Скрыть
10:1
10:9
10:15
10:17
10:18
10:19
10:20
Церковнославянский (рус)
Слы́шите сло́во Госпо́дне, е́же глаго́ла Госпо́дь на ва́съ, до́ме Изра́илевъ.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: по путе́мъ язы́ковъ не учи́теся и от­ зна́менiй небе́сныхъ не страши́теся, я́ко и́хъ боя́т­ся язы́цы.
Поне́же зако́ны язы́ковъ су́етни су́ть: дре́во е́сть от­ лѣ́са изсѣ́ченое, дѣ́ло текто́нское и слiя́нiе:
сребро́мъ и зла́томъ укра́шена су́ть, и млата́ми и гвоз­дьми́ утверди́ша я́, да не дви́жут­ся:
сребро́ изва́яно е́сть, не глаго́лютъ, носи́ми но́сят­ся, поне́же ходи́ти не воз­мо́гутъ: не убо́йтеся и́хъ, я́ко не сотворя́тъ зла́, и бла́га нѣ́сть въ ни́хъ.
Нѣ́сть подо́бенъ тебѣ́, Го́споди: вели́къ еси́ ты́ и вели́ко и́мя твое́ въ крѣ́пости.
Кто́ не убо­и́т­ся тебе́, о, Царю́ язы́ковъ твоя́ бо че́сть между́ всѣ́ми прему́дрыми язы́ковъ, и во всѣ́хъ ца́р­ст­вахъ и́хъ ни еди́нъ е́сть подо́бенъ тебѣ́.
Ку́пно бу́iи и безу́мнiи су́ть, уче́нiе су́етныхъ и́хъ дре́во е́сть:
сребро́ изви́то от­ Ѳарси́са при­­хо́дитъ, зла́то от­ офа́за, и рука́ златаре́й, дѣла́ вся́ худо́жниковъ: въ синету́ и багряни́цу одѣ́ютъ и́хъ, дѣла́ умодѣ́лниковъ вся́ сiя́.
Госпо́дь же Бо́гъ и́стиненъ е́сть, то́й Бо́гъ живы́й и Ца́рь вѣ́чный, от­ гнѣ́ва его́ подви́гнет­ся земля́, и не стерпя́тъ язы́цы преще́нiя его́.
Та́ко рцы́те и́мъ: бо́зи, и́же небесе́ и земли́ не сотвори́ша, да поги́бнутъ от­ земли́ и от­ си́хъ, и́же подъ небесе́мъ су́ть.
Госпо́дь сотвори́вый зе́млю во крѣ́пости сво­е́й, устро́ивый вселе́н­ную въ прему́дрости сво­е́й, и ра́зумомъ сво­и́мъ простре́ не́бо.
Ко гла́су сво­ему́ дае́тъ мно́же­с­т­во во́дъ на небеси́: и воз­веде́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, блиста́нiя въ до́ждь сотвори́ и изведе́ вѣ́тръ от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
Бу́й сотвори́ся вся́къ человѣ́къ от­ ума́ [сво­его́], постыдѣ́ся вся́къ златодѣ́лникъ во извая́нiихъ сво­и́хъ, я́ко ло́жная слiя́, нѣ́сть ду́ха въ ни́хъ:
су́етна су́ть дѣла́, смѣ́ху досто́йна, во вре́мя посѣще́нiя сво­его́ поги́бнутъ.
Нѣ́сть сицева́я ча́сть Иа́кову, я́ко созда́вый вся́ то́й е́сть, и Изра́иль же́злъ достоя́нiя его́, Госпо́дь си́лъ и́мя ему́.
Собра́ от­внѣ́ имѣ́нiе, обита́ющее во избра́н­ныхъ,
поне́же та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ от­ве́ргу обита́тели земли́ сея́ въ ско́рби и смущу́ и́хъ, я́ко да обря́щет­ся я́зва твоя́.
Го́ре во сокруше́нiи тво­е́мъ, болѣ́знен­на я́зва твоя́: а́зъ же рѣ́хъ: во­и́стин­ну сiя́ болѣ́знь моя́ [е́сть] и объя́тъ мя́, жили́ще мое́ опустѣ́, поги́бе:
ски́нiя моя́ опустѣ́, поги́бе, и вся́ ко́жи моя́ растерза́шася: сыно́въ мо­и́хъ и ове́цъ мо­и́хъ нѣ́сть, нѣ́сть ктому́ мѣ́ста ски́нiи мо­е́й, мѣ́ста ко́жамъ мо­и́мъ:
поне́же обуя́ша па́стырiе и Го́спода не взыска́ша, сего́ ра́ди не уразумѣ́ все́ ста́до и расточе́но бы́сть.
Гла́съ слы́шанiя, се́, гряде́тъ и тру́съ ве́лiй от­ земли́ сѣ́верныя, да положи́тъ гра́ды Иу́дины въ запустѣ́нiе и во обита́нiе змие́мъ {стру́ѳомъ}.
Вѣ́мъ, Го́споди, я́ко нѣ́сть человѣ́ку пу́ть его́, ниже́ му́жъ по́йдетъ и испра́витъ ше́­ст­вiе свое́.
Накажи́ на́съ, Го́споди, оба́че въ судѣ́, а не въ я́рости, да не ума́леныхъ на́съ сотвори́ши.
Излі́й гнѣ́въ тво́й на язы́ки не зна́ющыя тя́ и на племена́, я́же и́мене тво­его́ не при­­зва́ша, я́ко поядо́ша Иа́кова и потреби́ша его́ и па́жить его́ опустоши́ша.
1 Суета выделывания идолов и поклонения им. 17 Пророчество о тесноте. 23 Просьба о Господнем исправлении.
Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев.
Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся.
Ибо уставы народов – пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора,
покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось.
Они – как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах.
Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико могуществом.
Кто не убоится Тебя, Царь народов? ибо Тебе единому принадлежит это; потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе.
Все до одного они бессмысленны и глупы; пустое учение – это дерево.
Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото – из Уфаза, дело художника и рук плавильщика; одежда на них – гиацинт и пурпур: все это – дело людей искусных.
А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его.
Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес.
Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса.
По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих.
Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа.
Это совершенная пустота, дело заблуждения; во время посещения их они исчезнут.
Не такова, как их, доля Иакова; ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия Его; имя Его – Господь Саваоф.
Убирай с земли имущество твое, имеющая сидеть в осаде;
ибо так говорит Господь: вот, Я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их.
Горе мне в моем сокрушении; мучительна рана моя, но я говорю сам в себе: «подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее;
шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны; дети мои ушли от меня, и нет их: некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих,
ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно».
Несется слух: вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустынею, жилищем шакалов.
Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим.
Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умалить меня.
Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего; ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible