Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь ко мнѣ́: иди́ и стяжи́ себѣ́ чре́сленикъ льня́ный и препоя́ши того́ на чре́слѣхъ тво­и́хъ, и въ во́ду да не внесе́ши того́.
 • И стяжа́хъ чре́сленикъ по словеси́ Госпо́дню и обложи́хъ о́крестъ чре́слъ мо­и́хъ.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ втори́цею, реку́щее:
 • воз­ми́ чре́сленикъ, его́же стяжа́лъ еси́, и́же е́сть о́крестъ чре́слъ тво­и́хъ, и воста́ни и иди́ ко Евфра́ту, и скры́й того́ та́мо во разсѣ́линѣ ка́мен­нѣ.
 • И идо́хъ и скры́хъ того́ во Евфра́тѣ, я́коже заповѣ́да мнѣ́ Госпо́дь.
 • И бы́сть по дне́хъ мно́зѣхъ, и рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: воста́ни и иди́ ко Евфра́ту, и воз­ми́ от­ту́ду чре́сленикъ, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ скры́ти та́мо.
 • И идо́хъ ко Евфра́ту и раскопа́хъ, и взя́хъ чре́сленикъ от­ мѣ́ста, идѣ́же скры́хъ его́, и се́, изгни́лъ бѣ́ [чре́сленикъ], я́ко ни на что́же бы́ти потре́бну ему́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь:
 • та́ко согни́ти сотворю́ горды́ню Иу́дину и горды́ню Иерусали́млю, мно́гую горды́ню сiю́ люді́й си́хъ стропти́выхъ,
 • и́же не хотя́тъ послу́шати слове́съ мо­и́хъ, ходя́щихъ во стропти́в­ст­вѣ се́рдца сво­его́ и ше́дшихъ вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, да слу́жатъ и́мъ и да покланя́ют­ся и́мъ: и бу́дутъ я́коже чре́сленикъ то́й, и́же ни къ чему́ потре́бенъ.
 • Зане́, я́коже при­­держи́т­ся чре́сленикъ ко чресло́мъ му́жа, та́ко при­­лѣпи́хъ мнѣ́ [ве́сь] до́мъ Изра́илевъ и ве́сь до́мъ Иу́динъ, рече́ Госпо́дь: да бу́дутъ мнѣ́ въ лю́ди имени́ты, и въ хвалу́ и въ сла́ву, и не послу́шаша мене́.
 • И рече́ши къ лю́демъ си́мъ словеса́ сiя́: та́ко рече́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: вся́къ мѣ́хъ испо́лнит­ся вина́. И бу́детъ, а́ще реку́тъ къ тебѣ́: еда́ вѣ́дяще не увѣ́мы, я́ко вся́къ мѣ́хъ испо́лнит­ся вина́?
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ испо́лню всѣ́хъ обита́телей земли́ сея́, и царе́й и́хъ сѣдя́щихъ от­ колѣ́на дави́дова на престо́лѣ и́хъ, и свяще́н­ники и проро́ки, и Иу́ду и всѣ́хъ обита́ющихъ во Иерусали́мѣ пiя́н­ствомъ,
 • и расточу́ и́хъ, му́жа и бра́та его́, и отцы́ и́хъ и сы́ны и́хъ вку́пѣ: не пожела́ю, рече́ Госпо́дь, не пощажу́, и не умилосе́рдюся, е́же не погуби́ти и́хъ.
 • Слы́шите и внемли́те, и не воз­носи́теся, я́ко Госпо́дь глаго́лалъ е́сть.
 • Дади́те Го́споду Бо́гу ва́­шему сла́ву пре́жде да́же не сме́ркнет­ся и пре́жде да́же не пре́ткнут­ся но́зѣ ва́ши ко гора́мъ те́мнымъ: и пождете́ свѣ́та, и та́мо сѣ́нь сме́ртная, и положе́ни бу́дутъ во мра́къ.
 • А́ще же не послу́шаете, въ та́йнѣ воспла́чет­ся душа́ ва́ша от­ лица́ горды́ни и пла́чя воспла́четъ, и изведу́тъ о́чи ва́ши сле́зы, я́ко сотре́но е́сть ста́до Госпо́дне.
 • Рцы́те царю́ и влады́камъ: смири́теся, ся́дите, я́ко взя́т­ся от­ главы́ ва́­шея вѣне́цъ сла́вы ва́­шея.
 • Гра́ды ю́жнiи затворе́ни су́ть, и нѣ́сть от­верза́яй: преведе́нъ е́сть ве́сь Иу́да, соверши́ша преселе́нiе соверше́н­ное.
 • Воздви́гни о́чи тво­и́, Иерусали́ме, и ви́ждь при­­ходя́щыя от­ сѣ́вера: гдѣ́ ста́до да́ное тебѣ́, о́вцы сла́вы тво­ея́?
 • Что́ рече́ши, егда́ посѣтя́тъ тя́? и ты́ научи́лъ еси́ и́хъ на тя́ уче́нiемъ въ нача́л­ст­во: еда́ не объи́мутъ тя́ болѣ́зни я́ко жену́ родя́щую?
 • А́ще же рече́ши въ се́рдцы тво­е́мъ: почто́ прiидо́ша ми́ сiя́? за мно́же­с­т­во беззако́нiя тво­его́ от­крове́на су́ть за́дняя твоя́, да обру́ганы бу́дутъ стопы́ твоя́.
 • А́ще премѣни́тъ еѳiо́плянинъ ко́жу свою́, и ры́сь пестроты́ своя́, и вы́ мо́жете благотвори́ти научи́в­шеся злу́.
 • И развѣ́ю и́хъ, я́ко сте́блiе носи́мое вѣ́тромъ въ пусты́ню.
 • Се́й жре́бiй тво́й и ча́сть непоко́р­ст­ва тво­его́ на мя́, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко забы́лъ еси́ мя́ и надѣ́ял­ся на лжу́:
 • тѣ́мже и а́зъ обнажу́ бе́дры твоя́ проти́ву лица́ тво­его́, и яви́т­ся срамота́ твоя́
 • и прелюбо­дѣ́й­ст­во твое́, и ржа́нiе твое́ и от­чужде́нiе блуда́ тво­его́: на гора́хъ и на се́лѣхъ ви́дѣхъ ме́рзости твоя́. Го́ре тебѣ́, Иерусали́ме, я́ко не очи́стил­ся еси́, послѣ́дуя мнѣ́. Доко́лѣ еще́?
 • Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его.
 • И я купил пояс, по слову Господню, и положил его на чресла мои.
 • И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано:
 • возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там в расселине скалы.
 • Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь.
 • По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который Я велел тебе спрятать там.
 • И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот, пояс был испорчен, ни к чему стал не годен.
 • И было ко мне слово Господне:
 • так говорит Господь: так сокрушу Я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима.
 • Этот негодный народ, который не хочет слушать слов Моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен.
 • Ибо, как пояс близко лежит к чреслам человека, так Я приблизил к Себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Моим народом и Моею славою, хвалою и украшением; но они не послушались.
 • Посему скажи им слово сие: так говорит Господь, Бог Израилев: всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: «разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином?»
 • А ты скажи им: так говорит Господь: вот, Я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков и всех жителей Иерусалима,
 • и сокрушу их друг о друга, и отцов и сыновей вместе, говорит Господь; не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их.
 • Слушайте и внимайте; не будьте горды, ибо Господь говорит.
 • Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою.
 • Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен.
 • Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей.
 • Южные города заперты, и некому отворять их; Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно.
 • Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера: где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое?
 • Что скажешь, дочь Сиона, когда Он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою; не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину?
 • И если скажешь в сердце твоем: «за что постигло меня это?» – За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои.
 • Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?
 • Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным.
 • Вот жребий твой, отмеренная тебе от Меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла Меня и надеялась на ложь.
 • За то будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой.
 • Видел Я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! ты и после сего не очистишься. Доколе же?
 • 耶 和 华 对 我 如 此 说 , 你 去 买 一 根 麻 布 带 子 束 腰 , 不 可 放 在 水 中 。
 • 我 就 照 着 耶 和 华 的 话 , 买 了 一 根 带 子 束 腰 。
 • 耶 和 华 的 话 第 二 次 临 到 我 说 ,
 • 要 拿 着 你 所 买 的 腰 带 , 就 是 你 腰 上 的 带 子 , 起 来 往 伯 拉 河 去 , 将 腰 带 藏 在 那 里 的 磐 石 穴 中 。
 • 我 就 去 , 照 着 耶 和 华 所 吩 咐 我 的 , 将 腰 带 藏 在 伯 拉 河 边 。
 • 过 了 多 日 , 耶 和 华 对 我 说 , 你 起 来 往 伯 拉 河 去 , 将 我 吩 咐 你 藏 在 那 里 的 腰 带 取 出 来 。
 • 我 就 往 伯 拉 河 去 , 将 腰 带 从 我 所 藏 的 地 方 刨 出 来 , 见 腰 带 已 经 变 坏 , 毫 无 用 了 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 照 样 败 坏 犹 大 的 骄 傲 和 耶 路 撒 冷 的 大 骄 傲 。
 • 这 恶 民 不 肯 听 我 的 话 , 按 自 己 顽 梗 的 心 而 行 , 随 从 别 神 , 事 奉 敬 拜 , 他 们 也 必 像 这 腰 带 变 为 无 用 。
 • 耶 和 华 说 , 腰 带 怎 样 紧 贴 人 腰 , 照 样 , 我 也 使 以 色 列 全 家 和 犹 大 全 家 紧 贴 我 , , 好 叫 他 们 属 我 为 子 民 , 使 我 得 名 声 , 得 颂 赞 , 得 荣 耀 。 他 们 却 不 肯 听 。
 • 所 以 你 要 对 他 们 说 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 各 坛 都 要 盛 满 了 酒 。 他 们 必 对 你 说 , 我 们 岂 不 确 知 各 坛 都 要 盛 满 了 酒 呢 。
 • 你 就 要 对 他 们 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 使 这 地 的 一 切 居 民 , 就 是 坐 大 卫 宝 座 的 君 王 和 祭 司 , 与 先 知 , 并 耶 路 撒 冷 的 一 切 居 民 , 都 酩 酊 大 醉 。
 • 耶 和 华 说 , 我 要 使 他 们 彼 此 相 碰 , 就 是 父 与 子 彼 此 相 碰 。 我 必 不 可 怜 , 不 顾 惜 , 不 怜 悯 , 以 致 灭 绝 他 们 。
 • 你 们 当 听 , 当 侧 耳 而 听 。 不 要 骄 傲 , 因 为 耶 和 华 已 经 说 了 。
 • 耶 和 华 你 们 的 神 未 使 黑 暗 来 到 , 你 们 的 脚 未 在 昏 暗 山 上 绊 跌 之 先 , 当 将 荣 耀 归 给 他 。 免 得 你 们 盼 望 光 明 , 他 使 光 明 变 为 死 荫 , 成 为 幽 暗 。
 • 你 们 若 不 听 这 话 , 我 必 因 你 们 的 骄 傲 在 暗 地 哭 泣 。 我 眼 必 痛 哭 流 泪 , 因 为 耶 和 华 的 群 众 被 掳 去 了 。
 • 你 要 对 君 王 和 太 后 说 , 你 们 当 自 卑 , 坐 在 下 边 。 因 你 们 的 头 巾 , 就 是 你 们 的 华 冠 , 已 经 脱 落 了 。
 • 南 方 的 城 尽 都 关 闭 , 无 人 开 放 。 犹 大 全 被 掳 掠 , 且 掳 掠 净 尽 。
 • 你 们 要 举 目 观 看 从 北 方 来 的 人 。 先 前 赐 给 你 的 群 众 , 就 是 你 佳 美 的 群 众 , 如 今 在 哪 里 呢 。
 • 耶 和 华 立 你 自 己 所 交 的 朋 友 为 首 , 辖 制 你 , 那 时 你 还 有 什 么 话 说 呢 。 痛 苦 岂 不 将 你 抓 住 像 产 难 的 妇 人 麽 。
 • 你 若 心 里 说 , 这 一 切 事 为 何 临 到 我 呢 。 你 的 衣 襟 揭 起 , 你 的 脚 跟 受 伤 , 是 因 你 的 罪 孽 甚 多 。
 • 古 实 人 岂 能 改 变 皮 肤 呢 。 豹 岂 能 改 变 斑 点 呢 。 若 能 , 你 们 这 习 惯 行 恶 的 便 能 行 善 了 。
 • 所 以 我 必 用 旷 野 的 风 吹 散 他 们 , 像 吹 过 的 碎 秸 一 样 。
 • 耶 和 华 说 , 这 是 你 所 当 得 的 , 是 我 量 给 你 的 分 。 因 为 你 忘 记 我 , 倚 靠 虚 假 ( 或 作 偶 像 ) 。
 • 所 以 我 要 揭 起 你 的 衣 襟 , 蒙 在 你 脸 上 , 显 出 你 的 丑 陋 。
 • 你 那 些 可 憎 恶 之 事 就 是 在 田 野 的 山 上 行 奸 淫 , 发 嘶 声 , 作 淫 乱 的 事 我 都 看 见 了 。 耶 路 撒 冷 阿 , 你 有 祸 了 。 你 不 肯 洁 净 , 还 要 到 几 时 呢 。
 • Так сказал мне Господь: пойди и купи себе льняный пояс и опояшь им чресла свои, и в воду не клади его.

 • И купил я пояс, по слову Господню, и опоясал чресла мои.

 • И было ко мне слово Господне во второй раз, и сказано:

 • Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань и иди к Евфрату, и скрой его там в разселине скалы.

 • И пошел я и скрыл его у Евфрата, как заповедал мне Господь.

 • И по прошествии многих дней сказал мне Господь: встань, и иди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который Я велел тебе скрыть там.

 • И пошел я к Евфрату, раскопал и взял пояс с места, где скрыл его, и вот сгнил (пояс), ни на что не годен стал.

 • И было ко мне слово Господне, и сказано: так говорит Господь:

 • Так сокрушу Я гордость Иуды и гордость Иерусалима, большую сию гордость, этот развращенный народ,

 • Который не желает слушать слов Моих, живет по упорству сердца своего, и ходит в след богов чужих, чтобы служить им и покланяться им. И будут они, как этот пояс, который ни к чему не годен.

 • Ибо как пояс прилегает к чреслам человека, так Я приблизил к Себе (весь) дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Мне народом именитым, и хвалою и славою; но они не послушали Меня.

 • И скажи народу сему слова сии: так говорит Господь, Бог Израилев: всякий (винный) мех наполняется вином. И если скажут тебе: ужели мы не знаем, что всякий мех наполняется вином?

 • А ты скажи им: так говорит Господь: вот Я всех жителей земли сей и царей их от колена Давида, сидящих на престоле их, и священников. и пророков, и Иуду и всех жителей Иерусалима, напою до опьянения.

 • И разделю их друг от друга: и отцов их и сыновей их вместе, не помилую, говорит Господь, не пощажу и не пожалею об истреблении их.

 • Слушайте и внимайте, и не гордитесь, ибо Господь сказал.

 • Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не смерклось и ноги ваши не спотыкаются на темных горах; тогда будете ждать света, а там тень смертная, и положены будете во мрак.

 • Если же не послушаете, то тайно будет плакать душа ваша о гордости, и горько восплачет, и прольют глаза ваши слезы, ибо сокрушено стадо Господне.

 • Скажите царю и царствующим: смиритесь, сядьте (пониже), ибо снят с головы вашей венец славы вашей.

 • Города южные заперты, и некому отворить, переселен весь Иуда совершенно, и до конца переселен.

 • Подними глаза твои, Иерусалим, и посмотри на приходящих с севера: где стадо, данное тебе, прекрасныя овцы твои?

 • Что скажешь, когда посетят тебя? А ты научил их науке начальствования над тобою. Ужели не схватят тебя болезни, как рождающую женщину?

 • Если-же скажешь в сердце своем: „за что меня постигло это“? За множество беззакония твоего открыт подол твой, чтобы выставить на позор пяты твои.

 • Переменит-ли Эфиоплянин кожу свою и рысь пятна свои? и вы можете-ли делать добро, научившись злу?

 • И развею их, как стебли, уносимые ветром в пустыню.

 • Таков жребий твой и часть за неповиновение твое Мне, говорит Господь, ибо ты забыл Меня и надеялся на ложь.

 • Посему и Я обнажу бедра твои до лица твоего, и откроется срам твой,

 • И прелюбодейство твое и похоть твоя, и блудное отчуждение твое: на горах и полях Я видел мерзости твои. Горе тебе, Иерусалим! ты не очистился, следуя Мне. Доколе еще (это будет)?