Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во е́же бы́сть от­ Го́спода ко иеремі́и, глаго́лющее:
 • слы́шите словеса́ завѣ́та сего́ и глаго́лите ко муже́мъ Иу́динымъ и ко обита́телемъ Иерусали́мскимъ,
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: про́клятъ му́жъ, и́же не послу́шаетъ слове́съ завѣ́та сего́,
 • его́же заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ въ де́нь, въ о́ньже изведо́хъ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, от­ пе́щи желѣ́зныя, глаго́ля: услы́шите гла́съ мо́й и сотвори́те вся́, ели́ка заповѣ́даю ва́мъ, и бу́дете мнѣ́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду ва́мъ въ Бо́га:
 • да утвержду́ кля́тву мою́, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ, е́же да́ти и́мъ зе́млю точа́щую млеко́ и ме́дъ, я́коже е́сть де́нь се́й. И от­вѣща́хъ и реко́хъ: бу́ди, Го́споди.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: прочти́ вся́ словеса́ сiя́ во градѣ́хъ Иу́диныхъ и внѣ́ Иерусали́ма, рекі́й: слы́шите словеса́ завѣ́та сего́ и сотвори́те та́:
 • я́ко свидѣ́тел­ст­вуя засвидѣ́тел­ст­вовахъ отце́мъ ва́шымъ въ де́нь, въ о́ньже изведо́хъ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, да́же до дне́ сего́, зау́тра востая́ засвидѣ́тел­ст­вовахъ глаго́ля: слы́шите гла́съ мо́й.
 • И не слы́шаша, ни при­­клони́ша у́ха сво­его́, но идо́ша кі́йждо въ стро́пот­ст­вѣ се́рдца сво­его́ зла́го: и наведо́хъ на ни́хъ вся́ словеса́ завѣ́та сего́, его́же заповѣ́дахъ да сотворя́тъ, *и не сотвори́ша.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: обрѣ́тено е́сть совѣща́нiе [на зло́] въ муже́хъ Иу́диныхъ и во обита́ющихъ во Иерусали́мѣ:
 • воз­врати́шася ко беззако́ниемъ пе́рвымъ оте́цъ сво­и́хъ, и́же не хотѣ́ша слы́шати слове́съ мо­и́хъ, и се́, ті́и по­идо́ша по бозѣ́хъ чужди́хъ, да слу́жатъ и́мъ: и разори́ до́мъ Изра́илевъ и до́мъ Иу́динъ завѣ́тъ мо́й, его́же завѣща́хъ со отцы́ и́хъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на ни́хъ зла́я, от­ ни́хже изы́ти не воз­мо́гутъ, и возопiю́тъ ко мнѣ́, и не услы́шу и́хъ:
 • и по́йдутъ гра́ды Иу́дины и обита́теле Иерусали́ма и возопiю́тъ ко бого́мъ, и́мже ті́и кадя́тъ, и́же не спасу́тъ и́хъ во вре́мя скорбе́й и́хъ.
 • По числу́ бо градо́въ тво­и́хъ бѣ́ху бо́зи тво­и́, Иу́до, и по числу́ путі́й Иерусали́мскихъ поста́висте олтари́ сту́дныя, олтари́ на кажде́нiе Ваа́лу.
 • Ты́ же не моли́ся о лю́дехъ си́хъ и не проси́ о ни́хъ въ мольбѣ́ и моли́твѣ: не услы́шу бо во вре́мя во́пля и́хъ ко мнѣ́ и во вре́мя озлобле́нiя и́хъ.
 • Почто́ воз­лю́блен­ная въ дому́ мо­е́мъ сотвори́ ме́рзости [мно́ги]? еда́ обѣ́ты и мяса́ свята́я от­и́мутъ от­ тебе́ лука́в­ст­ва твоя́, или́ си́ми избѣжи́ши?
 • Ма́слину благосѣ́н­ну, красну́ зра́комъ нарече́ Госпо́дь и́мя твое́, ко гла́су обрѣ́занiя ея́: разгорѣ́ся о́гнь въ не́й, вели́ка ско́рбь на тебѣ́, непотре́бны бы́ша вѣ́тви ея́.
 • И Госпо́дь си́лъ, и́же насади́ тебе́, глаго́лалъ е́сть на тя́ зло́ за зла́я до́му Изра́илева и до́му Иу́дина, ели́ка сотвори́ша себѣ́ ко прогнѣ́ванiю мене́ кадя́ще Ваа́лу.
 • Го́споди, скажи́ ми, и уразумѣ́ю: тогда́ ви́дѣхъ начина́нiя и́хъ.
 • А́зъ же, я́ко агня́ незло́биво ведо́мо на заколе́нiе, не разумѣ́хъ, я́ко на мя́ помы́слиша по́мыслъ лука́вый, глаго́люще: прiиди́те и вложи́мъ дре́во во хлѣ́бъ его́ и истреби́мъ его́ от­ земли́ живу́щихъ, и и́мя его́ да не помяне́т­ся ктому́.
 • Госпо́дь Савао́ѳъ, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́нiе твое́ на ни́хъ, я́ко къ тебѣ́ от­кры́хъ оправда́нiе мое́.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь на му́жы Анаѳо́ѳски и́щущыя души́ мо­ея́, глаго́лющыя: да не проро́че­ст­вуеши о и́мени Госпо́дни, а́ще ли же ни́, у́мреши въ рука́хъ на́шихъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: се́, а́зъ посѣщу́ на ни́хъ: ю́ноши и́хъ мече́мъ у́мрутъ, и сы́нове и́хъ и дще́ри и́хъ сконча́ют­ся гла́домъ,
 • и оста́нка не бу́детъ от­ ни́хъ, наведу́ бо зла́я на живу́щыя во Анаѳо́ѳѣ въ лѣ́то посѣще́нiя и́хъ.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима;
 • и скажи им: так говорит Господь, Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета сего,
 • который Я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли Египетской, из железной печи, сказав: «слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю вам, – и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом,
 • чтобы исполнить клятву, которою Я клялся отцам вашим – дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне». И отвечал я, сказав: аминь, Господи!
 • И сказал мне Господь: провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова́ завета сего и исполняйте их.
 • Ибо отцов ваших Я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли Египетской, до сего дня; увещевал их с раннего утра, говоря: «слушайтесь гласа Моего».
 • Но они не слушались и не приклоняли уха своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего: поэтому Я навел на них все сказанное в завете сем, который Я заповедал им исполнять, *а они не исполняли.
 • И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима:
 • они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами их.
 • Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их.
 • Тогда города́ Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят; но они нисколько не помогут им во время бедствия их.
 • Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения Ваалу.
 • Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений; ибо Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии своем.
 • Что возлюбленному Моему в доме Моем, когда в нем совершаются многие непотребства? и священные мяса* не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. //*Жертвы.
 • Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее.
 • Господь Саваоф, Который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли Меня на гнев каждением Ваалу.
 • Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их.
 • А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: «положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось».
 • Но, Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий сердца и утробы! дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое.
 • Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: «не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших»;
 • посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я посещу их: юноши их умрут от меча; сыновья их и дочери их умрут от голода.
 • И остатка не будет от них; ибо Я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их.
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 当 听 这 约 的 话 , 告 诉 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 ,
 • 对 他 们 说 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 不 听 从 这 约 之 话 的 人 必 受 咒 诅 。
 • 这 约 是 我 将 你 们 列 祖 从 埃 及 地 领 出 来 , 脱 离 铁 炉 的 那 日 所 吩 咐 他 们 的 , 说 , 你 们 要 听 从 我 的 话 , 照 我 一 切 所 吩 咐 的 去 行 。 这 样 , 你 们 就 作 我 的 子 民 , 我 也 作 你 们 的 神 。
 • 我 好 坚 定 向 你 们 列 祖 所 起 的 誓 , 给 他 们 流 奶 与 蜜 之 地 , 正 如 今 日 一 样 。 我 就 回 答 说 , 耶 和 华 阿 , 阿 们 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 你 要 在 犹 大 城 邑 中 和 耶 路 撒 冷 街 市 上 , 宣 告 这 一 切 话 说 , 你 们 当 听 从 遵 行 这 约 的 话 。
 • 因 为 我 将 你 们 列 祖 从 埃 及 地 领 出 来 的 那 日 , 直 到 今 日 , 都 是 从 早 起 来 , 切 切 诰 诫 他 们 说 , 你 们 当 听 从 我 的 话 。
 • 他 们 却 不 听 从 , 不 侧 耳 而 听 , 竟 随 从 自 己 顽 梗 的 恶 心 去 行 。 所 以 我 使 这 约 中 一 切 咒 诅 的 话 临 到 他 们 身 上 。 这 约 是 我 吩 咐 他 们 行 的 , 他 们 却 不 去 行 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 在 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 居 民 中 有 同 谋 背 叛 的 事 。
 • 他 们 转 去 效 法 他 们 的 先 祖 , 不 肯 听 我 的 话 , 犯 罪 作 孽 , 又 随 从 别 神 , 事 奉 它 。 以 色 列 家 和 犹 大 家 背 了 我 与 他 们 列 祖 所 立 的 约 。
 • 所 以 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 使 灾 祸 临 到 他 们 , 是 他 们 不 能 逃 脱 的 。 他 们 必 向 我 哀 求 , 我 却 不 听 。
 • 那 时 , 犹 大 城 邑 的 人 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 要 去 哀 求 他 们 烧 香 所 供 奉 的 神 。 只 是 遭 难 的 时 候 , 这 些 神 毫 不 拯 救 他 们 。
 • 犹 大 阿 , 你 神 的 数 目 与 你 城 的 数 目 相 等 。 你 为 那 可 耻 的 巴 力 所 筑 烧 香 的 坛 也 与 耶 路 撒 冷 街 道 的 数 目 相 等 。
 • 所 以 你 不 要 为 这 百 姓 祈 祷 , 不 要 为 他 们 呼 求 祷 告 。 因 为 他 们 遭 难 向 我 哀 求 的 时 候 , 我 必 不 应 允 。
 • 我 所 亲 爱 的 , 既 行 许 多 淫 乱 , 圣 肉 也 离 了 你 , 你 在 我 殿 中 作 什 么 呢 。 你 作 恶 就 喜 乐 。
 • 从 前 耶 和 华 给 你 起 名 叫 青 橄 榄 树 , 又 华 美 又 结 好 果 子 。 如 今 他 用 哄 囔 之 声 , 点 火 在 其 上 , 枝 子 也 被 折 断 。
 • 原 来 栽 培 你 的 万 军 之 耶 和 华 已 经 说 , 要 降 祸 攻 击 你 , 是 因 以 色 列 家 和 犹 大 家 行 恶 , 向 巴 力 烧 香 , 惹 我 发 怒 , 是 自 作 自 受 。
 • 耶 和 华 指 示 我 , 我 就 知 道 。 你 将 他 们 所 行 的 给 我 指 明 。
 • 我 却 像 柔 顺 的 羊 羔 被 牵 到 宰 杀 之 地 。 我 并 不 知 道 他 们 设 计 谋 害 我 , 说 , 我 们 把 树 连 果 子 都 灭 了 吧 。 将 他 从 活 人 之 地 剪 除 , 使 他 的 名 不 再 被 纪 念 。
 • 按 公 义 判 断 , 察 验 人 肺 腑 心 肠 的 万 军 之 耶 和 华 阿 , 我 却 要 见 你 在 他 们 身 上 报 仇 , 因 我 将 我 的 案 件 向 你 禀 明 了 。
 • 所 以 , 耶 和 华 论 到 寻 索 你 命 的 亚 拿 突 人 如 此 说 , 他 们 说 , 你 不 要 奉 耶 和 华 的 名 说 预 言 , 免 得 你 死 在 我 们 手 中 。
 • 所 以 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 我 必 刑 罚 他 们 。 他 们 的 少 年 人 必 被 刀 剑 杀 死 , 他 们 的 儿 女 必 因 饥 荒 灭 亡 ,
 • 并 且 没 有 馀 剩 的 人 留 给 他 们 。 因 为 在 追 讨 之 年 , 我 必 使 灾 祸 临 到 亚 拿 突 人 。