Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, реку́щее: и ты́ да не по́ймеши жены́,
 • и не роди́т­ся тебѣ́ сы́нъ, ниже́ дще́рь на мѣ́стѣ се́мъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь о сынѣ́хъ и дще́рехъ, и́же родя́т­ся на мѣ́стѣ се́мъ, и о ма́терехъ и́хъ, я́же роди́ша и́хъ, и о отцѣ́хъ и́хъ роди́в­шихъ я́ въ земли́ се́й:
 • сме́ртiю лю́тою изо́мрутъ, не опла́чут­ся и не погребу́т­ся: во о́бразъ на лицы́ земли́ бу́дутъ и мече́мъ паду́тъ и гла́домъ сконча́ют­ся, и бу́дутъ тру́пiе и́хъ во снѣ́дь пти́цамъ небе́снымъ и звѣре́мъ земны́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: да не вни́деши въ до́мъ и́хъ пи́рный, ни да хо́диши пла́кати, ниже́ да рыда́еши и́хъ, поне́же отъ­я́хъ ми́ръ мо́й от­ люді́й си́хъ, рече́ Госпо́дь, ми́лость и щедро́ты.
 • И у́мрутъ вели́цыи и ма́лiи въ земли́ се́й: не погребу́т­ся, ни опла́чут­ся, ниже́ терза́нiе о ни́хъ бу́детъ, ниже́ обрі́ют­ся ра́ди и́хъ,
 • и не прело́мятъ хлѣ́ба во стена́нiи и́хъ ко утѣше́нiю надъ ме́ртвымъ, и не даду́тъ и́мъ питiя́ ча́ши ко утѣше́нiю надъ отце́мъ и ма́терiю и́хъ.
 • И въ до́мъ пи́рный да не вни́деши сѣдѣ́ти съ ни́ми, е́же я́сти и пи́ти.
 • Поне́же сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ от­иму́ от­ мѣ́ста сего́ во о́чiю ва́шею и во дне́хъ ва́шихъ гла́съ ра́дости и гла́съ весе́лiя, гла́съ жениха́ и гла́съ невѣ́сты.
 • И бу́детъ, егда́ воз­вѣсти́ши лю́демъ си́мъ вся́ словеса́ сiя́, и реку́тъ къ тебѣ́: вску́ю глаго́лалъ е́сть Госпо́дь на на́съ вся́ зла́я сiя́? ка́я непра́вда на́ша? и кі́й грѣ́хъ на́шъ, и́мже согрѣши́хомъ Го́споду Бо́гу на́­шему?
 • И рече́ши къ ни́мъ: поне́же оста́виша мя́ отцы́ ва́ши, глаго́летъ Госпо́дь, и идо́ша вслѣ́дъ бого́въ чужди́хъ, и послужи́ша и́мъ и поклони́шася и́мъ, мене́ же оста́виша и зако́на мо­его́ не сохрани́ша:
 • и вы́ го́рше дѣ́ласте, не́же отцы́ ва́ши, и се́, вы́ хо́дите кі́йждо вслѣ́дъ по́хотей се́рдца ва́­шего лука́ваго, е́же не слу́шати мене́:
 • и изри́ну ва́съ от­ земли́ сея́ въ зе́млю, ея́же не вѣ́сте вы́ и отцы́ ва́ши, и послу́жите та́мо бого́мъ чужди́мъ де́нь и но́щь, и́же не даду́тъ ва́мъ ми́лости.
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и не реку́тъ ктому́: жи́въ Госпо́дь, и́же изведе́ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ Еги́петскiя:
 • но: живе́тъ Госпо́дь, и́же изведе́ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ сѣ́верныя и от­ всѣ́хъ стра́нъ, а́може изве́ржени бы́ша: и воз­вращу́ и́хъ въ зе́млю и́хъ, ю́же да́хъ отце́мъ и́хъ.
 • Се́, а́зъ послю́ ры́бари мно́ги, рече́ Госпо́дь, и уловя́тъ и́хъ: и посе́мъ послю́ мно́ги ловцы́, и уловя́тъ и́хъ на вся́цѣй горѣ́ и на вся́цѣмъ хо́лмѣ и от­ пеще́ръ ка́мен­ныхъ.
 • Я́ко о́чи мо­и́ на всѣ́хъ путе́хъ и́хъ, не сокрове́ни су́ть от­ лица́ мо­его́, и не утае́на су́ть беззако́нiя и́хъ от­ о́чiю мое́ю.
 • И воз­да́мъ пе́рвѣе сугу́бая беззако́нiя и грѣхи́ и́хъ, и́миже оскверни́ша зе́млю мою́ въ мертвечи́нахъ ме́рзостей сво­и́хъ и въ беззако́нiихъ сво­и́хъ, и́миже напо́лниша достоя́нiе мое́.
 • Го́споди, ты́ крѣ́пость моя́ и по́мощь моя́ и при­­бѣ́жище мое́ во дне́хъ злы́хъ: къ тебѣ́ язы́цы прiи́дутъ от­ послѣ́днихъ земли́ и реку́тъ: во­и́стин­ну лжи́выхъ стяжа́ша отцы́ на́ши и́доловъ, и нѣ́сть въ ни́хъ по́льзы.
 • Еда́ сотвори́тъ себѣ́ человѣ́къ бо́ги, и ті́и не су́ть бо́зи?
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ покажу́ и́мъ во вре́мя сiе́ ру́ку мою́ и зна́ему сотворю́ и́мъ си́лу мою́, и позна́ютъ, я́ко и́мя мнѣ́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем.
 • Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле:
 • тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены; будут навозом на поверхности земли; мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным.
 • Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними; ибо Я отнял от этого народа, говорит Господь, мир Мой и милость и сожаление.
 • И умрут великие и малые на земле сей; и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них.
 • И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем; и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их.
 • Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить;
 • ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я прекращу на месте сем в глазах ваших и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты.
 • Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе: «за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим?» –
 • тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили Меня, говорит Господь, и пошли вослед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а Меня оставили, и закона Моего не хранили.
 • А вы поступаете еще хуже отцов ваших и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать Меня.
 • За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь; ибо Я не окажу вам милосердия.
 • Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»;
 • но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их.
 • Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал.
 • Ибо очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей Моих.
 • И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое.
 • Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: «только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы».
 • Может ли человек сделать себе богов, которые впрочем не боги?
 • Посему, вот Я покажу им ныне, покажу им руку Мою и могущество Мое, и узнают, что имя Мое – Господь.
 • וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר׃
 • לֹא־תִקַּח לְךָ אִשָּׁה; וְלֹא־יִהְיוּ לְךָ בָּנִים וּבָנוֹת, בַּמָּקוֹם הַזֶּה׃
 • כִּי־כֹה אָמַר יְהוָה, עַל־הַבָּנִים וְעַל־הַבָּנוֹת, הַיִּלּוֹדִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה; וְעַל־אִמֹּתָם הַיֹּלְדוֹת אוֹתָם, וְעַל־אֲבוֹתָם הַמּוֹלִדִים אוֹתָם בָּאָרֶץ הַזֹּאת׃
 • מְמוֹתֵי תַחֲלֻאִים יָמֻתוּ, לֹא יִסָּפְדוּ וְלֹא יִקָּבֵרוּ, לְדֹמֶן עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה יִהְיוּ; וּבַחֶרֶב וּבָרָעָב יִכְלוּ, וְהָיְתָה נִבְלָתָם לְמַאֲכָל, לְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְבֶהֱמַת הָאָרֶץ׃ ס
 • כִּי־כֹה אָמַר יְהוָה, אַל־תָּבוֹא בֵּית מַרְזֵחַ, וְאַל־תֵּלֵךְ לִסְפּוֹד, וְאַל־תָּנֹד לָהֶם; כִּי־אָסַפְתִּי אֶת־שְׁלוֹמִי מֵאֵת הָעָם־הַזֶּה נְאֻם־יְהוָה, אֶת־הַחֶסֶד וְאֶת־הָרַחֲמִים׃
 • וּמֵתוּ גְדֹלִים וּקְטַנִּים בָּאָרֶץ הַזֹּאת לֹא יִקָּבֵרוּ; וְלֹא־יִסְפְּדוּ לָהֶם, וְלֹא יִתְגֹּדַד, וְלֹא יִקָּרֵחַ לָהֶם׃
 • וְלֹא־יִפְרְסוּ לָהֶם עַל־אֵבֶל לְנַחֲמוֹ עַל־מֵת; וְלֹא־יַשְׁקוּ אוֹתָם כּוֹס תַּנְחוּמִים, עַל־אָבִיו וְעַל־אִמּוֹ׃
 • וּבֵית־מִשְׁתֶּה לֹא־תָבוֹא לָשֶׁבֶת אוֹתָם; לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת׃ ס
 • כִּי כֹה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, הִנְנִי מַשְׁבִּית מִן־הַמָּקוֹם הַזֶּה לְעֵינֵיכֶם וּבִימֵיכֶם; קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה, קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה׃
 • וְהָיָה, כִּי תַגִּיד לָעָם הַזֶּה, אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה; וְאָמְרוּ אֵלֶיךָ, עַל־מֶה דִבֶּר יְהוָה עָלֵינוּ אֵת כָּל־הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת, וּמֶה עֲוֹנֵנוּ וּמֶה חַטָּאתֵנוּ, אֲשֶׁר חָטָאנוּ לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ׃
 • וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם, עַל אֲשֶׁר־עָזְבוּ אֲבוֹתֵיכֶם אוֹתִי נְאֻם־יְהוָה, וַיֵּלְכוּ, אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים, וַיַּעַבְדוּם וַיִּשְׁתַּחֲווּ לָהֶם; וְאֹתִי עָזָבוּ, וְאֶת־תּוֹרָתִי לֹא שָׁמָרוּ׃
 • וְאַתֶּם הֲרֵעֹתֶם לַעֲשׂוֹת מֵאֲבוֹתֵיכֶם; וְהִנְּכֶם הֹלְכִים, אִישׁ אַחֲרֵי שְׁרִרוּת לִבּוֹ־הָרָע, לְבִלְתִּי שְׁמֹעַ אֵלָי׃
 • וְהֵטַלְתִּי אֶתְכֶם, מֵעַל הָאָרֶץ הַזֹּאת, עַל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתֶּם, אַתֶּם וַאֲבוֹתֵיכֶם; וַעֲבַדְתֶּם־שָׁם אֶת־אֱלֹהִים אֲחֵרִים יוֹמָם וָלַיְלָה, אֲשֶׁר לֹא־אֶתֵּן לָכֶם חֲנִינָה׃ ס
 • לָכֵן הִנֵּה־יָמִים בָּאִים נְאֻם־יְהוָה; וְלֹא־יֵאָמֵר עוֹד חַי־יְהוָה, אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃
 • כִּי אִם־חַי־יְהוָה, אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ צָפוֹן, וּמִכֹּל הָאֲרָצוֹת, אֲשֶׁר הִדִּיחָם שָׁמָּה; וַהֲשִׁבֹתִים עַל־אַדְמָתָם, אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבוֹתָם׃ ס
 • הִנְנִי שֹׁלֵחַ לְדַוָּגִים (לְדַיָּגִים) רַבִּים נְאֻם־יְהוָה וְדִיגוּם; וְאַחֲרֵי־כֵן, אֶשְׁלַח לְרַבִּים צַיָּדִים, וְצָדוּם מֵעַל כָּל־הַר וּמֵעַל כָּל־גִּבְעָה, וּמִנְּקִיקֵי הַסְּלָעִים׃
 • כִּי עֵינַי עַל־כָּל־דַּרְכֵיהֶם, לֹא נִסְתְּרוּ מִלְּפָנָי; וְלֹא־נִצְפַּן עֲוֹנָם מִנֶּגֶד עֵינָי׃
 • וְשִׁלַּמְתִּי רִאשׁוֹנָה, מִשְׁנֵה עֲוֹנָם וְחַטָּאתָם, עַל חַלְּלָם אֶת־אַרְצִי; בְּנִבְלַת שִׁקּוּצֵיהֶם וְתוֹעֲבוֹתֵיהֶם, מָלְאוּ אֶת־נַחֲלָתִי׃ ס
 • יְהוָה עֻזִּי וּמָעֻזִּי וּמְנוּסִי בְּיוֹם צָרָה; אֵלֶיךָ, גּוֹיִם יָבֹאוּ מֵאַפְסֵי־אָרֶץ, וְיֹאמְרוּ, אַךְ־שֶׁקֶר נָחֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ, הֶבֶל וְאֵין־בָּם מוֹעִיל׃
 • הֲיַעֲשֶׂה־לּוֹ אָדָם אֱלֹהִים; וְהֵמָּה לֹא אֱלֹהִים׃
 • לָכֵן הִנְנִי מוֹדִיעָם, בַּפַּעַם הַזֹּאת, אוֹדִיעֵם אֶת־יָדִי וְאֶת־גְּבוּרָתִי; וְיָדְעוּ כִּי־שְׁמִי יְהוָה׃ ס
 • Мага Тењирден сљз болду:
 • «Сен аял алба, бул жерде сенин уулдарыњ да, кыздарыњ да болбосун».
 • Анткени бул жерде тљрљлєп жаткан уулдар жана кыздар тууралуу, аларды тљрљп жаткан энелер тууралуу, аларды тљрљткљн аталар тууралуу Тењир мындай дейт:
 • «Алар оор љлєм менен љлєшљт, аларды жоктоп ыйлашпайт, алар кљмєлбљйт. Алар жер єстєндљ кык болушат. Алар кылычтан жана ачкачылыктан кырылышат, алардын љлєктљрє асман канаттууларына, жердеги жырткычтарга азык болот».
 • Анткени Тењир мындай дейт: «Кайгы тарткандардын єйєнљ кирбе, ыйлаганы барба, аларды жоктоп ыйлаба. Анткени Мен бул элден Љзємдєн тынчтыгымды, ырайымымды жана аёомду тартып алдым, – дейт Тењир.
 • Бул жерде улуулар да, кичєєлљр да љлєшљт. Алар кљмєлбљйт, аларды жоктоп ыйлашпайт, љздљрєн тытышпайт, алар єчєн чачтарын кырдырышпайт.
 • Алар єчєн кайгы учурунда, љлгљн киши жљнєндљ кљњєл айтып нан сындырышпайт. Алардын атасы жљнєндљ, энеси жљнєндљ кљњєл айтып чљйчљк сунушпайт.
 • Ошондой эле той болуп жаткан єйгљ кирбе, алар менен отуруп жеп-ичпе».
 • Анткени Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир мындай дейт: «Мына, Мен бул жерде силердин кљз алдыњарда, силердин бєт кєндљрєњљрдљ кубанычтын жана шаттыктын єнєн, кєйљљнєн жана колуктунун єнєн токтотом.
 • Сен бул сљздљрдєн баарын бул элге айтып бергенињде, алар сага: “Эмне єчєн Тењир бизге каршы бул оор кайгынын баарын айтты, биздин айыбыбыз кайсы, Кудай-Тењирибиздин алдында кылган кєнљљбєз кайсы?”, – дешсе,
 • анда аларга мындай де: “Анткени силердин ата-бабаларыњар Мени таштап коюшту, – дейт Тењир, – башка кудайларды ээрчип кетишти, аларга кызмат кылышты, аларга табынышты, Мени болсо таштап коюшту, Менин мыйзамдарымды сакташкан жок.
 • Силер болсо ата-бабаларыњардан да жаман кылып жатасыњар, Мени укпай, ар кимињер жаман жєрљгєњљрдєн љжљрдєгє боюнча жашап жатасыњар.
 • Бул єчєн Мен силерди бул жерден љзєњљр да, ата-бабаларыњар да билбеген жерге ыргытып жиберем, ошол жерде башка кудайларга кєнє-тєнє кызмат кыласыњар, анткени Мен силерге ырайым кылбайм”.
 • Ошондуктан мына, кєндљр келе жатат, – дейт Тењир, – ошол кєндљрє “Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Тењир тирєє!” деп айтпай калышат.
 • Бирок “Ысрайыл уулдарын тєндєк жеринен жана аларды кайсы жерлерге кууп жиберсе, ошол жерлердин баарынан алып чыккан Тењир тирєє”. Анткени Мен аларды ата-бабаларына берген жерге кайрадан алып келем.
 • Мына, Мен кљптљгљн балыкчыларды жиберем, – дейт Тењир, – ошол балыкчылар аларды кармашат. Андан кийин кљп ањчыларды жиберем, ошол ањчылар аларды ар кайсы тоодон, ар кайсы адырдан жана аскалардын капчыгайларынан кармашат.
 • Анткени Менин кљздљрєм алардын бардык жолдорунда, алар Менин жєзємдљн жашыруун эмес, алардын анткорлугу Менин кљзємдљн жашыруун эмес.
 • Ошондуктан Мен аларды баарынан мурда анткорлугу єчєн, кєнљљсє єчєн эки эсе жазалайм, анткени алар Менин жеримди булгашты. Менин мурасымды алар љздљрєнєн жийиркеничтєє љлєктљрєнљ жана жийиркеничтєє нерселерине толтурушту».
 • Тењир! Менин кєчєм, кубатым, кайгы кєнє баш паанам Сенсињ! Сага жер кыйырынан элдер келип, мындай дешет: «Биздин ата-бабаларыбыз жалганды, эч кандай пайдасы жок курулай кудайларды гана мурастап келишти».
 • Адам љзєнљ кудай эмес нерселерди кудай кыла алабы?
 • «Ошондуктан мына, Мен азыр аларга кљрсљтљм, Мен аларга Љз колумду жана Љзємдєн кудуретимди кљрсљтљм, ошондо алар Менин ысымым Тењир экенин билишет.
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 你 在 这 地 方 不 可 娶 妻 , 生 儿 养 女 。
 • 因 为 论 到 在 这 地 方 所 生 的 儿 女 , 又 论 到 在 这 国 中 生 养 他 们 的 父 母 , 耶 和 华 如 此 说 ,
 • 他 们 必 死 得 甚 苦 , 无 人 哀 哭 , 必 不 得 葬 埋 , 必 在 地 上 像 粪 土 , 必 被 刀 剑 和 饥 荒 灭 绝 。 他 们 的 尸 首 必 给 空 中 的 飞 鸟 和 地 上 的 野 兽 作 食 物 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 不 要 进 入 丧 家 , 不 要 去 哀 哭 , 也 不 要 为 他 们 悲 伤 , 因 我 已 将 我 的 平 安 , 慈 爱 , 怜 悯 从 这 百 姓 夺 去 了 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 连 大 带 小 , 都 必 在 这 地 死 亡 , 不 得 葬 埋 。 人 必 不 为 他 们 哀 哭 , 不 用 刀 划 身 , 也 不 使 头 光 秃 。
 • 他 们 有 丧 事 , 人 必 不 为 他 们 擘 饼 , 因 死 人 安 慰 他 们 。 他 们 丧 父 丧 母 , 人 也 不 给 他 们 一 杯 酒 安 慰 他 们 。
 • 你 不 可 进 入 宴 乐 的 家 , 与 他 们 同 坐 吃 喝 。
 • 因 为 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 们 还 活 着 的 日 子 在 你 们 眼 前 , 我 必 使 欢 喜 和 快 乐 的 声 音 , 新 郎 和 新 妇 的 声 音 , 从 这 地 方 止 息 了 。
 • 你 将 这 一 切 的 话 指 示 这 百 姓 。 他 们 问 你 说 , 耶 和 华 为 什 么 说 , 要 降 这 大 灾 祸 攻 击 我 们 呢 。 我 们 有 什 么 罪 孽 呢 。 我 们 向 耶 和 华 我 们 的 神 犯 了 什 么 罪 呢 。
 • 你 就 对 他 们 说 , 耶 和 华 说 , 因 为 你 们 列 祖 离 弃 我 , 随 从 别 神 , 事 奉 敬 拜 , 不 遵 守 我 的 律 法 ,
 • 而 且 你 们 行 恶 比 你 们 列 祖 更 甚 。 因 为 各 人 随 从 自 己 顽 梗 的 恶 心 行 事 , 甚 至 不 听 从 我 ,
 • 所 以 我 必 将 你 们 从 这 地 赶 出 , 直 赶 到 你 们 和 你 们 列 祖 素 不 认 识 的 地 。 你 们 在 那 里 必 昼 夜 事 奉 别 神 , 因 为 我 必 不 向 你 们 施 恩 。
 • 耶 和 华 说 , 日 子 将 到 , 人 必 不 再 指 着 那 领 以 色 列 人 从 埃 及 地 上 来 之 永 生 的 耶 和 华 起 誓 ,
 • 却 要 指 着 那 领 以 色 列 人 从 北 方 之 地 , 并 赶 他 们 到 的 各 国 上 来 之 永 生 的 耶 和 华 起 誓 , 并 且 我 要 领 他 们 再 入 我 从 前 赐 给 他 们 列 祖 之 地 。
 • 耶 和 华 说 , 我 要 召 许 多 打 鱼 的 把 以 色 列 人 打 上 来 , 然 后 我 要 召 许 多 打 猎 的 , 从 各 山 上 , 各 冈 上 , 各 石 穴 中 猎 取 他 们 。
 • 因 我 的 眼 目 察 看 他 们 的 一 切 行 为 。 他 们 不 能 在 我 面 前 哨 掩 , 他 们 的 罪 孽 也 不 能 在 我 眼 前 隐 藏 。
 • 我 先 要 加 倍 报 应 他 们 的 罪 孽 和 罪 恶 。 因 为 他 们 用 可 憎 之 尸 玷 污 我 的 地 土 , 又 用 可 厌 之 物 充 满 我 的 产 业 。
 • 耶 和 华 阿 , 你 是 我 的 力 量 , 是 我 的 保 障 。 在 苦 难 之 日 是 我 的 避 难 所 。 列 国 人 必 从 地 极 来 到 你 这 里 , 说 , 我 们 列 祖 所 承 受 的 , 不 过 是 虚 假 , 是 虚 空 无 益 之 物 。
 • 人 岂 可 为 自 己 制 造 神 呢 。 其 实 这 不 是 神 。
 • 耶 和 华 说 , 我 要 使 他 们 知 道 , 就 是 这 一 次 使 他 们 知 道 我 的 手 和 我 的 能 力 。 他 们 就 知 道 我 的 名 是 耶 和 华 了 。