Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во е́же бы́сть от­ Го́спода ко иеремі́и, глаго́лющее:
 • слы́шите словеса́ завѣ́та сего́ и глаго́лите ко муже́мъ Иу́динымъ и ко обита́телемъ Иерусали́мскимъ,
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: про́клятъ му́жъ, и́же не послу́шаетъ слове́съ завѣ́та сего́,
 • его́же заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ въ де́нь, въ о́ньже изведо́хъ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, от­ пе́щи желѣ́зныя, глаго́ля: услы́шите гла́съ мо́й и сотвори́те вся́, ели́ка заповѣ́даю ва́мъ, и бу́дете мнѣ́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду ва́мъ въ Бо́га:
 • да утвержду́ кля́тву мою́, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ, е́же да́ти и́мъ зе́млю точа́щую млеко́ и ме́дъ, я́коже е́сть де́нь се́й. И от­вѣща́хъ и реко́хъ: бу́ди, Го́споди.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: прочти́ вся́ словеса́ сiя́ во градѣ́хъ Иу́диныхъ и внѣ́ Иерусали́ма, рекі́й: слы́шите словеса́ завѣ́та сего́ и сотвори́те та́:
 • я́ко свидѣ́тел­ст­вуя засвидѣ́тел­ст­вовахъ отце́мъ ва́шымъ въ де́нь, въ о́ньже изведо́хъ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, да́же до дне́ сего́, зау́тра востая́ засвидѣ́тел­ст­вовахъ глаго́ля: слы́шите гла́съ мо́й.
 • И не слы́шаша, ни при­­клони́ша у́ха сво­его́, но идо́ша кі́йждо въ стро́пот­ст­вѣ се́рдца сво­его́ зла́го: и наведо́хъ на ни́хъ вся́ словеса́ завѣ́та сего́, его́же заповѣ́дахъ да сотворя́тъ, *и не сотвори́ша.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: обрѣ́тено е́сть совѣща́нiе [на зло́] въ муже́хъ Иу́диныхъ и во обита́ющихъ во Иерусали́мѣ:
 • воз­врати́шася ко беззако́ниемъ пе́рвымъ оте́цъ сво­и́хъ, и́же не хотѣ́ша слы́шати слове́съ мо­и́хъ, и се́, ті́и по­идо́ша по бозѣ́хъ чужди́хъ, да слу́жатъ и́мъ: и разори́ до́мъ Изра́илевъ и до́мъ Иу́динъ завѣ́тъ мо́й, его́же завѣща́хъ со отцы́ и́хъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на ни́хъ зла́я, от­ ни́хже изы́ти не воз­мо́гутъ, и возопiю́тъ ко мнѣ́, и не услы́шу и́хъ:
 • и по́йдутъ гра́ды Иу́дины и обита́теле Иерусали́ма и возопiю́тъ ко бого́мъ, и́мже ті́и кадя́тъ, и́же не спасу́тъ и́хъ во вре́мя скорбе́й и́хъ.
 • По числу́ бо градо́въ тво­и́хъ бѣ́ху бо́зи тво­и́, Иу́до, и по числу́ путі́й Иерусали́мскихъ поста́висте олтари́ сту́дныя, олтари́ на кажде́нiе Ваа́лу.
 • Ты́ же не моли́ся о лю́дехъ си́хъ и не проси́ о ни́хъ въ мольбѣ́ и моли́твѣ: не услы́шу бо во вре́мя во́пля и́хъ ко мнѣ́ и во вре́мя озлобле́нiя и́хъ.
 • Почто́ воз­лю́блен­ная въ дому́ мо­е́мъ сотвори́ ме́рзости [мно́ги]? еда́ обѣ́ты и мяса́ свята́я от­и́мутъ от­ тебе́ лука́в­ст­ва твоя́, или́ си́ми избѣжи́ши?
 • Ма́слину благосѣ́н­ну, красну́ зра́комъ нарече́ Госпо́дь и́мя твое́, ко гла́су обрѣ́занiя ея́: разгорѣ́ся о́гнь въ не́й, вели́ка ско́рбь на тебѣ́, непотре́бны бы́ша вѣ́тви ея́.
 • И Госпо́дь си́лъ, и́же насади́ тебе́, глаго́лалъ е́сть на тя́ зло́ за зла́я до́му Изра́илева и до́му Иу́дина, ели́ка сотвори́ша себѣ́ ко прогнѣ́ванiю мене́ кадя́ще Ваа́лу.
 • Го́споди, скажи́ ми, и уразумѣ́ю: тогда́ ви́дѣхъ начина́нiя и́хъ.
 • А́зъ же, я́ко агня́ незло́биво ведо́мо на заколе́нiе, не разумѣ́хъ, я́ко на мя́ помы́слиша по́мыслъ лука́вый, глаго́люще: прiиди́те и вложи́мъ дре́во во хлѣ́бъ его́ и истреби́мъ его́ от­ земли́ живу́щихъ, и и́мя его́ да не помяне́т­ся ктому́.
 • Госпо́дь Савао́ѳъ, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́нiе твое́ на ни́хъ, я́ко къ тебѣ́ от­кры́хъ оправда́нiе мое́.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь на му́жы Анаѳо́ѳски и́щущыя души́ мо­ея́, глаго́лющыя: да не проро́че­ст­вуеши о и́мени Госпо́дни, а́ще ли же ни́, у́мреши въ рука́хъ на́шихъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: се́, а́зъ посѣщу́ на ни́хъ: ю́ноши и́хъ мече́мъ у́мрутъ, и сы́нове и́хъ и дще́ри и́хъ сконча́ют­ся гла́домъ,
 • и оста́нка не бу́детъ от­ ни́хъ, наведу́ бо зла́я на живу́щыя во Анаѳо́ѳѣ въ лѣ́то посѣще́нiя и́хъ.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима;
 • и скажи им: так говорит Господь, Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета сего,
 • который Я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли Египетской, из железной печи, сказав: «слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю вам, – и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом,
 • чтобы исполнить клятву, которою Я клялся отцам вашим – дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне». И отвечал я, сказав: аминь, Господи!
 • И сказал мне Господь: провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова́ завета сего и исполняйте их.
 • Ибо отцов ваших Я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли Египетской, до сего дня; увещевал их с раннего утра, говоря: «слушайтесь гласа Моего».
 • Но они не слушались и не приклоняли уха своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего: поэтому Я навел на них все сказанное в завете сем, который Я заповедал им исполнять, *а они не исполняли.
 • И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима:
 • они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами их.
 • Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их.
 • Тогда города́ Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят; но они нисколько не помогут им во время бедствия их.
 • Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения Ваалу.
 • Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений; ибо Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии своем.
 • Что возлюбленному Моему в доме Моем, когда в нем совершаются многие непотребства? и священные мяса* не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. //*Жертвы.
 • Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее.
 • Господь Саваоф, Который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли Меня на гнев каждением Ваалу.
 • Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их.
 • А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: «положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось».
 • Но, Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий сердца и утробы! дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое.
 • Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: «не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших»;
 • посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я посещу их: юноши их умрут от меча; сыновья их и дочери их умрут от голода.
 • И остатка не будет от них; ибо Я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их.
 • Сло́во є҆́же бы́сть ѿ гдⷭ҇а ко і҆еремі́и, гл҃ющее:
 • слы́шите словеса̀ завѣ́та сегѡ̀ и҆ глаго́лите ко мꙋжє́мъ і҆ꙋ̑динымъ и҆ ко ѡ҆бита́телємъ і҆ерⷭ҇ли̑мскимъ,
 • и҆ рече́ши къ ни̑мъ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ: про́клѧтъ мꙋ́жъ, и҆́же не послꙋ́шаетъ слове́съ завѣ́та сегѡ̀,
 • є҆го́же заповѣ́дахъ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ въ де́нь, во́ньже и҆зведо́хъ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѿ пе́щи желѣ́зныѧ, гл҃ѧ: ᲂу҆слы́шите гла́съ мо́й и҆ сотвори́те всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́даю ва́мъ, и҆ бꙋ́дете мнѣ̀ въ лю́ди, и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ ва́мъ въ бг҃а:
 • да ᲂу҆тверждꙋ̀ клѧ́твꙋ мою̀, є҆́юже клѧ́хсѧ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, є҆́же да́ти и҆̀мъ зе́млю точа́щꙋю млеко̀ и҆ ме́дъ, ꙗ҆́коже є҆́сть де́нь се́й. И҆ ѿвѣща́хъ и҆ реко́хъ: бꙋ́ди, гдⷭ҇и.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: прочтѝ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ внѣ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма, рекі́й: слы́шите словеса̀ завѣ́та сегѡ̀ и҆ сотвори́те та̑:
 • ꙗ҆́кѡ свидѣ́тельствꙋѧ засвидѣ́тельствовахъ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ въ де́нь, во́ньже и҆зведо́хъ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, да́же до днѐ сегѡ̀, заꙋ́тра востаѧ̀ засвидѣ́тельствовахъ гл҃ѧ: слы́шите гла́съ мо́й.
 • И҆ не слы́шаша, ни приклони́ша ᲂу҆́ха своегѡ̀, но и҆до́ша кі́йждо въ стро́потствѣ се́рдца своегѡ̀ ѕла́гѡ: и҆ наведо́хъ на ни́хъ всѧ̑ словеса̀ завѣ́та сегѡ̀, є҆го́же заповѣ́дахъ да сотворѧ́тъ, и҆ не сотвори́ша.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: ѡ҆брѣ́тено є҆́сть совѣща́нїе (на ѕло̀) въ мꙋже́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ во ѡ҆бита́ющихъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ:
 • возврати́шасѧ ко беззако́нїємъ пє́рвымъ ѻ҆тє́цъ свои́хъ, и҆̀же не хотѣ́ша слы́шати слове́съ мои́хъ, и҆ сѐ, ті́и поидо́ша по бозѣ́хъ чꙋжди́хъ, да слꙋ́жатъ и҆̀мъ: и҆ разорѝ до́мъ і҆и҃левъ и҆ до́мъ і҆ꙋ́динъ завѣ́тъ мо́й, є҆го́же завѣща́хъ со ѻ҆тцы̑ и҆́хъ.
 • Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на ни́хъ ѕла̑ѧ, ѿ ни́хже и҆зы́ти не возмо́гꙋтъ, и҆ возопїю́тъ ко мнѣ̀, и҆ не ᲂу҆слы́шꙋ и҆́хъ:
 • и҆ по́йдꙋтъ гра́ды і҆ꙋ̑дины и҆ ѡ҆бита́телє і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ возопїю́тъ ко богѡ́мъ, и҆̀мже ті́и кадѧ́тъ, и҆̀же не спасꙋ́тъ и҆́хъ во вре́мѧ скорбе́й и҆́хъ.
 • По числꙋ́ бо градѡ́въ твои́хъ бѣ́хꙋ бо́зи твоѝ, і҆ꙋ́до, и҆ по числꙋ̀ пꙋті́й і҆ерⷭ҇ли́мскихъ поста́висте ѻ҆лтари̑ стꙋ̑дныѧ, ѻ҆лтари̑ на кажде́нїе ваа́лꙋ.
 • Ты́ же не моли́сѧ ѡ҆ лю́дехъ си́хъ и҆ не просѝ ѡ҆ ни́хъ въ мольбѣ̀ и҆ моли́твѣ: не ᲂу҆слы́шꙋ бо во вре́мѧ во́плѧ и҆́хъ ко мнѣ̀ и҆ во вре́мѧ ѡ҆ѕлобле́нїѧ и҆́хъ.
 • Почто̀ возлю́бленнаѧ въ домꙋ̀ мое́мъ сотворѝ ме́рзѡсти (мнѡ́ги); є҆да̀ ѡ҆бѣ́ты и҆ мѧса̀ ст҃а̑ѧ ѿи́мꙋтъ ѿ тебє̀ лꙋка̑вства твоѧ̑, и҆лѝ си́ми и҆збѣжи́ши;
 • Ма́слинꙋ благосѣ́ннꙋ, краснꙋ̀ зра́комъ наречѐ гдⷭ҇ь и҆́мѧ твоѐ, ко гла́сꙋ ѡ҆брѣ́занїѧ є҆ѧ̀: разгорѣ́сѧ ѻ҆́гнь въ не́й, вели́ка ско́рбь на тебѣ̀, непотрє́бны бы́ша вѣ̑тви є҆ѧ̀.
 • И҆ гдⷭ҇ь си́лъ, и҆́же насадѝ тебѐ, гл҃алъ є҆́сть на тѧ̀ ѕло̀ за ѕла̑ѧ до́мꙋ і҆и҃лева и҆ до́мꙋ і҆ꙋ́дина, є҆ли̑ка сотвори́ша себѣ̀ ко прогнѣ́ванїю менє̀ кадѧ́ще ваа́лꙋ.
 • Гдⷭ҇и, скажи́ ми, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ю: тогда̀ ви́дѣхъ начина̑нїѧ и҆́хъ.
 • А҆́зъ же, ꙗ҆́кѡ а҆гнѧ̀ неѕло́биво ведо́мо на заколе́нїе, не разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ на мѧ̀ помы́слиша по́мыслъ лꙋка́вый, глаго́люще: прїиди́те и҆ вложи́мъ дре́во во хлѣ́бъ є҆гѡ̀ и҆ и҆стреби́мъ є҆го̀ ѿ землѝ живꙋ́щихъ, и҆ и҆́мѧ є҆гѡ̀ да не помѧне́тсѧ ктомꙋ̀.
 • Гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, сꙋдѧ́й првⷣнѡ, и҆спытꙋ́ѧй сердца̀ и҆ ᲂу҆трѡ́бы, да ви́ждꙋ мще́нїе твоѐ на ни́хъ, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ ѿкры́хъ ѡ҆правда́нїе моѐ.
 • Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭь на мꙋ́жы а҆наѳѡ̑ѳски и҆́щꙋщыѧ дꙋшѝ моеѧ̀, глаго́лющыѧ: да не прⷪ҇ро́чествꙋеши ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇ни, а҆́ще ли же нѝ, ᲂу҆́мреши въ рꙋка́хъ на́шихъ.
 • Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ: сѐ, а҆́зъ посѣщꙋ̀ на ни́хъ: ю҆́нѡши и҆́хъ мече́мъ ᲂу҆́мрꙋтъ, и҆ сы́нове и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ сконча́ютсѧ гла́домъ,
 • и҆ ѡ҆ста́нка не бꙋ́детъ ѿ ни́хъ, наведꙋ́ бо ѕла̑ѧ на живꙋ́щыѧ во а҆наѳѡ́ѳѣ въ лѣ́то посѣще́нїѧ и҆́хъ.