Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее: и ты́ да не по́ймеши жены́,
 • и не роди́т­ся тебѣ́ сы́нъ, ниже́ дще́рь на мѣ́стѣ се́мъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь о сынѣ́хъ и дще́рехъ, и́же родя́т­ся на мѣ́стѣ се́мъ, и о ма́терехъ и́хъ, я́же роди́ша и́хъ, и о отцѣ́хъ и́хъ роди́в­шихъ я́ въ земли́ се́й:
 • сме́ртiю лю́тою изо́мрутъ, не опла́чут­ся и не погребу́т­ся: во о́бразъ на лицы́ земли́ бу́дутъ и мече́мъ паду́тъ и гла́домъ сконча́ют­ся, и бу́дутъ тру́пiе и́хъ во снѣ́дь пти́цамъ небе́снымъ и звѣре́мъ земны́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: да не вни́деши въ до́мъ и́хъ пи́рный, ни да хо́диши пла́кати, ниже́ да рыда́еши и́хъ, поне́же отъ­я́хъ ми́ръ мо́й от­ люді́й си́хъ, рече́ Госпо́дь, ми́лость и щедро́ты.
 • И у́мрутъ вели́цыи и ма́лiи въ земли́ се́й: не погребу́т­ся, ни опла́чут­ся, ниже́ терза́нiе о ни́хъ бу́детъ, ниже́ обрі́ют­ся ра́ди и́хъ,
 • и не прело́мятъ хлѣ́ба во стена́нiи и́хъ ко утѣше́нiю надъ ме́ртвымъ, и не даду́тъ и́мъ питiя́ ча́ши ко утѣше́нiю надъ отце́мъ и ма́терiю и́хъ.
 • И въ до́мъ пи́рный да не вни́деши сѣдѣ́ти съ ни́ми, е́же я́сти и пи́ти.
 • Поне́же сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ от­иму́ от­ мѣ́ста сего́ во о́чiю ва́шею и во дне́хъ ва́шихъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты.
 • И бу́детъ, егда́ воз­вѣсти́ши лю́демъ си́мъ вся́ словеса́ сiя́, и реку́тъ къ тебѣ́: вску́ю глаго́лалъ е́сть Госпо́дь на на́съ вся́ зла́я сiя́? ка́я непра́вда на́ша? и кі́й грѣ́хъ на́шъ, и́мже согрѣши́хомъ Го́споду Бо́гу на́­шему?
 • И рече́ши къ ни́мъ: поне́же оста́виша мя́ отцы́ ва́ши, глаго́летъ Госпо́дь, и идо́ша вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, и послужи́ша и́мъ и поклони́шася и́мъ, мене́ же оста́виша и зако́на мо­его́ не сохрани́ша:
 • и вы́ го́рше дѣ́ласте, не́же отцы́ ва́ши, и се́, вы́ хо́дите кі́йждо вслѣ́дъ по́хотей се́рдца ва́­шего лука́ваго, е́же не слу́шати мене́:
 • и изри́ну ва́съ от­ земли́ сея́ въ зе́млю, ея́же не вѣ́сте вы́ и отцы́ ва́ши, и послу́жите та́мо бого́мъ чужди́мъ де́нь и но́щь, и́же не даду́тъ ва́мъ ми́лости.
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и не реку́тъ ктому́: жи́въ Госпо́дь, и́же изведе́ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ Еги́петскiя:
 • но: живе́тъ Госпо́дь, и́же изведе́ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ сѣ́верныя и от­ всѣ́хъ стра́нъ, а́може изве́ржени бы́ша: и воз­вращу́ и́хъ въ зе́млю и́хъ, ю́же да́хъ отце́мъ и́хъ.
 • Се́, а́зъ послю́ ры́бари мно́ги, рече́ Госпо́дь, и уловя́тъ и́хъ: и посе́мъ послю́ мно́ги ловцы́, и уловя́тъ и́хъ на вся́цѣй горѣ́ и на вся́цѣмъ хо́лмѣ и от­ пеще́ръ ка́мен­ныхъ.
 • Я́ко о́чи мо­и́ на всѣ́хъ путе́хъ и́хъ, не сокрове́ни су́ть от­ лица́ мо­его́, и не утае́на су́ть беззако́нiя и́хъ от­ о́чiю мое́ю.
 • И воз­да́мъ пе́рвѣе сугу́бая беззако́нiя и грѣхи́ и́хъ, и́миже оскверни́ша зе́млю мою́ въ мертвечи́нахъ ме́рзостей сво­и́хъ и въ беззако́нiихъ сво­и́хъ, и́миже напо́лниша достоя́нiе мое́.
 • Го́споди, ты́ крѣ́пость моя́ и по́мощь моя́ и при­­бѣ́жище мое́ во дне́хъ злы́хъ: къ тебѣ́ язы́цы прiи́дутъ от­ послѣ́днихъ земли́ и реку́тъ: во­и́стин­ну лжи́выхъ стяжа́ша отцы́ на́ши и́доловъ, и нѣ́сть въ ни́хъ по́льзы.
 • Еда́ сотвори́тъ себѣ́ человѣ́къ бо́ги, и ті́и не су́ть бо́зи?
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ покажу́ и́мъ во вре́мя сiе́ ру́ку мою́ и зна́ему сотворю́ и́мъ си́лу мою́, и позна́ютъ, я́ко и́мя мнѣ́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем.
 • Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле:
 • тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены; будут навозом на поверхности земли; мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным.
 • Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними; ибо Я отнял от этого народа, говорит Господь, мир Мой и милость и сожаление.
 • И умрут великие и малые на земле сей; и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них.
 • И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем; и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их.
 • Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить;
 • ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я прекращу на месте сем в глазах ваших и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты.
 • Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе: «за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим?» –
 • тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили Меня, говорит Господь, и пошли вослед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а Меня оставили, и закона Моего не хранили.
 • А вы поступаете еще хуже отцов ваших и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать Меня.
 • За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь; ибо Я не окажу вам милосердия.
 • Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»;
 • но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их.
 • Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал.
 • Ибо очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей Моих.
 • И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое.
 • Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: «только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы».
 • Может ли человек сделать себе богов, которые впрочем не боги?
 • Посему, вот Я покажу им ныне, покажу им руку Мою и могущество Мое, и узнают, что имя Мое – Господь.
 • Было мне слово Господа:
 • «Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя здесь ни сыновей, ни дочерей».
 • Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, родившихся здесь, о матерях, их родивших, об отцах, от которых они родились на этой земле:
 • «Мучительной смертью они умрут, не оплачут их, не погребут — как навоз, они останутся лежать на земле. От меча и голода они погибнут, и будут их трупы пищей для птиц небесных и зверей земных».
 • Так говорит Господь: «Не ходи в дом, где устраивают поминальную трапезу. Не ходи туда плакать и соболезновать, ибо Я отнял мир у этого народа, — говорит Господь, — отнял милость Мою и жалость.
 • Умрут на этой земле и большие и малые, не будут они погребены: не оплачут их, никто не станет наносить себе порезы и обривать голову в память о них.
 • Не отломят скорбящим хлеба в утешение об умершем, не напоят их из чаши утешения в память об отце и матери.
 • И в дом, где устраивают пир, не ходи, не сиди там, не ешь и не пей».
 • Ибо так говорит Господь Воинств, Бог Израиля: «На ваших глазах, при вашей жизни, Я заставлю умолкнуть в этих местах голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты.
 • Когда ты возвестишь этому народу все эти слова, они скажут тебе: „За что Господь предрек нам такое великое горе? В чем преступление наше? В чем наш грех пред Господом, Богом нашим?”
 • И скажи им: за то, что ваши отцы оставили Меня! — говорит Господь. — Они поклонялись богам иным, служили им и простирались ниц перед ними, а Меня оставили, Закон Мой не соблюдали.
 • И вы поступаете еще хуже, чем ваши отцы! Каждый из вас поступает по упрямству своего злого сердца, не слушая Меня.
 • Потому Я изгоню вас из этой земли в страну, которой не знали ни вы, ни отцы ваши. Там вы будете служить богам иным днем и ночью, ибо Я не пожалею вас.
 • Но настанут дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить: „Жив Господь, который вывел сынов Израиля из Египта!” —
 • будут говорить иначе: „Жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли северной, из всех стран, куда Он изгнал их!”Ибо Я верну их в страну, которую Я дал их отцам.
 • Я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и они будут ловить их, как рыбу. Потом пошлю множество охотников, и они будут гнать их, как зверей, с каждой горы и с каждого холма, из каждой расщелины в скалах.
 • Ибо глаза Мои видят путь их, не спрячутся они от Меня — их преступления от глаз Моих не скрыты.
 • Я вдвойне отплачу им за их преступления и грехи, за то, что они осквернили Мою землю гнусной мертвечиной, мерзостями своими наполнили Мой удел».
 • Господь — моя сила, моя твердыня, прибежище мое в день несчастья! Придут к Тебе народы со всех концов земли и скажут: «Наследство отцов наших — только ложь, тщета, от которой нет пользы!
 • Разве может человек богов себе сделать? Ведь эти боги — не Бог!»
 • «Потому Я покажу им ныне могучую Мою руку, и узнают они, что имя Мое — Господь!
 • И было ко мне слово Господне, и сказано: ты не бери жены,

 • И пусть не родится у тебя ни сын, ни дочь на месте сем.

 • Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которыя родили их, и об отцах их, которые родили их в земле сей:

 • Лютою смертию умрут, не будут оплаканы, ни похоронены, в пример на лице земли будут, и от меча падут, и от голода умрут, и трупы их будут в пищу птицам небесным и зверям земным.

 • Так говорит Господь: не входи в их поминальное собрание, и не ходи плакать, и не рыдай о них, ибо Я, сказал Господь, отнял мир Мой от народа сего и милость и щедроты.

 • И умрут великие и малые в земле сей, не будут погребены, ни оплаканы, не будет о них терзания, и не будут стричься ради их.

 • И не будут, при печали их, преломлять хлеба в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения по отце и матери их.

 • И в дом пиршества не входи, чтобы сидеть с ними, есть и пить.

 • Ибо так говорит Господь сил, Бог Израилев: вот Я отниму от места сего, в глазах ваших и во дни ваши, голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты.

 • И когда возвестишь народу сему все слова эти, и скажут тебе: за что Господь изрек на нас все эти бедствия? какая неправда наша и какой грех наш, которым мы согрешили пред Господом Богом нашим?

 • Тогда скажи им: за то, что оставили Меня отцы ваши, говорит Господь, и пошли в след богов чужих, и служили им, и покланялись им, а Меня оставили и закона Моего не сохранили.

 • А вы поступаете хуже отцов ваших, каждый из вас ходит в след похотей лукавого сердца своего, не слушая Меня.

 • И Я извергну вас из земли этой в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и послужите там днем и ночью богам чужим, которые не окажут вам милости.

 • Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: „жив Господь, Который вывел сынов Израиля из земли Египетской“,

 • Но: „жив Господь, Который вывел сынов Израиля из земли северной и из всех стран, в которыя они изгнаны были“, и возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их.

 • Вот Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и уловят их, а потом пошлю множество охотников, и будут ловить их на всякой горе, и на всяком холме, и в ущелиях скал.

 • Ибо очи Мои на всех путях их: не сокрыты они от Лица Моего, и несокрыты беззакония их от очей Моих.

 • И прежде всего вдвое воздам за беззакония и грехи их, ибо осквернили они землю Мою трупами мерзостей своих и беззакониями своими, коими наполнили наследие Мое.

 • Господи! Ты – сила моя и помощь моя и прибежище мое во дни бед! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: воистинну, отцы наши приобрели лживых идолов, от коих и нет пользы.

 • Ужели человек может сделать себе богов? да они и не боги.

 • Посему, вот Я во время сие покажу им руку Мою и известною сделаю им силу Мою, и узнают, что имя Мне Господь.