскаго въ ме́сяцъ пя́тый.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • пре́жде не́же мнѣ́ созда́ти тя́ во чре́вѣ, позна́хъ тя́, и пре́жде не́же изы́ти тебѣ́ изъ ложе́снъ, освяти́хъ тя́, проро́ка во язы́ки поста́вихъ тя́.
 • И реко́хъ: о, сы́й Влады́ко Го́споди, се́, не вѣ́мъ глаго́лати, я́ко о́трокъ а́зъ е́смь.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: не глаго́ли, я́ко о́трокъ а́зъ е́смь, и́бо ко всѣ́мъ, къ ни́мже послю́ тя, по́йдеши, и вся́, ели́ка повелю́ тебѣ́, воз­глаго́леши:
 • не убо́йся от­ лица́ и́хъ, я́ко съ тобо́ю а́зъ е́смь, е́же изба́вити тя́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И простре́ Госпо́дь ру́ку свою́ ко мнѣ́ и при­­косну́ся усто́мъ мо­и́мъ, и рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: се́, да́хъ словеса́ моя́ во уста́ твоя́:
 • се́, поста́вихъ тя́ дне́сь надъ язы́ки и надъ ца́р­ст­вы, да искорени́ши и разори́ши, и расточи́ши и разруши́ши, и па́ки сози́ждеши и насади́ши.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля: что́ ты ви́диши, иеремі́е? И реко́хъ: же́злъ орѣ́ховый [а́зъ ви́жду].
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: бла́го ви́дѣлъ еси́, поне́же бдѣ́хъ а́зъ надъ словесы́ мо­и́ми, е́же сотвори́ти я́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне втори́цею ко мнѣ́ глаго́ля: что́ ты ви́диши? И реко́хъ: коно́бъ поджига́емый [а́зъ ви́жду] и лице́ его́ от­ лица́ сѣ́вера.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: от­ лица́ сѣ́вера воз­горя́т­ся зла́я на всѣ́хъ обита́ющихъ на земли́,
 • зане́ се́, а́зъ созову́ вся́ ца́р­ст­ва земна́я от­ сѣ́вера, рече́ Госпо́дь: и прiи́дутъ и поста́вятъ кі́йждо престо́лъ сво́й въ преддве́рiихъ вра́тъ Иерусали́мскихъ и на всѣ́хъ стѣна́хъ о́крестъ его́ и на всѣ́хъ градѣ́хъ Иу́диныхъ:
 • и воз­глаго́лю къ ни́мъ съ судо́мъ о вся́цѣй зло́бѣ и́хъ, ка́ко оста́виша мя́ и пожро́ша бого́мъ чужди́мъ и поклони́шася дѣло́мъ ру́къ сво­и́хъ.
 • Ты́ же препоя́ши чре́сла твоя́, и воста́ни и глаго́ли къ ни́мъ вся́, ели́ка заповѣ́даю тебѣ́: не убо́йся от­ лица́ и́хъ, ниже́ устраши́ся предъ ни́ми, я́ко съ тобо́ю е́смь, е́же изба́вити тя́, глаго́летъ Госпо́дь:
 • се́, положи́хъ тя́ дне́сь а́ки гра́дъ тве́рдъ и въ сто́лпъ желѣ́зный, и а́ки стѣ́ну мѣ́дяну, крѣ́пку всѣ́мъ царе́мъ Иу́динымъ и князе́мъ его́, и свяще́н­никомъ его́ и лю́демъ земли́:
 • и ра́товати бу́дутъ на тя́ и не премо́гутъ тя́, поне́же съ тобо́ю а́зъ е́смь, да изба́влю тя́, рече́ Госпо́дь.
 • Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой,
 • к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его,
 • и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце.
 • И было ко мне слово Господне:
 • прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.
 • А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.
 • Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.
 • Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь.
 • И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои.
 • Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.
 • И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева.
 • Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось.
 • И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера.
 • И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли.
 • Ибо вот, Я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах Иудейских.
 • И произнесу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих.
 • А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их.
 • И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей.
 • Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя.
 • Это слово Господне было к нему во дни Иосии, сына Амоса, царя иудейского, в тринадцатый год царствования его.

 • Было также во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, до одиннадцатого года Седекии, сына Иосии, царя Иудейского, до пленения Иерусалима в пятом месяце.

 • И было ко мне слово Господне:

 • Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя.

 • И я сказал: Владыко Господи Боже! вот я не умею говорить, ибо я отрок еще.

 • И сказал Господь мне: не говори: „я – отрокъ“, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, ты пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.

 • Не бойся их, ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, говорит Господь.

 • И простер Господь руку Свою ко мне, и коснулся уст моих, и сказал Господь мне: вот Я вложил слова Мои в уста твои;

 • Вот Я сегодня поставил тебя над народами и царствами, чтобы ты искоренял и раззорял, расточал и разрушал, и снова строил и насаждал.

 • И было слово Господне ко мне такое: что ты видишь, Иеремия? и я сказал: жезл ореховый (я вижу).

 • И сказал Господь мне: ты верно увидел, ибо Я бодрствую над словами Моими, чтобы исполнить их.

 • И было ко мне слово Господне во второй раз такое: что ты видишь? и я сказал: поджигаемый котел (я вижу) и лице его с севера.

 • И сказал Господь мне: с севера возгорится зло на всех жителей земли.

 • Ибо вот Я созову все царства земныя с севера, сказал Господь, и придут, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и на всех стенах вокруг его, и во всех городах Иудейских.

 • И произнесу над ними суд за все нечестие их, как они оставили Меня и приносили жертвы чужим богам, и покланялись делам рук своих.

 • А ты препояшь чресла свои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе, не убойся их и не устрашись пред ними, ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, говорит Господь.

 • Вот Я поставил тебя ныне, как укрепленный город, железный столб, и как медную стену, крепкую против всех царей Иуды и князей его, и священников его, и народа земли.

 • Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, говорит Господь.

 • 便 雅 悯 地 亚 拿 突 城 的 祭 司 中 , 希 勒 家 的 儿 子 耶 利 米 的 话 记 在 下 面 。
 • 犹 大 王 亚 们 的 儿 子 约 西 亚 在 位 十 三 年 , 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 。
 • 从 犹 大 王 约 西 亚 的 儿 子 约 雅 敬 在 位 的 时 候 , 直 到 犹 大 王 约 西 亚 的 儿 子 西 底 家 在 位 的 末 年 , 就 是 十 一 年 五 月 间 耶 路 撒 冷 人 被 掳 的 时 候 , 耶 和 华 的 话 也 常 临 到 耶 利 米 。
 • 耶 利 米 说 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 我 未 将 你 造 在 腹 中 , 我 已 晓 得 你 。 你 未 出 母 胎 , 我 已 分 别 你 为 圣 。 我 已 派 你 作 列 国 的 先 知 。
 • 我 就 说 , 主 耶 和 华 阿 , 我 不 知 怎 样 说 , 因 为 我 是 年 幼 的 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 你 不 要 说 我 是 年 幼 的 , 因 为 我 差 遣 你 到 谁 那 里 去 , 你 都 要 去 。 我 吩 咐 你 说 什 么 话 , 你 都 要 说 。
 • 你 不 要 惧 怕 他 们 , 因 为 我 与 你 同 在 , 要 拯 救 你 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 于 是 耶 和 华 伸 手 按 我 的 口 , 对 我 说 , 我 已 将 当 说 的 话 传 给 你 。
 • 看 哪 , 我 今 日 立 你 在 列 邦 列 国 之 上 , 为 要 施 行 拔 出 , 拆 毁 , 毁 坏 , 倾 覆 , 又 要 建 立 , 栽 植 。
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 , 耶 利 米 , 你 看 见 什 么 。 我 说 , 我 看 见 一 根 杏 树 枝 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 你 看 得 不 错 。 因 为 我 留 意 保 守 我 的 话 , 使 得 成 就 。
 • 耶 和 华 的 话 第 二 次 临 到 我 说 , 你 看 见 什 么 。 我 说 , 我 看 见 一 个 烧 开 的 锅 , 从 北 而 倾 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 必 有 灾 祸 从 北 方 发 出 , 临 到 这 地 的 一 切 居 民 。
 • 耶 和 华 说 , 看 哪 , 我 要 召 北 方 列 国 的 众 族 。 他 们 要 来 , 各 安 座 位 在 耶 路 撒 冷 的 城 门 口 , 周 围 攻 击 城 墙 , 又 要 攻 击 犹 大 的 一 切 城 邑 。
 • 至 于 这 民 的 一 切 恶 , 就 是 离 弃 我 , 向 别 神 烧 香 , 跪 拜 自 己 手 所 造 的 , 我 要 发 出 我 的 判 语 , 攻 击 他 们 。
 • 所 以 你 当 束 腰 , 起 来 将 我 所 吩 咐 你 的 一 切 话 告 诉 他 们 。 不 要 因 他 们 惊 惶 , 免 得 我 使 你 在 他 们 面 前 惊 惶 。
 • 看 哪 , 我 今 日 使 你 成 为 坚 城 , 铁 柱 , 铜 墙 , 与 全 地 和 犹 大 的 君 王 , 首 领 , 祭 司 , 并 地 上 的 众 民 反 对 。
 • 他 们 要 攻 击 你 , 却 不 能 胜 你 。 因 为 我 与 你 同 在 , 要 拯 救 你 。 这 是 耶 和 华 说 的 。