Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Пра́веднъ еси́, Го́споди, я́ко от­вѣща́ю къ тебѣ́: оба́че судьбы́ воз­глаго́лю къ тебѣ́: что́, я́ко пу́ть нечести́выхъ спѣ́ет­ся, угобзи́шася вси́ творя́щiи беззако́нiя?
 • Насади́лъ еси́ и́хъ, и укорени́шася, ча́да сотвори́ша и сотвори́ша пло́дъ: бли́зъ еси́ ты́ у́стъ и́хъ, дале́че же от­ утро́бъ и́хъ.
 • И ты́, Го́споди, разумѣ́еши мя́, ви́дѣлъ мя́ еси́ и искуси́лъ еси́ се́рдце мое́ предъ тобо́ю: собери́ и́хъ я́ко о́вцы на заколе́нiе и очи́сти и́хъ въ де́нь заколе́нiя и́хъ.
 • Доко́лѣ пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся́ се́лная и́зсхнетъ от­ зло́бы живу́щихъ на не́й? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зритъ Бо́гъ путі́й на́шихъ.
 • Но́зѣ тво­и́ теку́тъ и разсла́бляютъ тя́: ка́ко угото́вишися съ ко́ньми? и въ земли́ ми́ра тво­его́ упова́лъ еси́, ка́ко сотвори́ши въ шу́мѣ Иорда́нстѣмъ?
 • Поне́же и бра́тiя твоя́ и до́мъ отца́ тво­его́, и сі́и от­верго́шася тебе́ и ті́и возопи́ша, созади́ тебе́ собра́шася: не вѣ́руй и́мъ, егда́ глаго́лати бу́дутъ тебѣ́ блага́я.
 • Оста́вихъ до́мъ мо́й, оста́вихъ достоя́нiе мое́, да́хъ воз­лю́блен­ную ду́шу мою́ въ ру́ки враго́въ ея́:
 • бы́сть мнѣ́ достоя́нiе мое́ я́ко ле́въ въ дубра́вѣ, даде́ проти́ву мене́ гла́съ сво́й: сего́ ра́ди воз­ненави́дѣхъ е́.
 • Не верте́пъ ли ве́нинъ достоя́нiе мое́ мнѣ́, или́ пеще́ра о́крестъ его́? Иди́те, собери́те вся́ звѣ́ри се́лныя, и да прiи́дутъ снѣ́сти е́.
 • Па́стырiе мно́зи растли́ша виногра́дъ мо́й, оскверни́ша ча́сть мою́, да́ша ча́сть жела́емую мою́ въ пусты́ню непрохо́дную,
 • положи́ша въ потребле́нiе па́губы: мене́ ра́ди разоре́нiемъ разоре́на е́сть вся́ земля́, я́ко ни еди́нъ е́сть, и́же размышля́етъ се́рдцемъ.
 • Во вся́кiй пу́ть пусты́ни прiидо́ша опустоша́ющiи, я́ко ме́чь Госпо́день поя́стъ от­ кра́я земли́ да́же до кра́я ея́: нѣ́сть ми́ра вся́цѣй пло́ти.
 • Посѣ́ясте пшени́цу, а те́рнiе пожа́сте: достоя́нiя и́хъ не поле́зна бу́дутъ и́мъ: постыди́теся стыдѣ́нiемъ от­ похвале́нiя ва́­шего, от­ поноше́нiя предъ Го́сподемъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь о всѣ́хъ сосѣ́дѣхъ лука́выхъ, при­­каса́ющихся наслѣ́дiю мо­ему́, е́же раздѣли́хъ лю́демъ мо­и́мъ Изра́илю: се́, а́зъ исто́ргну и́хъ от­ земли́ и́хъ и до́мъ Иу́динъ изве́ргну от­ среды́ и́хъ:
 • и бу́детъ, егда́ исто́ргну и́хъ, обращу́ся и поми́лую и́хъ, и вселю́ и́хъ кого́ждо въ достоя́нiе свое́ и кого́ждо въ зе́млю свою́:
 • и бу́детъ, а́ще уча́щеся науча́т­ся путе́мъ люді́й мо­и́хъ, е́же кля́тися и́менемъ мо­и́мъ, жи́въ Госпо́дь, я́коже научи́ша люді́й мо­и́хъ кля́тися Ваа́ломъ, и сози́ждут­ся посредѣ́ люді́й мо­и́хъ:
 • а́ще же не послу́шаютъ, исто́ргну язы́къ о́ный исторга́нiемъ и погубле́нiемъ, рече́ Госпо́дь.
 • Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?
 • Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от сердца их.
 • А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения.
 • Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях – сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет».
 • Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? и если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана?
 • Ибо и братья твои и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе.
 • Я оставил дом Мой; покинул удел Мой; самое любезное для души Моей отдал в руки врагов его.
 • Удел Мой сделался для Меня как лев в лесу; возвысил на Меня голос свой: за то Я возненавидел его.
 • Удел Мой стал у Меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери: идите пожирать его.
 • Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью;
 • сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо Мною; вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу.
 • На все горы в пустыне пришли опустошители; ибо меч Господа пожирает всё от одного края земли до другого: нет мира ни для какой плоти.
 • Они сеяли пшеницу, а пожали терны; измучились, и не получили никакой пользы; постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа.
 • Так говорит Господь обо всех злых Моих соседях, нападающих на удел, который Я дал в наследие народу Моему, Израилю: вот, Я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их.
 • Но после того, как Я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его.
 • И если они научатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим: «жив Господь!», как они научили народ Мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа Моего.
 • Если же не послушаются, то Я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.
 • Ты праведен, Господи, когда я буду оправдываться пред Тобою, (однако) я буду говорить с Тобою о правде. Почему путь нечестивых благоуспешен, все делающие беззаконие благоденствуют?

 • Ты насадил их, и они укоренились: народили детей и принесли плод. Ты близок в устах их, а далек от сердца их.

 • А Ты, Господи, знаешь меня, видел меня и испытал, каково пред Тобою сердце мое. Собери их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения их.

 • Доколе будет плакать земля и вся полевая трава сохнуть от злобы жителей ея? Погибли скот и птицы, ибо они сказали: не увидит Бог путей наших.

 • Ты бежал на своих ногах и обезсилел, как же ты сравняешься (бегом) с конями? в земле мирной ты был покоен, а что будешь делать в наводнение Иордана?

 • Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они презрели тебя, и те, которые позади тебя, собрались, кричали: не верь им, если они будут говорить тебе доброе.

 • Я оставил дом Мой, Я оставил удел Мой и предал возлюбленную душу Мою в руки врагов ея.

 • Удел Мой сделался для Меня, как лев в дубраве, возвысил на Меня голос свой, за то Я возненавидел его.

 • Не норой-ли гиены или пещерой вокруг ея стал для Меня удел Мой? идите, собирайте всех полевых зверей, пусть приходят пожирать его.

 • Множество пастырей испортили виноградник Мой, осквернили удел Мой, обратили любимую Мою часть в непроходимую пустыню.

 • Совершенно опустошили и погубили. Ради Меня совершенно опустошена вся земля, потому что никто не прилагает (этого) к сердцу.

 • Во всякое ущелье в пустыни пришли опустошители, ибо меч Господень пожирает от одного до другого края земли; нет мира ни для какой плоти.

 • Вы сеяли пшеницу, а жали терны, – владения их безполезны будут им, – сильно устыдитесь хвастовства вашего и посрамлены будете Господом.

 • Ибо так говорит Господь о всех соседях лукавых, касающихся удела Моего, который Я отделил народу Моему, Израилю: вот Я исторгну их из земли их и дом Иудин исторгну из среды их.

 • И когда исторгну их, обращусь и помилую их, и поселю их, каждого в удел его и каждого в землю его.

 • И если прилежно обучатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим: „жив Господь“, как они научили народ Мой клясться Ваалом, то так же водворятся среди народа Моего.

 • Если-же не послушают, то совершенно исторгну и погублю народ тот, говорит Господь.

 • 耶 和 华 阿 , 我 与 你 争 辩 的 时 候 , 你 显 为 义 。 但 有 一 件 , 我 还 要 与 你 理 论 , 恶 人 的 道 路 为 何 亨 通 呢 。 大 行 诡 诈 的 为 何 得 安 逸 呢 。
 • 你 栽 培 了 他 们 , 他 们 也 扎 了 根 , 长 大 , 而 且 结 果 。 他 们 的 口 是 与 你 相 近 , 心 却 与 你 远 离 。
 • 耶 和 华 阿 , 你 晓 得 我 , 看 见 我 , 察 验 我 向 你 是 怎 样 的 心 。 求 你 将 他 们 拉 出 来 , 好 像 将 宰 的 羊 , 叫 他 们 等 候 杀 戮 的 日 子 。
 • 这 地 悲 哀 , 通 国 的 青 草 枯 乾 , 要 到 几 时 呢 。 因 其 上 居 民 的 恶 行 , 牲 畜 和 飞 鸟 都 灭 绝 了 。 他 们 曾 说 , 他 看 不 见 我 们 的 结 局 。
 • 耶 和 华 说 , 你 若 与 步 行 的 人 同 跑 , 尚 且 觉 累 , 怎 能 与 马 赛 跑 呢 。 你 在 平 安 之 地 , 虽 然 安 稳 , 在 约 旦 河 边 的 丛 林 要 怎 样 行 呢 。
 • 因 为 连 你 弟 兄 和 你 父 家 都 用 奸 诈 待 你 。 他 们 也 在 你 后 边 大 声 喊 叫 , 虽 向 你 说 好 话 , 你 也 不 要 信 他 们 。
 • 我 离 了 我 的 殿 宇 , 撇 弃 我 的 产 业 , 将 我 心 里 所 亲 爱 的 交 在 她 仇 敌 的 手 中 。
 • 我 的 产 业 向 我 如 林 中 的 狮 子 , 她 发 声 攻 击 我 , 因 此 我 恨 恶 她 。
 • 我 的 产 业 向 我 岂 如 斑 点 的 鸷 鸟 呢 。 鸷 鸟 岂 在 她 四 围 攻 击 她 呢 。 你 们 要 去 聚 集 田 野 的 百 兽 , 带 来 吞 吃 吧 。
 • 许 多 牧 人 毁 坏 我 的 葡 萄 园 , 践 踏 我 的 分 , 使 我 美 好 的 分 变 为 荒 凉 的 旷 野 。
 • 他 们 使 地 荒 凉 。 地 既 荒 凉 , 便 向 我 悲 哀 。 全 地 荒 凉 , 因 无 人 介 意 。
 • 灭 命 的 都 来 到 旷 野 中 一 切 净 光 的 高 处 。 耶 和 华 的 刀 从 地 这 边 直 到 地 那 边 尽 行 杀 灭 。 凡 有 血 气 的 都 不 得 平 安 。
 • 他 们 种 的 是 麦 子 , 收 的 是 荆 棘 。 劳 劳 苦 苦 却 毫 无 益 处 。 因 耶 和 华 的 烈 怒 , 你 们 必 为 自 己 的 土 产 羞 愧 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 一 切 恶 邻 , 就 是 占 据 我 使 百 姓 以 色 列 所 承 受 产 业 的 , 我 要 将 他 们 拔 出 本 地 , 又 要 将 犹 大 家 从 他 们 中 间 拔 出 来 。
 • 我 拔 出 他 们 以 后 , 我 必 转 过 来 怜 悯 他 们 , 把 他 们 再 带 回 来 , 各 归 本 业 , 各 归 故 土 。
 • 他 们 若 殷 勤 学 习 我 百 姓 的 道 , 指 着 我 的 名 起 誓 , 说 , 我 指 着 永 生 的 耶 和 华 起 誓 , 正 如 他 们 从 前 教 我 百 姓 指 着 巴 力 起 誓 , 他 们 就 必 建 立 在 我 百 姓 中 间 。
 • 他 们 若 是 不 听 , 我 必 拔 出 那 国 , 拔 出 而 且 毁 灭 。 这 是 耶 和 华 说 的 。