Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко иеремі́и о бездо́ждiи.
 • Рыда́ла Иуде́а, и врата́ ея́ разруши́шася, и отемни́шася на земли́, и во́пль Иерусали́ма взы́де.
 • И вельмо́жи его́ посла́ша ме́ншихъ сво­и́хъ къ водѣ́: прiидо́ша на кла́дязи и не обрѣто́ша воды́, и от­несо́ша сосу́ды своя́ тщы́: постыжде́ни су́ть и посра́млени, и покры́ша главы́ своя́.
 • И дѣла́ земли́ оскудѣ́ша, я́ко не бя́ше дождя́ на зе́млю: постыжде́ни су́ть земледѣ́лцы, покры́ша главы́ своя́.
 • И еле́ницы на ни́вѣ роди́ша и оста́виша, я́ко не бѣ́ травы́.
 • Она́гри ста́ша на ка́менiихъ, бра́ша въ себе́ вѣ́тръ я́ко змі́еве, оскудѣ́ша о́чи и́хъ, я́ко не бѣ́ травы́.
 • Беззако́нiя на́ша противуста́ша на́мъ: Го́споди, сотвори́ на́мъ ра́ди и́мене тво­его́, я́ко мно́зи грѣси́ на́ши предъ тобо́ю, тебѣ́ согрѣши́хомъ.
 • Ожида́нiе Изра́илево, Го́споди, спаси́телю на́шъ во вре́мя ско́рби! вску́ю я́ко при­­шле́цъ еси́ на земли́ и я́ко пу́тникъ укланя́ющься во вита́лище?
 • Еда́ бу́деши я́коже человѣ́къ спя́й, или́ а́ки му́жъ не могі́й спасти́? ты́ же въ на́съ еси́, Го́споди, и и́мя твое́ при́звано бы́сть на на́съ, не забу́ди на́съ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь лю́демъ си́мъ: воз­люби́ша подвиза́ти но́зѣ сво­и́ и не упоко́ишася, и Бо́гъ не благопоспѣши́ въ ни́хъ, ны́нѣ воспомяне́тъ беззако́нiя и́хъ и посѣти́тъ грѣхи́ и́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: не моли́ся о лю́дехъ си́хъ во бла́го:
 • егда́ пости́тися бу́дутъ, не услы́шу проше́нiя и́хъ, и а́ще при­­несу́тъ всесожже́нiя и же́ртвы, не благоволю́ въ ни́хъ: я́ко мече́мъ и гла́домъ и мо́ромъ а́зъ сконча́ю и́хъ.
 • И реко́хъ: сы́й Го́споди Бо́же, се́, проро́цы и́хъ прорица́ютъ и глаго́лютъ: не у́зрите меча́, и гла́дъ не бу́детъ ва́мъ, но и́стину и ми́ръ да́мъ на земли́ и на мѣ́стѣ се́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: лжи́во проро́цы прорица́ютъ во и́мя мое́, не посла́хъ и́хъ, ни заповѣ́дахъ и́мъ, ни глаго́лалъ е́смь къ ни́мъ: поне́же видѣ́нiя лжи́ва и гада́нiя и волше́б­ст­ва и про­изво́лы се́рдца сво­его́ ті́и прорица́ютъ ва́мъ.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь о проро́цѣхъ, и́же проро́че­ст­вуютъ во и́мя мое́ ло́жная, и а́зъ не посла́хъ и́хъ, и́же глаго́лютъ: ме́чь и гла́дъ не бу́детъ на земли́ се́й: сме́ртiю лю́тою у́мрутъ и гла́домъ сконча́ют­ся проро́цы ті́и.
 • И лю́дiе, и́мже ті́и проро́че­ст­вуютъ, бу́дутъ изве́ржени на путе́хъ Иерусали́ма от­ лица́ меча́ и гла́да, и не бу́детъ погреба́яй и́хъ, и жены́ и́хъ и сы́нове и́хъ и дще́ри и́хъ, и излiю́ на ни́хъ зла́я и́хъ.
 • И рече́ши къ ни́мъ сло́во сiе́: да изведу́тъ о́чи ва́ши сле́зы де́нь и но́щь, и да не преста́нутъ, я́ко сотре́нiемъ вели́кимъ сотре́на [дѣ́ва] дще́рь люді́й мо­и́хъ и я́звою зло́ю зѣло́.
 • А́ще изы́ду на по́ле, и се́, закла́ни мече́мъ: и а́ще вни́ду во гра́дъ, и се́, иста́яв­шiи гла́домъ: я́ко проро́къ и свяще́н­никъ от­идо́ша въ зе́млю, ея́же не вѣ́дяху.
 • Еда́ от­ме́щущь от­ве́рглъ еси́ Иу́ду, и от­ Сiо́на от­ступи́ душа́ твоя́? вску́ю порази́лъ еси́ на́съ, и нѣ́сти на́мъ исцѣле́нiя? жда́хомъ ми́ра, и не бя́ху блага́я: вре́мене уврачева́нiя, и се́, боя́знь.
 • Позна́хомъ, Го́споди, грѣхи́ на́шя, беззако́нiя оте́цъ на́шихъ, я́ко согрѣши́хомъ предъ тобо́ю.
 • Преста́ни ра́ди и́мене тво­его́, не погуби́ престо́ла сла́вы тво­ея́: воспомяни́, не разори́ завѣ́та тво­его́ и́же съ на́ми.
 • Еда́ е́сть во изва́ян­ныхъ язы́ческихъ, и́же дожди́тъ? или́ небеса́ мо́гутъ да́ти вла́гу свою́? не ты́ ли еси́, Го́споди Бо́же на́шъ? и пожде́мъ тебе́, Го́споди, ты́ бо сотвори́лъ еси́ вся́ сiя́.
 • Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия.
 • Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме.
 • Вельможи посылают слуг своих за водою; они приходят к колодезям и не находят воды; возвращаются с пустыми сосудами; пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы.
 • Так как почва растрескалась оттого, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы.
 • Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы.
 • И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух; глаза их потускли, потому что нет травы.
 • Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего; отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою.
 • Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби! Для чего Ты – как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать?
 • Для чего Ты – как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами; не оставляй нас.
 • Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, за то Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззакония их и наказывает грехи их.
 • И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему.
 • Если они будут поститься, Я не услышу вопля их; и если вознесут всесожжение и дар, не приму их; но мечом и голодом, и моровою язвою истреблю их.
 • Тогда сказал я: Господи Боже! вот, пророки говорят им: «не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте».
 • И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего.
 • Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они говорят: «меча и голода не будет на сей земле»: мечом и голодом будут истреблены эти пророки,
 • и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, – они и жены их, и сыновья их, и дочери их; и Я изолью на них зло их.
 • И скажи им слово сие: да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают; ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом.
 • Выхожу я на поле, – и вот, убитые мечом; вхожу в город, – и вот истаевающие от голода; даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно.
 • Разве Ты совсем отверг Иуду? Разве душе Твоей опротивел Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет; ждем времени исцеления, и вот ужасы.
 • Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших; ибо согрешили мы пред Тобою.
 • Не отрини нас ради имени Твоего; не унижай престола славы Твоей: вспомни, не разрушай завета Твоего с нами.
 • Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? или может ли небо само собою подавать ливень? не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь все это.
 • 耶 和 华 论 到 乾 旱 之 灾 的 话 临 到 耶 利 米 ,
 • 犹 大 悲 哀 , 城 门 衰 败 。 众 人 披 上 黑 衣 坐 在 地 上 。 耶 路 撒 冷 的 哀 声 上 达 。
 • 他 们 的 贵 胄 打 发 家 僮 打 水 。 他 们 来 到 水 池 , 见 没 有 水 , 就 拿 着 空 器 皿 , 蒙 羞 惭 愧 , 抱 头 而 回 。
 • 耕 地 的 也 蒙 羞 抱 头 。 因 为 无 雨 降 在 地 上 , 地 都 乾 裂 。
 • 田 野 的 母 鹿 生 下 小 鹿 , 就 撇 弃 , 因 为 无 草 。
 • 野 驴 站 在 净 光 的 高 处 , 喘 气 好 像 野 狗 。 因 为 无 草 , 眼 目 失 明 。
 • 耶 和 华 阿 , 我 们 的 罪 孽 虽 然 作 见 证 告 我 们 , 还 求 你 为 你 名 的 缘 故 行 事 。 我 们 本 是 多 次 背 道 , 得 罪 了 你 。
 • 以 色 列 所 盼 望 , 在 患 难 时 作 他 救 主 的 阿 , 你 为 何 在 这 地 像 寄 居 的 , 又 像 行 路 的 只 住 一 宵 呢 。
 • 你 为 何 像 受 惊 的 人 , 像 不 能 救 人 的 勇 士 呢 。 耶 和 华 阿 , 你 仍 在 我 们 中 间 。 我 们 也 称 为 你 名 下 的 人 , 求 你 不 要 离 开 我 们 。
 • 耶 和 华 对 这 百 姓 如 此 说 , 这 百 姓 喜 爱 妄 行 ( 原 文 作 飘 流 ) , 不 禁 止 脚 步 , 所 以 耶 和 华 不 悦 纳 他 们 。 现 今 要 记 念 他 们 的 罪 孽 , 追 讨 他 们 的 罪 恶 。
 • 耶 和 华 又 对 我 说 , 不 要 为 这 百 姓 祈 祷 求 好 处 。
 • 他 们 禁 食 的 时 候 , 我 不 听 他 们 的 呼 求 。 他 们 献 燔 祭 和 素 祭 , 我 也 不 悦 纳 。 我 却 要 用 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 灭 绝 他 们 。
 • 我 就 说 , 唉 。 主 耶 和 华 阿 , 那 些 先 知 常 对 他 们 说 , 你 们 必 不 看 见 刀 剑 , 也 不 遭 遇 饥 荒 。 耶 和 华 要 在 这 地 方 赐 你 们 长 久 的 平 安 。
 • 耶 和 华 对 我 说 , 那 些 先 知 托 我 的 名 说 假 预 言 , 我 并 没 有 打 发 他 们 , 没 有 吩 咐 他 们 , 也 没 有 对 他 们 说 话 。 他 们 向 你 们 预 言 的 , 乃 是 虚 假 的 异 象 和 占 卜 , 并 虚 无 的 事 , 以 及 本 心 的 诡 诈 。
 • 所 以 耶 和 华 如 此 说 , 论 到 托 我 名 说 预 言 的 那 些 先 知 , 我 并 没 有 打 发 他 们 。 他 们 还 说 这 地 不 能 有 刀 剑 饥 荒 , 其 实 那 些 先 知 必 被 刀 剑 饥 荒 灭 绝 。
 • 听 他 们 说 预 言 的 百 姓 必 因 饥 荒 刀 剑 抛 在 耶 路 撒 冷 的 街 道 上 , 无 人 葬 埋 。 他 们 连 妻 子 带 儿 女 , 都 是 如 此 。 我 必 将 他 们 的 恶 倒 在 他 们 身 上 ( 或 作 我 必 使 他 们 罪 恶 的 报 应 临 到 他 们 身 上 ) 。
 • 你 要 将 这 话 对 他 们 说 , 愿 我 眼 泪 汪 汪 , 昼 夜 不 息 , 因 为 我 百 姓 ( 原 文 作 民 的 处 女 ) 受 了 裂 口 破 坏 的 大 伤 。
 • 我 若 出 往 田 间 , 就 见 有 被 刀 杀 的 。 我 若 进 入 城 内 , 就 见 有 因 饥 荒 患 病 的 。 连 先 知 带 祭 司 在 国 中 往 来 , 也 是 毫 无 知 识 ( 或 作 不 知 怎 样 才 好 ) 。
 • 你 全 然 弃 掉 犹 大 麽 。 你 心 厌 恶 锡 安 麽 。 为 何 击 打 我 们 , 以 致 无 法 医 治 呢 。 我 们 指 望 平 安 , 却 得 不 着 好 处 。 指 望 痊 愈 , 不 料 , 受 了 惊 惶 。
 • 耶 和 华 阿 , 我 们 承 认 自 己 的 罪 恶 , 和 我 们 列 祖 的 罪 孽 , 因 我 们 得 罪 了 你 。
 • 求 你 为 你 名 的 缘 故 , 不 厌 恶 我 们 , 不 辱 没 你 荣 耀 的 宝 座 。 求 你 追 念 , 不 要 背 了 与 我 们 所 立 的 约 。
 • 外 邦 人 虚 无 的 神 中 有 能 降 雨 的 麽 。 天 能 自 降 甘 霖 麽 。 耶 和 华 我 们 的 神 阿 , 能 如 此 的 不 是 你 麽 。 所 以 , 我 们 仍 要 等 候 你 , 因 为 这 一 切 都 是 你 所 造 的 。
 • И было слово Господне к Иеремии о бездождии.

 • Возрыдала Иудея, и ворота ея распались, потемнели на земле, и поднялся вопль в Иерусалиме.

 • И вельможи посылают своих слуг за водою; они приходят к колодезям и не находят воды, и возвращаются с пустыми своими сосудами: постыжены и посрамлены, и покрыли головы свои.

 • Прекратилось и земледелие, ибо не было дождя на землю, постыжены земледельцы, покрыли головы свои.

 • И лани в поле родят и оставляют, ибо нет травы.

 • Дикие ослы стоят на холмах и глотают воздух, как змеи, потускли глаза их, ибо нет травы.

 • Беззакония наши свидетельствуют против нас; Господи, твори с нами ради имени Твоего, ибо велики грехи наши пред Тобою, мы согрешили пред Тобою.

 • Господи! надежда Израиля, Спасительc наш во время скорби! Почему Ты, как пришлец на земле (этой) и как прохожий, уклоняющийся на ночлег?

 • Или Ты будешь подобен спящему человеку, или мужу, не могущему спасти? А ты среди нас, Господи, и имя Твое наречено на нас; не забудь нас!

 • Так говорит Господь народу сему: любят они бродить и не задерживаются, и Бог не благоволит к ним, ныне Он вспомнит беззакония их и накажет за грехи их.

 • И сказал Господь мне: не молись о народе сем во блого (ему).

 • Если они поститься будут, Я не услышу прошения их, и если принесут всесожжения и жертвы, Я не буду благоволить к ним, но мечем, и голодом, и моровою язвою истреблю их.

 • И я сказал: о Владыко, Господи Боже! вот пророки их предсказывают и говорят: не увидите меча, и не будет у вас голода, но истину и мир Я дам на земле и на месте сем.

 • И сказал Господь мне: ложно пророки пророчествуют во имя Мое, Я не посылал их и не заповедывал им, и не говорил им; ибо они возвещают вам видения ложныя и гадания, и волшебство, и мечты сердца своего.

 • Посему так говорит Господь о пророках, которые ложно пророчествуют во имя Мое, а Я не посылал их; они говорят: меча и голода не будет на земле сей; смертию лютою умрут они, и от голода скончаются пророки те.

 • И народ, которому они пророчествуют, будет разбросан по улицам Иерусалима, от меча и голода, и некому будет хоронить их, – и жены их, и сыновья их, и дочери их, – и изолью на них зло их.

 • И скажи им слово сие: пусть льются из глаз ваших слезы день и ночь, и да не перестают, ибо великим поражением поражена будет (дева) дочь народа Моего и самою злою язвою.

 • Выхожу я на поле, и вот убитые мечем; вхожу в город, – и вот истаявшие от голода, даже пророк и священник ушли в землю, которой не знали.

 • Ужели Ты совершенно отверг Иуду и от Сиона отступила душа Твоя? Для чего Ты поразил нас (так), что нет нам исцеления? Мы ждали мира, и нет добра; - времени исцеления; – и вот ужас.

 • Мы сознали, Господи, грехи наши, беззакония отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою,

 • Остановись ради имени Твоего, не погуби престола славы Твоей, вспомни, не разрушай завета Твоего с нами!

 • Ужели среди языческих идолов есть посылающий дождь? или небо может подавать влагу свою? Не Ты-ли Господи Боже наш? И мы пождем от Тебя, Господи, ибо Ты творишь все сие.