Скрыть
11:1
Церковнославянский (рус)
Сло́во е́же бы́сть от­ Го́спода ко иеремі́и, глаго́лющее:
слы́шите словеса́ завѣ́та сего́ и глаго́лите ко муже́мъ Иу́динымъ и ко обита́телемъ Иерусали́мскимъ,
и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: про́клятъ му́жъ, и́же не послу́шаетъ слове́съ завѣ́та сего́,
его́же заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ въ де́нь, въ о́ньже изведо́хъ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, от­ пе́щи желѣ́зныя, глаго́ля: услы́шите гла́съ мо́й и сотвори́те вся́, ели́ка заповѣ́даю ва́мъ, и бу́дете мнѣ́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду ва́мъ въ Бо́га:
да утвержду́ кля́тву мою́, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ, е́же да́ти и́мъ зе́млю точа́щую млеко́ и ме́дъ, я́коже е́сть де́нь се́й. И от­вѣща́хъ и реко́хъ: бу́ди, Го́споди.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: прочти́ вся́ словеса́ сiя́ во градѣ́хъ Иу́диныхъ и внѣ́ Иерусали́ма, рекі́й: слы́шите словеса́ завѣ́та сего́ и сотвори́те та́:
я́ко свидѣ́тел­ст­вуя засвидѣ́тел­ст­вовахъ отце́мъ ва́шымъ въ де́нь, въ о́ньже изведо́хъ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, да́же до дне́ сего́, зау́тра востая́ засвидѣ́тел­ст­вовахъ глаго́ля: слы́шите гла́съ мо́й.
И не слы́шаша, ни при­­клони́ша у́ха сво­его́, но идо́ша кі́йждо въ стро́пот­ст­вѣ се́рдца сво­его́ зла́го: и наведо́хъ на ни́хъ вся́ словеса́ завѣ́та сего́, его́же заповѣ́дахъ да сотворя́тъ, *и не сотвори́ша.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: обрѣ́тено е́сть совѣща́нiе [на зло́] въ муже́хъ Иу́диныхъ и во обита́ющихъ во Иерусали́мѣ:
воз­врати́шася ко беззако́ниемъ пе́рвымъ оте́цъ сво­и́хъ, и́же не хотѣ́ша слы́шати слове́съ мо­и́хъ, и се́, ті́и по­идо́ша по бозѣ́хъ чужди́хъ, да слу́жатъ и́мъ: и разори́ до́мъ Изра́илевъ и до́мъ Иу́динъ завѣ́тъ мо́й, его́же завѣща́хъ со отцы́ и́хъ.
Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на ни́хъ зла́я, от­ ни́хже изы́ти не воз­мо́гутъ, и возопiю́тъ ко мнѣ́, и не услы́шу и́хъ:
и по́йдутъ гра́ды Иу́дины и обита́теле Иерусали́ма и возопiю́тъ ко бого́мъ, и́мже ті́и кадя́тъ, и́же не спасу́тъ и́хъ во вре́мя скорбе́й и́хъ.
По числу́ бо градо́въ тво­и́хъ бѣ́ху бо́зи тво­и́, Иу́до, и по числу́ путі́й Иерусали́мскихъ поста́висте олтари́ сту́дныя, олтари́ на кажде́нiе Ваа́лу.
Ты́ же не моли́ся о лю́дехъ си́хъ и не проси́ о ни́хъ въ мольбѣ́ и моли́твѣ: не услы́шу бо во вре́мя во́пля и́хъ ко мнѣ́ и во вре́мя озлобле́нiя и́хъ.
Почто́ воз­лю́блен­ная въ дому́ мо­е́мъ сотвори́ ме́рзости [мно́ги]? еда́ обѣ́ты и мяса́ свята́я от­и́мутъ от­ тебе́ лука́в­ст­ва твоя́, или́ си́ми избѣжи́ши?
Ма́слину благосѣ́н­ну, красну́ зра́комъ нарече́ Госпо́дь и́мя твое́, ко гла́су обрѣ́занiя ея́: разгорѣ́ся о́гнь въ не́й, вели́ка ско́рбь на тебѣ́, непотре́бны бы́ша вѣ́тви ея́.
И Госпо́дь си́лъ, и́же насади́ тебе́, глаго́лалъ е́сть на тя́ зло́ за зла́я до́му Изра́илева и до́му Иу́дина, ели́ка сотвори́ша себѣ́ ко прогнѣ́ванiю мене́ кадя́ще Ваа́лу.
Го́споди, скажи́ ми, и уразумѣ́ю: тогда́ ви́дѣхъ начина́нiя и́хъ.
А́зъ же, я́ко агня́ незло́биво ведо́мо на заколе́нiе, не разумѣ́хъ, я́ко на мя́ помы́слиша по́мыслъ лука́вый, глаго́люще: прiиди́те и вложи́мъ дре́во во хлѣ́бъ его́ и истреби́мъ его́ от­ земли́ живу́щихъ, и и́мя его́ да не помяне́т­ся ктому́.
Госпо́дь Савао́ѳъ, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́нiе твое́ на ни́хъ, я́ко къ тебѣ́ от­кры́хъ оправда́нiе мое́.
Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь на му́жы Анаѳо́ѳски и́щущыя души́ мо­ея́, глаго́лющыя: да не проро́че­ст­вуеши о и́мени Госпо́дни, а́ще ли же ни́, у́мреши въ рука́хъ на́шихъ.
Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: се́, а́зъ посѣщу́ на ни́хъ: ю́ноши и́хъ мече́мъ у́мрутъ, и сы́нове и́хъ и дще́ри и́хъ сконча́ют­ся гла́домъ,
и оста́нка не бу́детъ от­ ни́хъ, наведу́ бо зла́я на живу́щыя во Анаѳо́ѳѣ въ лѣ́то посѣще́нiя и́хъ.
Синодальный
Слово, которое было к Иеремии от Господа:
слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима;
и скажи им: так говорит Господь, Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета сего,
который Я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли Египетской, из железной печи, сказав: «слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю вам, – и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом,
чтобы исполнить клятву, которою Я клялся отцам вашим – дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне». И отвечал я, сказав: аминь, Господи!
И сказал мне Господь: провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова́ завета сего и исполняйте их.
Ибо отцов ваших Я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли Египетской, до сего дня; увещевал их с раннего утра, говоря: «слушайтесь гласа Моего».
Но они не слушались и не приклоняли уха своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего: поэтому Я навел на них все сказанное в завете сем, который Я заповедал им исполнять, *а они не исполняли.
И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима:
они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами их.
Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их.
Тогда города́ Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят; но они нисколько не помогут им во время бедствия их.
Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения Ваалу.
Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений; ибо Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии своем.
Что возлюбленному Моему в доме Моем, когда в нем совершаются многие непотребства? и священные мяса* не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. //*Жертвы.
Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее.
Господь Саваоф, Который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли Меня на гнев каждением Ваалу.
Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их.
А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: «положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось».
Но, Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий сердца и утробы! дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое.
Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: «не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших»;
посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я посещу их: юноши их умрут от меча; сыновья их и дочери их умрут от голода.
И остатка не будет от них; ибо Я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их.
Арабский
الكلام الذي صار الى ارميا النبي من قبل الرب قائلا.

اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان اورشليم.

فتقول لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل. ملعون الانسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد

الذي أمرت به آباءكم يوم اخرجتهم من ارض مصر من كور الحديد قائلا اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما آمركم به فتكونوا لي شعبا وانا اكون لكم الها

لاقيم الحلف الذي حلفت لآبائكم ان اعطيهم ارضا تفيض لبنا وعسلا كهذا اليوم. فاجبت وقلت آمين يا رب.

فقال الرب لي. ناد بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفي شوارع اورشليم قائلا. اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا به.

لاني اشهدت على آبائكم اشهادا يوم اصعدتهم من ارض مصر الى هذا اليوم مبكرا ومشهدا قائلا اسمعوا صوتي.

فلم يسمعوا ولم يميلوا اذنهم بل سلكوا كل واحد في عناد قلبه الشرير. فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم ان يصنعوه ولم يصنعوه

وقال الرب لي. توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان اورشليم.

قد رجعوا الى آثام آبائهم الاولين الذين ابوا ان يسمعوا كلامي وقد ذهبوا وراء آلهة اخرى ليعبدوها. قد نقض بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع آبائهم.

لذلك هكذا قال الرب. هانذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون ان يخرجوا منه ويصرخون اليّ فلا اسمع لهم.

فينطلق مدن يهوذا وسكان اورشليم ويصرخون الى الآلهة التي يبخرون لها فلن تخلصهم في وقت بليتهم.

لانه بعدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا وبعدد شوارع اورشليم وضعتم مذابح للخزي مذابح للتبخير للبعل.

وانت فلا تصل لاجل هذا الشعب ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صلاة لاني لا اسمع في وقت صراخهم اليّ من قبل بليتهم

ما لحبيبتي في بيتي. قد عملت فظائع كثيرة واللحم المقدس قد عبر عنك. اذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين.

زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك. بصوت ضجة عظيمة اوقد نارا عليها فانكسرت اغصانها.

ورب الجنود غارسك قد تكلم عليك شرا من اجل شر بيت اسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد انفسهم ليغيظوني بتبخيرهم للبعل

والرب عرّفني فعرفت. حينئذ اريتني افعالهم.

وانا كخروف داجن يساق الى الذبح ولم اعلم انهم فكروا عليّ افكارا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من ارض الاحياء فلا يذكر بعد اسمه.

فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى والقلب دعني ارى انتقامك منهم لاني لك كشفت دعواي.

لذلك هكذا قال الرب عن اهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا.

لذلك هكذا قال رب الجنود. هانذا اعاقبهم. يموت الشبان بالسيف ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع.

ولا تكون لهم بقية لاني اجلب شرا على اهل عناثوث سنة عقابهم

The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,

«Hear the words of this covenant, and speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem;

and say to them, «Thus says the LORD God of Israel: «Cursed is the man who does not obey the words of this covenant

which I commanded your fathers in the day I brought them out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, «Obey My voice, and do according to all that I command you; so shall you be My people, and I will be your God,́

that I may establish the oath which I have sworn to your fathers, to give them «a land flowing with milk and honey,́ as it is this day.»»́ And I answered and said, «So be it, LORD.»

Then the LORD said to me, «Proclaim all these words in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, saying: «Hear the words of this covenant and do them.

For I earnestly exhorted your fathers in the day I brought them up out of the land of Egypt, until this day, rising early and exhorting, saying, «Obey My voice.»

Yet they did not obey or incline their ear, but everyone followed the dictates of his evil heart; therefore I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but which they have not done.»́

And the LORD said to me, «A conspiracy has been found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem.

They have turned back to the iniquities of their forefathers who refused to hear My words, and they have gone after other gods to serve them; the house of Israel and the house of Judah have broken My covenant which I made with their fathers.»

Therefore thus says the LORD: «Behold, I will surely bring calamity on them which they will not be able to escape; and though they cry out to Me, I will not listen to them.

Then the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem will go and cry out to the gods to whom they offer incense, but they will not save them at all in the time of their trouble.

For according to the number of your cities were your gods, O Judah; and according to the number of the streets of Jerusalem you have set up altars to that shameful thing, altars to burn incense to Baal.

«So do not pray for this people, or lift up a cry or prayer for them; for I will not hear them in the time that they cry out to Me because of their trouble.

«What has My beloved to do in My house, Having done lewd deeds with many? And the holy flesh has passed from you. When you do evil, then you rejoice.

The LORD called your name, Green Olive Tree, Lovely and of Good Fruit. With the noise of a great tumult He has kindled fire on it, And its branches are broken.

«For the LORD of hosts, who planted you, has pronounced doom against you for the evil of the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to provoke Me to anger in offering incense to Baal.»

Now the LORD gave me knowledge of it, and I know it; for You showed me their doings.

But I was like a docile lamb brought to the slaughter; and I did not know that they had devised schemes against me, saying, «Let us destroy the tree with its fruit, and let us cut him off from the land of the living, that his name may be remembered no more.»

But, O LORD of hosts, You who judge righteously, Testing the mind and the heart, Let me see Your vengeance on them, For to You I have revealed my cause.

«Therefore thus says the LORD concerning the men of Anathoth who seek your life, saying, «Do not prophesy in the name of the LORD, lest you die by our hand́--

therefore thus says the LORD of hosts: «Behold, I will punish them. The young men shall die by the sword, their sons and their daughters shall die by famine;

and there shall be no remnant of them, for I will bring catastrophe on the men of Anathoth, even the year of their punishment.»́

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки