Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Пра́веднъ еси́, Го́споди, я́ко от­вѣща́ю къ тебѣ́: оба́че судьбы́ воз­глаго́лю къ тебѣ́: что́, я́ко пу́ть нечести́выхъ спѣ́ет­ся, угобзи́шася вси́ творя́щiи беззако́нiя?
 • Насади́лъ еси́ и́хъ, и укорени́шася, ча́да сотвори́ша и сотвори́ша пло́дъ: бли́зъ еси́ ты́ у́стъ и́хъ, дале́че же от­ утро́бъ и́хъ.
 • И ты́, Го́споди, разумѣ́еши мя́, ви́дѣлъ мя́ еси́ и искуси́лъ еси́ се́рдце мое́ предъ тобо́ю: собери́ и́хъ я́ко о́вцы на заколе́нiе и очи́сти и́хъ въ де́нь заколе́нiя и́хъ.
 • Доко́лѣ пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся́ се́лная и́зсхнетъ от­ зло́бы живу́щихъ на не́й? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зритъ Бо́гъ путі́й на́шихъ.
 • Но́зѣ тво­и́ теку́тъ и разсла́бляютъ тя́: ка́ко угото́вишися съ ко́ньми? и въ земли́ ми́ра тво­его́ упова́лъ еси́, ка́ко сотвори́ши въ шу́мѣ Иорда́нстѣмъ?
 • Поне́же и бра́тiя твоя́ и до́мъ отца́ тво­его́, и сі́и от­верго́шася тебе́ и ті́и возопи́ша, созади́ тебе́ собра́шася: не вѣ́руй и́мъ, егда́ глаго́лати бу́дутъ тебѣ́ блага́я.
 • Оста́вихъ до́мъ мо́й, оста́вихъ достоя́нiе мое́, да́хъ воз­лю́блен­ную ду́шу мою́ въ ру́ки враго́въ ея́:
 • бы́сть мнѣ́ достоя́нiе мое́ я́ко ле́въ въ дубра́вѣ, даде́ проти́ву мене́ гла́съ сво́й: сего́ ра́ди воз­ненави́дѣхъ е́.
 • Не верте́пъ ли ве́нинъ достоя́нiе мое́ мнѣ́, или́ пеще́ра о́крестъ его́? Иди́те, собери́те вся́ звѣ́ри се́лныя, и да прiи́дутъ снѣ́сти е́.
 • Па́стырiе мно́зи растли́ша виногра́дъ мо́й, оскверни́ша ча́сть мою́, да́ша ча́сть жела́емую мою́ въ пусты́ню непрохо́дную,
 • положи́ша въ потребле́нiе па́губы: мене́ ра́ди разоре́нiемъ разоре́на е́сть вся́ земля́, я́ко ни еди́нъ е́сть, и́же размышля́етъ се́рдцемъ.
 • Во вся́кiй пу́ть пусты́ни прiидо́ша опустоша́ющiи, я́ко ме́чь Госпо́день поя́стъ от­ кра́я земли́ да́же до кра́я ея́: нѣ́сть ми́ра вся́цѣй пло́ти.
 • Посѣ́ясте пшени́цу, а те́рнiе пожа́сте: достоя́нiя и́хъ не поле́зна бу́дутъ и́мъ: постыди́теся стыдѣ́нiемъ от­ похвале́нiя ва́­шего, от­ поноше́нiя предъ Го́сподемъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь о всѣ́хъ сосѣ́дѣхъ лука́выхъ, при­­каса́ющихся наслѣ́дiю мо­ему́, е́же раздѣли́хъ лю́демъ мо­и́мъ Изра́илю: се́, а́зъ исто́ргну и́хъ от­ земли́ и́хъ и до́мъ Иу́динъ изве́ргну от­ среды́ и́хъ:
 • и бу́детъ, егда́ исто́ргну и́хъ, обращу́ся и поми́лую и́хъ, и вселю́ и́хъ кого́ждо въ достоя́нiе свое́ и кого́ждо въ зе́млю свою́:
 • и бу́детъ, а́ще уча́щеся науча́т­ся путе́мъ люді́й мо­и́хъ, е́же кля́тися и́менемъ мо­и́мъ, жи́въ Госпо́дь, я́коже научи́ша люді́й мо­и́хъ кля́тися Ваа́ломъ, и сози́ждут­ся посредѣ́ люді́й мо­и́хъ:
 • а́ще же не послу́шаютъ, исто́ргну язы́къ о́ный исторга́нiемъ и погубле́нiемъ, рече́ Госпо́дь.
 • Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?
 • Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от сердца их.
 • А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения.
 • Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях – сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет».
 • Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? и если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана?
 • Ибо и братья твои и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе.
 • Я оставил дом Мой; покинул удел Мой; самое любезное для души Моей отдал в руки врагов его.
 • Удел Мой сделался для Меня как лев в лесу; возвысил на Меня голос свой: за то Я возненавидел его.
 • Удел Мой стал у Меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери: идите пожирать его.
 • Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью;
 • сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо Мною; вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу.
 • На все горы в пустыне пришли опустошители; ибо меч Господа пожирает всё от одного края земли до другого: нет мира ни для какой плоти.
 • Они сеяли пшеницу, а пожали терны; измучились, и не получили никакой пользы; постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа.
 • Так говорит Господь обо всех злых Моих соседях, нападающих на удел, который Я дал в наследие народу Моему, Израилю: вот, Я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их.
 • Но после того, как Я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его.
 • И если они научатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим: «жив Господь!», как они научили народ Мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа Моего.
 • Если же не послушаются, то Я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.
 • Ты праведен, Господи, когда я буду оправдываться пред Тобою, (однако) я буду говорить с Тобою о правде. Почему путь нечестивых благоуспешен, все делающие беззаконие благоденствуют?

 • Ты насадил их, и они укоренились: народили детей и принесли плод. Ты близок в устах их, а далек от сердца их.

 • А Ты, Господи, знаешь меня, видел меня и испытал, каково пред Тобою сердце мое. Собери их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения их.

 • Доколе будет плакать земля и вся полевая трава сохнуть от злобы жителей ея? Погибли скот и птицы, ибо они сказали: не увидит Бог путей наших.

 • Ты бежал на своих ногах и обезсилел, как же ты сравняешься (бегом) с конями? в земле мирной ты был покоен, а что будешь делать в наводнение Иордана?

 • Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они презрели тебя, и те, которые позади тебя, собрались, кричали: не верь им, если они будут говорить тебе доброе.

 • Я оставил дом Мой, Я оставил удел Мой и предал возлюбленную душу Мою в руки врагов ея.

 • Удел Мой сделался для Меня, как лев в дубраве, возвысил на Меня голос свой, за то Я возненавидел его.

 • Не норой-ли гиены или пещерой вокруг ея стал для Меня удел Мой? идите, собирайте всех полевых зверей, пусть приходят пожирать его.

 • Множество пастырей испортили виноградник Мой, осквернили удел Мой, обратили любимую Мою часть в непроходимую пустыню.

 • Совершенно опустошили и погубили. Ради Меня совершенно опустошена вся земля, потому что никто не прилагает (этого) к сердцу.

 • Во всякое ущелье в пустыни пришли опустошители, ибо меч Господень пожирает от одного до другого края земли; нет мира ни для какой плоти.

 • Вы сеяли пшеницу, а жали терны, – владения их безполезны будут им, – сильно устыдитесь хвастовства вашего и посрамлены будете Господом.

 • Ибо так говорит Господь о всех соседях лукавых, касающихся удела Моего, который Я отделил народу Моему, Израилю: вот Я исторгну их из земли их и дом Иудин исторгну из среды их.

 • И когда исторгну их, обращусь и помилую их, и поселю их, каждого в удел его и каждого в землю его.

 • И если прилежно обучатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим: „жив Господь“, как они научили народ Мой клясться Ваалом, то так же водворятся среди народа Моего.

 • Если-же не послушают, то совершенно исторгну и погублю народ тот, говорит Господь.

 • צַדִּיק אַתָּה יְהוָה, כִּי אָרִיב אֵלֶיךָ; אַךְ מִשְׁפָּטִים אֲדַבֵּר אוֹתָךְ, מַדּוּעַ, דֶּרֶךְ רְשָׁעִים צָלֵחָה, שָׁלוּ כָּל־בֹּגְדֵי בָגֶד׃
 • נְטַעְתָּם גַּם־שֹׁרָשׁוּ, יֵלְכוּ גַּם־עָשׂוּ פֶרִי; קָרוֹב אַתָּה בְּפִיהֶם, וְרָחוֹק מִכִּלְיוֹתֵיהֶם׃
 • וְאַתָּה יְהוָה יְדַעְתָּנִי, תִּרְאֵנִי וּבָחַנְתָּ לִבִּי אִתָּךְ; הַתִּקֵם כְּצֹאן לְטִבְחָה, וְהַקְדִּשֵׁם לְיוֹם הֲרֵגָה׃ ס
 • עַד־מָתַי תֶּאֱבַל הָאָרֶץ, וְעֵשֶׂב כָּל־הַשָּׂדֶה יִיבָשׁ; מֵרָעַת יֹשְׁבֵי־בָהּ, סָפְתָה בְהֵמוֹת וָעוֹף, כִּי אָמְרוּ, לֹא יִרְאֶה אֶת־אַחֲרִיתֵנוּ׃
 • כִּי אֶת־רַגְלִים רַצְתָּה וַיַּלְאוּךָ, וְאֵיךְ תְּתַחֲרֶה אֶת־הַסּוּסִים; וּבְאֶרֶץ שָׁלוֹם אַתָּה בוֹטֵחַ, וְאֵיךְ תַּעֲשֶׂה בִּגְאוֹן הַיַּרְדֵּן׃
 • כִּי גַם־אַחֶיךָ וּבֵית־אָבִיךָ, גַּם־הֵמָּה בָּגְדוּ בָךְ, גַּם־הֵמָּה קָרְאוּ אַחֲרֶיךָ מָלֵא; אַל־תַּאֲמֵן בָּם, כִּי־יְדַבְּרוּ אֵלֶיךָ טוֹבוֹת׃ ס
 • עָזַבְתִּי אֶת־בֵּיתִי, נָטַשְׁתִּי אֶת־נַחֲלָתִי; נָתַתִּי אֶת־יְדִדוּת נַפְשִׁי בְּכַף אֹיְבֶיהָ׃
 • הָיְתָה־לִּי נַחֲלָתִי כְּאַרְיֵה בַיָּעַר; נָתְנָה עָלַי בְּקוֹלָהּ עַל־כֵּן שְׂנֵאתִיהָ׃
 • הַעַיִט צָבוּעַ נַחֲלָתִי לִי, הַעַיִט סָבִיב עָלֶיהָ; לְכוּ, אִסְפוּ כָּל־חַיַּת הַשָּׂדֶה הֵתָיוּ לְאָכְלָה׃
 • רֹעִים רַבִּים שִׁחֲתוּ כַרְמִי, בֹּסְסוּ אֶת־חֶלְקָתִי; נָתְנוּ אֶת־חֶלְקַת חֶמְדָּתִי לְמִדְבַּר שְׁמָמָה׃
 • שָׂמָהּ לִשְׁמָמָה, אָבְלָה עָלַי שְׁמֵמָה; נָשַׁמָּה כָּל־הָאָרֶץ, כִּי אֵין אִישׁ שָׂם עַל־לֵב׃
 • עַל־כָּל־שְׁפָיִם בַּמִּדְבָּר, בָּאוּ שֹׁדְדִים, כִּי חֶרֶב לַיהוָה אֹכְלָה, מִקְצֵה־אֶרֶץ וְעַד־קְצֵה הָאָרֶץ; אֵין שָׁלוֹם לְכָל־בָּשָׂר׃ ס
 • זָרְעוּ חִטִּים וְקֹצִים קָצָרוּ, נֶחְלוּ לֹא יוֹעִלוּ; וּבֹשׁוּ מִתְּבוּאֹתֵיכֶם, מֵחֲרוֹן אַף־יְהוָה׃ ס
 • כֹּה אָמַר יְהוָה, עַל־כָּל־שְׁכֵנַי הָרָעִים, הַנֹּגְעִים בַּנַּחֲלָה, אֲשֶׁר־הִנְחַלְתִּי אֶת־עַמִּי אֶת־יִשְׂרָאֵל; הִנְנִי נֹתְשָׁם מֵעַל אַדְמָתָם, וְאֶת־בֵּית יְהוּדָה אֶתּוֹשׁ מִתּוֹכָם׃
 • וְהָיָה, אַחֲרֵי נָתְשִׁי אוֹתָם, אָשׁוּב וְרִחַמְתִּים; וַהֲשִׁבֹתִים אִישׁ לְנַחֲלָתוֹ וְאִישׁ לְאַרְצוֹ׃
 • וְהָיָה אִם־לָמֹד יִלְמְדוּ אֶת־דַּרְכֵי עַמִּי לְהִשָּׁבֵעַ בִּשְׁמִי חַי־יְהוָה, כַּאֲשֶׁר לִמְּדוּ אֶת־עַמִּי, לְהִשָּׁבֵעַ בַּבָּעַל; וְנִבְנוּ בְּתוֹךְ עַמִּי׃
 • וְאִם לֹא יִשְׁמָעוּ; וְנָתַשְׁתִּי אֶת־הַגּוֹי הַהוּא נָתוֹשׁ וְאַבֵּד נְאֻם־יְהוָה׃ ס
 •  Justo eres tú, Jehová,
  para que yo dispute contigo;
  sin embargo, alegaré mi causa ante ti.
  ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados
  y les va bien a todos los que se portan deslealmente?
 • Los plantaste,
  y echaron raíces; crecieron, y dieron fruto;
  cercano estás tú en sus bocas,
  pero lejos de sus corazones.
 • Pero tú, Jehová, me conoces;
  me viste y has probado mi corazón para contigo.
  ¡Arrebátalos como a ovejas para el degolladero,
  y señálalos para el día de la matanza!
 • ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra
  y marchita la hierba de todo el campo?
  Por la maldad de los que en ella moran
  han perecido los ganados y las aves,
  pues dijeron:
  «No verá Dios nuestro fin.»

 • «Si corriste con los de a pie y te cansaron,
  ¿cómo contenderás con los caballos?
  Y si en la tierra de paz no estabas seguro,
  ¿cómo harás en la espesura del Jordán?
 • Aun tus hermanos y la casa de tu padre,
  aun ellos se levantaron contra ti,
  aun ellos gritaron en pos de ti.
  No confíes en ellos,
  aunque te digan cosas buenas.

 • »He abandonado mi casa,
  he desamparado mi heredad,
  he entregado en mano de sus enemigos
  lo que amaba mi alma.
 • Mi heredad fue para mí
  como un león en la selva;
  contra mí lanzó su rugido,
  y por eso la aborrecí.
 • Es mi heredad para mí
  como un ave de rapiña de muchos colores.
  ¿No están contra ella aves de rapiña rodeándola?
  ¡Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo,
  venid a devorarla!
 • Muchos pastores han destruido mi viña,
  han pisoteado mi heredad,
  han convertido en desierto y soledad
  mi heredad preciosa.
 • Fue convertida en asolamiento;
  desolada, lloró sobre mí.
  Toda la tierra quedó asolada,
  y no hubo nadie que reflexionara.
 • Sobre todas las alturas del desierto
  vinieron destructores,
  porque la espada de Jehová
  devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro;
  no habrá paz para nadie.
 • Sembraron trigo y cosecharon espinos;
  se esforzaron, mas nada aprovecharon.
  Se avergonzarán de sus frutos,
  a causa de la ardiente ira de Jehová.»

 • Así ha dicho Jehová: «En cuanto a mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel, yo los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá.
 • Pero después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra.
 • Y si con diligencia aprenden los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo: “¡Vive Jehová!”, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, también ellos serán prosperados en medio de mi pueblo.
 • Pero si no escuchan, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola», dice Jehová.


 • Тењир, эгерде мен Сени менен соттошо турган болсом, Сен адилет болуп чыгасыњ. Ошондой болсо да мен Сени менен адилеттєєлєк тууралуу сєйлљшљм: Эмне єчєн мыйзамсыздардын жолу ийгиликтєє? Эмне єчєн ишенимсиз адамдардын баары жыргап жашашат?
 • Аларды Сен отургуздуњ, алар тамыр жайып, љсєп, мљмљ берип жатышат. Сен алардын оозуна жакынсыњ, бирок алардын жєрљгєнљн алыссыњ.
 • Мени болсо, Тењир, Сен билесињ, мени кљрєп турасыњ, жєрљгєм Сага карата кандай экенин сынап турасыњ. Аларды койдой союуга бљлєп, љлљ турган кєнєнљ даярда.
 • Жер качанкыга чейин кайгыра берет? Талаадагы чљптљр качанкыга чейин куурай берет? Анын тургундарынын мыйзамсыздыгынан жаныбарлар менен канаттуулар кырылып жатат, анткени алар: «Ал биздин эмне болорубузду кљрбљйт», – дешет.
 • «Сен жљљ жєргљндљр менен чуркаганда, алар сени чарчаткан болсо, анан кантип сен аттар менен жарышка чыгасыњ? Эгерде сен тынч љлкљдљ коопсуз жашаган болсоњ, анда Иордан дарыясы ташыганда эмне кыласыњ?
 • Анткени сенин бир туугандарыњ да, атањдын єйє да, алар да сага ишенимсиздик кылып жатышат, алар сенин артыњдан катуу кыйкырып жатышат. Сага жакшы сєйлљшсљ да, аларга ишенбегин.
 • Мен Љз єйємдє таштадым, Љз энчимди таштадым. Менин жанымдын эњ жакшы кљргљнєн душмандарынын колуна бердим.
 • Љз энчим Мен єчєн токойдогу арстандай болуп калды. Ал Мага єнєн кљтљрдє, ошон єчєн Мен аны жек кљрєп калдым.
 • Љз энчим Мен єчєн башка жырткыч куштар ар тараптан кол салган кооз куштай болуп калды. Келгиле, бєт талаа жырткычтары, чогулгула, аны жеш єчєн келгиле.
 • Кљп койчулар Менин жєзємдєгємдє бузуп салышты, буттары менен Менин жеримди тебелеп салышты. Менин жакшы кљргљн жеримди ээн талаага айландырышты,
 • аны чљлгљ айландырышты. Ал ээн калып, Менин алдымда ыйлап жатат. Бардык жер ээн калды, анткени бир да адам муну жєрљгєнљ кабыл алган жок».
 • Чљлдљгє тоолордун бардыгына кыйратуучулар келишти, анткени Тењирдин кылычы жердин бир кыйырынан экинчи кыйырына чейин кыйратып жатат: эч бир тирєє жанга тынчтык жок.
 • Алар буудай айдашты, бирок тикенек оруп алышты; кыйналышты, бирок эч кандай пайда табышкан жок. Љзєњљрдєн ишињердин жемишинен, Тењирдин жалындаган каарынан уялгыла.
 • Тењир мындай дейт: «Љз элим Ысрайылга мураска берген энчиге кол салган бардык каардуу кошуналарымды Мен љз жеринен бєркєп чыгарам, Жєйєттє да алардын арасынан бєркєп чыгарам.
 • Бирок Мен аларды бєркєп чыгаргандан кийин, аларга кайрадан ырайым кылып, ар бирин љз энчисине, ар бирин љз љлкљсєнљ кайра алып келем.
 • Эгерде алар Менин элиме Баалдын ысымы менен убада бергенди єйрљткљндљй, Менин ысымым менен “Тењир тирєє!” деп убада бериш єчєн, Менин элимдин жолдорун єйрљнєшсљ, анда Менин элимдин арасына киришет.
 • Эгерде тил алышпаса, анда Мен ал элди тєп-тамыры менен жок кылам, таптакыр тукум курут кылам», – дейт Тењир.